Ave Lauren

Ave Lauren

Ave Lauren

Vanemlektor, PhD
Lisainfo

Ave Lauren on EBSi vanemlektor. Ave omandas Cambridge’i ülikoolis doktorikrikraadi geograafias, kus uuris muuhulgas tippspetsialistide rännet Silicon Valleysse. Oma uurimustöö käigus tegi ta koostööd tehnoloogiaettevõtetega nagu Intel, Apple, Google, Huawei and Tencent. Enne EBSiga liitumist panustas Ave Euroopa Rändevõrgustiku ja Euroopa Komisjoni töösse.

 

LinkedIn

ETIS