SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Tulevased vilistlased: EBSi tugevus on siinsed inimesed

vastuvõtt
Täna toimus EBSi parimate bakalaureuseõppe tudengite vastuvõtt, kuhu olid kutsutud kõik need, kes õpingute jooksul enim silma paistnud.

EBSi rektor professor Arno Almann tänas silmapaistvamaid üliõpilasi panuse eest EBSi ning avaldas lootust, et peatsete vilistlaste suhe jääb EBSiga kestma ning üliõpilased jätkavad tulevikus oma haridusteed samuti EBSis. 

 

Vastuvõtul anti igale üliõpilasele võimalus anda ka õpingute kohta tagasisidet selleks, et ka järgneva 30 aasta jooksul oleks EBS noortele hea õpi- ja arengukeskus. Üliõpilased rõhutasid ühelt poolt väikese kogukonna ja klassiruumide olulisust, tänu millele kõik õppejõud tunnevad iga üliõpilast ning on alati abivalmid. 

 

Iga üliõpilane andis oma panuse ka õppekavade edendamisse tuues välja kitsaskohti, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata. Peamise arenemiskohana toodi välja seda, et õppeainete vahel võiks olla vähem kattuvusi. 

 

Ühe olulise plussina toodi välja veel paindlikkus ehk ka juba bakalaureuseõppe jooksul on võimalik ühendada kool ja karjäär, kui osata hästi aega planeerida. Hindamatu kogemuse andis mitmetele üliõpilastele ka vahetusõpingud EBSi partnerülikoolides. Välisõpingute toetamiseks on järgmisest aastast loodud ka mobiilsusaken ehk valikainete semester, mis lihtsustab välisõpingute jooksul võetud ainete ülekandmist ning integreerimist EBSi õppekavadesse.

 

EBS soovib kõikidele lõpetajatele palju õnne!