SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

International Business Administration MA in Helsinki

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma Helsingissä tarjoaa opiskelijoillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää kokonaisvaltainen liiketalouden osaaminen organisaatio- ja muutosjohtamisen erikoistumisopintoihin. Näkemyksemme mukaan liiketoimintojen syvällinen tuntemus antaa valmistuneelle paremmat valmiudet työskennellä johtajan tai asiantuntijan tehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaneet ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita. He kykenevät käsittelemään strategisia liiketoimintakysymyksiä yrityksen eri toimintatasoilla. 

 

EBS Helsingin opiskelijoille tarjotaan intensiivijakso-opetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että joka toinen viikko on kolme täyspitkää opetuspäivää (torstai, perjantai ja lauantai). Tämä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden jo työelämässä oleville suorittaa maisterintutkinto ilman, että työssäkäyntiä tarvitsee lopettaa opintojen ajaksi. 

 

Myös vaihto-opiskelu maisteriopintojen aikana on mahdollista. EBS:lla on yli 60 partneriyliopistoa joista suurimmassa osassa yliopistovaihdon yhdeksi lukukaudeksi mahdollistaa Erasmus+ -ohjelma.  

Opinnot EBS:ssa

Opetusfilosofiassamme pidämme tärkeinä vuorovaikutuksellisia oppitunteja, käytännön harjoituksia ja oikeiden yritys-casejen tuomista osaksi opintoja. Muutamilla kursseilla on myös perinteistä luento-opetusta, mutta valtaosan opetustyöstä muodostavat ryhmätyöt, keskustelut ja aktiiviset tehtävät.  Olennainen osa opiskelijoidemme opiskelukokemusta ovat ryhmädynamiikka ja keskinäinen vuorovaikutus. Meidän oppilaitoksemme tavoite on edesauttaa tässä kaikessa.  

 

Estonian Business School on ottanut Canvas -oppimisympäristön osaksi päivittäistä opiskelukokemusta. PC Magazine -aikakauslehti valitsi Canvasin vuonna 2017 parhaaksi oppimisympäristöksi. Canvas on moderni ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka takaa opiskelijoille ainutlaatuisen monikanavaisen oppimisen kokemuksen. Canvasista opiskelija löytää kaikkien kurssiensa oppimateriaalit. 

 

Valtaosta ohjelman opetushenkilökunnasta on kansainvälisesti arvostettuja oman alansa asiantuntijoita, joilla on kokemusta liiketaloudesta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta.  

 

Opiskelijaprofiili

Ohjelma on osa 3+2 järjestelmää. Ohjelma täydentää kolmivuotisen liiketalouden, johtamisen, taloustieteen tai muun vastaavan alan kandidaatintutkinnon kaksivuotisella maisterintutkinnolla. Niiltä hakijoilta, joilla on kandidaatintutkinto muilta aloilta, voidaan ottaa huomioon aiempi työkokemus ja ei-akateeminen koulutus.

 

EBS:n tarjoamiin maisteriohjelmiin sopivat opiskelijoiksi heti kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen opintojaan jatkavat ja jo työelämään siirtyneet hakijat. Valtaosalla opiskelijoistamme on monipuolinen työkokemus. Tämä tekee käytännön tapausten käsittelyn tunneilla paljon relevantimmaksi.  

 

Peruskurssien oppimistavoitteet

1.    Liiketalouden asiantuntijuus yhdistettynä valitun erikoistumisalan perusteelliseen osaamiseen
2.    Kyky yhdistää ja soveltaa kriittisesti johtamisteorioita monimutkaisissa kansainvälisissä asiayhteyksissä.
3.    Ymmärrys yhteiskunnallisista taustoista, mahdollisuuksista ja rajoitteista, sekä siitä, miten yksilön toiminta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.  
4.    Liiketaloudellisten tutkimusmetodien tunteminen ja niiden soveltaminen eri asiayhteyksissä.
5.    Erinomainen kriittisen ajattelun ja päätöksenteon kyky, joka takaa tehokkaan johtajuuden jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
6.    Taito kommunikoida vakuuttavasti erilaisten tiedotusvälineiden ja yleisöjen kanssa erilaisissa asiayhteyksissä.
7.    Proaktiivinen suhtautuminen elinikäiseen oppimiseen

 

Erikoistuminen

Organisaatiomuutokset ja niiden johtaminen digiaikakautena 

Johtajuus on kyky muuttaa visio todellisuudeksi." (Warren Bennis, johtamisopintojen uranuurtaja)

 

Erikoistumisopintokokonaisuus on laadittu tarjoamaan perusteelliset tiedot ja taidot, joita tarvitaan menestykselliseen muutosjohtamiseen digiaikakaudella. Tavoitteenamme on kouluttaa johtajia, joilla on vahva visio, tarvittavat taidot tuon vision toteuttamiseksi sekä kyky motivoida ja inspiroida työntekijöitä omassa organisaatiossaan.
 

Oppimistavoitteet: 

1.    Hyvä ymmärrys organisaation muutosprosesseista ja taidot niiden johtamiseksi. 
2.    Tärkeimpien strategisen johtamisen, johtamisympäristöjen ja -metodien eri koulukuntien tunteminen. 
3.    Johtamistaitojen, kuten luovan johtamisen ja muutosjohtamisen taitojen, omaksuminen. 
4.    Eettisen johtajuuden periaatteisiin nojaaminen ja ammatillisen arvokkuuden kunnioittaminen. 
5.    Kulttuurierojen ymmärtäminen ja kunnioittaminen maailmanlaajuisessa liiketoimintaympäristössä. 
6.    Hyvä kommunikaatio- ja esiintymistaito, joiden avulla johtaa ja motivoida toisia
7.    Erinomaiset ongelmanratkaisu- ja analyysitaidot niin akateemisessa kuin liiketoiminnallisessa asiayhteydessä
 

Erikoistumisopintojen tärkeimpiä kurssiaiheita:

 • Organisaatiosuunnittelu
 • Työryhmien johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Kansainvälinen viestintä
 • Etiikka ja vastuu liiketaloudessa ja johtamisessa

*Jos olet kiinnostunut opiskelemaan maisterintutkinnon markkinoinnin tai rahoituksen erikoistumisopinnoilla EBS Tallinnassa, klikkaa TÄSTÄ.

Tärkeät päivämäärät
8.

Avalduste esitamise tähtaeg. Kandideeri Dream Apply's! 

17.

Seuraavat valintahaastattelut 2019 syksyllä alkaviin opintoihin järjestetään EBS Helsingissä 17.04.2019.  

Lukukausimaksut 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu lukukaudelle 2018/2019 Helsingin toimipisteessä on:

 • Yhdessä osassa maksettuna 3500 €.

 

 • Jos opiskelija opiskelee osa-aikaisesti tai haluaa hyväksilukea kursseja toisesta yliopistosta, lukukausimaksu lasketaan suoritettavien opintopisteiden perusteella. Yhden opintopisteen hinta on 130 €

Stipendit

Kaikki hakijat jotka ovat saaneet hyväksyvän valintapäätöksen ja EBS:n hyväksymiskirjeen, ovat oikeutettuja hakemaan stipendejä. Stipendiä hakiessa tulee kirjoittaa virallinen hakukirje Stipendikomitealle. Stipendikomitea käy hakemukset läpi ja myöntää stipendejä opiskelijoille jotka täyttävät sen kriteerit.  

Stipendikomitea tekee päätöksensä hakijoiden aikaisemmille kokemuksille; hakijan tulee olla yrittäjyyshenkinen, hänen arvosanojensa tulee olla hyvät ja hänellä tulee olla käytännön kokemusta. 

 

Hakukirjeessä tulisi mainita: 

 • Miksi haluat opiskella EBS:ssä ja mihin ohjelmaan hait?
 • Kuinka aiot käyttää tietoa jota hankit opintojesi aikana ja minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi? 
 • Minkälaista lisäarvoa tuot opintoihisi ja luokkakeskusteluihin? 

 EBS:n stipendit annetaan alennuksena lukukausimaksusta. Stipendejä myönnetään kerran vuodessa, Elokuussa. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen  triin.sillaots@ebs.ee 10. heinäkuuta mennessä. 

 

*Suomalaiset opiskelijat voivat hakea Kela:n tukia opintojensa ajalle.

Ohjelman rakenne

Lukukausi Kurssi ECTS Vastuuopettaja
Vuosi 1    
Syksy      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
Kevät      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Playle
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Nicole Rosenkranz
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6  
Vuosi 2    
  Organisaatio- ja muutosjohtaminen digiaikakaudella    
  Organisational Design and Development 6  
  Managing Teams 6  
  Strategic Leadership 6 Ester Eomois
  Managing Change in Digital Era 6  
  Cross-Cultural Communication 3  
  Ethics in Digital Age 3  
Kevät      
  Master´s Thesis 15  
  Seminar of Master's Thesis 3  
  Optional courses 1,5 x 4  
  Electice courses 1,5 x 4  
  *EBS reserves the right to make changes to the programme    

Hakeminen 

Hakuprosessi

 • Täytä hakemus: Dream Apply Student Admission Platform
 • Intensiivijakso-opintojen hakijoilta tarvitaan myös CV tai suosituskirje, jonka voi ladata Dream Applyihin.
 • Järjestetään valintahaastattelu (ota mukaasi virallinen valokuva).
 • Englannin kielen essee valintahaastattelun yhteydessä.
 • Yliopistoon hyväksymisestä ilmoitamme hakijoille tietojärjestelmä Dream Applyn kautta.
 • Opintosopimuksen tekeminen.
 • Ensimmäisen erän maksaminen.
 • Asiakirjat, joita ei ole esitetty Dream Applyn kautta pyydämme toimittamaan EBSin toimistolle.

Ota yhteyttä

Valintakriteerit