SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Mitä tarkoittaa akkreditointi?

EBS students
EBS_students

Korkeakoulun akkreditointi tarkoittaa että joku ulkopuolinen taho (esim. European Foundation for Management Development, EFMD) tunnustaa korkeakoulussa (esim. Yliopisto) annetun opetuksen täyttävän vaadittavat laatukriteerit.  Akkreditointi voidaan nähdä ”laatuleimana” korkeakoululle ja siellä annetulle opetukselle.

Akkreditointiprosessiin kuuluu yleensä korkeakoulun itsearviointiraportti, joka käy läpi vertaisarvioinnin. Tämän jälkeen akkreditointilautakunta nimittää vierailevan komitean, joka käy tutustumassa korkeakoulun toimintaan paikan päällä. Heidän toimittaman raporttinsa jälkeen akkreditointilautakunta tekee päätöksen myönnetäänkö haettu akkreditointi. Kun akkreditointitunnustus on myönnetty, se myös velvoittaa korkeakoulun säilyttämään ja noudattamaan akkreditointiorganisaation asettamia laatuvaatimuksia. Akkreditoitu korkeakoulu sitoutuu myös suorittamaan akkreditointia koskevan uudelleentarkastelun määräajoin. Akkreditointi on siis jatkuva prosessi, jossa korkeakoulujen on jatkuvasti osoitettava, että ne täyttävät koulutusstandardit vuosittain.

 

Vuonna 2016 EBS:n englanninkielisen kandidaattitason International Business Administration -ohjelma sai ensimmäisenä Virossa EPAS-akkreditoinnin,joka on yksi korkeimman tason tunnustuksista kauppatieteitä opettava yliopisto voi saada. EPAS-akkreditoinnin myöntää European Foundation for Management Development (EFMD).

 

Keväällä 2019 EBS:lle myönnettiin EPAS akkreditointi toisen kerran ja EBS:n kandidaattitason International Business Administration – ohjelma on edelleen ainut EPAS-akkreditoinnin saanut opinto-ohjelma Virossa.

 

Suomessa EPAS-akkreditoituja ohjelmia tarjoavat vain Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, JAMK ja Vaasan yliopisto.

 

Syksyllä 2013 EBS sijoittui Eduniversal Worldwide Business Schools Ranking:ssä 300 parhaan kauppakorkeakoulun joukkoon ja tunnustuksena tästä EBS:lle myönnettiin neljä palmunlehteä viidestä.  Eduniversal Worldwide Business Schools Ranking  palmunlehtisymboleita on myönnetty kansainvälisesti ja paikallisesti arvostetuille kauppakorkeakouluille vuodesta 2007.

Tällä sijoituksellan EBS:llä on samanverran palmunlehtiä kuin Hanken School of Economicsilla Suomessa. Suomalaisista yliopistoista vain Aalto-yliopistolla on 5 palmunlehteä.

 

Syyskuussa 2013 EBS sai seitsemäksi vuodeksi Viron korkeakoulutuksen laatua valvovan toimiston eli EKKA:n (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur) myöntämän akkreditoinnin. Akkreditoinnin lisäksi EBS sai myös EKKA:n laatumerkin.

Kansainvälinen arviointiryhmä antoi EBS:lle myönteisen arvion organisaation johtamisesta, opiskelun järjestämisestä, tieteellisestä toiminnasta ja yhteiskunnan palvelemisesta. Korkeakoulutuksen laatuun liittyvät EKKA:n arviointiryhmän päätökset, selonteot sekä Viron opetusministerin määräykset ovat luettavissa täältä.

 

EBS:llä on ollut vuodesta 2001 asti myös kansainvälinen CEEMAN (Central and East European Management Development Association) -akkreditointi.

              

 

Lähteet:

EPAS - Lisätietoa: epas-accredited-programmes

Eduinversal ranking Suomessa: business-school-university-ranking-in-finland

https://www.worldwidelearn.com/accreditation/accreditation-process.html