SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Novembris kaitses doktoritöö Givi Kupatadze

Givi
20. novembril kaitses EBSis oma doktoritöö Givi Kupatadze, mille uurimisobjektiks oli majanduse strateegiline juhtimine riigi tasandil. Töö pealkiri oli „Strategic Management of Economic Development: How Developed Countries Became Developed and Why Georgia Remains a Backward Economy“.

Doktoritöö juhendajaks oli prof Olav Aarna ja oponentideks professor George Gavtadze (Akaki Tsereteli State University) ja kaasprofessor Diana Eerma (Tartu Ülikool).

Viimastel aastakümnetel on vaesuse tase maailmas oluliselt vähenenud. Vaatamata sellele võitlevad paljud maad endiselt vaesusega. Majandusreformid ei ole andnud oodatud tulemust. Kahel viimasel aastakümnel on Gruusiat rahvusvaheliselt esile tõstetud edukate majandusreformide eest. Sellegipoolest elas 2017. aastal 17,5% Gruusia elanikkonnast allpool vaesuspiiri. Seetõttu mõjub häirivalt, et riik, mida kiidetakse edukate reformide eest, on siiski majanduslikult mahajäänud.

Strateegiline juhtimine organisatsiooni tasandil on hästi arenenud uurimisvaldkond, riigi tasandi strateegilisel juhtimisel ei ole aga terviklikku raamistikku. Seetõttu püüdis dissertatsioon täita seda tühikut. 

 

Töö teoreetiline väärtus seisneb majandusarengu dünaamilise mudeli loomises, mis põhineb eeldusel, et majandusareng riigi tasandil on põllumajandusstrateegia, tööstusstrateegia, rahvusvahelise kaubanduse strateegia ja rahandusstrateegia funktsioon ning sõltub riigi majandusarengu tasemest. Maatriks selgitab kuidas koordineerida majandusarengut erinevate valdkondade poliitikaid madala ja keskmise sissetulekute taseme tingimuses, et liikuda kõrge sissetulekutega tasemega riigiks. 

 

Poliitikamaatriks on tõenduspõhine, sest arvestab majandusarengu kompleksset iseloomu. Maatriks selgitab, miks eilne edukas majanduspoliitika võib täna osutuda halvaks. Poliitikamaatriks aitab mõista, kuidas erinevate strateegiavaldkondade majanduspoliitikad üksteist mõjutavad. Ja lõpuks, see maatriks näitab, et ilma süsteemse lähenemiseta majandusarengu strateegiale on madala ja keskmise sissetulekute tasemega riigil raske või isegi võimatu teha edukaid majandusreforme.

 

Kupatadze doktoritööga saab tutvuda siin.