Alumnitarina: Niklas Grahn

Niklas Grahn
Niklas Grahn
  • Nimi: Niklas Grahn
  • Tutkinto-ohjelma: International Business Administration, erikoistuminen rahoitus ja laskentatoimi
  • Valmistumisvuosi: 2017 syksyllä kandi, MA:n aloitin syksyllä 2017,  samalla kun tein kandia loppuun
  • Viimeistelee maisterin opintojaan haastattelua tehdessä.

 

•    Mitä teet työksesi? 
Tällä hetkellä kirjoitan täysipäiväisesti graduani. Aiemmin olen toiminut energia-alalla myyntiprosessiin liittyvissä eri tehtävässä. Välillä ihan myyntihenkilönä, sit koordinaattorina sekä välillä hallintopuolella. Alunperin lähdin kaverin kautta tekemään sähkömyyntiä ständille, tein sitä jonkin aikaa. Sitten siirryin puhelinmyyntiin, myin Vattenfallin energiasopimuksia ja tein muita projekteja samalla. Sit 2015 kesällä siirryin Nesteelle kesätöihin ja vietin siellä puolitoista vuotta osa-aikaisena, kesäisin toki täysiaikaisena. Sitten on tullut tehtyä erilaisia projekteja, olin Virossa myös suomalaisen kemikaaliyhtiön tytäryhtiössä asiakaskoordinaatiohommissa. Sitten tämän lisäksi olen tehnyt vielä määräaikaisuuksia, Nesteellä viimeiseksi nyt keväällä. Ja toki sitten kaikkea pientä tähän lisäksi. Nyt keskityn päätoimisesti graduni kirjoittamiseen. 

 

•    Miksi valitsit EBS:n ?
Silloin aikanaan niin pystyin yhdistämään opintojen aloituksen muun elämäni kanssa hyvin yhteen, silloin pystyin aloittamaan jo helmikuussa opintoni. Liike-elämässä menestynyt tuttavani mainitsi koulusta ja sitä kautta tuli sitten se ensimmäin referenssi kouluun. Aloitin opinnot 2013 Helsingissä. Tulin ulkomailta aikanaan Suomeen ja koin että EBS oli minulle luontainen vaihtoehto että pääsin sujuvasti aloittamaan opinnot. 

 

•    Mikä oli mielestäsi tärkein asia/oppi, jonka sait EBS-aikanasi?
Kyllä se oli sellainen kansainvälinen perspektiivi ja tämä sitoutuu vahvasti siihen mun Tallinnassa oloaikaan, kun tein siellä osan opinnoistani. Erityisesti silloin kun näki elämää ja työelämää Virossa niin se antoi sitten ihan toisenlaisen näkemyksen tähän maailmaan. 

 

•    Mistä tiesit että EBS on juuri sinua varten? 
Kun olin aloittanut opintoni, huomasin että moduulipohjainen opetus mahdollisti myös opintojen ja työn yhdistämisen varsin sujuvasti. Tein osa-aikatöitä opintojen ohella ja pystyin suunnittelemaan aikatauluni sitten opintojen mukaisesti. Oli tärkeää että pystyin kehittämään ammattiosaamistani opintojeni aikana, pelkällä teoriaosaamisella kun ei pärjää työelämässä. Pidin myös siitä että työskennellessäni isossa firmassa, työtehtävieni kautta myös kurssitöiden hahmottaminen helpottui ja pystyin myös osittain suunnittelemaan jotain kurssitöitäni työtehtävieni ympärille.  Opiskelu ja työ siis tukivat toisiaan. 
Toinen aspekti tottakai oli se kansainvälinen ilmapiiri joka oli myös itselle tärkeä, tämä tuli sitten vielä opiskelijajärjestöyhteistyön kautta vahvemmin esille. 

 

•    Minkälaisia vinkkejä / neuvoja voisit antaa EBS opiskelijoille?
Ehdottomasti suosittelen verkostoitumista ja ihmisiin tutustumista. Kannattaa panostaa pitkäaikaisiin ystävyyssuhteisiin. Luottamus ja ystävyys omasta kokemuksestani syntyvät yhteisten kokemusten kautta. Toinen vinkki on että data-analytiikka on esim. markkinointitehtävissä enenevissä määrin läsnä, joten tilastokursseilla kannattaa olla tarkkana. Myös ohjelmointikielien R- ja Pythonin osaaminen kantaa varmasti pitkälle. 

 

  • Miksi halusit tulla isona? 

Pienenä poikana halusin lentäjäksi. 

  • Lukusuosituksia EBS opiskelijoille?

Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen. Sinuhe egyptiläistä suosittelen yleissivistävänä teoksena. Kirja kuvailee mielenkiintoisella tavalla historiallisen Egyptin ja sitä ympäröivän maailman tapahtumia.