Prindi

Õppemaks ja stipendiumid

EBSis on õppimine üldjuhul tasuline, kuid igal aastal määrab EBS stipendiumid väga hea õppeedukusega üliõpilastele ja sisseastujatele, samuti neile, kes aitavad aktiivselt korraldada tudengielu.


Stipendiumid sisseastujatele

Sisseastujatele määratakse stipendiume ainult suvisel vastuvõtuperioodil. Stipendiumiotsused teeb vastuvõtukomisjon teatavaks juulis. Kandidaatidelt on nõutav avalduste esitamine juuli vastuvõtuperioodil (k.a õhtu- ja kaugõpe).

Kõik EBSis täiskoormusega õppivad üliõpilased saavad võtta ka riiklikku õppelaenu.
Vaata ka stipendiumid õppivale tudengile.

Bakalaureuseõppesse sisseastujatele on EBSis järgmised stipendiumivõimalused:

Bakalaureuseõppesse astujale 100%-line õppemaksuvabastus üheks õppeaastaks tingimustel:

 • emakeele, inglise keele ning matemaatika või füüsika või keemia (kandidaadi valikul üks kolmest) riigieksamite aritmeetiline keskmine on vähemalt 90 punkti või kes on saavutanud vabariiklikul majandusolümpiaadil esimese koha;
 • sisseastumisvestluse tulemus vähemalt 9 punkti;
 • vastuvõtutingimuste täitmine.

Tippõppuri stipendium jätkub ka 2. ja 3. kursusel, kui üliõpilane on eelneva kursuse edukalt läbinud.

Bakalaureuse- ja magistriõppe sisseastujatele üheks õppeaastaks

 • 50%-line õppemaksuvabastus 2 bakalaureuseõppe ja 1 magistriõppe sisseastujale
 • 30%-line õppemaksuvabastus 3 bakalaureuseõppe ja 2 magistriõppe sisseastujale
 • 20%-line õppemaksuvabastus 3 bakalaureuseõppe ja 2 magistriõppe sisseastujale

Stipendiumid määratakse sisseastumistulemuste pingerea põhjal.

 

Bakalaureuseõppe soodustust saavad EBSi Gümnaasiumi hea või väga hea õppeedukusega läbinud vilistlased järgneva tabeli alusel

EBS Gümnaasiumi lõputunnistuse keskmine hinne, kus maksimaalne keskmine hinne on 5,0:

Gümnaasiumi keskmine hinne        Õppemaksuvabastuse protsent
Rohkem kui 4,6                                 25%
Rohkem kui 4,20                               15%
Rohkem kui 3,8                                 10%
Rohkem kui 3,5                                   5%


Vilistlassoodustus bakalaureuse programmidele kehtib nominaalse õppekava läbimise perioodil ehk 3-3,5 aastat. Vilistlasoodustus jätkub ka magistriprogrammides vastavalt bakalaureuseõppe tulemustele.

Stipendium jätkub 2. ja 3. kursuse üliõpilasel,

 • kes on eelnevalt õppinud täiskoormusega,
 • kes ei oma järgmisele kursusele üleviimisel õppevõlgnevusi ja
 • kelle KKH on järgmisele kursusele üleviimisel vähemalt 3,50.

Stipendiumile vastav õppemaksu vabastus (ÕMV) 2. ja 3. kursusel sõltub üliõpilase KKHst järgmiselt:

 • kui 4,60 KKH, siis on ÕMV määr 25%;
 • kui 4,20 KKH < 4,60, siis on ÕMV määr 15%;
 • kui 3,80 KKH < 4,20, siis on ÕMV määr 10% ja
 • kui 3,50 KKH < 3,80, siis on ÕMV määr 5%.

Õppemaks 2016/2017 õppeaastal

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa, kuid kõikides õppevormides on koormuse valik üliõpilase otsustada ning juhul kui tudeng ei õpi täiskoormusel või õpib individuaalprogrammi alusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel. Õppemaks sisaldab kõiki vajalikke õppematerjale.

Õppeainete ülekandmine teistest ülikoolidest on tasuta.

Päevaõpe (inglise keeles)

 • Õppemaks ühes osas tasudes on 2040 € semestris;
 • kahes või enamas osas tasudes 2040 + 35 = 2075 € semestris.

Õhtuõpe (eesti keeles)

 • Õppemaks ühes osas tasudes on 1515 € semestris;
 • kahes või enamas osas tasudes 1515 + 35 = 1550 € semestris.

Päevaõpe (inglise keeles)

 • Õppemaks ühes osas tasudes on 1920 € semestris;
 • kahes või enamas osas tasudes 1920 + 35 = 1955 € semestris.

Päevaõpe (eesti keeles) 

 • Õppemaks ühes osas tasudes on 1760 € semestris;
 • kahes või enamas osas tasudes 1760 + 35 = 1795 € semestris.

Õhtuõpe (eesti keeles)

 • Õppemaks ühes osas tasudes on 1515 € semestris,
 • kahes või enamas osas tasudes 1515 + 35 = 1550 € semestris.

Kaugõpe (eesti keeles)

Kaugõppes toimub maksmine ainepunkti alusel. Ühe EAP hind on 47 €.
Kursusetööde, praktika, lõpueksami või -töö eest tuleb tasuda vastavalt fikseeritud hinnale.

Kaugõppe semestri keskmine õppekoormus on 24 - 28,5 EAP, õppemaks vastavalt 1128 - 1311 €.
Sügissemestril 2016 on esimese kursuse õppemaks nominaalkoormuse (25,5 EAP) korral 1198,5 €.
Kevadsemestril 2017 on nominaalse õppekoormuse (24 EAP) korral õppemaks 1128 €.

Kahes või enamas osas tasudes lisandub summale 35 €.

 • Päevaõppe eesti keelse programmi EAP hind on 65 €;
 • Päevaõppe inglise keelse programmi EAP hind on 75 €;
 • Õhtuõppe eesti keelse programmi EAP hind on 63 €;
 • Kaugõppe eesti keelse programmi EAP hind on 47 €.

Õppemaksu tasumisest

Õppemaksu tasumiseks on mitu võimalust.

 1. Tasuda kogu semestri õppemaks korraga. Sellisel juhul kantakse semestri õppemaksu summa EBSi arveldusarvele reeglina 25. augustiks/25. jaanuariks. Esmakursuslane kohustub tasuma õppemaksu esimese makse enne õppetöö algust vastavalt arvel märgitud maksetähtajale.
 2. Tasuda semestri õppemaks kahes osas. Semestri esimese osamakse tähtaeg on 25. augustil/25. jaanuaril, teine osamakse tuleb üle kanda 25. oktoobriks/25. märtsiks. Kahes osas maksmisel lisandub kogusummale 35 €.
 3. Tasuda vastavalt maksegraafikule. Maksegraafiku koostamiseks võtta ühendust õppeosakonnaga: tel 665 1325, 665 1319, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  Õppemaks on Eestis tulumaksuvaba, seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 20% (alates 01.01.2007) aasta jooksul tasutud õppemaksust.

Lisainfo tulumaksu tagastamise kohta (§ 26 ja §28)

Õppemaksu tasumise tähtpäevad sügissemestril:

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ja semestri ühes osas maksmisel);
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril.

Õppemaksu tasumise tähtpäevad kevadsemestril:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ja semestri ühes osas maksmisel);
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil.

Õppemaksu maksegraafikuga tasuja saab määrata osamaksude tasumise päeva ise, kuid semestri esimese osa eest tuleb tasuda hiljemalt viis päeva enne semestri algust. Viimane osamakse peab toimuma enne semestri lõppu.