Prindi

Practitioner Diploma in Executive Coaching programm

Toimumise aeg ja koht:
I moodul: 03.-04.10.2017
II moodul: 07.-08.11.2017
III moodul: 05.-06.12.2017
LACD (eksamipäev): 23. või 24.01.2018
EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Tallinn,
A. Lauteri 3, IV korrus.

EBS on Academy of Executive Coaching'u (AoEC) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis.

Programm toimub eesti keeles.

Registreeru siin!

Keskmine tagasiside: 6,75 / 7

Practitioner Diploma in Executive Coaching on mõeldud neile, kelle sooviks on coaching'uga professionaalselt tegeleda ning kasutada seda igapäevases juhtimises. Programm loob põhjaliku arusaama coaching'u põhimõtetest ja annab oskused selle läbiviimiseks.

ACSTH EMCC MiddlesexUnivercity logod

Programmi oodatakse osalema kogenud juhte, koolitajaid, treenereid, konsultante ja coach'e, kes soovivad süvendada oma coaching'u-oskusi.
Osalemise eelduseks on hea enese ja teiste juhtimise ning arendamise kogemus ja eelnev kokkupuude coaching'uga (coach'ina, kliendina, koolitusel osalenuna). Neile, kel pole eelnevat coaching'u-kogemust, soovitame alustada Coaching Skills Certificate kahepäevasest programmist.

Programm mudeldab coaching’u-suhet. Programmi moodulid moodustavad süsteemse terviku, mis tegeleb põhjalikult nii coaching’u-suhte alguse, keskosa kui lõpetamisega. Läbi moodulite käsitletakse järjepidevalt coaching’u- ja juhtimisoskusi ning psühholoogilisi aspekte. Programm on väga praktiline, õppetöö sisaldab palju harjutamist ja arvukalt näidis-coaching’uid.

Programmis õpitakse:

 • looma kliendiga vastastikusel austusel ja usaldusel põhinevat coaching'u-suhet;
 • kliendi probleeme sügavamalt mõistma ning lahendusteede leidmisele kaasa aitama;
 • kasutama coaching'u baasmudeleid;
 • lähenema coaching'ule ärilises kontekstis;
 • looma isiklikku ja ainuomast coaching'u-stiili ja -mudelit;
 • coaching'u-eetikat.

Programm koosneb kolmest kahepäevasest õppemoodulist ja eksamipäevast (LACD - Live Action Coaching Day). Õppetööd toetab erialane kirjandus ja läbi programmi toimuv e-õpe (õpitu kordamine, materjalid eesseisvaks mooduliks, videoklipid). Erilist tähelepanu pööratakse iseseisvale tööle ja harjutamisele – moodulite vahelistel aegadel toimuvad grupikohtumised, individuaalsed coaching’u-sessioonid programmi juhendaja(te)ga ning coaching’u praktiseerimine minimaalselt 2 kliendiga täismahus (a´ 6 sessiooni).

Programm toimub eesti keeles. E-õppematerjalid ja õppekirjandus on inglise keeles.

Programmi sisu kirjeldus:

I moodul:

1. Coaching’u-suhte alustamine (Beginnings): kliendi pühendumise saavutamine

 • Koostöökokkulepete sõlmimine ja usaldusliku suhte loomine
 • Coaching’u põhialuste ja –mudelite analüüs
 • Lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide seadmine
 • Aktiivse kuulamise ja efektiivsete küsimuste esitamise treenimine
 • Töö personaalse coaching’u-mudeliga
 • Coaching’u harjutamine ja tagasiside

Peale I moodulit toimub:

 • kaks grupidiskussiooni, neist üks juhendajaga ja üks iseseisva väikese grupina;
 • e-õpe;
 • praktiseerimine minimaalselt 2 kliendiga.

II moodul: 

2. Coaching’u-suhte arendamine (Middles): arusaamise süvendamine

 • Erinevate coaching’u-võtete ja –tehnikate (GROW, lahenduskeskne meetod, loovmeetodid, Gestalt) tundmaõppimine ja treenimine
 • Coaching’u-eetika ja isiklikud piirangud
 • Coaching’u harjutamine ja tagasiside
 • Töö personaalse coaching’u-mudeliga

Peale II moodulit toimub:

 • kaks grupidiskussiooni, neist üks juhendajaga ja üks iseseisva väikese grupina;
 • e-õpe;
 • osaleja arengut toetav individuaalne coaching;
 • praktiseerimine minimaalselt 2 kliendiga.

III moodul:

3. Coaching’u-suhte lõpetamine (Endings): kokkuvõte ja edasised sammud

 • Coaching organisatsiooni ja juhtimise kontekstis
 • Lahenduskeskne coaching
 • Supervisioon kui coach’i professionaalsuse tagatis
 • Coaching’u-protsessi lõpetamine ja tagasiside kõigile osapooltele
 • Coaching’u harjutamine ja tagasiside (koos videoanalüüsiga)
 • Töö personaalse coaching’u-mudeliga

Peale III moodulit toimub:

 • kaks grupidiskussiooni, neist üks juhendajaga ja üks iseseisva väikese grupina;
 • e-õpe;
 • osaleja arengut toetav individuaalne coaching;
 • praktiseerimine minimaalselt 2 kliendiga;
 • ettevalmistus LACD-ks.

Eksamipäev (LACD - Live Action Coaching Day)
Osalejad esitavad essee oma arenguteest ning esitlevad isiklikku coaching'u-stiili ja –mudelit. (Programm toetab mudeli väljatöötamist).

Programm sisaldab ja selle edukas läbimine eeldab:

 • täismahus osalemist programmi kõigis moodulites ja eksamipäeval (LACD);
 • osaleja arengut toetavat individuaalset coaching’ut peale teist ja kolmandat moodulit;
 • osalemist kuuel grupidiskussioonil (iga mooduli järgselt toimub kaks diskussiooni, neist üks juhendajaga ja üks iseseisva väikese grupina);
 • eksami sooritamist (LACD), sh. esseed oma isiklikust arenguteest, isikliku coaching'u-stiili ja -mudeli väljatöötamist ning esitlemist;
 • õppematerjalide ja kirjanduse läbitöötamist;
 • e-õppe programmi läbimist;
 • aktiivset praktiseerimist läbi programmi minimaalselt kahe kliendiga.

Õpiväljundid.

Programmi läbinu:

 • teab ja oskab kasutada coaching’u võtmemudeleid ja -tehnikaid;
 • oskab luua ja läbi viia professionaalseid coaching’u-sessioone, mis põhinevad isiklikul coaching’u-mudelil.

Kvalifikatsioon: Programmi edukalt läbinu saab AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching'u diplomi.

Akrediteeringud: Programmi tunnustavad nii ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) kui ka AC (Association for Coaching).

ICF liikmelisus: Programmi läbimisel kogutud tunnid (60 Approved Coach Specific Training Hours) annavad õiguse taotleda ICF'i ja selle kohaliku esinduse ICF Estonia liikmelisust ning ICF'i ACC taseme akrediteeringut.

Läbiviijad:

 • Riina VartsExecutive Coach, AoEC partner ja litsentsitud koolitaja
 • Peep AaviksooExecutive Coach, AoEC partner ja litsentsitud koolitaja

Toimumise aeg: Uus lend alustab 3. oktoobril 2017.

Käimasoleva grupi toimumise ajad:

I moodul: 04.-05. oktoober 2016
II moodul: 01.-02. november 2016
III moodul: 13.-14. detsember 2016
Eksamipäev (Live Action Coaching Day): 24. või 25. jaanuar 2017

Järgmise grupi toimumise ajad:

I moodul: 03.-04.10.2017
II moodul: 07.-08.11.2017
III moodul: 05.-06.12.2017
Eksamipäev (Live Action Coaching Day): 23. või 24. jaanuar 2018

Toimumise koht: EBS Juhtimiskoolituse Keskus, Tallinn, A. Lauteri 3.

Koolituspäevade kestus on 09.30-17.00.

Osavõtutasu: 3990 EUR + km (hind sisaldab koolitust ja moodulite vahel toimuvaid grupikohtumisi, individuaalset coaching’ut ja e-õpet, rahvusvaheliselt tunnustatud diplomit ja toitlustust).

Õppekorralduse alused
Õppekava rühm: Ärindus ja haldus

Lae programmi tutvustus (pdf formaat):

Täiendav info sisu kohta (inglise keeles) AoEC veebilehel

Lisainfo ja registreerumine e-mailil koolitus@ebs.ee või telefonil +372 665 1323.

Soovi korral saame Practitioner Diploma in Executive Coaching programmi läbi viia ka firmasisesena.