Prindi

Rahvusvaheline ärijuhtimine MBA

Magistriprogramm ambitsioonikale juhile!

 

Õppeaeg: 2 aastat

Õppemaht: 120 EAP

Õppevorm: tööpäeviti 17:30 - 20:45

Õppekeel: eesti ja inglise keel

Diplom: Ärijuhtimise magistrikraad

Rahvusvahelise ärijuhtimise magistriprogramm koondab endas tänapäevased akadeemilised juhtimisteadmised ja rahvusvaheliselt edukate juhtide praktilised juhtimiskogemused.

Õppekava eesmärgiks on juhipotentsiaaliga inimeste ettevalmistamine karjäärisammuks ehk panustamine sellesse, et spetsialistidest saaksid edukad juhid ja juhtidest tippjuhid.  MBA programmi eesmärk on luua väärtust nii konkreetse õppija arengusse kui ka ettevõtteisse, kus nad töötavad. Õppekava sobib neile, kes on ambitsioonikad ja väärtustavad nii enese-, ettevõtte- kui ka riigi arengut. 

MBA programmi õppima asumise eelduseks on eelnev kõrgharidus (ei pea olema majandus- või ärialane) ning töökogemus juhina või spetsialistina.

MBA profiilRahvusvahelise ärijuhtimise MBA programm sobib erineva haridusliku taustaga inimestele. MBA programmis ei ole eelnev majandus- või ärialane haridus nõutav.

Spetsialistist juhiks 
Kui Sa  juba oled oma ala spetsialist (insener, pedagoog, jurist, arst), aga soovid omandada lisaks juhtimis- ja ärialaseid teadmisi, siis MBA õppekava annab selleks teadmisi ja oskusi.

Suurem karjäärimuutus, ambitsioon areneda juhina?
Ootame nii neid, kes planeerivad karjäärimuutust kui ka neid, kes soovivad praegust karjääri majandusharidusega siduda.

Juhtimis- ja liidrioskuste täiendamine
Kui oled ettevõtte osakonnajuht või projektimeeskonna juht, aga Sind inspireerib laiem vastutusvaldkond juhina, siis on see õppekava Sinu jaoks.

 

Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA õppekava struktuur:

 • Üldõpe - 6 EAP
 • Alusõpe - 9 EAP
 • Põhiõpe - 27 EAP
 • Eriõpe - 42 EAP
 • Vabaõpe - 6 EAP
 • Magistritöö - 30 EAP

KOKKU 120 EAP

Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA õppekava on leitav siin.

Õppekava struktuur koos kõikide ainete kirjeldustega leiad EBSi Õppeinfosüsteemist.  

 

Valik Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA õppekava õppejõude:

Õppekava Nõukogu

 • Ester Eomois – õppekava juht, juhtimise õppetooli lektor
 • Urmas Arumäe – õiguse ja avaliku halduse õppetooli dotsent
 • Tiit Elenurm – MBA ettevõtluse õppekava juht, ettevõtluse õppetooli juhataja, professor
 • Kadi Metsmaa – vilistlaste esindaja
 • Marko Rillo – juhtimise õppetooli dotsent
 • Toomas Tamsar – tööandjate esindaja
 • EBSi MBA õppekava üliõpilane, õppekava juhi ettepanekul            

Kutsutud liikmed:

 • Hanno Kross – tööandjate esindaja
 • Olle Tischler – tööandjate ja vilistlaste esindaja
 • Kommunikatsiooniosakonna esindaja
 • Õppekonsultant                    

 

"Leadership ja organisatsiooni arendamine" spetsialiseerumissuund annab põhjalikke kaasaegseid teadmisi ja praktilisi oskusi strateegilise eestvedamise (strategic leadership) rakendamise ning inimeste juhtimise ja arendamise valdkonnas. Spetsialiseerumine on neile, kes soovivad kasvatada juhioskusi ambitsiooniga saada tippjuhiks, arendada praktilisi liidriomadusi ning oskusi juhtida inimesi nii kohalikus kui rahvusvahelises ettevõttes.

Antud suund annab põhjalikud kaasaegsed juhtimisteadmised ja praktilised oskused järgmistes strateegilise eestvedamise ja organisatsiooni arendamise valdkondades:

 • leadership ja juhiomaduste arendamine (juhi-ja liidri isikuomaduste arendamine, motivatsioonistrateegiad, strateegilise eestvedamise praktikad, meeskonnatöö, kreatiivsed juhtimismeetodid, coaching, muudatuste läbiviimine)
 • organisatsiooni diagnostika ja arendamine (organisatsiooni analüüs, ärieetika ja organisatsioon, personali juhtimine rahvusvahelises organisatsioonis)

EBSi tunnustatud õppejõudude kõrval jagavad oma kogemusi järgmised praktikud ja koolitajad. 
Tippjuhid: Olle Tischler (Oracle), Piret Mürk- Dubout (TeliaSonera), Darja Saar (Entrum), Kristina Narusk (Memrise, CrabCAD), Katre Kõvask (Premia) jt.
Personalijuhid: Külli Meister (Antalis), Anu Laineste (Swisshotel), Ave Kareda (Maanteeamet), Raivo Hellerma (Franklin Covey) jt.

Õpingutes on ühendatud kaasaegsed juhtimisteooriad praktiliste metoodikatega: lisaks temaatilistele loengutele ja seminaridele tuleb meeskondadel lahendada praktilisi ülesandeid ja kaasusi, kasutatakse videotreeningut ja korraldatakse õppereise. Olulisel kohal on osaleja enda isikuomaduste „avastamine“ ja juhipotentsiaali avamine, meeskonnatööoskuste arendamine ning networking valdkonna spetsialistidega.

Pakume kõigile selle spetsialiseerumissuuna tudengitele võimalust viia läbi 360 kraadi tagasiside. See on hindamisvahend, mis annab võimaluse juhtide kompetentside hindamiseks.

Hindamine põhineb juhi kompetentsimudelil. Juht täidab küsimustiku ise ja sama küsimustiku täidavad ka need, kes temaga tööalaselt otseselt kokkupuutuvad. See võimaldab võrrelda juhi enda hinnangut teiste poolt antud hinnangutega organisatsiooni seisukohalt olulistes valdkondades ning kasutada seda informatsiooni juhi individuaalse arengukava koostamisel sisendina. Tulemuseks on meeskonda kuuluvate inimeste omavahelise suhtlemise paranemine, mis viib võimekuse ja koostöö paranemisele. See omakorda mõjutab töö tulemuslikkust ja organisatsiooni konkurentsivõimet. 

Leadership ja organisatsiooni arendamise spetsialiseerumissuuna õppeained ja põhiõppejõud on:

 • Strateegiline eestvedamine (6 EAP) (Anu Virovere ja Anto Liivat)
 • Creative Leadership (3 EAP) (Loov juhtimine) (Annemarie Steen, MA, Holland)
 • Juhtimissimulatsioon Dynama (3 EAP) (Peeter Kross ja Anto Liivat)
 • Muudatuste juhtimine (3 EAP) (Tiit Elenurm, Ruth Alas ja Mathew Sheep, Illinois State University)
 • Liidrioskuste arendamine - labor (3 EAP) (Ester Eomois ja praktikud- tippjuhid)
 • Intercultural Communication (Kultuuridevaheline suhtlemine) (3 EAP) (Robert Crane, külalisõppejõud)
 • Ärieetika (3 EAP) (Mari Kooskora ja praktikud)
 • Personalijuhtimine rahvusvahelises organisatsioonis (3 EAP) (Külli Meister; Antalis piirkondlik personalidirektor)
 • Organisatsiooni diagnostika (3 EAP) (Ülle Pihlak ja praktikud- ettevõtete personalijuhid)

Ekspordijuhtimise spetsialiseerumissuund on Estonian Business School'i ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisprojekt, millesse on lisaks EBSi ja TTÜ tunnustatud tegijatele kaasatud ka õppejõude paljudest välisriikidest.

Ekspordijuhtimise mooduli koostööpartneriteks on lisaks TTÜle Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, konsultatsioonifirmad Excedea ja Gateway Baltic, Tehnopol ja mitmed ekspordikogemustega ettevõtted.

Ekspordijuhtimise suuna saavad valida nii Rahvusvahelise ärijuhtimise MA kui ka MBA tudengid.

Vaata ekspordijuhtimise moodulit tutvustavat videot siin!

Spetsialiseerumine on mõeldud nii ettevõtte tulevasele kui ka kogenud ekspordijuhile. Moodul annab hea lähtepositsiooni ka eksporti alustavatele ettevõtetele, kes soovivad sobivaid turge leida ja magistrantide hulgast pädevaid ekspordiarendajaid kaasata.

Mooduli avaram eesmärk on Eesti ekspordi territoriaalse haarde laiendamine ja eksporditavate toodete ning teenuste lisandväärtuse suurendamine. Spetsialiseerumissuuna partneriks on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda.

Lisaks põhiõppejõududele on kaasatud nii rahvusvahelist kogemust tutvustavad välisõppejõud kui ka kogenud Eesti eksportöörid. Allpool toodud külalisesinejate loend ei ole ammendav ning võib muutuda sõltuvalt väliskaubanduse trendidest ja õpperühma koosseisust. Moodulis on 50% ulatuses kohustuslikke aineid, mille hulgast saab tudeng teha valiku, kas sooritada erialapraktika ekspordiga tegelevas ettevõttes või osaleda Balti regiooni ärivõimalusi arendavas rahvusvahelises tiimiprojektis. 

Valikainete rohkus annab võimaluse õppida süvendatult Aasia, Venemaa või Kesk-Euroopa ekspordivõimalusi ning ka süveneda tarneahela juhtimisse, praktiseerida läbirääkimisoskusi, õppida ekspordivaldkonna turundusekspertidelt internetiturundust või osalemist välismessidel.

Tutvu programmi ja õppejõududega lähemalt siit.

Ekspordijuhtimise suuna põhiained on:

 • Välisturgude valik ja turgudele sisenemine
 • Ekspordikorraldus
 • Erialapraktika ettevõttes
 • Rahvusvahelised ärivõimalused Balti regioonis

Ekspordijuhtimise suuna valikained on:

 • Ekspordi õiguslik raamistik
 • Rahvusvahelised äriläbirääkimised
 • Internetiturundus
 • Müük välisturgudel ja messidel osalemine
 • Tarneahela juhtimine
 • Äritegevus Aasias
 • Äritegevus Venemaal
 • Äritegevus Kesk-Euroopas I
jaanika

Jaanika Saar, ehitusinsenerist MBA tudeng, EBS Alumni Golf 2014 võitja

EBS annab hoopis teistsuguse silmavaate ning avab tahtjale nii aknaid kui uksi. Eestvedamise ja organisatsiooni arendamise spetsialiseerumissuund teritab pliiatseid seni, kuni need on valmis minema ametiredelil pulki alistama. Ajaplaneerimine peab aga selgeks saama! Ja seda õpib siin kiiresti.“  

Kristel Mikkus

Kristel Mikkus, büroojuht

Parim võimalus hüppelise enesearengu saavutamiseks on EBSi magistriprogrammiga liitumine. Spetsiaalselt juhiomaduste arendamiseks välja töötatud õppekava toimib läbi praktiliste ülesannete lahendamise ning läbi mõttevahetuste teiste spetsialistidega. Juba esimese aasta lõpus on tunda positiivset muutust enesekindluses, eneseväljendamise ja esinemise oskuses.“

Risto Sulu

Risto Sulu, Hotell Euroopa toitlustusosakonna juhataja

EBSi MBA programm on kiirelt kaasa aidanud minu isiklikule ja karjäärialasele arengule. Siin saavad kokku erineva professionaalse ja haridusliku taustaga inimesed, kellega koos luuakse ühiselt suurt väärtust. Pidev meeskonnatöö ja võimalus siduda praktilisi oskusi teoreetliste teadmistega muudavad selle õppekava turuvajadustele vastavaks ning jätkusuutlikuks tuleviku perspektiivis.“

steen

Annemarie Steen, MBA lektor

„EBS understands that today’s fast changing and complex world not only needs different and creative leadership, but also different ways of teaching and skills. My course "Creative Leadership” and my style of teaching are very playful and invite the students to get out of their comfortzone. After overcoming some inhibitions at the start, the students were very openminded and daring about trying new ways of engaging and energizing others to open up their creative potential. It was such a pleasure working with them, I was impressed with their personal growth during the course.“

tuiskkadri

Kadri Tuisk, MBA vilistlane

„Magistriõpe EBSis andis suuna kuhu vaadata, mitte seda, mida ma seal nägema peaksin. Õppejõudude võime inspireerida oli kirgastav: nad andsid võime näha seoseid erinevate valdkondade vahel ja võimalusi kohtades, kus ma neid varem ei näinud. Mulle meeldis, et sain oma huvidest lähtuvalt õppekava ise kokku panna ja võtta kohustuslikke aineid endale sobivas ajaraamis. Kuna olin töötav magistrant, oli paindlikkus minu jaoks väga oluline.

Mulle on eelkõige olulised õpingute käigus saadud reaalsed oskused, kuidas oma tööd paremini teha ja hea lisaväärtusena kaasa saadud enesekindlus ja teadmised isegi oma ettevõtte loomiseks."
Anto Liivat veeb

Anto Liivat, EBSi juhtimise õppejõud, EASi Nõukogu liige

Juhtimisuuringud näitavad, et kaasaegses ärikeskkonnas määravad just liidrikompetentsidega inimesed ning nende teadmised ja oskused õhkõrna piiri organisatsiooni edu ja ebaedu vahel. EBSi MBA uuendatud õppekava arendab olulisi liidrikompetentse.“


Valikmoodulid

Iga magistritaseme tudeng saab valida lisaks spetsialiseerumisele ühe valikmooduli, kus õpitakse praktikutelt ja läbi praktika: siin kasutatakse nn team-teaching õppemetoodikat. EBSi tunnustatud õppejõudude kõrval osalevad kaaslektoritena antud valdkonna praktikud ja tipptegijad. Kursuste osaks on praktilised harjutused, videotreeningud, kaasuste lahendamised, üliõpilaste presentatsioonid. Väikesed õpperühmad võimaldavad õppejõul üliõpilasi personaalselt nõustada, nende kaasusi detailselt hinnata ja tagasisidestada. Olulisel kohal on meeskonnatöö ja sotsiaalne programm.

Antud valikmoodul on inglise keeles.

Erinevad rahvusvahelised uuringud näitavad, et suurim lõhe tööandjate ootuste ja tööotsijate oskuste vahel seisneb juhtide ja tippspetsialistide erinevas kommunikatsioonialaste teadmiste tasemes.

Kommunikatsioonimooduli eesmärgiks on anda teadmisi eri liiki organisatsioonide siseriikliku, riikideülese ja rahvusvahelise kommunikatsiooni võimalustest, vormidest ja vahenditest, neid mõjutavast kultuurikeskkonnast, poliitikatest ja õigusruumist. Väga tähtsal kohal on nende oskuste efektiivne rakendamine praktikas.

Praktilised oskused: kommunikatsioonistrateegiate koostamine ja rakendamine; sihtgrupiuuringute tellimine või korraldamine; meediaplaani koostamine; sõnumi formuleerimine lähtuvalt kultuurikontekstist ja sihtgrupist, meedia tegutsemisloogikast ja organisatsiooni eesmärkidest.

Praktilised tegevused: eri tasandite ja eesmärkidega läbirääkimiste pidamine; oma ideede esitamine, põhjendamine ja kaitsmine erinevate auditooriumide ees.

Mooduli ained on järgmised:

 • Communication and Media Theory;
 • Negotiations;
 • PR and Media Relations;
 • Practical Public Speaking.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Communication and Media Theory
  Õppejõud: Agu Uudelepp, PhD. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kommunikatsiooniõppejõud 1998. aastast, suhtekorraldajana nõustanud ja korraldanud üleriigilisi kampaaniad nii avaliku-, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. Valitud korduvalt TTÜ sotsiaalteaduskonna populaarseimaks õppejõuks, võitnud nii Eesti kui rahvusvahelisi reklaamiauhindu ja saanud 2013. aastal Maalehe parima välisautori preemia.
  Lühikirjeldus: kommunikatsiooni- ja meediateooriate areng; kommunikatsiooni ja massimeedia roll tänapäeva ühiskonnas; valdkonna arengust tingitud võimalused ning piirangud kommunikatsiooni ja meediasuhete planeerimisel; inimese kui sotsiaalse olendi kognitiivsete ja käitumuslike eripäradega arvestamine kommunikatsiooni ja meediasuhete strateegilisel planeerimisel.

 • Negotiation Skills
  Õppejõud: Peeter Škepast, Peeter on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusinseneri erialal, samuti on ta saanud Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA kraadi EBSist. Peeter on töötanud avalikus teenistuses ning viimased 9 aastat rahvusvahelises ehitusfirmas. Läbirääkimiste kunst on olnud aastaid Peeteri kireks. 
  Lühikirjeldus: läbirääkimiste praktika rahvusvahelisel, valdkondadevahelisel, organisatsioonidevahelisel ja organisatsioonisisesel tasandil; ettevalmistamine, eesmärkide sõnastamine, argumentide koostamine, rollijaotus läbirääkimistel, mõjustustehnikate äratundmine ja pareerimine, tulemuste vormistamine; erinevate tehnikate läbiproovimine ja õppejõudude poolne tagasisidestamine.
 • PR and Media Relations
  Õppejõud: Agu Uudelepp, PhD. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kommunikatsiooniõppejõud 1998. aastast, suhtekorraldajana nõustanud ja korraldanud üleriigilisi kampaaniad nii avaliku-, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. Valitud korduvalt TTÜ sotsiaalteaduskonna populaarseimaks õppejõuks, võitnud nii Eesti kui rahvusvahelisi reklaamiauhindu ja saanud 2013. aastal Maalehe parima välisautori preemia.
  Lühikirjeldus: suhtekorraldusmudelid ja meedia tegutsemisloogika; kommunikatsioonistrateegia ja meediaplaani koostamine; suhted siht- ja sidusgruppidega, sisekommunikatsioon; CSR ja keskkonnateemade mõju suhtekorraldusele; sõnumi formuleerimine ja kõneisikute koolitamine; meediasuhete taktika - meediatekstid ja intervjuud; praktilised harjutused, millega liigutakse planeerimiselt konkreetsete tegevuste läbiproovimiseni.
 • Practical Public Speaking
  Õppejõud: Liisa Past, MA. Liisa Past on mitmekülgse kogemusega kommunikatsiooniprofessionaal, kes lisaks üleriigilise lehe arvamustoimetaja ametile on konsulteerinud suhtekorraldustegevusi nii mittetulundusühendustes kui era- ja riigisektoris. Ta on olnud sotsiaal-poliitilise ajakirja "Möte" vastutav toimetaja ja kaitsevaldkonnale keskenduva "Riigi Kaitse" kaasautor, koostanud ja toimetanud poliitikaanalüüse ning raamatuid. Koolitajana on Liisa Past alates aastast 2000 olnud keskendunud avaliku esinemise, väitluse ja veenmise temaatikale.
  Lühikirjeldus: esinemise ettevalmistamine - alusidee sõnastamine, publiku analüüs, argumentide, näidete ja piltlikustamistehnikate valik, ruumi valik; esinemise käik - ruumi kasutamine, esineja ning publiku kehakeel, inimeste kaasamine, küsimustele vastamine, tehniliste abivahendite kasutamine; videotreening.

Valikmooduli eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi ja praktilisi oskusi personali tulemuslikuks arendamiseks ja juhtimiseks. Selle valikmooduli ained aitavad magistrandil mõista, kuidas toetada ettevõttes õppiva organisatsiooni kontseptsiooni,  kuidas toetada oma töötajaid, kuidas inimesi ja meeskondi tulemuslikult juhtida ning seeläbi tõsta organisatsiooni efektiivsust.

Mooduli ained on järgmised:

 • Edukate meeskondade loomine;
 • Personali arendamise labor;
 • Teadmusjuhtimine ja õppiv organisatsioon;
 • Coaching – inimeste arengu ja tulemuslikkuse toetamine.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Edukate meeskondade loomine.
  Kursuse eesmärgiks on anda süsteemseid kaasaegseid teadmisi ja praktilisi oskusi erinevat tüüpi meeskondade loomiseks ja tulemuslikuks arendamiseks. Kursusel antakse ülevaade virtuaalsete meeskondade juhtimisest ja viiakse läbi praktilisi harjutusi meeskonnatöö oskuste arendamiseks.
 • Personali arendamise labor. 
  Õppejõud: Ester Eomois, praktilise kursuse viivad läbi kogemustega personalijuhid: Kristiina Palm, Anu Laineste (Swisshotel), Raivo Hellerma (Franklin Covey), Mats Soomre, Kärt Kase ja Paavo Heil (Brandem)
  Praktiline kursus personalijuhi oskuste arendamiseks meistriklassi tasemel. Praktikud jagavad seminarides oma kogemusi, lahendatakse konkreetseid kaasusi personalijuhi vastustusvaldkondadest: sobivate töötajate värbamine, personali arendamine ja motiveerimine ning töökorralduse kavandamine.
 • Teadmusjuhtimine ja õppiv organisatsioon. 
  Õppejõud: Tiit Elenurm. Kursust viivad kaaslektoritena läbi selle valdkonna praktikud: Erkki Saarniit, InBank AS e-äri juht ja Erkki Leego, arendusfirma Hansson, Leego & Partner juhtivpartner.
  Kursuse eesmärgiks on selgitada teadmusjuhtimise (knowledge management) arendamise võimalusi organisatsioonis ning neid seostada intellektuaalse kapitali ja õppiva organisatsiooni käsitlusega. Kursusel tutvutakse teadmusjuhtimise arendusideedega läbi praktiliste näidete ning analüüsitakse nende rakendamise võimalusi Eesti organisatsioonides. 
 • Coaching – inimeste arengu ja tulemuslikkuse toetamine. 
  Õppejõud: Peep Aaviksoo, Executive Coach, pikaajalise kogemusega tippjuht ja tänane rahvusvaheliselt litsentseeritud coach.
  Kursus annab ülevaate coaching põhimõtetest ja eesmärkidest ning arendab kursusel osalejate praktilisi oskusi. Kursusel analüüsitakse erinevate nõustamismeetodite erinevusi ja kasutamisvõimalusi (coaching-mentorlus-nõustamine-koolitus). Kursusel tutvustatakse GROW mudelit, mis võimaldab kohe coachinguga ise alustada. Kursus pakub elavat õpikeskkonda ning rohket praktilist treeningut.

Antud valikmoodul on inglise keeles.

EBSi koostööpartneriks on antud valikmoodulis Creativity Lab - loova majanduse mõttekoda ja konsulatsioonigrupp. Selle asutaja ja juhtivpartner Ragnar Siil on aastaid juhtinud Euroopa Liidu loomemajanduse töögruppi ja on hetkel Euroopa Liidu Loomemajanduse Alliansi ekspertgrupi liige, mis nõustab Euroopa Komisjoni loova majanduse teemadel. Õppetöösse on kaasatud Euroopa tunnustatumad eksperdid loomemajanduse valdkonnas. 

Moodul ei keskendu mitte mõnele konkreetsele loomealale (nt muusika või disain) ega ka mitte pelgalt loomeinimestele või loomeettevõtele, vaid programmi keskmes on horisontaalsed teemad, mis avardavad arusaamu 21. sajandi majandusest ja ettevõtlusest, mis puudutavad ühtmoodi nii kultuurivaldkonnas tegutsevaid kui ka teistes sektorites tegutsevaid ettevõtjaid, kes peavad konkurentsivõime säilitamiseks ja arendamiseks leidma uusi lahendusi oma toodete ja teenuste arendamisel. Samuti on kaetud teemad, mis puudutavad eri tasandi otsustajaid ning asutuste juhte, püüdes vastata küsimusele, kuidas kujundada loovust ja innovatsiooni väärtustavat keskkonda.

Mooduli läbinud üliõpilased:

 • Tunnevad loova majanduse, sh loomeettevõtluse põhialuseid ja põhimõisteid ning omavad ülevaadet peamistest ärimudelidest ja ettevõtluse võimalustest allvaldkondades;
 • Omavad ülevaadet kultuuri ja loovuse panusest innovatsiooni ja uute ärimudelite arengusse ning mõistavad loomeettevõtete ja valdkonna professionaalide kaasamise olulisust ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel;
 • Mõistavad disaini rolli ettevõtte lisandväärtuse loomisel ja oskavad rakendada ettevõttes disainijuhtimise põhimõtteid;
 • Suudavad efektiivselt ettevõttes loodud intellektuaalset omandit kaitsa ja kasutada.

Mooduli ained on järgmised:

 • Introduction to Creative Economy;
 • Managing Creative Teams and Enterprises;
 • Design Management;
 • Intellectual Property and Copyrights.

Ainete kirjeldused:

 • Introduction to Creative Economy
  Aine annab ülevaate kultuuri ja loovuse panusest majandusse, innovatsiooni ja täiendavatest mõjudest ülejäänud ühiskonda. Kultuuril ja loovusel on uuel aastatuhandel üha kasvav roll töökohtade loomisel ja majanduskasvu toetamisel, uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel, toote- ja teenusearendusel, atraktiivse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel, riikide ja linnade tutvustamisel ja promotsioonil, turismi edendamisel jpm. Kursusel antakse põhjalik ülevaade Euroopas ja mujal maailmas edukalt käivitatud näidetest ja algatustest, mille eesmärgiks on välja töötada loova majanduse arengustrateegiad, uute ja innovaatiliste rahastusmehhanismide käivitamine, füüsiliste ja virtuaalsete tegevuskeskkondade loomine, võrgustike ja klastrite toetamine, teadmiste ja oskuste arendamine ning loomeettevõtete rahvusvahelistumisele ja ekspordile kaasa aitamine.
 • Managing Creative Teams and Enterprises
  Aine tutvustab loomeettevõtete peamisi tegevuspõhimõtteid ja kasutatavaid ärimudeleid. Kursuse jooksul korraldatakse oma ala professionaalide ja praktikute abil töötoad, mille käigus antakse ülevaade peamiste allvaldkondade spetsiifikast, sh muusikatööstus, disain ja arhitektuur, mängutööstus ja meelelahutuse IT, audiovisuaalvaldkond jt. Samuti tutvustatakse loovate meeskondade ja loovate protsesside juhtimise erisusi, seda nii töötades loovates meeskondades kui väljaspool asuva kliendi perspektiivist lähtuvalt.
 • Design Management
  Lähtuvalt Taani Disainikeskuse poolt 2003. aastal välja töötatud disainiredelile võib ettevõtete kui kasutajate seisukohalt disaini määratleda kas kujundustööriista, protsesside juhtimise meetodi või strateegiliselt kogu ettevõtte tegevust hõlmava innovatsioonina. Efektiivne disainijuhtimine toob disaini ettevõtte ärieesmärkide saavutamise keskmesse, integreerides loovmõtlemist ja strateegilist disaini kasutamist igas arenguetapis. Aine läbiviimisel tehakse koostööd Eesti Disainikeskusega.
 • Intellectual Property and Copyrights
  Intellektuaalse omandi loomine ja kasutamine on loova majanduse alustala. Nii loomeettevõtetes kui ka teistes loovust oma äriplaani elluviimisel rakendavates äriühingutes on keskseks küsimusteks, kuidas kaitsta ettevõttesiseselt või koostöös väliste partneritega loodud intellektuaalset omandit. Praktiliste näidete varal analüüsitakse peamisi intellektuaalomandi kasutamise strateegiad ja selle kasutamisega tekkivate probleemide ennetamist, eesmärgiga panna intellektuaalne omand ettevõtte jaoks võimalikult efektiivselt tööle.

Konkurentsivõime arendamise moodul annab ettevõtte rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamiseks ja globaalses väärtusahelas parema positsiooni saavutamiseks olulised teadmised, oskused ja kogemused. Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime trendide analüüsist lähtudes õpitakse ettevõtlusvõimaluste avardamiseks kasutama teadmusjuhtimist ja ettevõtlusvõrgustikke. Omandatakse ettevõtte väärtuse hindamise metoodika. 

Moodulis pakutakse magistrandi oskuste tegevuse kaudu arendamiseks kahte projektipõhist valikuvõimalust. Aines Rahvusvahelised ärivõimalused Balti Regioonis teevad Eesti ja välisriikide tudengid ühiselt projektitööd, et aidata kasvavatel ettevõtetel välisturgudel konkurentsis edu saavutada. Ettevõtluse MBA magistrandid võivad ka ise olla selliste projektide tellijad. Teiseks valikuvõimaluseks on osalemine Garage48 programmis, kus toote või teenuse prototüübi kiire loomise teel õpitakse arendama ja rakendama konkurentsivõimelist ärimudelit.

Konkurentsivõime arendamise mooduli ained:

 • Teadmusjuhtimine ja ettevõtlusvõrgustikud;
 • Valuation of businesses;
 • Garage 48 and lean start-up;
 • Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime
  Õppejõud: Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse ja EBS Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja. Külalisesinejatena poliitikakujundajad ja ettevõtjad.
  Kursuse eesmärgiks on mõista laiemaid trende, mida tuleb arvestada rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks. Selgitatakse konkreetsete sektorite konkurentsivõimet nüüd ja tulevikus. Kursuse viimases osas keskendutakse Eesti ettevõtete võimalustele läbi innovatsiooni globaalsetes väärtusahelates kõrgemale liikuda. Õppemeetodina kasutatakse konkreetsete juhtumite analüüsi ja külalislektoreid kaasatakse nii poliitikakujundajate kui ettevõtjate seast. 
 • Teadmusjuhtimine ja ettevõtlusvõrgustikud
  Õppejõud: Tiit Elenurm, Ettevõtluse õppetooli juhataja, Kaubandus- ja Tööstuskoja, EVEA ning teiste ettevõtjate koostöövõrgustikke arendavate organisatsioonide esindajad.
  Kursuse eesmärgiks on selgitada teadmusjuhtimise ja võrgustikukoostöö arendamise meetodeid ettevõtlusvõimaluste loomiseks ja kasutamiseks. Selgitatakse teadmusjuhtimise ja uue äriinfo monitooringu võimalusi erinevate ettevõtlusorientatsioonide järgimiseks. Külalisesinejad tutvustavad ettevõtjate jaoks olulisi võrgustikukoostöö kogemusi. Jõutakse selgusele, kuidas teadmusjuhtimise põhimõtteid ning ettevõtjate ja äriinglite võrgustikes osalemist ettevõtlusvõimaluste avardamiseks rakendada.
 • Valuation of businesses
  Õppejõud: Alar Kein, Majandusteooria ja rahanduse õppetooli juhataja.
  Kursuse eesmärgiks on õppida enda ettevõtte ja äriarenduse väärtust õigesti hindama. Selgitatakse ettevõtte ja äriühingu väärtust mõjutavaid tegureid ja finantsarvestuse metoodikaid, mida kasutada ettevõtte rahalise väärtuse põhjendamiseks. Kursus annab vajalikud töövahendid nii investorile-äriinglile kui ka ärimudeli väljaarendajale, kes soovib ettevõtet müüa.
 • Garage48 and lean start-up
  Õppejõud: Taavi Lindmaa, ettevõtja, rahvusvahelise kogemusega gamification disainer.
  Kursuse eesmärgiks on aidata üliõpilasi Garage48 või mõnel samalaadsel lean start-up ärimudeli 48-tunnise kiirarenduse ja prototüübi loomise sessioonil edu saavutada. Eeltreeningul õpitakse äriideed Garage48 osalemiseks sobivas vormis esitama, klientuuri täpsustama ja arendustiimi inspireerival viisil ideed neile inimestele müüma, keda tahetakse arendusse kaasata. Seejärel toimub õpe otsese tegevuse kaudu Garage48 või analoogilisel üritusel osaledes. Kursuse lõpuks analüüsitakse 48-tunnise lean start-up katsel saadud tulemusi ja kavandatakse edasisi praktilisi tegevusi enda ärimudeli elluviimiseks.