Prindi

Ettevõtlus ja ärijuhtimine BA

Õppekava üldinfo

Õppeaeg: päeva- ja õhtuõppes 3 aastat, kaugõppes 3,5 aastat
Õppemaht: 180 EAP
Õppevorm: päeva-, õhtu- või kaugõpe
Õppekeel: eesti keel
Diplom: Sotsiaalteaduse bakalaureusekraad

Õppekava partnerid

Tehnopol
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Kunstiakadeemia

Ettevõtluse ja ärijuhtimise erialale on oodatud ettevõtlikud noored, kes soovivad targalt siseneda ärimaailma, luua oma ettevõtet või täiendada olemasolevaid ettevõtlusteadmisi. Lisaks üldistele majandus- ja juhtimisteadmistele saavad tudengid reaalse kogemuse ettevõtte alustamisest ja selle arendamisest.

Ettevõtlust ja ärijuhtimist on võimalik õppida päeva-, õhtu- või kaugõppes. Päevaõppe tudengid saavad lisaks valida loomeettevõtluse, tehnoloogiaettevõtluse või müügi valikmoodulite vahel.

Õhtu- ja kaugõpe võimaldab ettevõtlusalaseid teadmisi omandada juba töötavatel või ettevõtlusega tegelevatel inimestel. Õhtu- või kaugõppes õppivad tudengid saavad spetsialiseerumissuundade aineid õppida vabaainetena.

Ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava struktuur:

 • Üldõpe - 36 EAP
 • Alusõpe - 39 EAP
 • Põhiõpe - 45 EAP
 • Eriõpe - 37,5 EAP
 • Praktika - 7,5 EAP
 • Vabaõpe - 7,5 EAP
 • Lõpueksam või lõputöö - 7,5 EAP

KOKKU 180 EAP

Ettevõtlus ja ärijuhtimine päevaõppe õppekava on leitav siin

Õppekava struktuur koos kõikide ainete kirjeldustega leiad EBSi õppeinfosüsteemist.

Ettevõtluse ja ärijuhtimise õhtu- ja kaugõppe õppekava struktuur:

 • Üldõpe - 36 EAP
 • Alusõpe - 39 EAP
 • Põhiõpe - 45 EAP
 • Eriõpe - 37,5 EAP
 • Praktika - 7,5 EAP
 • Vabaõpe - 7,5 EAP
 • Lõpueksam või lõputöö 7,5 EAP

KOKKU 180 EAP

Ettevõtluse ja ärijuhtimise õhtu- ja kaugõppe õppekava on leitav siin

Õppekava struktuuri koos kõikide ainete kirjeldustega õhtuõppele leiad EBSi õppeinfosüsteemist.

Õppekava struktuuri koos kõikide ainete kirjeldustega kaugõppele leiad EBSi õppeinfosüsteemist.

Kui Sinu unistuseks ei ole töötada kellast kellani suurkorporatsioonis, vaid pühendada oma elu uute innovaatiliste äriideede elluviimisele ja Sind köidab startup ettevõtete kiire edu, siis sobib Sulle tehnoloogiaettevõtluse moodul.

Õpingute käigus kohtud paljude edukate ettevõtete nagu Pipedrive, Toggl ja Transferwise esindajatega ja õpid nii nende õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest.  

Programmeerimist selles moodulis ei õpetata, küll aga programmeerijate meeskonna juhtimist. Lisaks saad teadma, kuidas piiratud ressurssidega maailmavallutav äri püsti panna, kuidas seda juhtida, kuidas tootearendust teha, kuidas eksportida ja äri kasvatada.

Tehnoloogiaettevõtluse spetsialiseerumissuuna lõpetanu:

•      Mõistab startup ettevõtete eripära.

•      Oskab startup ettevõtet käivitada ja juhtida.

•      Oskab arendada startup ettevõtet ja tunneb vastavaid ärimudeleid.

•      Omab ülevaadet tehnoloogiatrendidest ning sõltuvatest ärivõimalustest.

Tehnoloogiaettevõtluse valikmoodul töötati välja koostöös Tehnopoliga.

Tehnopol logoRGB NEW2

 

Kui lisaks ettevõtlusele tunned huvi ka disaini, moe või muusika vastu, sobib Sulle EBSi uus unikaalne ettevõtluse ja ärijuhtimise õppemoodul loomeettevõtlus. Moodul annab Sulle suurepärase ülevaate disaini ja teiste loomemajanduse valdkondade ärivõimalustest. Õppeprogrammis õpetatakse esmalt ettevõtluse võimalusi kahes konkreetses loomemajanduse valdkonnas: moe- ja muusikatööstuses.

Õppemooduli edukalt läbinu:

 • tunneb disaini, moe, muusika ja teiste loomemajanduse valdkondade ettevõtlusvõimalusi.
 • mõistab disaini rolli tootearenduses ja turunduses.
 • oskab korraldada loomemajanduse projekte, seostades ärilisi ja esteetilisi kriteeriumeid.
 • oskab loomingulises meeskonnas koostööd teha.

Suudab loovisikutele uusi ideid pakkuda ja neid loomemajanduse arendusprojektides abistada.
Loomemajanduse valikmooduli ained viiakse läbi koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga

emtaekaväike

 

Vahelduvates majandustingimustes tõusevad kõikidel elualadel aina enam hinda professionaalsed müügioskused. Müügi mooduli valimine võimaldab teha edukat karjääri valdkonnas, kus on kvalifitseeritud spetsialistidest ja juhtidest alati puudus. Programmis on leitud hea tasakaal tugeva teoreetilise baasi ja praktilise suunitluse vahel.

Müügijuhtimise spetsialiseerumissuuna lõpetanuna oskad:

 • tuua välja nõuandliku müügi põhimõtteid ja neid ka praktikas rakendada;
 • müügitsüklit sisuliselt kirjeldada ja seda koostada;
 • määratleda müügiprotsessi edutegureid;
 • korraldada müügitegevust professionaalselt;
 • kirjeldada ja analüüsida enesemotivatsiooni ja kasutada seda müügitöö professionaalsel läbiviimisel.

 


Koostööpartnerid

Ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava juures on EBSi koostööpartneriteks: 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga, kellega koostöös viiakse EBSis läbi loomeettevõtluse valikmooduli õppetööd ning Tehnopol, kellega koostöös on valminud uus valikmoodul tehnoloogiaettevõtlus.

 

    Tehnopol logoRGB NEW2