Prindi

Projektijuhtimise sertifikaadi programm PRINCE2® praktikas

Toimumise aeg ja -koht:
PRINCE2® Foundation 05.-07.04.2017
PRINCE2® Practitioner 24.-25.05.2017
EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Tallinn,
A. Lauteri 3, IV korrus.

Kestus: 5 päeva (PRINCE2® Foundation 3 päeva + PRINCE2® Practitioner 2 päeva)

INFOHOMMIK toimub 21. veebruaril kell 10. Regisreeru SIIN

Koolitus toimub eesti keeles. Eksami testid on ingliskeelsed.

Registreeru siin!

Kindel metoodika on projektijuhile alati toeks. Meeskonnad, kes ei kasuta ühtset metoodikat on üldjuhul ebaefektiivsed, tulemuseks on suurem kulu ja pikemad ajagraafikud. PRINCE2 metoodika aitab efektiivsemalt kontrollida, kavandada ja juhtida ettevõtte ressursse ja riske.

Tule ja omanda rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhtimise kutsetunnistus - PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) on kergesti kohandatav protsessipõhine meetod, mis sobib igat tüüpi projektide juhtimiseks. Alates selle meetodi loomisest 1989. aastal Suurbritannias on see leidnud laialdast ja edukat rakendamist nii avalikus- kui erasektoris, enam kui 105-s riigis üle maailma. 

PRINCE2® metoodika on kohandatav ja rakendatav kõikides ettevõtetes ning tegevusvaldkondades. Metoodika aitab efektiivsemalt kontrollida, kavandada ja juhtida ettevõtte ressursse ja riske. 

PRINCE2® praktikas on 5-päevane rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhtimise programm, mis annab spetsiifilised oskused ja teadmised projektijuhtimisest. Peale edukalt eksami sooritamist saavad osalejad ühe maailmas enim tunnustatud projektijuhi kutsetunnistuse omanikuks. See annab projektijuhile ja ettevõttele, kus projektijuht töötab, selge konkurentsieelise ning tellija jaoks kindluse, et tema projekt viiakse ellu efektiivselt lähtudes selgetest, üheselt arusaadavatest põhimõtetest. 

PRINCE2® sertifikaat loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes!

Kellele on programm mõeldud ja keda ootame?

 • Projekti juhid
 • Projekti juhtrühma liikmed
 • Projektimeeskonna liikmed
 • Ettevõtte juhid ja tellijad
 • Kõik kes vajavad üheselt arusaadavat ja konkreetset metoodikat projektide juhtimiseks

Koolituse käigus õpivad osalejad kuidas:

 • on omavahel seotud rollid, juhtimisvahendid, põhimõtted, teemad, tehnikad ja protsessid;
 • rakendada põhimõtteid, teemasid ja protsesse projekti juhtimisel;
 • luua ja hinnata erinevaid juhtimisvahendeid.

Kursuse lõpuks on koolitatavad ette valmistatud PRINCE2® Practitioner eksami sooritamiseks.

Programmi õpiväljundid:

Koolituse läbinu omab ülevaadet milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vajalik rakendada projektide edukaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt projektide juhtimisel rakendada.

Koolituse lühikirjeldus:

PRINCE2® praktikas on kahe osaline - Fountation tase (3 päeva) + Practitioner tase (2 päeva).

Esimese mooduli jooksul saavad koolitatavad teadmised PRINCE2® metoodikast ja võimaluse peale koolitust sooritada Foundation taseme eksam.
Teise mooduli jooksul antakse osalejate teadmised ja oskused metoodika rakendamiseks praktikas ning koolituse lõpus on võimalik sooritada Practitioner taseme eksam.
Võimalik on osaleda ka moodulite kaupa
, alustades Foundation tasemest.

Nii Foundation kui Practitioner taseme koolitusel on PRINCE2® metoodika elementide õpetamine seotud grupitöödega, praktiliste näidete ja juhtumite analüüsiga. 
Kursuse käigus kasutatakse näidiseksameid, mille küsimustele individuaalne vastamine ja sellele järgnev ühine arutelu pakub osalejatele kiiret tagasisidet sellest, kuidas nad on õpetatavast teemast aru saanud. 
Eksamite edukaks sooritamiseks on osalejatele vaja teha õppematerjalidega kogu kursuse vältel igal õhtul täiendavat iseseisvat tööd.

Koolitaja: Algis Perens, projektijuhtimise ekspert ja APMG poolt sertifitseeritud PRINCE2® koolitaja.

Kestus: 5 päeva (PRINCE2® Foundation 3 päeva + PRINCE2® Practitioner 2 päeva)

Toimumise aeg:
PRINCE2® Foundation 05.-07.04.2017
PRINCE2® Practitioner 24.-25.05.2017

Toimumise koht: EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Tallinn, A. Lauteri 3, IV korrus.

Õppekorralduse alused
Õppekava rühm: Ärindus ja haldus

EBS Juhtimiskoolituse Keskus on alates novembrist 2015 APMG International (www.apmg-international.com) poolt akrediteeritud PRINCE 2® esindaja Eestis. APMG-International on rahvusvaheline, kõrgelt hinnatud eksamineerimisinstituut.

Vaata lisaks: Miks on projektijuhil oluline omada PRINCE2® kutsetunnistust.

©Copyright AXELOS Ltd 2015. Kõik õigused reserveeritud. Materjal on reprodutseeritud vastavalt AXELOS Limited litsentsile. PRINCE2® on registreeritud kaubamärk, mis kuulub AXELOS Limited omandusse.

Investeering:
Kursuse osavõtutasu:
PRINCE2® Foundation: 1160 eur+km (990+170 eksami tasu+km)
PRINCE2® Practitioner: 1630 eur+km (1390+240 eksami tasu+km)
PRINCE2® Foundation ja Practitioner koos võetuna: 2399 EUR+km (Hind sisaldab eksami tasusid)
Osavõtutasu sisaldab ka õppematerjale ja kohvipause.

*Korduseksamid on sama hinnaga.

Kui soovite osaleda EBS Juhtimiskoolituse Keskuse finantsjuhi arenguprogrammis, saate registreeruda, kasutades järgmisi võimalusi:

 • täites registreerimisvormi EBS Juhtimiskoolituse Keskuse kodulehel;
 • saates oma registreerumissoovi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 • helistades telefonil +372 665 1323.

Palume koolitusele registreeruda vähemalt 2 nädalat enne koolituse toimumise algust. Pärast registreerumist saadame Teile arve, mis tuleb tasuda enne koolituse toimumist.

Programmidesse registreerunutele saadame kutsed, millel on täpne toimumisaeg ja -koht.

Koolitused toimuvad reeglina EBS Juhtimiskoolituse Keskuse auditooriumides, A. Lauteri 3 (IV korrus).

Koolituse lõpetanud saavad koolitusel osalemise kohta tõendi või tunnistuse.
Õppeasutuse ID EHISes: 7391.

Kursusest loobumine:
Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palume sellest kindlasti teada anda meiliaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 665 1323. Võimaldame Teile soovi korral koha järgmises grupis.
Juhul, kui teatate loobumisest vähem kui kaks tööpäeva või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata.

Lisainfo telefonil +372 665 1323 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Sissejuhatus Põhimõtted Teemad Protsessid
Projekti viis tunnust. Äriline põhjendatus. Ärijuhtum Projekti ettevalmistamine [SU]
Mis on PRINCE2® ja
millised on 10 selle metoodika
rakendamisest saadavat kasu.
Kogemustest õppimine. Organisatsioon Projekti suunamine [DP]
PRINCE2® protsessi mudel ja
juhtimisvahendid.
Selged rollid ja vastutus. Kvaliteet Projekti algatamine [IP]
  Juhtimine erandi põhimõttel. Plaanid Etappide juhtimine [CS]
  Keskendumine tulemusele. Riskid Tarnete juhtimine [MP]
  Sobitamine projekti keskkonnaga. Muutused Üleminekute juhtimine [SB]
  Etappide kaupa haldamine. Edenemine Projekti lõpetamine [CP]

Algis Perens

Algis Perens on projektijuhtimise ekspert ja APMG poolt sertifitseeritud PRINCE2® koolitaja. 

Algis on projektijuhtimise alaste koolitus- ja konsultatsiooniprojektide läbiviimisega tegelenud üle seitsmeteistkümne aasta. 
Ta on viinud edukalt läbi erinevaid projektijuhtimise koolitusi Eesti väike-ja keskmise suurusega ettevõtetele ja olnud koolitajaks avatud koolitusprogrammides.

1998. aastast õpetab Algis Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelist turundust ja projektijuhtimist ning õpetanud projektijuhtimist ka EBSi üliõpilastele. 

Algis Perens on lõpetanud 1983. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika ja füüsika erialal. Majandusalase hariduse omandas Šveitsi Sihtasutuse TRANSFER ja St. Galleni Ülikooli koolitusalase koostööprojekti käigus. Magistrikraadi kaitses 1997. aastal. 

Ta on kirjastuse KÜLIM poolt välja antud raamatute "Teenuste marketing" ja "Projekti juhtimine" autor ning Äripäeva Kirjastuse väljaantava "Projektijuhtimise käsiraamatu" põhiautor ja vastutav toimetaja.
Aastast 2005 on Algis Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuse liige, kelle vastutusvaldkonnaks on konsultantidele kutse andmisega seotud teemad.

Kasud osalejale Kasud ettevõttele
Koolitus annab:
 • tõendatud projektijuhtimise teadmised ja oskused;
 • julguse võtta projektijuhi vastutus;
 • oskuse delegeerida tööd projektimeeskonnale;
 • teadmised projektijuhtimisest Practitioner’i tasemel;
 • põhjalikud teadmised PRINCE2® metoodikast.
 • Annab meeskonnale tööriistad selleks, et viia projekte ellu ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades.
 • Minimeerib projekti ebaõnnestumise riskid.
 • Vähendab kulutamist ja tõstab efektiivsust.
 • Tagab tellija suurema rahulolu.
 • Projektijuhtimise raamistik on paindlik, lihtsalt laiendatav ja süsteemne ning seda on võimalik rakendada väga erinevate projektide korral.

PRINCE2® kutsetunnistus loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes!

Vaata lisaks:

Koolitusel osalemiseks ei ole erinõudeid. Eelduseks, et kursusel osaleda soovija on nõus tegema eeltööd lugedes läbi talle enne kursust saadetavad materjalid. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude projektidega, kas projektimeeskonna liikmena või -juhina.
Koolitatav, kes soovib taotleda Practitioner taseme kutsetunnistust peab eelnevalt sooritama edukalt Foundation taseme eksami.

Koolitusel osalejatel tuleb läbi lugeda PRINCE2® ametliku käsiraamatu, “Managing Successful Projects with PRINCE2®” kolm esimest peatükki.
Neil, kes soovivad teha Practitioner taseme eksamit, on kasulik läbi vaadata kogu käsiraamat ja ära märkida endale iga peatüki algus (mitte peatüki alguslehekülg vaid esimene tekstilehekülg).

PRINCE2® Foundation taseme eksam kestab 60 minutit ja abimaterjalide kasutamine on keelatud. Testis on 75 valikvastustega küsimust, millest 5 on testküsimused. Millised on testküsimused ja millised küsimused lähevad tulemuse arvutamisel arvesse ei ole teada. Eksam on sooritatud, kui 50% vastustest on õiged (35 õiget vastust).

PRINCE2® Practitioner eksam kestab 150 minutit ja lubatud on kasutada metoodika ametlikku käsiraamatut “Managing Successful Projects with PRINCE2® ”. Tegemist on projekti stsenaariumil baseeruva testiga, milles on 8 põhiküsimust. Igal põhiküsimusel on 10 alamküsimust ja seega tuleb kokku vastata 80-le küsimusele. Eksam on sooritatud kui 55% ehk 44 vastust on õiged.

Eksami testid on ingliskeelsed.

Kaks nädalat enne koolituse algust saadetakse kursusel osalejatele materjalid iseseisvaks läbitöötamiseks ja koolitusel osalemise ettevalmistamiseks. Kursuse alguses antakse kõigile täiendav koolitusmaterjalide kaust, mis sisaldab koolitaja poolt koostatud presentatsiooni materjale, juhtumite kirjeldusi ja näidiseksamite teste.

Koolitusmaterjalid on ingliskeelsed. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitused toimuvad reeglina EBS Juhtimiskoolituse Keskuse auditooriumides, A. Lauteri 3 (IV korrus), mis on mugavad, renoveeritud 2014. aasta juulis ja varustatud vajaliku tehnikaga ning pehmete toolidega. Ruumides on laudade ümber paigutamisvõimalus nii suurema grupi koolituseks kui ka väiksemate grupitööde tegemiseks.

Parkimine:
Autoga tulijatele soovitame parkimisvõimalusena kasutada www.barking.ee mobiilset lahendust (äppi) EBSi maja taga olevas parklas, mille 24 h parkimishind on 3,95 €.
Lähim EuroParki parkla asub Juhkentali 1 (Olümpia hotellist üle tee), mille 24 h parkimishind on 4 €, www.europark.ee. EBS-i maja ees kehtib südalinna parkimistsoon hinnaga 0,58 € 15 minutit.