Prindi

Ettevõtluse MBA

Magistriprogramm ettevõtjale!

 

Õppeaeg: 2,5 aastat

Õppemaht: 120 EAP

Õppevorm: N, R, L. Kuus õppetsüklit semestris

Õppekeel: eesti keel

Diplom: Ärijuhtimise magistrikraad 

Programm on mõeldud nii juba ettevõtlusega alustanuile, äriprojektide arendajatele kui ka tulevastele ettevõtjatele. Programmi eesmärgiks on toetada äriideede loomise ja ärimudeli väljatöötamise protsesse ning suurendada üliõpilaste võimekust ettevõtte arengu juhtimiseks.

Miks Ettevõtluse MBA?

 • Osavõtjate ootustele ja enesearendamise visioonidele vastavate praktikute kaasamine.
 • Õppimine tegevuse kaudu koostöös Garage48, Ajujahi ja Tehnopoliga ning rahvusvahelise X-Culture konsortsiumiga.
 • Võimalus hankida ettevõtte välisturgudele sisenemiseks vajalikku infot koostöös välisriikide üliõpilastega.
 • Võimalus ennast Dynama simulatsioonimängus ettevõtlustiimi liikmena proovile panna.
 • Uued ideed avatud e-õppest ja koostöövõrgustike arendamine.

Programmi lõpetaja on valmis iseseisvaks ettevõtluseks ja loodud ettevõtte jätkusuutlikuks arendamiseks ning välisturgudele viimiseks, aga ka tegutsemiseks spetsialistina tulemustele orienteeritud organisatsioonides, kus väärtustatakse  loovust ja vajatakse tuleviku tegijaid.

ettevõtluse MBA profiil

 

Ettevõtluse MBA programm sobib erineva haridusliku taustaga töökogemusega inimestele. Ootame õppima:

 • tulevasi ettevõtjaid, kes soovivad saada teadmisi ja ideid oma ettevõtte loomiseks ja arendamiseks ning väärtuslikku kontaktvõrgustikku kogemuste jagamiseks.
 • tegutsevaid ettevõtjaid, kes soovivad oma ettevõtet arendada või luua uusi kasvuettevõtteid.
 • organisatsioonisiseseid ettevõtjaid ja ettevõtjate nõustajaid, kellejaoks on oluline olla kursis tänapäevaste ettevõtlustrendide ja -ideedega. 

Ettevõtluse MBA õppekava struktuur:

 • Üldõpe - 9 EAP
 • Alusõpe - 12 EAP 
 • Põhiõpe - 33 EAP
 • Eriõpe - 30 EAP
 • Vabaõpe - 6 EAP
 • Magistritöö - 30 EAP

KOKKU 120 EAP

Ettevõtluse MBA õppekava on leitav siin

Õppekava struktuur koos kõikide ainete kirjeldustega leiad EBSi Õppeinfosüsteemist

Ettevõtluse MBA põhiõppejõud  

Ettevõtluse MBA õppekava juht on Ettevõtluse õppetooli juhataja Tiit Elenurm

Ettevõtjale oluliste turundusainete põhiõppejõuks on EBSi õppe- ja arendusprorektor Toomas Danneberg.

Ülle Pihlak on Ettevõtlus ja äriplaan õppeaine põhilektor. Tal on pikaajaline üliõpilasettevõtete juhendamise kogemus ning nõustab ettevõtjaid Indias ja Hiinas ärivõimaluste leidmisel.

Õigusainete põhilektor on Urmas Arumäe, kes omab pikaajalist kogemust nii praktiseeriva juristina kui ka kohalikus omavalitsuses. 

Peeter Kross ja Anto Liivat viivad läbi Dynama imitatsioonimängu, mille käigus on võimalik end kasvuettevõtte juhtimistiimi liikmena proovile panna.

Ülle Pärli kompetentsivaldkond seostab juhtimisarvestuse ja ettevõtjate vajadused. 

Mari Kooskora on ärieetika õppejõud, kes käsitleb ka ettevõtete jätkusuutliku arengu eeldusi. 

Agu Uudelepp õpetab suhtekorraldust ja meediasuhteid. Ta on Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees.

Ettevõtluse MBA külalisõppejõud  

Ettevõtluse MBA  külalisõppejõudude kutsumisel ja rakendamisel arvestatakse magistrantide põhjendatud soove, mis selgitatakse välja õppekava sissejuhatavas aines Ettevõtlusorientatsioon ja sisemine ettevõtlus. Selles õppeaines koostavad magistrandid enesearengu visiooni, mille raames põhjendavad, kelle kogemustest nad soovivad õppida. 

Ettevõtja arenguprogrammis on külalisõppejõudude osakaal suurem kui põhiõppejõududel.

Varasematel semestritel on külalisõppejõududena esinenud järgmised praktikud ja rahvusvahelised õppejõud (paljud neist esinevad ka käesoleval õppeaastal):

Õppeaine: Ettevõtlusorientatsioon ja sisemine ettevõtlus

Ardo Reinsalu: Ettevõtja. Tehnoloogiaettevõtluse arendamise kogemus ettevõtete juhatuste liikmena, Arengufondi ekspertkomisjoni juhina ja Euroopa Komisjoni eksperdina.

Andres Arrak: Majandusteadlane. Teemad: Kriitiline tulevikuvisioon Eesti arengust.

Elari Tamm: Uus Maa juhatuse liige. Teemad: Ettevõtja võimalused kinnisvara valdkonnas, kinnisvaramaakler kui sisemine ettevõtja.

Riinu Lepa: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti ökokogukondade Ühendus, mitmed MTÜd, EBSi doktorant. Teemad: Sotsiaalse ettevõtja vaade ettevõtlusele.

Lilli Jahilo: Moedisainer ja ettevõtja, Ateljee Tallinn OÜ, 2011. aasta noorettevõtja. Teemad: Ettevõtluse võimalused loomemajanduses, ettevõtluse seos disainiga.

Toomas Uibo: Nordic Machine Systems OÜ juhatuse liige. Varem: Meiren OÜ juhatuse liige. Mitmekülgne ekspordi ja enesearendamise kogemus. Teemad: Disaini ja brändiarenduse rakendamine metallitööstuses.

Õppeaine: Tulevikustsenaariumid ja globaalsed ärivõimalused 

Jaan Puusaag: Krimelte OÜ juhatuse liige, ettevõtja. Ekspordi arendamise kogemus erinevatel sihtturgudel, saanud Ettevõtluse auhinna tänu läbimõeldud strateegiale välisturgudel.

Mikołaj Pindelski: Varssavi Ülikooli dotsent, konsulteerimise, uurimistöö ja õppejõu kogemus USAst ja Iisraelist. Teemad: Konkurentsivõimele suunatud strateegia, innovatsiooni roll globaalses äristrateegias, Poola ettevõtete näited.          

Matthias Eickhoff: Mainzi Rakenduskõrgkooli professor, COEUR (creative in diversity) ettevõtlustiimide programmi partner. Teemad: Ärivõimaluste analüüs lähtudes Saksamaa ja teiste innovatsiooni eeldavate ärikeskkondade kogemustest.

Õppeaine: Ettevõtja arenguprogramm

Yrjö Ojasaar: Solon Partners’i juhtivpartner, Teenusmajanduse Koja juhatuse esimees, tehnoloogiaettevõtete nõustamise rahvusvaheline kogemus, äriingel. Käsitletavad teemad: Äriingli ja riskikapitalisti ootused ettevõtjale. Kuidas koostöös äriingliga ettevõtte kasvu saavutada? Kuidas rahvusvahelisele turule sisenedes enda ärihuve ja intellektuaalset kapitali kaitsta?

Kaupo Sempelson: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talituse peaspetsialist, kogemus ettevõtluspoliitika väljatöötamisel. Käsitletavad teemad: Eesti ettevõtluspoliitika perspektiivid ja väljakutsed.

Meelis Atonen: AS Tavid nõukogu liige ja kullasuuna juht, AS Eesti Energia nõukogu ja Eesti Posti nõukogu liige. Teemad: Poliitika ja ettevõtluse seosed, jätkusuutlik ettevõtlus finantskriisi tingimustes, globaalsed finantsturud ja Eesti ettevõtluskeskkond.    

Tiia Sirviö: Eesti taustaga ettevõtja Soomes, olnud Livonia Events juhatuse liige. Teemad: teenused ettevõtetele uutel turgudel edu saavutamiseks, Eesti ettevõtjate edukustegurid Soomes.

Elise Sass: Microsoft, Startup Wise Guys, Garage48 ürituste korraldaja. Teemad: Start Up Wise Guys kogemused kasvuettevõtete toetamisel, Garage48 võimalused loovate äriideede arendamiseks.

Maarika Susi: Garage48 müügi- partnerlussuhete juht. Teemad: Garage48 võimalused ettevõtjale.

Eve Reincke: CPD projektijuht, osaleb Ajujahi konkursi korraldamises. Teemad: Ajujahi võimalused ettevõtja äriidee arendamiseks.     

Monika Kukke: Advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat. Teemad: Ettevõtlusvõimalused seoses elektrituru avanemisega.

Ester Eomois: On  olnud rahvusvahelise farmaettevõtte Pharma Holding juhatuse liige, tegutseb EBS Vilistlasfondi nõukogu esinaisena ja EBS magistriprogrammide arendusjuhina. Pikaajaline kogemus ravimiäris  kui riiklikult reguleeritud ärivaldkonnas, ekspertiis teenuste turunduse valdkonnas.      

Juko-Mart Kõlar: EBS doktorant, MTÜ Eesti Muusikaeksport tegevjuht. Teemad: Ettevõtlusvõimalused loomemajanduses Eesti muusikaekspordi arendamisel näitel.

Allan Lahi: Rahvusvahelise konsultatsioonifirma Pera Technologies innovatsioonijuht, avatud innovatsiooni uurija. Teemad: Ärivõimaluste leidmine ja kasutamine avatud innovatsiooni abil.

Kaupo Reede: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja. Varem: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juht. Ettevõtjate nõustaja kogemus. Teemad: Ettevõtluspoliitika arengusuunad ja start-up ettevõtete tugimeetmed.

Õppeaine: Corporate Governance/ Äriühingu valitsemine

Joakim Helenius: Riskikapitalist, Trigon Capitali omanik, paljude äriühingute nõukogude esimees, EBS Äriliider aastal 2011. Teemad: Investorite käitumine ja nende poolt investeerimisel rakendatavad äriühingute valitsemise kvaliteedi hindamiskriteeriumid.

Kristel-Kivinurm Priisalm: Avaroni Investeerimisfondi juhtivpartner. Teemad: Corporate governance´i mõju ettevõtte väärtusele.

Jaanus Hellat: Investor. Teemad: Börsiettevõte ja aktsionäride ootused. Corporate governance mõju ettevõtte väärtpaberite väärtusele.

Norris Koppel: LendFusion.com asutaja ja tegevjuht. Kogemused tehnoloogiaettevõtetesse investeerimisel ja start-up ettevõtte käivitamisel ja kapitali kaasamisel Suurbritannias ja Eestis.  Teemad: Investorite ootused juhatuse/nõukogu liikmetele, ettevõtte juhtimise sisuline pool, start-up’i üleskasvamine ja exit.            

Emil Velinov: Praha Majandusülikooli lektor, corporate governance’ga seotud kogemus ja uuringud Šveitsis, USAs ja Singapuris. Teemad: Corporate governance´i erinevate süsteemide võrdlus, juhatuse roll ja koosseis. Erinevate riikide kaasused.

Ettevõtja arenguprogramm on „rätsepatööna“ kokkupandav õppemoodul, mille sisu muutub vastavalt majanduskeskkonna ja ettevõtluse arengutrendidele.

Programm süvendab ettevõtluseks vajalikke teadmisi ja oskusi globaalsete ärivõimaluste ja infotehnoloogia arengutrendide mõistmiseks. Oma edulugusid ja valusaid õppetunde jagavate praktikutest külalislektorite valikul võetakse arvesse rühmaliikmete poolt „Ettevõtlusorientatsiooni ja sisemise ettevõtluse“ kursuse esseedes välja toodud enesearendamise visioone.


Valikmoodulid

Iga magistritaseme tudeng saab valida lisaks spetsialiseerumisele ühe valikmooduli, kus õpime praktikutelt ja läbi praktika: siin kasutame nn team-teaching õppemetoodikat. EBSi tunnustatud õppejõudude kõrval osalevad kaaslektoritena antud valdkonna praktikud ja tipptegijad. Kursuste osaks on praktilised harjutused, videotreeningud, kaasuste lahendamised, üliõpilaste presentatsioonid.  Väikesed õpperühmad võimaldavad õppejõul üliõpilasi personaalselt nõustada, nende kaasusi detailselt hinnata ja tagasisidestada. Olulisel kohal on meeskonnatöö ja sotsiaalne programm.

Antud valikmoodul on inglise keeles.

Erinevad rahvusvahelised uuringud näitavad, et suurim lõhe tööandjate ootuste ja tööotsijate oskuste vahel seisneb juhtide ja tippspetsialistide erinevas kommunikatsioonialaste teadmiste tasemes.

Kommunikatsioonimooduli eesmärgiks on anda teadmisi eri liiki organisatsioonide siseriikliku, riikideülese ja rahvusvahelise kommunikatsiooni võimalustest, vormidest ja vahenditest, neid mõjutavast kultuurikeskkonnast, poliitikatest ja õigusruumist. Väga tähtsal kohal on nende oskuste efektiivne rakendamine praktikas.

Praktilised oskused: kommunikatsioonistrateegiate koostamine ja rakendamine; sihtgrupiuuringute tellimine või korraldamine; meediaplaani koostamine; sõnumi formuleerimine lähtuvalt kultuurikontekstist ja sihtgrupist, meedia tegutsemisloogikast ja organisatsiooni eesmärkidest.

Praktilised tegevused: eri tasandite ja eesmärkidega läbirääkimiste pidamine; oma ideede esitamine, põhjendamine ja kaitsmine erinevate auditooriumide ees.

Mooduli ained on järgmised:

 • Communication and Media Theory;
 • Negotiations;
 • PR and Media Relations;
 • Practical Public Speaking.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Communication and Media Theory
  Õppejõud: Agu Uudelepp, PhD. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kommunikatsiooniõppejõud 1998. aastast, suhtekorraldajana nõustanud ja korraldanud üleriigilisi kampaaniad nii avaliku-, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. Valitud korduvalt TTÜ sotsiaalteaduskonna populaarseimaks õppejõuks, võitnud nii Eesti kui rahvusvahelisi reklaamiauhindu ja saanud 2013. aastal Maalehe parima välisautori preemia.
  Lühikirjeldus: kommunikatsiooni- ja meediateooriate areng; kommunikatsiooni ja massimeedia roll tänapäeva ühiskonnas; valdkonna arengust tingitud võimalused ning piirangud kommunikatsiooni ja meediasuhete planeerimisel; inimese kui sotsiaalse olendi kognitiivsete ja käitumuslike eripäradega arvestamine kommunikatsiooni ja meediasuhete strateegilisel planeerimisel.

 • Negotiation Skills
  Õppejõud: Peeter Škepast, Peeter on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusinseneri erialal, samuti on ta saanud Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA kraadi EBSist. Peeter on töötanud avalikus teenistuses ning viimased 9 aastat rahvusvahelises ehitusfirmas. Läbirääkimiste kunst on olnud aastaid Peeteri kireks. 
  Lühikirjeldus: läbirääkimiste praktika rahvusvahelisel, valdkondadevahelisel, organisatsioonidevahelisel ja organisatsioonisisesel tasandil; ettevalmistamine, eesmärkide sõnastamine, argumentide koostamine, rollijaotus läbirääkimistel, mõjustustehnikate äratundmine ja pareerimine, tulemuste vormistamine; erinevate tehnikate läbiproovimine ja õppejõudude poolne tagasisidestamine.
 • PR and Media Relations
  Õppejõud: Agu Uudelepp, PhD. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kommunikatsiooniõppejõud 1998. aastast, suhtekorraldajana nõustanud ja korraldanud üleriigilisi kampaaniad nii avaliku-, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. Valitud korduvalt TTÜ sotsiaalteaduskonna populaarseimaks õppejõuks, võitnud nii Eesti kui rahvusvahelisi reklaamiauhindu ja saanud 2013. aastal Maalehe parima välisautori preemia.
  Lühikirjeldus: suhtekorraldusmudelid ja meedia tegutsemisloogika; kommunikatsioonistrateegia ja meediaplaani koostamine; suhted siht- ja sidusgruppidega, sisekommunikatsioon; CSR ja keskkonnateemade mõju suhtekorraldusele; sõnumi formuleerimine ja kõneisikute koolitamine; meediasuhete taktika - meediatekstid ja intervjuud; praktilised harjutused, millega liigutakse planeerimiselt konkreetsete tegevuste läbiproovimiseni.
 • Practical Public Speaking
  Õppejõud: Liisa Past, MA. Liisa Past on mitmekülgse kogemusega kommunikatsiooniprofessionaal, kes lisaks üleriigilise lehe arvamustoimetaja ametile on konsulteerinud suhtekorraldustegevusi nii mittetulundusühendustes kui era- ja riigisektoris. Ta on olnud sotsiaal-poliitilise ajakirja "Möte" vastutav toimetaja ja kaitsevaldkonnale keskenduva "Riigi Kaitse" kaasautor, koostanud ja toimetanud poliitikaanalüüse ning raamatuid. Koolitajana on Liisa Past alates aastast 2000 olnud keskendunud avaliku esinemise, väitluse ja veenmise temaatikale.
  Lühikirjeldus: esinemise ettevalmistamine - alusidee sõnastamine, publiku analüüs, argumentide, näidete ja piltlikustamistehnikate valik, ruumi valik; esinemise käik - ruumi kasutamine, esineja ning publiku kehakeel, inimeste kaasamine, küsimustele vastamine, tehniliste abivahendite kasutamine; videotreening.

Valikmooduli eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi ja praktilisi oskusi personali tulemuslikuks arendamiseks ja juhtimiseks. Selle valikmooduli ained aitavad magistrandil mõista, kuidas toetada ettevõttes õppiva organisatsiooni kontseptsiooni,  kuidas toetada oma töötajaid, kuidas inimesi ja meeskondi tulemuslikult juhtida ning seeläbi tõsta organisatsiooni efektiivsust.

Mooduli ained on järgmised:

 • Edukate meeskondade loomine;
 • Personali arendamise labor;
 • Teadmusjuhtimine ja õppiv organisatsioon;
 • Coaching – inimeste arengu ja tulemuslikkuse toetamine.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Edukate meeskondade loomine.
  Kursuse eesmärgiks on anda süsteemseid kaasaegseid teadmisi ja praktilisi oskusi erinevat tüüpi meeskondade loomiseks ja tulemuslikuks arendamiseks. Kursusel antakse ülevaade virtuaalsete meeskondade juhtimisest ja viiakse läbi praktilisi harjutusi meeskonnatöö oskuste arendamiseks.
 • Personali arendamise labor. 
  Õppejõud: Ester Eomois, praktilise kursuse viivad läbi kogemustega personalijuhid: Kristiina Palm, Anu Laineste (Swisshotel), Raivo Hellerma (Franklin Covey), Mats Soomre, Kärt Kase ja Paavo Heil (Brandem)
  Praktiline kursus personalijuhi oskuste arendamiseks meistriklassi tasemel. Praktikud jagavad seminarides oma kogemusi, lahendatakse konkreetseid kaasusi personalijuhi vastustusvaldkondadest: sobivate töötajate värbamine, personali arendamine ja motiveerimine ning töökorralduse kavandamine.
 • Teadmusjuhtimine ja õppiv organisatsioon. 
  Õppejõud: Tiit Elenurm. Kursust viivad kaaslektoritena läbi selle valdkonna praktikud: Erkki Saarniit, InBank AS e-äri juht ja Erkki Leego, arendusfirma Hansson, Leego & Partner juhtivpartner.
  Kursuse eesmärgiks on selgitada teadmusjuhtimise (knowledge management) arendamise võimalusi organisatsioonis ning neid seostada intellektuaalse kapitali ja õppiva organisatsiooni käsitlusega. Kursusel tutvutakse teadmusjuhtimise arendusideedega läbi praktiliste näidete ning analüüsitakse nende rakendamise võimalusi Eesti organisatsioonides. 
 • Coaching – inimeste arengu ja tulemuslikkuse toetamine. 
  Õppejõud: Peep Aaviksoo, Executive Coach, pikaajalise kogemusega tippjuht ja tänane rahvusvaheliselt litsentseeritud coach.
  Kursus annab ülevaate coaching põhimõtetest ja eesmärkidest ning arendab kursusel osalejate praktilisi oskusi. Kursusel analüüsitakse erinevate nõustamismeetodite erinevusi ja kasutamisvõimalusi (coaching-mentorlus-nõustamine-koolitus). Kursusel tutvustatakse GROW mudelit, mis võimaldab kohe coachinguga ise alustada. Kursus pakub elavat õpikeskkonda ning rohket praktilist treeningut.

Antud valikmoodul on inglise keeles.

EBSi koostööpartneriks on antud valikmoodulis Creativity Lab - loova majanduse mõttekoda ja konsulatsioonigrupp. Selle asutaja ja juhtivpartner Ragnar Siil on aastaid juhtinud Euroopa Liidu loomemajanduse töögruppi ja on hetkel Euroopa Liidu Loomemajanduse Alliansi ekspertgrupi liige, mis nõustab Euroopa Komisjoni loova majanduse teemadel. Õppetöösse on kaasatud Euroopa tunnustatumad eksperdid loomemajanduse valdkonnas. 

Moodul ei keskendu mitte mõnele konkreetsele loomealale (nt muusika või disain) ega ka mitte pelgalt loomeinimestele või loomeettevõtele, vaid programmi keskmes on horisontaalsed teemad, mis avardavad arusaamu 21. sajandi majandusest ja ettevõtlusest, mis puudutavad ühtmoodi nii kultuurivaldkonnas tegutsevaid kui ka teistes sektorites tegutsevaid ettevõtjaid, kes peavad konkurentsivõime säilitamiseks ja arendamiseks leidma uusi lahendusi oma toodete ja teenuste arendamisel. Samuti on kaetud teemad, mis puudutavad eri tasandi otsustajaid ning asutuste juhte, püüdes vastata küsimusele, kuidas kujundada loovust ja innovatsiooni väärtustavat keskkonda.

Mooduli läbinud üliõpilased:

 • Tunnevad loova majanduse, sh loomeettevõtluse põhialuseid ja põhimõisteid ning omavad ülevaadet peamistest ärimudelidest ja ettevõtluse võimalustest allvaldkondades;
 • Omavad ülevaadet kultuuri ja loovuse panusest innovatsiooni ja uute ärimudelite arengusse ning mõistavad loomeettevõtete ja valdkonna professionaalide kaasamise olulisust ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel;
 • Mõistavad disaini rolli ettevõtte lisandväärtuse loomisel ja oskavad rakendada ettevõttes disainijuhtimise põhimõtteid;
 • Suudavad efektiivselt ettevõttes loodud intellektuaalset omandit kaitsa ja kasutada.

Mooduli ained on järgmised:

 • Introduction to Creative Economy;
 • Managing Creative Teams and Enterprises;
 • Design Management;
 • Intellectual Property and Copyrights.

Ainete kirjeldused:

 • Introduction to Creative Economy
  Aine annab ülevaate kultuuri ja loovuse panusest majandusse, innovatsiooni ja täiendavatest mõjudest ülejäänud ühiskonda. Kultuuril ja loovusel on uuel aastatuhandel üha kasvav roll töökohtade loomisel ja majanduskasvu toetamisel, uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel, toote- ja teenusearendusel, atraktiivse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel, riikide ja linnade tutvustamisel ja promotsioonil, turismi edendamisel jpm. Kursusel antakse põhjalik ülevaade Euroopas ja mujal maailmas edukalt käivitatud näidetest ja algatustest, mille eesmärgiks on välja töötada loova majanduse arengustrateegiad, uute ja innovaatiliste rahastusmehhanismide käivitamine, füüsiliste ja virtuaalsete tegevuskeskkondade loomine, võrgustike ja klastrite toetamine, teadmiste ja oskuste arendamine ning loomeettevõtete rahvusvahelistumisele ja ekspordile kaasa aitamine.
 • Managing Creative Teams and Enterprises
  Aine tutvustab loomeettevõtete peamisi tegevuspõhimõtteid ja kasutatavaid ärimudeleid. Kursuse jooksul korraldatakse oma ala professionaalide ja praktikute abil töötoad, mille käigus antakse ülevaade peamiste allvaldkondade spetsiifikast, sh muusikatööstus, disain ja arhitektuur, mängutööstus ja meelelahutuse IT, audiovisuaalvaldkond jt. Samuti tutvustatakse loovate meeskondade ja loovate protsesside juhtimise erisusi, seda nii töötades loovates meeskondades kui väljaspool asuva kliendi perspektiivist lähtuvalt.
 • Design Management
  Lähtuvalt Taani Disainikeskuse poolt 2003. aastal välja töötatud disainiredelile võib ettevõtete kui kasutajate seisukohalt disaini määratleda kas kujundustööriista, protsesside juhtimise meetodi või strateegiliselt kogu ettevõtte tegevust hõlmava innovatsioonina. Efektiivne disainijuhtimine toob disaini ettevõtte ärieesmärkide saavutamise keskmesse, integreerides loovmõtlemist ja strateegilist disaini kasutamist igas arenguetapis. Aine läbiviimisel tehakse koostööd Eesti Disainikeskusega.
 • Intellectual Property and Copyrights
  Intellektuaalse omandi loomine ja kasutamine on loova majanduse alustala. Nii loomeettevõtetes kui ka teistes loovust oma äriplaani elluviimisel rakendavates äriühingutes on keskseks küsimusteks, kuidas kaitsta ettevõttesiseselt või koostöös väliste partneritega loodud intellektuaalset omandit. Praktiliste näidete varal analüüsitakse peamisi intellektuaalomandi kasutamise strateegiad ja selle kasutamisega tekkivate probleemide ennetamist, eesmärgiga panna intellektuaalne omand ettevõtte jaoks võimalikult efektiivselt tööle.

Konkurentsivõime arendamise moodul annab ettevõtte rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamiseks ja globaalses väärtusahelas parema positsiooni saavutamiseks olulised teadmised, oskused ja kogemused. Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime trendide analüüsist lähtudes õpitakse ettevõtlusvõimaluste avardamiseks kasutama teadmusjuhtimist ja ettevõtlusvõrgustikke. Omandatakse ettevõtte väärtuse hindamise metoodika. 

Moodulis pakutakse magistrandi oskuste tegevuse kaudu arendamiseks kahte projektipõhist valikuvõimalust. Aines Rahvusvahelised ärivõimalused Balti Regioonis teevad Eesti ja välisriikide tudengid ühiselt projektitööd, et aidata kasvavatel ettevõtetel välisturgudel konkurentsis edu saavutada. Ettevõtluse MBA magistrandid võivad ka ise olla selliste projektide tellijad. Teiseks valikuvõimaluseks on osalemine Garage48 programmis, kus toote või teenuse prototüübi kiire loomise teel õpitakse arendama ja rakendama konkurentsivõimelist ärimudelit.

Konkurentsivõime arendamise mooduli ained:

 • Teadmusjuhtimine ja ettevõtlusvõrgustikud;
 • Valuation of businesses;
 • Garage 48 and lean start-up;
 • Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime
  Õppejõud: Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse ja EBS Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja. Külalisesinejatena poliitikakujundajad ja ettevõtjad.
  Kursuse eesmärgiks on mõista laiemaid trende, mida tuleb arvestada rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks. Selgitatakse konkreetsete sektorite konkurentsivõimet nüüd ja tulevikus. Kursuse viimases osas keskendutakse Eesti ettevõtete võimalustele läbi innovatsiooni globaalsetes väärtusahelates kõrgemale liikuda. Õppemeetodina kasutatakse konkreetsete juhtumite analüüsi ja külalislektoreid kaasatakse nii poliitikakujundajate kui ettevõtjate seast. 
 • Teadmusjuhtimine ja ettevõtlusvõrgustikud
  Õppejõud: Tiit Elenurm, Ettevõtluse õppetooli juhataja, Kaubandus- ja Tööstuskoja, EVEA ning teiste ettevõtjate koostöövõrgustikke arendavate organisatsioonide esindajad.
  Kursuse eesmärgiks on selgitada teadmusjuhtimise ja võrgustikukoostöö arendamise meetodeid ettevõtlusvõimaluste loomiseks ja kasutamiseks. Selgitatakse teadmusjuhtimise ja uue äriinfo monitooringu võimalusi erinevate ettevõtlusorientatsioonide järgimiseks. Külalisesinejad tutvustavad ettevõtjate jaoks olulisi võrgustikukoostöö kogemusi. Jõutakse selgusele, kuidas teadmusjuhtimise põhimõtteid ning ettevõtjate ja äriinglite võrgustikes osalemist ettevõtlusvõimaluste avardamiseks rakendada.
 • Valuation of businesses
  Õppejõud: Alar Kein, Majandusteooria ja rahanduse õppetooli juhataja.
  Kursuse eesmärgiks on õppida enda ettevõtte ja äriarenduse väärtust õigesti hindama. Selgitatakse ettevõtte ja äriühingu väärtust mõjutavaid tegureid ja finantsarvestuse metoodikaid, mida kasutada ettevõtte rahalise väärtuse põhjendamiseks. Kursus annab vajalikud töövahendid nii investorile-äriinglile kui ka ärimudeli väljaarendajale, kes soovib ettevõtet müüa.
 • Garage48 and lean start-up
  Õppejõud: Taavi Lindmaa, ettevõtja, rahvusvahelise kogemusega gamification disainer.
  Kursuse eesmärgiks on aidata üliõpilasi Garage48 või mõnel samalaadsel lean start-up ärimudeli 48-tunnise kiirarenduse ja prototüübi loomise sessioonil edu saavutada. Eeltreeningul õpitakse äriideed Garage48 osalemiseks sobivas vormis esitama, klientuuri täpsustama ja arendustiimi inspireerival viisil ideed neile inimestele müüma, keda tahetakse arendusse kaasata. Seejärel toimub õpe otsese tegevuse kaudu Garage48 või analoogilisel üritusel osaledes. Kursuse lõpuks analüüsitakse 48-tunnise lean start-up katsel saadud tulemusi ja kavandatakse edasisi praktilisi tegevusi enda ärimudeli elluviimiseks.

 

Ettevõtluse MBA koostööpartnerid

Ettevõtluse MBA õppekava arenduses osaleb Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon.

Õppekava raames tehakse koostööd Varssavi ja Praha Majandusülikoolidega, samuti Mainzi Rakendusülikooliga Saksamaal, Eesti Äriinglite Assotsiatsiooniga, Garage48 ja Ajujahi tiimidega ning paljude innovaatiliste ettevõtetega.

ajujaht     estban    Garage48