Prindi

Õppemaks ja stipendiumid

EBSis on õppimine üldjuhul tasuline, kuid igal aastal määrab EBS stipendiumid väga hea õppeedukusega üliõpilastele ja sisseastujatele, samuti neile, kes aktiivselt aitavad korraldada tudengielu.


Stipendiumid sisseastujatele

Hea teada!

 • Esmakursuslastest stipendiumite saajad kuulutatakse välja peale suviste intervjuude toimumist hiljemalt 25. juulil 2016.
 • EBSis täiskoormusega õppivad üliõpilased saavad võtta riiklikku õppelaenu.
 • Alates 1. jaanuarist 2012 kehtib tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt ei pea ettevõtted töötajate erialase tasemeõppe finantseerimise eest enam erisoodustusmaksu maksma. 

Eduka sisseastuja stipendium määratakse üheks õppeaastaks:

 • 50%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses ühele magistriõppe sisseastujale
 • 30%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses kahele magistriõppe sisseastujale
 • 20%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses kahele magistriõppe sisseastujale

Eduka õppuri stipendiumi määrab vastuvõtukomisjon sisseastumistulemuste pingerea põhjal.

Noore ema stipendium on 80%-line õppemaksuvabastus kuni 3-aastaste laste emadele, mis on mõeldud kuni viiele magistriõppe sisseastujale. EBSi stipendiumikomisjonil õigus jagada osa stipendiume 40%-seks, et stipendiumivõimalus oleks rohkematel kandidaatidel.

Stipendiumile kandideerimise tingimused:

 • Stipendiumi taotlemise ajal peab olema noore ema laps alla 3 eluaasta (õppima asumise semestri alguse seisuga).
 • Stipendium jätkub ka järgmisel semestril, kui laps ei ole saanud 3 aastaseks (järgmise semestri alguse seisuga).
 • Stipendium jätkub, kui tudengi kaalutud keskmine hinne on nõutud tasemel (KKH>2,5) ning pole õppevõlgnevusi ega õppemaksuvõlga.
 • Kandideerija võib õppima asuda ka osakoormusega. Sellisel juhul arvestatakse õppemaksuvabastuse protsent vastaval semestril deklareeritud ainete õppemaksust.

Nõutavad dokumendid:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sisseastumiseks nõutavad dokumendid hiljemalt 15. juuliks. Hiljem esitatud avaldusi ja dokumente menetlusse ei võeta.

 • Avaldus stipendiumile kandideerimise kohta (vabas vormis)
 • Lapse sünnitunnistuse koopia

Juhul kui kandideerijaid on rohkem kui kohti, siis jagatakse stipendiumid pingerea alusel, mille moodustavad sisseastumiseksamid ja eelneva haridusetaseme keskmise hinde koondtulemus. 

EBSi vilistlase stipendium määratakse üheks õppeaastaks EBSi bakalaureuseõppe lõpetajale õppimiseks magistriõppes.

Õppemaksuvabastuse osakaal on sõltuvalt bakalaureuseõppe kaalutud keskmisest hindest 5-25%.


Uus hindamissüsteem (lõpetajad alates detsember 2007), kus maksimaalne keskmine hinne on 5,0:
Bakalaureuseõppe keskmine hinne      Soodusprotsent õppemaksust
Rohkem kui 4,6 – cum laude                    25%
Rohkem kui 4,25                                     15%
Rohkem kui 3,8                                       10%
Rohkem kui 3,5                                        5%

 

* enne 2007 aastat lõpetanute jaoks, kus maksimaalne keskmine hinne on 4,0 kehtib sama süsteem.
Bakalaureuseõppe keskmine hinne        Soodusprotsent õppemaksust
Rohkem kui 3,67 – cum laude                    25%
Rohkem kui 3,4                                        15%
Rohkem kui 3                                           10%
Rohkem kui 2,8                                          5%

Vilistlasstipendium jätkub ka 2. õppeaastal, kui magistrant on esimese õppeaasta edukalt läbinud.

Õppemaks 2016/2017 õppeaastal

Programmi maksumus sõltub sellest, kas magistrant õpib etteantud nominaalse või individuaalse õppeplaani alusel. 

MA (2-aastane programm 120 EAP)

Õppemaks ühes osas tasudes on 2070 € semestris;
kahes või enamas osas tasudes 2070 + 35 = 2105 € semestris.

Kogu programmi maksumus 2016/2017 käskkirja kohaselt 7050 €.
Õpingute jooksul tasutakse kolme semestri eest semestri õppemaksu ning viimase semestri maksumus (ainult magistritöö) on 840 €.

MA (1-aastane programm 60 EAP)

Sügissemestri õppemaks ühes osas tasudes on 2070 €;
kahes või enamas osas tasudes 2070 + 35 = 2105 € semestris.

Kevadsemester on ainepunktipõhine, millele lisandub magistritöö maksumus 840 €.
1 EAP hind on 78 €

Õppemaks on erinevatel õppesemestritel erinev:

1. semestri õppemaks 4000 €
2. semestri õppemaks 3500 €
3. semestri õppemaks 3500 €
4. semestri õppemaks 1000 €

Kahes või enamas osas tasudes lisandub osamaksetele 35 €.
Näiteks 4000 + 35 = 4035 € semestris.

Kogu programmi maksumus 2016/2017 käskkirja kohaselt 12000 €.

Õppemaks ühes osas tasudes on 2250 € semestris;
kahes või enamas osas tasudes lisandub õppemaksule 35 €

Kogu programmi maksumus 2016/2017 käskkirja kohaselt 7590 €.
Õpingute jooksul tasutakse kolme semestri eest semestri õppemaksu ning viimase semestri maksumus (ainult magistritöö) on 840 €.

Õppemaks ühes osas tasudes on 1395 € semestris;
kahes või enamas osas tasudes lisandub semestri tasule 35 €.

Kogu programmi maksumus 2016/2017 käskkirja kohaselt 6420 €.
Õpingute jooksul tasutakse nelja semestri eest semestri õppemaksu ning viimase semestri maksumus (ainult magistritöö) on 840 €.

Üliõpilasel on võimalus õppida ka tavapärasest erineva õppekoormusega, valides oma semestri plaani nominaalsest õppeplaanist rohkem või vähem õppeaineid.

Sellisel juhul tasutakse õppemaksu ainepunktipõhiselt.
1 EAP hind õhtuõppe kursuste puhul on 78 € ning tsükliõppe kursuste puhul 73 €.

Näiteks: üliõpilane soovib õppida individuaalplaani alusel ja läbida esimese semestri jooksul 6 ainet mahus 21 ainepunkti ja teisel semestril 5 ainet mahus 24 ainepunkti. Kokku läbitakse õppeaastas 75% nominaalkoormusest ehk 45 ainepunkti  ning õppemaks oleks õhtuõppe korral järgmine:
1. semestril 1638 € ja 2. semestril 1872 €.