Prindi

Õppemaks ja teadustöö stipendiumid

Juhtimisteaduse doktoriõpe EBSis on tasuline neile üliõpilastele, kes ei õpi riikliku koolitustellimuse raames või EBSi sisemise stipendiumi alusel. 

Enne 2014/15 õppeaastat sisseastujaile kehtib doktoriõppes semestripõhine fikseeritud õppemaksu süsteem, st semestri õppemaks (1595 €) sisaldab endas kõiki sel semestril õpetatavaid aineid, juhendamist ja lõpetamisega seotud kulusid. Immatrikuleeritud doktorant saab õpingute jooksul kasutada mitmeid teadustöö stipendiume, mis aitavad kaasa tema uurimistöö edenemisele ja tulemuste publitseerimisele.

Alates 2014/15 õppeastal sisseastujaile on õppemaks ainepunktipõhine: 1 EAP (põhi- ja eriõppe kursused) on 50 €, doktoritöö juhendamine semestris on hinnaga 750 €, doktoritöö kaitsmine on 1500 €. Õppemaksu saab tasuda vastavalt kokkuleppele kas ühes või mitmes osas. Rohkem infot doktoriõpingute finantseerimise, sh stipendiumitele kandideerimise kohta jagab doktoriõppe konsultant.

Rektori käskkiri 2016/2017 õppemaksude kohta


Õppemaksu finantseerimine

Riikliku koolitustellimuse raames õppivad doktorandid on vabastatud õppemaksust ning saavad igakuist doktoranditoetust 422 € kuus. Riigi poolt toetavate õppekohtade jaotus otsustakse iga-aastaselt atesteerimiskomisjoni ettepanekul ja teadusnõukogu heakskiidul oktoobrikuu lõpus.  

Eduka uurimis- ja arendustegevuse korral võib doktorant taotleda EBSi stipendiumi, mis kas osaliselt või täielikult vabastab doktorandi õppemaksust. Stipendiumi määrab teadusnõukogu vastavalt doktorandi motiveeritud avaldusele ja juhendaja arvamusele ning lähtudes atesteerimise tulemustest igal kalendriaastal oktoobri lõpus. 

Teadustöö stipendiumid

EBSi doktorantidel võimalik kasutada teadustegevuse edendamiseks Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi toetusi.

Taotlusi võetakse vastu järgmistes kategooriates:

  • doktorantuur välismaal;
  • tasemeõpe välismaal;
  • osaline õpe välismaal;
  • lühiajaline välislähetus.

Täpsema info leiad siit