Prindi

Referentsid

Urmas Hiie, ETS NORD AS, Juhatuse liige

UrmasHiieEBSiExecutiveMBAvilistlane

"Otsustasin osaleda EBSi Executive MBA programmis kuna olen inseneriharidusega ettevõtja olnud juba 25 aastat. Mulle tundus olevat õige aeg õppida, kuidas päriselt oma firmasid juhtima peaks. 
Programmilt ootasin eelkõige süsteemset lähenemismetoodikat oma firmade strateegiate väljakujundamisel. 
Olen suutnud selgeks mõelda ning paremini sõnastada meie ettevõtete strateegilised eesmärgid, juurutada metoodikad nende elluviimiseks. Samuti olen saanud häid mõtteid meeskonna juhtimiseks ja avardanud oma maailmapilti ühiskonna teadustes. Programm avardab silmaringi ja annab võimaluse oma tegevusele teise vaatenurga alt läheneda. Annab süsteemseid teadmisi vaheldumisi praktikute kogemustega. Samuti sobisid mulle igakuised kolmepäevased õppetsüklid.
Programmil on väga hea ülesehitus, liikudes üldistelt teadmistelt konkreetsete äriprotsesside õppe suunas. 
Olen väga rahul, et mul õnnestus selles osaleda. Soovitan Executive MBAt kõigile tippjuhtidele, kes tunnevad vajadust oma strateegilise mõtlemise arendamiseks."

 Hannes Lilp, SRC Group AS, Juhatuse esimees

HannesLilpEBSiExecutiveMBAvilistlane"Otsustasin osaleda Executive MBA programmis kuna tundsin, et vajan uusi teadmisi, vaadet kõrvalt ja head nõu, et osata pöörata juba saadud kogemus ettevõtlusest pikaajaliseks kasumlikuks tegevuseks.
Programmis osalemine on väärtuslik aeg - vaadata igapäevase kiire tempo juures kõrvalt läbi väga erinevate vaatenurkade oma ettevõttele kui ka majandusele laiemalt.
Programmi kasuks on see, et läbi kinnituse oma teadmistele, tegevusele ja uute teadmiste saamisega, kasvab enesekindlus otsuste langetamisel. Oma ettevõtte arendamine värske pilguga ja ettevõtte strateegilise fookuse timmimine ja uute võimaluste nägemine.
Mitmekesisest programmist on õppida palju nii õppejõududelt kui ka kursusekaaslastelt, igast loengust on midagi kaasa võtta. Igakuine rutiin, uued teadmised ja suurepärased grupivennad on see, millest ja kellest hakkan kindlasti puudust tundma!
Executive MBA programmi soovitan kõigile kogemustega juhtidele, ettevõtete omanikele kes on huvitatud uutest teadmistest ja nii enda kui ka ettevõtte arendamisest."

 Ain Käpp, TallinnHotels, Tegevjuht:

Ain Kpp EMBA

"Executive MBA programmi läksin kõrgete ootustega. Olin teinud ka põhjaliku eeltöö ja rääkinud juhtidega, kes olid selle juba läbinud. Märgid näitasid, et majandus hakkab vaikselt taastuma ning seega oli sobilik hetk alustada koos tarkade grupikaaslastega õpinguid. Ma tundsin, et on vaja sisse saada uus hoog, kõigepealt iseendale ja siis oma headele kolleegidele.
Eks aja jooksul kujuneb meis kõikides kindel arusaam juhtimisest, motiveerimisest, otsustamisest, strateegiast, meeskonnatööst jne. Minu väljakujunenud maailmapilt keerati mitmel korral sassi. See oli alguses häiriv ja tekitas sisemist segadust kui leidsin, et „minu tee" lahenduseni ei pruugi olla ainuõige. See olukord kannustab hiljem otsima lisamaterjali, lugema raamatuid, küsima küsimusi ja pidama pikki arutelusid. Ja kui enda „vana" teadmise asemele olin üles ehitanud „uue" ja seda ka kasutama hakkasin oli esimesed emotsionaalsed võidud käes!
Minu soovituseks on, et kuula grupikaaslasi ja õpi nende kogemustest! Tekib uus sõpruskond, kes on üle 2 aasta üksteiselt teadmisi omandanud. Me õppisime ka üksteist usaldama. See on tegelikult tohutu väärtus ja võimalus küsida nõu oma kaasõppijate ehk suurte kogemustega juhtide käest. Ka kooliväliselt ja pärast kooli lõppu! Ei ole muidugi vähetähtis lisada, et meid käis õpetamas kokku üle 40-ne õppejõu ja praktiku!
Mulle väga meeldis, et kõik teemad ja kodutööd seostati õppija ettevõttega kus ta töötab. Ehk sain kõike tehtut kohe kasutada ka igapäevases töös. Kusjuures võtsin EMBA ajajuhtimise moodulist igapäevasesse kasutusse „mõttepuu joonistamise". Suurepärane töövahend visualiseerimiseks, seletamiseks, arutamiseks ja mis peamine – oma mõtete lõpuni mõtlemiseks.
Ma soovitan EMBA kursust juhtidele, kes ei taha (või ei saa) jääda imetlema oma seniseid saavutusi ja kes leiavad endas jõu pingelise töötegemise kõrvalt pühenduda mitmeaastasele süsteemsele enesetäiendamisele. Ja see pühendumine on lõppkokkuvõttes üks suurepärane elukogemus!"

Mati Pops, Citycon Oyj, Kommertsjuht:

Mati Pops"Executive MBA programm oma sisult tänapäevane, kuhu on kaasatud oma ala parimad õppejõud ja praktikud. Lisaks on see suurepärane võimalus õppida koos teiste valdkondade tippjuhtidega, kuulata nende vahetuid kogemusi elust ja ärist. Kindlasti õpid ennast ja teisi paremini juhtima ning tundma ja avardub maailmapilt.
Soovitan Executive MBA programmi eelkõige ettevõtete juhtidele ja omanikele, samas ma ei välista mitte kedagi, kellel huvi ennast täiendada ja arendada. Õpin ennast paremini tundma juhina ja kursuse käigus tekib väga hea võrdlus teiste juhtidega. Olen väga rahul, et EMBA-ga liitusin, see on suhe mis jääb pikalt kestma ja tulevikku positiivselt mõjutama."

 

Tarmo Virkus, Kalev AS/ Põltsamaa Felix AS, Müügidirektor:

"Peamised ootused Executive MBA programmile olid mul seotud teadmiste värskendamisega ning kogemuste jagamisega. Kogemuste jagamise all pean silmas nii lektorite poolt edasi antavat kui ka kursusekaaslaste poolt jagatavat kogemust. Kindlasti oli üks suuremaid ootusi ka seotud võimalusega minna välja oma igapäevasest töörutiinist ning mõelda ja arutleda teemadel, millega igapäevaselt kokku ei puutu. Ka välismooduli olemasolu oli kindlasti üks põhjuseid, miks sellele kursusele tulin. 
Soovitan programmi kõigile juhtidele, kel viimasest kooliskäigust hulk aastaid möödunud. Omandatud juhtimispraktika ning uuesti koolipingis enesetäiendamine on väga hea kombinatsioon veel paremaks juhiks saamise teel."

Erika Illison, Ecoprint AS, Tegevjuht:

"Otsustasin Executive MBA programmis osaleda põhiliselt kahel põhjusel – esmalt, võimalus eemalduda igapäevasest tegevusest ja hinnata olukorda eemalt, teisalt, vajadus uute teadmiste ja kogemuste järele.
Minu ootused programmile said kindlasti täidetud. Lisaks mitmetele suurepärastele õppejõududele muutsid programmi nauditavaks sellesse hoolikalt valitud osalejad– kogemustega juhid erinevatelt elualadelt, kelle jagatud kogemused ja teadmised on hindamatud.
Julgen programmi soovitada kõikidele juhtidele, kes soovivad enamat ja on valmis pingutama programmi läbimise nimel - tulemust ei pea kahetsema."

Olga Aasav, Atlant VII OÜ, Juhatuse liige:

Olga Aasav EBS Executive MBa vilistlane

"Otsustasin EBSi Executive MBA kasuks õnneliku juhuse tõttu, kus minu enese valmisolek ja minuni jõudnud info kursuste kohta langesid nö viljakale pinnasele. 
Olen alati pidanud oluliseks enesetäiendamist igas valdkonnas. Ehkki mu põhitöö oli ja on toitlustuse ning meelelahutusega seotud ettevõtlus, olen osalenud paljudel seminaridel, loengutel ja konverentsidel, mis avardasid teadmisi ka finantsküsimuste, turunduse kui ka klienditeenindusega seotud valdkondades. Need koolitused süstisid minusse energiat ja andsid toetavat motivatsiooni oma ettevõttes tegutsemiseks. Samas tuleb tunnistada, et üksikutel loengutel ja seminaridel käimine ei innustanud minu tegevust järjepidevalt, ühekordsed motiveerivad emotsioonid polnud tagantjärele hinnates edasiviivaks jõuks ning vaimne tugi osutus lühiajaliseks. Seega adusin, et kestvama emotsionaalse ja pragmaatilise tugisamba saamiseks pean taas kooli minema, kus teadmised ja kogemused salvestuvad järjepidevas, süstemaatilises ning pikemaajalises protsessis.
Mida öelda iseloomustuseks EBSi kohta, kus veetsin kaks toredat ja kasulikku aastat? Esiteks on suureks väärtuseks see, et EBSi õppima tulles olin ümbritsetud teistest tippjuhtidest, kellel igaühel oma valdkonnas hulgaliselt praktilisi kogemusi. Seetõttu lisandus loengutes kuuldud teooriale ka reaalne kogemuslik pagas kaasõppijatelt.
Järgmisena pean väga tähtsaks õppejõudude ning külalislektorite panust, kes rikastasid mu teadmisi ärivaldkonnas. Just akadeemiline vaatenurk oli see, mis andis avarama nägemuse minu senisele kogemusele asutuse igapäevases juhtimises.
Kokkuvõtteks tahan öelda, et EMBA on andnud põhjalikke alusteadmisi ärivaldkonnas, koos praktilise kogemusega ja seda kõike suurepärase seltskonna keskel. Õppisin palju uut ja kinnistus ka mu vana tõdemus - kohanemine on intelligentsuse tunnus."

 

Merike Ellen, Kalev AS, Suurklientide juht:

Merike Ellen liidri arenguprogrammi vilistlane

"Koolitus oli hea vahepala ja tõeline värskendus, mida iga kuu põnevusega ootasin. Igas moodulis oli midagi mida ma enda enda jaoks avastasin ja õppisin. Saadud teadmisi saab edukalt kasutada lisaks tööle ka argielus."

 

 

 

 Maris Saarpuu, Tele2 Eesti AS, Turundusdirektor:

Maris Saarpuu EBS Liidri arenguprogrammi vilistlane"Soovitaksin seda kursust kõigile, kel on tõsine soov ja huvi saada nö. liidriks. Kursus aitab mõista, mis vahet on juhil ning liidril ning eriti hea on kui seda kõike, mida programm pakub, saab kohe ka tööellu rakendama hakata. Lisaks suurepärastele lektoritele ja programmi juhtivõppejõule Anu Viroverele annab kursus võimaluse kohtuda huvitavate inimestega teiste juhtide näol ja taaselustab tudengi "fiilingu", mida ma ise väga nautisin."

Helen Nukk, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla:

Helen Nukk Tulemusksuse juhi arenguprogrammi vilistlane

"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammis osaledes mõistsin mis on juhtimise ja liidriks olemise vahe. Kindlasti oli väga kasulik ka DiSC analüüs ja tähelepanu pööramine selelle, et rääkima peaks lahendustest mitte probleemidest. Soovitan kursust kõigile ja kindlasti tulen järgmistele koolitustele EBS Juhtimiskoolituse Keskusesse."

 

 

 Anneli Pikknurm, Olympus Estonia OÜ, Hooldusosakonna juhataja:

Anneli Pikknurm"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammil oli väga positiivne mõju minu arengule juhina. Oskan edaspidi hinnata märksa paremini nii ennast kui teisi. Usun, et kasutan õpitud tehnikaid ja omandatud kogemusi oma töös nii täna, homme kui ka aastate pärast."

 

 


Maarika Raudmäe, Tallink Grupp AS, Äriarenduse juht:

Maarika Raudmae"Sain koolituselt mitmeid mõtteid, kuidas olla tulemuslikum ettevõtte arendusprotsesside ümberkorraldamisel suurema läbipaistvuse, kuluefektiivsuse ning sujuvama üksustevahelise koostöö nimel. Kindlasti olen nüüd selgelt teadvustanud vajaduse juhioskuste süsteemseks arendamiseks, mida peangi koolituselt saaduna kõige olulisemaks arusaamaks."
Kristi Kippa, Tele 2 Eesti AS, Kliendihoidmise juht:

Kristi Kippa EBSi kodulehele 100x150"Tulemusüksuse juhi arenguprogramm toob välja olulised tegurid, millele tuleb juhtimisel tähelepanu pöörata, et saavutada paremaid tulemusi ning aidata tõsta ettevõtte efektiivsust. Enesetäiendamine, koolitamine ja teiste kogemuste kuulamine loob võimaluse avardada silmaringi ning näha olulisi faktoreid ka laiemas spektris."

Elena Bekker, Ortomax OÜ, tegevjuht:

Elena Bekker FMF

 
"Osalesin EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammis 2012. aasta kevadel. Soovitan väga seda kursust eriti väike- ja mikroettevõtete juhtidele. Hakkasin asju hoopis teise pilguga nägema."

 


Olari Kalvik, Scania Eesti AS, Lepingute tootejuht:

Olari Kalvik 100x150mv"Finantsidest mittefinantsistile programm oli väga informatiivne ja kasulik. Õppejõud on väga asjatundlikud, oma valdkonna ilmselged spetsialistid ning esitasid praktilisi ja kasulikke elulisi näiteid. Koolitus oli hea värskendus igapäevaste tegevuste vahele, sain tunduvalt targemaks."

Kaire Rääk, M Sc, GSK Estonia

Kaire Rääk

"Ootus programmile oli kõrge, seda just valikus olevate lektorite nimesid silmates ning paljutõotavat kava kiigates. Ma ei pidanud pettuma, kvaliteet oli stabiilselt kõrge. Kursuse oluliseks osaks on ka osalejad, nende võimalused ja valmisolek diskussiooniks. Suur pluss kogu programmi juures oli ka see, et usinad koolitajad olid tervishoiuvaldkonna eri nurkadest ning grupp oli parajalt suur – sai jagada kogemusi ning mõista väljakutseid, millega erinevad „mängijad" tervishoiusektoris kokku puutuvad.
Siinkohal ka minu soovitus kõigile, kes toimetavad tervishoiuga kokkupuutuvas (või kasvõi seda riivavas) valdkonnas - kuna eesmärgid on meil samad, kogemuste jagamine lektorite eestvedamisel mitmete nurkade alt, viib ainult edasi."

 

 Ingmar Lindström, Ravikeskus SL Meedik, juhatuse liige:

Ingmar Lindstrm 100x150 EBS"Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammist on olnud mulle palju abi. Õppisin programmis juhtimise valdkonnas väga palju uut ja huvitavat, sest oman meditsiinilist haridust ning juhtimisalaselt ennast varasemalt väga palju täiendanud ei olnud. Saadud teadmisi olen juba rakendanud praktikas ning planeerin kindlasti edaspidi kasutada oma töös juhina."

 

 

 


Kristjan Laugen, AS Printon Trükikoda, Müügidirektor:

Kristjan Laugen Mgijuhi arenguprogrammi vilistlane

"Tulin müügijuhi arenguprogrammi väikese eelarvamusega, et äkki saab olema igav istumine ja ajaraiskamine. Kuid samas tulin ka ootusrikkalt, et saada uusi mõtteid ja ideid sest programm tundus huvitav.
Olen loomupoolest tegutseja, kes ei salli niisama istumist ja kulunud tõdede kuulamist. Õnneks minu eelarvamus ei pidanud paika, vastupidi, olid väga huvitavad kaaslased ja päevajuhid (õppejõud), koos oma mõtete ja lugudega.
Tagantjärgi ei oskagi öelda, kas õppisin rohkem kaaslaste kogemustest või koolituste vedajatelt, aga selge on see, et sain sealt palju huvitavat teada, mida oma igapäevatöös reaalselt rakendada.
Kõhklejatel soovitan ennast mugavustsoonist välja tõugata ning minna kuulama, mis maailmas muutunud, seda nii teiste juhtide kui õppejõudude suust ja uskuge, igav ei saa Teil olema."

 
Ülo Lippus, AS Olerex, Müügijuht:

lo Lippus

"Minu 3 aastases müügijuhi praktikas seni ainuke koolitus, mille programmi on võimalik rakendada reaalses elus ja see töötab hästi. Tänan!"

 

 

 


Laidar Laos, Magnum Veterinaaria AS, Juhataja:

"Kogu koolituse programm oli väga hästi üles ehitatud ning käsitles suure osa müügijuhtide igapäevatööga seonduvaid arendamisvaldkondi. Sain mitmeid häid ideid, mis leiavad kasutust meie meeskonnas, aitavad seada fookust, parandada efektiivsust ning müügitulemusi. Arenguprogramm sobib hästi ka müügorganisatsioonide tegevjuhtidele."

Jüri Teemant, Elisa Eesti AS, Juhatuse liige:

Jüri Teemant"Osalesin EBS Juhtimiskoolituse Keskuse koolitusel üle keskmise ootusega ja eesmärgiga aru saada, mis on coaching ja coach'iv juhtimisstiil. Programm aitas mul mõista coaching'u olemust ning seda, mille poolest erineb see teistest meetoditest. Saadud teadmise abil sain ainult coaching'uga edukalt sügavuti minna ning seda erinevates rollides piisavalt harjutada.
Isiklikult treenides kogesin, kui raske oli "teadlikult" püsida coach'i rollis, ilma et astuks sujuvalt mentori ja konsultandi rolli. Juhtidena oleme pigem harjunud oma kogemusi ja teadmisi töötajatega jagama, see ei käi aga kokku coaching'u põhimõtetega. GROW-mudel, mida kursusel õpetatakse, aitab juhil paremini defineerida olukorda ning leida kiiresti valikuid probleemide eesmärgipäraseks ning tõhusaks lahendamiseks.
Kokkuvõttes tuleb coaching'u-oskus kasuks ka igapäevaelus, seda nii suheldes inimestega erinevatelt elualadelt kui ka aidates oma lastel elus edukalt hakkama saada."

 

Priidu Mänd, Ettevõtja

PriiduMndCoaching„Minu ootuseks oli saada esmane ülevaade coachingust kui meetodist ning omandada praktilisi, peamiselt kuulamise ja õigete küsimuste esitamisega seotud oskusi. Ootused täitusid 100%.
Suurepärane kursus kõikidele, kes peavad suhtlema. Sissejuhatus kunsti, kuidas mõttega kuulata ja esitada õigeid küsimusi.“

 

  

 

 Karin-Liis Lahtmäe, Printcenter Eesti AS, Juhiabi

KarinLiisLahtmaeCoaching„Sain programmist coaching´u maailma 100% sissejuhatuse. Programmis läbiproovitu jääb paremini külge kui mis tahes loengusarja kuulamine või raamatu lugemine samal teemal.

Coaching on paljuski tänuväärsem kui mentorlus: oskus inimest kuulata on vajalikum oskus kui enda kogemusest rääkimine ja selle tahtmatu, kuid mõneti ebavajalik pealesurumine.“

 

 

 

Janno Kollo, MYJAR IT OÜ, Protsessiinsener

JannoKolloCoaching„Soovisin programmist saada teadmist, kuidas inimese ja ka grupi potentsiaali realiseerida juhendades ja abistades, mitte juhtides ning vastuseid-lahendusi ette andes.

Minu ootused koolituse osas täitusid 100% ulatuses. Sain kinnitust asjaolule, et olen õigel teel ning sinna juurde lisaks "tööriistakasti" ja praktilisi näiteid, mida igapäevatöös edaspidi kasutada.“

Külli Meister, Antalis International, HR Director of Nordic, Baltic&Russia:

Kylli Meister

"Huvi coaching'u kui juhtimismeetodi vastu tekkis mul seoses Antalis kontserni Sales Academy müügikoolitustega. Meie müügijuhid said coaching'u koolitust ning neilt hakati nõudma coach'ivat juhtimist. Olin sel ajal Antalis Eesti firma juht ning mind hakkas huvitama, miks see meetod on parem kui mõni teine. Nagu tellimise peale kuulutas EBS Juhtimiskoolituse Keskus võimalusest tulla coaching'u-koolitusele. Läbisin kõigepealt esimese astme ehk Executive Coaching Certificate programmi 2012. aastal. Juba peale esimest koolituspäeva mõistsin, et see on midagi, millega tahaksin põhjalikumalt tegeleda. Aidata töötajal endal teha õigeid järeldusi ning avastada nende tõelist potentsiaali pakkus mulle kui juhile tõelist rahuldust. Töö kvaliteet ja töötaja pühendumine on palju tõhusam kui ta avastab ise lahendusi oma probleemidele.
Vahetult peale kursuse läbimist sain pakkumise hakata tegema HR Direktori tööd meie regioonis - Põhjamaades, Baltikumis ja Venemaal. Suurepärane võimalus kasutada oma coaching'u-oskusi igapäevatöös! Tekkis kindel soov selles vallas edasi areneda. EBS Juhtimiskoolituse Keskus eesotsas Peep Aaviksoo ja Riina Vartsiga lubas korraldada võimaluse edasi areneda juba AoEC kogenud treeneri käe all. Lubatud, tehtud! AoEC teine aste ehk Practitioner Diploma in Executive Coaching programm algas 2013. aasta sügisel. Academy of Executive Coaching programmidirektori Moira Halliday juhtimisel läbis 9 inimest coaching'u järgmise astme koolituse. Erandiltult kõik osavõtjad olid pühendunud coaching'u-fännid. Mida rohkem teada saad, seda rohkem tahad veel teada. Coaching on oskus, mida saad kasutada igas elulises situatsioonis. See ei ole ainult täiendav juhtimisoskus. Coaching'usse kui meetodisse sügavuti minnes hakkad endalt küsima, mida ma tegelikult tahan ja kes ma tegelikult olen? Seega sa ei aita ainult teisi, vaid sunnid end peeglisse vaatama ja oma elu kvaliteeti tõstma. Elada paremini ja mõttekamalt on oskus, mida on raske rahaga mõõta, seega investeerige endasse ja miks mitte läbi coaching'u-oskuste."

Urmas Kaarlep, Executive Coach:

Urmas Kaarlep 3"Osalesin programmis, et oma coaching'u oskusi edasi arendada.
Programmis osaledes avastasin, et coaching'u väärtus on suurem kui enne arvasin ja coaching'u käigus saavutab tulemusi, mida ilma selleta ei saavuta.
Programmi suuremateks väärtusteks on suur praktiliste harjutuste osakaal ja fookus tulevase professionaalse coach'i sügavamale arusaamisele iseendast."

Eelika Perg, Veterinaar- ja Toiduamet, Haldusbüroo juhataja:

"Kuna projektijuhtimise valdkond oli minu jaoks täiesti uus, siis sain kursusel sellest palju teadmisi. Mulle meeldisid mõlemad õppejõud ja mulle meeldis, et oli palju auditooriumiga arutelu."

Maret Tambek, Nordecon AS, kontserni pearaamatupidaja:

Maret Tambek

 
"Juura mittejuristile programm oli üle mitme aasta läbitud kursus, milles osalemine andis kasulikke teadmisi ning paneb asjade üle laiemalt mõtlema."