Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2® praktikas

Tule ja omanda rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhi kutsetunnistus - PRINCE2®! 

 

Kindel metoodika on projektijuhile alati toeks. Meeskonnad, kes ei kasuta ühtset metoodikat on üldjuhul ebaefektiivsed, tulemuseks on suurem kulu ja pikemad ajagraafikud. 

 

PRINCE2® metoodika aitab efektiivsemalt kontrollida, kavandada ja juhtida ettevõtte ressursse ja riske.

 

 

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) on kergesti kohandatav protsessipõhine meetod, mis sobib igat tüüpi projektide juhtimiseks. Alates selle meetodi loomisest 1989. aastal Suurbritannias on see leidnud laialdast ja edukat rakendamist nii avalikus- kui erasektoris, enam kui 105-s riigis üle maailma. 

 

PRINCE2® metoodika on kohandatav ja rakendatav kõikides ettevõtetes ning tegevusvaldkondades.

 

PRINCE2® sertifikaat loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes!

 

EBS Executive Education on PEOPLECERT poolt akrediteeritud PRINCE2® esindaja Eestis. PEOPLECERT on rahvusvaheline, kõrgelt hinnatud eksamineerimisinstituut.

 

PRINCE2® praktikas on 5-päevane rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhtimise programm, mis annab spetsiifilised oskused ja teadmised projektijuhtimisest.

 

Peale edukalt eksami sooritamist saavad osalejad ühe maailmas enim tunnustatud projektijuhi kutsetunnistuse omanikuks. See annab projektijuhile ja ettevõttele, kus projektijuht töötab, selge konkurentsieelise ning tellija jaoks kindluse, et tema projekt viiakse ellu efektiivselt lähtudes selgetest, üheselt arusaadavatest põhimõtetest. 

 

Kellele on programm mõeldud ja keda ootame?

 • Projektijuhid
 • Projekti juhtrühma liikmed
 • Projektimeeskonna liikmed
 • Ettevõtte juhid ja tellijad
 • Kõik kes vajavad üheselt arusaadavat ja konkreetset metoodikat projektide juhtimiseks

 

Koolituse käigus õpivad osalejad kuidas:

 • on omavahel seotud rollid, juhtimisvahendid, põhimõtted, teemad, tehnikad ja protsessid;
 • rakendada põhimõtteid, teemasid ja protsesse projekti juhtimisel;
 • luua ja hinnata erinevaid juhtimisvahendeid.

Kursuse lõpuks on koolitatavad ette valmistatud PRINCE2® Practitioner eksami sooritamiseks.

 

 

Jah, soovin osaleda

 

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu omab ülevaadet milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vajalik rakendada projektide edukaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt projektide juhtimisel rakendada.

 

Koolituspäevade kestus on 09:00-16:15.

Koolitaja

Algis Perens on projektijuhtimise ekspert ja sertifitseeritud PRINCE2® koolitaja. 

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu:
PRINCE2® Foundation: 1 168 EUR+km
PRINCE2® Practitioner: 1 641 EUR+km
PRINCE2® Foundation ja Practitioner koos võetuna: 2 418 EUR+km

Hinnad sisaldavad eksami tasusid.

Osavõtutasu sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

*Korduseksamid: 
PRINCE2® Foundation: 208 EUR+km
PRINCE2® Practitioner: 296 EUR+km

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolituse lühikirjeldus

 

PRINCE2® praktikas on kahe osaline - Fountation tase (3 päeva) + Practitioner tase (2 päeva).

 

Esimese - Foundation taseme koolituse jooksul saavad koolitatavad teadmised PRINCE2® metoodikast ja võimaluse peale koolitust sooritada Foundation taseme eksam.

 

Teise- Practitioner taseme koolituse jooksul antakse osalejate teadmised ja oskused metoodika rakendamiseks praktikas ning koolituse lõpus on võimalik sooritada Practitioner taseme eksam.

 

Koolitusel osalejatel tuleb läbi lugeda PRINCE2® ametliku käsiraamatu, “Managing Successful Projects with PRINCE2®” kolm esimest peatükki. Neil, kes soovivad teha Practitioner taseme eksamit, on kasulik läbi vaadata kogu käsiraamat ja ära märkida endale iga peatüki algus (mitte peatüki alguslehekülg vaid esimene tekstilehekülg).

 

Koolitusel osalemiseks ei ole erinõudeid. Eelduseks, et kursusel osaleda soovija on nõus tegema eeltööd lugedes läbi talle enne kursust saadetavad materjalid. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude projektidega, kas projektimeeskonna liikmena või -juhina.

Koolitatav, kes soovib taotleda Practitioner taseme kutsetunnistust peab eelnevalt sooritama edukalt Foundation taseme eksami.

 

Nii Foundation kui Practitioner taseme koolitusel on PRINCE2® metoodika elementide õpetamine seotud grupitöödega, praktiliste näidete ja juhtumite analüüsiga. 

Kursuse käigus kasutatakse näidiseksameid, mille küsimustele individuaalne vastamine ja sellele järgnev ühine arutelu pakub osalejatele kiiret tagasisidet sellest, kuidas nad on õpetatavast teemast aru saanud. 
Eksamite edukaks sooritamiseks on osalejatele vaja teha õppematerjalidega kogu kursuse vältel igal õhtul täiendavat iseseisvat tööd.

 

Võimalik on osaleda ka moodulite kaupa, alustades Foundation tasemest.

Koolituse sisu 

 

Sissejuhatus Põhimõtted Teemad Protsessid
Projekti viis tunnust. Äriline põhjendatus. Ärijuhtum Projekti ettevalmistamine [SU]   
Mis on PRINCE2® ja 
millised on 10 selle metoodika 
rakendamisest saadavat kasu.      
Kogemustest õppimine. Organisatsioon    Projekti suunamine [DP]
PRINCE2® protsessi mudel ja 
juhtimisvahendid.
Selged rollid ja vastutus. Kvaliteet Projekti algatamine [IP]
  Juhtimine erandi põhimõttel. Plaanid Etappide juhtimine [CS]
  Keskendumine tulemusele. Riskid Tarnete juhtimine [MP]
  Sobitamine projekti keskkonnaga.    Muutused Üleminekute juhtimine [SB]
  Etappide kaupa haldamine. Edenemine Projekti lõpetamine [CP]

 

 

Kogu programmi auditoorne õppemaht on 40 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 120 ak tundi; millest:
- PRINCE2® Fountation koolituse auditoorne õppemaht on 24 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 60 ak tundi.
- PRINCE2® Practitioner koolituse auditoorne õppemaht on 16 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 60 ak tundi.

 

Üks nädal enne koolituse algust saadetakse kursusel osalejate e-mailile juhend koolitusele eelneva kodutöö tegemiseks ja link, mille kaudu on võimalik alla laadida "PRINCE2® 2017" manuaal.

Kursuse alguses antakse kõigile ligipääs veebis asuvatele digitaalsetele materjalidele, mille hulgas on koolitaja poolt koostatud presentatsiooni materjalid, juhtumite kirjeldused ja näidiseksamite testid.

 

Koolitus toimub eesti keeles. Koolitusmaterjalid on ingliskeelsed. 

Eksamid 

PRINCE2® Foundation taseme eksam kestab 60 minutit ja abimaterjalide kasutamine on keelatud. Testis on 60 küsimust, eksami sooritamiseks on vaja 33 õiget vastust.

 

PRINCE2® Practitioner eksam kestab 150 minutit ja lubatud on kasutada metoodika ametlikku paberkandjal käsiraamatut “Managing Successful Projects with PRINCE2® ”. Testis on 68 küsimust, eksami sooritamiseks on vaja 38 õiget vastust.

Eksamid toimuvad PEOPLECERT elektroonses keskkonnas. Eksami testid on ingliskeelsed.

 

PRINCE2 is a registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Algis Perens

Algis Perens

PRINCE2® sertifitseeritud koolitaja

Kasud osalejale ja ettevõttele 

Kasud osalejale

Koolitus annab: 

 • tõendatud projektijuhtimise teadmised ja oskused;
 • julguse võtta projektijuhi vastutus;
 • oskuse delegeerida tööd projektimeeskonnale;
 • teadmised projektijuhtimisest Practitioner’i tasemel;
 • põhjalikud teadmised PRINCE2®metoodikast.

 

 

 

 

Võta meiega ühendust

Kasud ettevõttele

Koolitus annab: 

 • Annab meeskonnale tööriistad selleks, et viia projekte ellu ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades.
 • Minimeerib projekti ebaõnnestumise riskid.
 • Vähendab kulutamist ja tõstab efektiivsust.
 • Tagab tellija suurema rahulolu.
 • Projektijuhtimise raamistik on paindlik, lihtsalt laiendatav ja süsteemne ning seda on võimalik rakendada väga erinevate projektide korral.

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti