SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli juhtimise kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

algus Kursuse nimetus EAP

õppejõud

HIND

Kevadsemester

2020

Juhtimise alused 3

Tõnu Kaarelson 

270€ 

Eesti keeles

30ak/h 

 

 

Selle algtaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest nii teoorias kui ka praktikas. Kursus on m
Kursusel õpitakse tundma juhtimise põhitegevusi, mis võimaldab orienteeruda juhtimisega seotud probleemides, terminites ja meetodites ning mõista seda valdkonda käsitlevat kirjandust. Kursusel käsitletakse juhtimise üldmõisteid, juhtimisteooriate arengut, organisatsiooni keskkonda, juhi rolli, juhtimise peamisi ülesandeid ja meetodeid. Kõikide käsitletavate teemade ilmestamiseks on kasutusel harjutusülesannete lahendamine ja juhtumianalüüsid. Juhtimise aluste kursus on eelduseks mitmetele õppeprogrammi järgnevatele kursustele. 

Kursus I toimub kolmapäeviti, kl 12.00-15.30 ning algab 5. veebruaril

Kursus II toimub neljapäeviti, kl 12.00-15.30 ning algab 6. veebruaril

     
  Kursuse kava (6.02) Registreerumine      
Kevadsemester 
2020
Teeninduse juhtimine 3 Ester Eomois 240€

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi orienteerumaks teenindussektori ja selle juhtimise põhiprobleemidest.

Kursusel käsitletakse teeninduse ja selle juhtimise eripärasid vaadeldes järgmisi teemasid: erinevus füüsiliste toodete ja teenuste vahel; teeninduse eesmärgid; teenindussektori põhiprobleemid; erinevate teenindussektorite eripärad; teenindaja roll teenindusprotsessis; teeninduse kvaliteet; teenuste arendamine; kliendivajadused ja ootused; teenuste hindamine ja kliendirahulolu; juhi roll ja ülesanded teenindusettevõttes.
Õpiväljundid:

Kursus toimub valdavalt esmaspäeviti, kl 17.30-20.45, ning algab 13.aprillil.

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Projektijuhtimine 3 Marge Sassi 270€

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärk on tutvustada projektijuhtimise põhimõtteid ning anda esmaseid oskusi projektide planeerimisest ja rakendamisest läbi meeskonnatöö tulemusena valmiva projektiplaani.

Kursusel käsitletakse projekti planeerimise, projektijuhtimist mõjutavate tegurite, projekti kontrolli ja riskijuhtimise teemasid. Samuti on vaatluse all projektide juhtimise ja lõpetamise, projekti ühiskondliku mõju hindamise ning projekti meeskonnatööga seotud teemad.
Õpikeskkond sisaldab nii interaktiivseid (õppematerjalid ja testid Canvases) kui ka klassikalisi elemente (arutelud auditooriumis). Enamus ülesandeid on tiimipõhised.Klassikalised loengud, seminarid ja online testid
Kursus toimub reedeti, kl 14.00-15.30 ning algab 21. veebruaril

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      

Kevadsemester

2020

Projektijuhtimine 3 Juko Mart Kõlar 
Jorma Sarv
300€

Inglise keeles

16ak/h

Kursus on mõeldud töökogemusega juhile.
Kursus arendab oskuseid, kuidas läbi konkreetsete eesmärkide ette valmistada, juhtida ja hinnata projekte ning mõista probleeme, mis tõusetuvad seoses eduka tiimi- ja projektijuhtimisega.
Õppuritele tutvustatakse projektijuhtimise teooriaid ja andmete visualiseerimise vahendeid. Rakendades projektijuhtimise printsiipe praktikasse ning lahendades meeskondadena projektide läbiviimisega reaalses elus kaasnevaid probleeme,  juhitakse tudengid sellega leidma individuaalseid lähenemisi projekti ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks projekti- ja meeskonnajuhina.
Kursus toimub koos magistritaseme tudengitega
Kursus toimub reedeti-laupäeviti (4x) , kl 10.15-13.30 ning algab 3. aprillil
  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Kursuse kavaRegistreerimine      
Kevadsemester 
2020
Inimkapitali juhtimine tänapäeva organisatsioonis 3 Piret Masso 270€

Inglise keeles

30ak/h

Baaskursus.Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade personalijuhtimise olemusest, eesmärkidest ja töövaldkondadest.

Kursusel käsitletakse personalijuhtimise üldist konteksti ja kolme peamist ülesannet, ning nendega seotud tegevusi. Ülesanneteks on organisatsioonile sobivate töötajate leidmine, personali koolitamine ja arendamine ning töötajate töökorraldus ja hoidmine. Kasutatavateks meetoditeks on loengud, seminarid, ülesennete ja juhtumite lahendamine ning iseseisev uurimistöö. Kursusel osalejad on esimese aasta bakalaureusetudengid.

Kursus toimub reedeti, kl 10.15-13.30 ning algab 7. veebruaril

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      

Kevadsemester

2020

Juhtimise ja eestvedamise simulatsioon 3 Marge Sassi 240€

Inglise keeles

10ak/h

Kursuse eesmärk on anda tudengitele läbi individuaalsete ning rühmatööde juhtimise ning eestvedamisega seotud väljakutsete lahendamise kogemus reaalsusele lähedastes tingimustes.

Kursus põhineb Csíkszentmihályi Flow teooriast lähtuval eestvedamise simulatsioonimängul FLIGBY. Lisaks praktilisele juhtimisotsuste langetamise ning tagasisidestamise kogemusele, saavad tudengid ka põhjalikud teadmised Flow-teooriast. Kursuse vältel mängivad olulist rolli nii individuaalne töö kui ka rühmatööd, s.h. tagasisidestamine. Kursuse lõppedes on tudeng teadlik enda kui juhi tugevustest ja nõrkustest ning oskab enda teadmisi-oskusi saadud tagasiside alusel arendada.
Õpikeskkond on valdavalt interaktiivne (põhinedes veebipõhisel simulatsioonimängul), kuid 3 briifingu käigus kasutatakse ka klassikalisi õpetamise elemente (loengud ja arutelud auditooriumis).

Õppemetoodika: Interaktiivne simulatsioonimäng, eksperthinnangud, loengud ja Skype vestlused.

Teoreetilised kontseptsioonid
• Flow teooria;
• eestvedamine;
• motiveerimine;
• tagasisidestamine.
Kursuse toimumub 19.03, 1.04 ja 22.04, kl 17.30-20.00

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      

Kevadsemester

2020

Leadership and Ethics

3 Jukka Veikko Mäkinen 360€

Inglise keeles

16 ak/h

This master level course offers insights into the leadership in the settings of globalized information economy where the traditional business-society relations are transforming and businesses are expected to take onboard the traditional responsibilities of the governments.

The specific goals of the course are:
• To discuss the changing roles of businesses in globalizing information economy.
• To reflect the opportunities and challenges of leadership in the settings where the basic rules of the market economy are in question.
• To introduce the major discussion topics and approaches of the business and society studies.

 

The course covers the following themes: the crisis of liberal market economy, the politization of businesses, division of moral labor, data capitalism, global supply-chain ethics, the roles of private power in democracy. The course focuses on the challenges the political and economic leadership face in the contemporary world where the liberal democratic organization of society seems to be in crisis. The working methods of the course involve brief lectures, watching documentaries, discussing, analyzing cases in teams etc. Everybody is expected to participate in discussions and team works during the course. The idea is to write in teams case studies about the challenges of leadership and ethics in the current phase of capitalism and present them to others.
Kursus toiumub 4x-  ühel reedel ja kolmel laupäeval ning algab 25. jaanuaril, kl 10.15-13.30

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Info ja registreerumine      

Kevadsemester

2020

Operations Management 3 Ingrid Joost  360€

Inglise keeles

16ak/h

The aim of the course is to give an overview about the main aspects of process management and improvement, the nature of operations, systems, subsystems and operations strategy in describing the processes of operations and their interconnection and dependability on each other.

Operations management is the activity of managing the processes which are devoted to the production and delivery of products and services.
It is the study of design, operation, and improvement of production systems for efficiency and effectiveness.
The main topics:
– Introduction. Basics of Operations Management
– Product and service development
– Processes. Creation and management
– Materials, information and resources flow
– Workplace design and working methods. Technology.
– Supply chain. Planning and control
– Process improvement
– OM info systems

Kursuse toimub neljal reedel-laupäeval ning algab 8. veebruaril 10.15-13.30
 

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Kursuse õppekava Registreerumine kursusele      

September- Detsember

2020

ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB juulis 2020
     

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on vastavalt mahule 240-270 €, magistritaseme kursustel 300-390€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on vastavalt mahule 480-540 €, magistritaseme kursustel 600-780€

Hinnakirja leiad siit >>>