SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND

Sügissemester

2019

Turundus ja müük 6 Ingrid Prinsthal 540€

Eesti keeles

60ak/h

turunduse baaskursus algajatele

Turunduse baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus tudengi kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted. 
Kursus toimub kolmapäeviti, kl 14.00-17.15 ja algab 4. septembrist.
Kursusele registreerimine on lõppenud!

     
Sügissemester 2019 Professionaalne müük I 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

60ak/h

Baastaseme müügikursuse eesmärgiks on selgitada nõuandliku müügi põhjuseid, anda praktilisi kogemusi müügiprotsessi planeerimiseks, juhtimiseks, elluviimiseks ja analüüsiks. Erinevate müügistiilide kõrvutamine ja analüüs.

Teemad:

Müügiprotsessi laiem ülevaade. Nõudlik ja traditsiooniline müük. Müügitsükkel ja tema osad. Müügitsükli mõistmine ning selle järgi töötamine. Kliendi vastuväidetega tegelemine ja lahendamine. Klientide „kallistamine“.
Soovijatel on võimalik liituda ka jätkukursusega- Professionaalne müük II , kevadsemestril 2020.
Kursus toimub teisipäeviti, kl 8.30-11.45, perioodil
3. septembrist 17. detsembrini.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Professionaalne müük 3 Johan Bynell 270€

Inglise keeles

30ak/h 

Iga äriorganisatsiooni müügiosakond on osa ettevõttest, mis toob tulu. Ükskõik kui hea on tootmine või kui tipptasemel tehnoloogia on, kui kitsad on finantsilised eesmärgid või kui progressiivsed ja tulevikku suunatud oma juhtimismeetodid on - ettevõttel peab olema müügi 
mehhanism paigas.   

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• miks müük on oluline; 
• kuidas müüki arendada; 
• müügistrateegiad; 
• müügimeeskonna juhtimine; 
• müügitehnikad; 
• läbirääkimised. 
Kursus toimub viiel päeval novembris: 14. ja 15. 16, november ning 18. ja 19. novembril, esmaspäeval ja neljapäeval kl 10.15-17.15, teistel päevadel lühemalt. Küsi täpsemat tunniplaani
     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Müügijuhtimine 3 Guido Paomees 
 
240€

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on selgitada müügijuhtimise põhimõtteid, anda praktilisi juhiseid müügimeeskonna juhendamiseks ja arendamiseks, tegevuste planeerimiseks, eesmärkide elluviimiseks ning tulemuste analüüsiks.
Kursusel käsitletakse juhina tegutsemise põhimõtteid, eeskujuks olemist ning juhi ülesandeid. Eraldi osa moodustab tulemusliku müügimeeskonna tegevuse põhimõtete ning juhi ja meeskonna liikmete rollide erinevuste tutvustamine. Vaadeldakse müügieesmärkide seadmise ja saavutamise põhimõtteid ning vajalikkust. Müügijuhi oskustest on fookuses ideede müümine, koosolekute korraldamine ja läbiviimine ning motiveeriva keskkonna loomine ja motivatsioon.
Kursus toimub neljal esmaspäeval septembris.
Kursus on täitunud!
     
Sügissemester
2019
Turu- ja avaliku arvamuse uuringud 3 Triinu Ojala (est)
Mirkó Gáti (ing)
240€
270€

Eesti keeles

16ak/h 

või

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turundus ja avaliku arvamuse uuringute võimalustest ja meetoditest, mis aitavad õppida tundma ettevõtte sise- ja väliskeskkonda ning langetada turundusalaseid otsuseid.
Kirjeldus:

Turunduse informatsioonisüsteemi planeerimine ja kasutamine ettevõttes strateegiliste ja taktikaliste otsuste tegemisel. Turu- ja avaliku arvamuse uuringute väljatöötamine ja uuringu läbiviimine. Turu segmenteerimine. Uuringu analüüsimiseks vajalikud meetodid ja nende rakendamine. Juhtumõpped.
Inglise keelne kursus (30ak/h) toimub kahe nädala jooksul, perioodil 21. oktoober- 29. november, küsi täpsemaid aegu.

Eesti keelne kursus (16ak/h) toimub esmaspäeva õhtuti ja algab 18. novembrist

     
  info ja registreerumine        
Sügissemester
2019
Sündmusturundus 3 Mihkel Lubi 270€

inglise keeles 

30 ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi üritusturunduse terviklikuks käsitlemiseks ettevõtetes ja organisatsioonides. Saavutada läbi erinevate õppemeetodite üritusturunduse kui protsessi mõistmine kaasaegses turunduskeskkonnas.
Üritusturunduse olemus ja arengukäik. Üritusturunduse klassifikatsioon ja rakendusmeetodid kaasaegses turunduskeskkonnas. Ürituste liigitus. Üritusturunduse projekti koostamine ja rakendamine. Üritusturunduse osa ettevõtte ja organisatsiooni maine kujundamisel. Üritusturundus ja muutuvas turusituatsioonis.
Kursus I - toimub esmaspäeviti kl 10.00-13.30 ja algab 14. oktoobrist.
Kursuse programm
Kursus II- toimub esmaspäeviti, kl 13.45-17.15 ja algab 21. oktoobrist
     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Reklaamikorraldus 3 Katri Kerem 270€ 

Eesti keeles

16ak/h 

 

või

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õppuritele reklaamimaailma korralduslikku poolt, mh agentuuride olemust ja töökorraldust, ettevõtete reklaamiosakondade tööd ja osapoolte vahelist koostööd. Valmistada tudengeid ette iseseisvaks tööks reklaamiprojektidega.

Peamised teemad reklaam ja kommunikatsioon integreeritud turunduskommunikatsioonis. Reklaami- ja meediaagentuurid Eestis ja maailmas. Reklaamiagentuur, meediaagentuur, kliendi turundusosakond ja muud teenusepakkujad. Agentuuride struktuur ja tööprotsess. Reklaami tootmine. Reklaamikanalite spetsiifika, meedia ja meediaplaneerimine. Reklaami loominguline pool. Kursuse läbiviimisesse kaasatakse võimalusel praktikutest külalisesinejaid ja külastatakse reklaamiagentuuri. 
Kursus I (eesti keeles) 16ak/h-  grupp on täitunud
Kursus II (eesti keeles) 16ak/h- grupp on täitunud

Kursus III (inglise keeles) 30ak/h- esmaspäeviti kl 10.15-13.30 alates 2. septembrist

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Digitaalne turundus 6 Nazari Goudin 600€

inglise keeles

32ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas internetitehnoloogiate areng on muutnud turundust, ettevõtete tegevust ja tarbijakäitumist. Tudengid omandavad teadmisi, mis võimaldavad neil juhtida internetiturunduse projekte ja organisatsioonide veebilehti.
Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: Globaalne internetiturunduse keskkond, muudatused turundusmiksis ja internetipõhise tarbijakäitumise eripärad. Kuidas planeerida digitaalset turundust. Kanalistrateegia otsused. Kliendikontaktide leidmine ja kliendisuhete arendamine. Millised on hea veebidisaini põhiprintsiibid. Veebilehe kasutatavus, ligipääsetavus ja usaldusväärsus. Internetiturunduse platvormid ja tööriistad. Sotsiaalmeediaturundus. Internetipõhise turunduse mõõtmisvõimalused.
Kursus toimub nädalalõpu tööpäevadel ning algab 5. septembrist
     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Teenuse turundus 3 Ester Eomois 270€

inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
 Teenuse olemus ja teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine, teenuse strateegiad teenusega seotud ressursside juhtimine. 

Põhimeetodid: Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.
Kursus  toimub kolmapäeviti, ning algab 4. septembril, kl 14.00-17.15

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Teenuse turunduse edasijõudnute kursus 3 Ester Eomois 300€

Inglise keeles

16ak/h

Kursuse eesmärk on tutvustada õppuritele teenuste unikaalseid omadusi ja sellest tulenevaid erisusi teenuste turundamisel. 
Kursuse käigus arutletakse, analüüsitakse ja hinnatakse teenuste turunduse erinevaid aspekte, mille tundmine on vajalik edukaks turul tegutsemiseks.

Kursuse peateemaeks on teenuste turunduse kontseptsioon, teenuste turunduse areng, teenuste iseloomulikud tunnused ja nende mõju turundusele, teenuste strateegiline planeerimine, teenuse kvaliteet, teenuste valdkonna kriitilised edutegurid.
Kursus toimub kahel laupäeval ja ühel reedel ning algab 5. oktoobril
     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Tourism Marketing 3 Jeff Jarvis 300€

Inglise keeles

16ak/h

Aine eesmärgiks on tutvustada üliõpilastele turismimajanduse globaalset struktuuri. Nimetatud majandusharu definitsioon antaks läbi kaasaegse mobiilsuse kontseptsiooni prisma, kasutades selleks reisimisega seonduvate hajuvate motiveeringute konteksti, mis hõlmab – puhkust, äri, konverentse ja näituseid, haridust, tööhõivet ning spetsiaalseid üritusi.

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: Võtmeteemad on: milliseid turistide tüüpe eksisteerib, kes on arengut edendavad võtmeisikud ja millised on nõudluse, pakkumise ning tulemusjuhtimise peamised majanduslikud printsiibid, mis on eduka tegevuse aluseks. Üliõpilastele antakse ülevaade rahvusvahelise turismimajanduse turundusalasest põhikontseptsioonist, arvestades turundusalast planeerimist. Kursusel läbitavad teemad on: globaalse tööstusharu struktuur ning liikumapanevad jõud, turistide segmentgrupid, turismivaldkonna strateegiline juhtimine, turismialase margikuvandi loomine ja arendamine, turuuuringud ning analüüs turisminduses, sihtturundus, turundusstrateegia, kommunikatsioonimeetodid, reklaam, avalikud suhted ja avaliku tuntuse loomine.
Kursus toimub viiel korral septembris ning algab 5. septembril, kl 14.00-17.15. 

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester 2019 Rahvusvaheline turundus
International Marketing
3 Jovana Agu 270€

inglise keeles

30ak/h

The main goal of the course is to provide students with basic understanding of the essence and characteristics of international marketing. This course introduces a number of theories which help in understanding how to work with products and services in our increasingly globalised economy. Through practical activities, students will gain experience with decision making in different contexts and conditions dealing with cross border products and services.

This is an introductory course of international marketing. The course will focus on explaining the complex environment of international marketing providing the students with knowledge required to adjusting the marketing mix elements in the international environment and developing marketing plans which can be applicable across multiple countries. 
Kursus toimub esmaspäeviti kl 14.00-17.30 ning algab 2. septembril

     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Rahvusvaheline turundus ja turunduse mõõtmine 

International Marketing and Performance Measurement

6 Tabani Ndlovu 600€

Inglise keeles

32 ak/h

The objective of the course is to develop a critical and informed understanding of the role of marketing in an increasingly globalised economy. This is underpinned with requisite research and performance data to ensure that decisions are objective and appropriately-justified. The course seeks to build an awareness of a range of concepts and theories underpinning the effective marketing of goods and services across international borders. Students will be provided with a set of resources for independent thinking and practical application of concepts to situations mimicking the changing global environment. This is designed to allow them to consider alternative approaches to bridge border and cultural divides. To ensure this is not randomly done, research is used to gather market data used to understand the market context and validate marketing objectives. 
 At the other end, marketing metrics help to evaluate marketing performance and review the effectiveness of marketing performance.

The course deals with the marketing of goods and services across international contexts, exploring the impact of differences in political, economic, social and environmental systems as well as how marketers can circumvent these differences to effectively market their products and services. It underpins this with the use of both market research and marketing metrics as a way of guiding strategic decision-making and evaluating marketing performance.
Kursus toimub kolmel päeval: 28.-30. november.

     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Sisenemine mängutööstuse turule 3 Brandon Marsh 360€

Inglise keeles

30ak/h

Aine eesmärgiks on läbida valik olulisi teemasid aitamaks efektiivselt juhtida turundust tänapäeva tiheda konkurentsiga digitaalsel mängumaastikul, anda teadmisi mängude arendusjärgseks juhtimiseks ja analüüsida turundusmeetmete erinevaid valdkondi.
Kursusel käsitletakse teemasid kuidas optimeerida mängu turunduse investeeringutasuvust ja mitte ainult, et kuidas arendada turunduskommunikatsiooni ja –kampaania aspekte, vaid kuidas paremini mõista kliente, brändiloomist, sotsiaalmeediat, agentuuri juhtimist jne. Kursus katab traditsioonilised turundusteooria aspektid nagu positsioneerimine, mängija isikud ja segmenteerimine ning nende oskuste praktiline rakendamine avaldamiseelsetes, -aegsetes ja -järgsetes mänguarengu faasides ja turunduskampaaniates.
Kursus toimub reedeti 10.15-12.45 ning algab 6. septembril

     
  Info ja registreerimine      

Sügissemester

2019

Tarbijakäitumine 3 Leonore Riitsalu
või Jovana Agu

240€

või 270€

Eeti keelne

16ak/h

 

Inglise keelne

30ak/h

Kursuse eesmärk on tutvuda tarbijakäitumise olemuse, seda mõjutavate tegurite ning selle uurimise viisidega. Tarbijakäitumise tundmine ning selle distsipliini erinevates valdkondades orienteerumine annab võimalusi tegutseda efektiivsemalt nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris ning on abiks strateegiliste turundusalaste otsuste tegemisel.
Põhiteemad: Tarbijakäitumist mõjutavad tegurid: motivatsioon, tähelepanu ja taju; hoiakud, teadmised ja mälu; otsustusprotsessid ja sotsiaalsed mõjutused. Erinevad tarbijakäitumise uurimise meetodid. Lühiülevaade käitumisökonoomika peamistest suundadest käitumise mõjutamisel.

Eesti keelne kursus (Leonore Riitsalu)- 16ak/h. Kursus toimub neljal kolmapäeva õhtul ning algab 16. oktoober.
Inglise keelne kursus (Jovana Agu)- 30ak/h. Kursus toimub kolmapäeva ennelõunal ja algab 12. september

   
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Tarbijakäitumine ja kriitiline turundus   Katri Kerem ja
Riina Koris
600€

Inglise keeles

32ak/h

Kursuse eesmärk on anda õppuritele võimalus mõista ja kriitiliselt hinnata antud valdkonna tarbijakäitumise ja kriitilise turunduse uuringud ja teooriat, mis on seotud antud kursuse teemadega. Kriitiline turunduse olemus loob turundustegevusele uusi perspektiive turundustegevuse ning mõjutab seda tarbijakäitumise seiskohast, pannes turunduse ideed muuhulgas ka laiemasse ühiskondlikku konteksti. Arutletakse võimalike eetilisi konfliktide ja turunduses aset leidvaid praktikaid, andes seega üliõpilastele tasakaalustatud ülevaade tarbimiskultuuri mõjudest turunduses.

Käsitletakse mitmesuguseid teemasid: tarbijad turundusprotsessis, kuidas info tarbimine kujuneb otsuste tegemiseks, otsustusprotsessi mõjutavad tegurid, tarbimise sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud, tarbijakäitumine igapäevases sotsiaalsüsteemis, peamised metoodikad tarbijakäitumise analüüsimiseks ja õppimiseks. Kriitilise turunduse loengud võimaldavad õpilastel mõista turunduse mõju ühiskonnale tervikuna. Käsitletakse põhjalikult turundustegevuse eetilisi väljakutseid. Kursus on ülesehitatud teemapõhiselt ning ei järgi ühtegi õpikut, analüüsitakse teemakohaseid teadusartikleid ja praktilisi juhtumeid. 
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ja algab 7. septembril

     
  Info ja registreerimine      

Sügissemester

2019

PR ja Meediasuhted 6 Richard Scott Abel 600€

inglise keeles

32ak/h

Aine eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mis käsitlevad suhtekorralduse ja meediasuhete olemust ning tehnikaid erinevates organisatsioonides.

Kursusel käsitletakse suhtekorralduse olemust, kommunikatsioonieetikat, strateegilist suhtekorraldust, kriisikommunikatsiooni, sisekommunikatsiooni, vahetu meediasuhtluse tehnikaid, meediatekstide koostamist ja uue meedia rakendamist suhtekorralduses.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti ning algab 3. oktoobril.

     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Meediasuhted 3 Richard Scott Abel 300€

Inglise keeles

20ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele üldteoreetilisi ja praktilisi teadmisi meediasuhete alustest ja olemusest ning praktilised baasoskused meediasuhete põhitehnikatest.

Kirjeldus:

Põhiteemad
Massimeedia struktuur Eestis. Massimeedia toimimispõhimõtted ja reguleerimine. Trükimeedia. Elektrooniline meedia. Massimeedia mõju organisatsiooni tegevusele. Informatsiooni meediale edastamise põhimõtted organisatsioonis. Uudise olemus. Uudiskriteeriumid. Sõnumi formuleerimine, sihtrühm ja sihtmeedia. Ajakirjandusstiilide ülevaade. Meediasuhete peamised tehnikad. Pressiteade ja pressikonverents. Pressiteate sisu ja vormi põhinõuded. Pressiteate kirjutamine. Arvamuslugu. Meediaanalüüs ja meediamonitooring.

     
  Info ja registreerimine      
Kevadsemester
2020
Kevadsemestri kursused algavad enamasti veebruari esimesel nädalal. 
Üksikud kursused algavad ka jaanuaris või märtsis aprillis. Küsi täpsemaid tunniplaane enne jõule 2019.
     
Kevadsemester
2020
Turundus ja müük 6   240€

Eesti keeles

30ak/h

Kursus annab ülevaate turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitab turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus õppuri kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.
Peamised teemad

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.
Kursus toimub kord nädalas esmaspäeva või teisipäeva õhtuti, perioodil veebruar-mai.

     
Kevadsemester
2020
Professionaalne müük II 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

60ak/h

Kursuse teemade kirjeldus:
Müük püsi-ja võtmeklientidel, lojaalsusprogrammide ülesehitus ja erinevate lojaalsusprogrammide tutvustus. CRM ja selle tähtsus, professionaalse ja tulemusliku klienditeeninduse põhialused. CRMi olemus ja ülesehitus. Lojaalsusprogrammid. Müük püsi- ja võtmeklientidele. Tipptasemel klienditeeninduse põhialused. 
Kursus on jätkukursuseks sügiseti toimuvale kursusele Professionaalne müük I, kuid on avatud ka neile õppuritele, kes esimesel osal ei osalenud.
Kursus toimub kord nädalas, perioodil veebruar- mai

     

Kevadsemester

2020

Müügijuhtimine 3 Iván Muñoz Garcia 270€

Inglse keeles

30ak/h

The objective of the course is to explain the principles of sales management, to provide practical guidance to the sales team to mentor and develop, plan activities to implement the objectives and results of the analysis.

The course covers the following topics: the principles of acting as a manager, being a role model and driver. A separate portion of the principles and practices of effective sales team leader and team members introducing differences in the roles. How to set and achieve sales goals. Sales manager idea-selling skills are in the focus, also how to organize and conduct meetings and how to create a motivating environment.
Kursus toimub tööpäeviti, päevastel aegadel perioodil veebruar-mai

     
Kevadsemester
2020
Digitaalne turundus 3   270€
30ak/h        
Kevadsemester
2020
Teenuse turundus 3 Ester Eomois 270€

Inglise keeles

30ak/h

 

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
Teenuse olemus ja 7P-mudel teenuse turunduse kommunikatsioonis. Teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine. Teenuse kvaliteedijuhtimine turunduse kontekstis.

Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.

     
Kevadsemester
2020
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 270€
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid turunduse strateegilise juhtimise teemade osas tarbija- ja äriturul ning organisatsioonides.

Põhiteemad:
Strateegilise turunduse juhtimise olemus, protsess ja planeerimine, innovatsioon ning toote ja teenuse arendus, turundusinformatsioon ja tarbija käitumine, turundus äriturul, turundusstrateegiad, turundusprogramm ja turunduse tulemuslikkus.
Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames. Külalisesinejad.

     
         

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.
 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: kadri.osula@ebs.eeavatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on vastavalt mahule 240-270 €, magistritaseme kursustel 300-390€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on vastavalt mahule 480-540 €, magistritaseme kursustel 600-780€
*- Tärniga märgitud kursustel ei ole võimalik osaleda voucheriga

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

Hinnakirja leiad siit >>>