Juhist juhendajaks (JUJU) programm

Omanda koos inspireerivate kaasteelistega uued oskused, et oma kogemusi ja praktilisi teadmisi tulevastele liidritele jagada! 

„Oma erialas oled sa pädev alles siis, kui sa suudad seda teistele õpetada.“ Siim Kallas

 

Juhist juhendajaks programm annab võimaluse omandada ja/või lihvida oma teadmiste ja kogemuste edasiandmise oskusi, et toetada ümbritsevate inimeste õppimist ja arengut.

 

Programm on mõeldud eelkõige neile, kellel on kutsumus ja soov panustada juhtimiskeskkonna kvaliteedi arengusse.  

Ootame programmi osalema:

 • kogenud juhte;
 • coach'e ja mentoreid;
 • oma valdkonna eksperte;
 • personali- ja koolitusspetsialiste;
 • koolitajaid;
 • doktorante.

 

Jah, soovin osaleda

Õpiväljundid:

Programmis arendad järgmisi teadmisi, oskusi ja hoiakuid:

 

Teadmised

Oskused

hoiakud

 • Kuidas omandatakse uut infot ja leiab aset õppimine
 • Mis mõjutab inimeste õppimisvõimet
 • Milliseid meetodeid teiste juhendamisel ja suunamisel kasutada
 • Kuidas anda oma teadmisi ja kogemusi edasi arvestades teiste õppimisvõimet
 • Kuidas inimesi õppimisprotsessides toetada ja milliseid meetodeid juhendamisel kasutada
 • Kuidas üles ehitada koolitust ja/või loengut
   
 • Kuidas oma teadmisi ja kogemusi inspireerivalt pakendada ja struktureerida
 • Kuidas valmistada ette ja viia läbi köitvaid presentatsioone, loenguid ja koolitusi 
 • Kuidas anda kolleegidele tulemuslikul viisil tagasisidet
 • Kuidas tõsta läbi keskendumise ja mälu protsesside tundmise oma töö efektiivsust
   
 • Läbipaistva kommunikatsiooni väärtustamine
 • Soov toetada teiste õppimist ja panustada sellega ühiskonna arengusse laiemalt
 • Empaatia 
   

Metoodika

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist töökohal, selleks:

 • õpime koos ja üksteiselt ning tegeleme reaalsete info edastamise väljakutsetega;
 • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi;
 • valmistume auditoorseteks mooduliteks e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ühendame kõigis moodulites õppimise ja koolitamisega seotud teemakäsitluse;
 • programm on üles ehitatud auditoorsele – ja iseseisvale tööle.

 

Programm on disainitud toetamaks uute teadmiste ja oskuste omandamist läbi:

 • koolituspäevadel ja aruteludel osalemise;
 • lugemise ja kaasamõtlemise;
 • küsimuste küsimise;
 • meeskonnatööna uute lahenduste disainimise;
 • eksperimenteerimise ja reflekteerimise;
 • iseenda mõtete, teadmiste ja professionaalse ekspertiisi struktureerimise ja organiseerimise.

Väärtus ettevõttele/organisatsioonile

 • Osalejad õpivad struktureerima ja pakendama oma ekspertteadmisi ja neid tulemuslikult teistele edasi andma
 • Paraneb osalejate oskus teadlikult oma õppimist juhtida
 • Paraneb osalejate suutlikkus aidata kaasa kolleegide arengule ja olla muudatuste eestvedajaks. 
 • Osalejad teadvustavad läbipaistva kommunikatsiooni olulisust organisatsioonis
 • Eri valdkondadest ekspertidega koos õppimine loob keskkonna uute ideede sünniks ja võimalikuks koostööks 
   

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik esitada kodutöö.

  

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Juhist juhendajaks programmi kestuseks on 4 kuud, millest auditoorne õppemaht on 35 akadeemilist tundi ja sellele lisandub iseseisva töö aeg 121 tundi. 
Koolituspäevade kestus on 13.00-18.00 (va. VI moodul).

Septembris 2020 alustavad Juhist juhendajaks eestikeelne ja ingliskeelne grupp.

 

toimumisaeg

moodul

koolitajad

14.09.2020 (eesti keeles)

15.09.2020 (inglise keeles)

I moodul - Mida me teame?

Anneli Veispak

 

 

Esimeses moodulis läbitavad teemad:

 • kursuse tegevuskava tutvustamine;
 • mälu struktuur ja teadmiste kontseptuaalne olemus;
 • teadmiste kaardistamine (mind-mapping) töötuba.
 

28.09.2020 (eesti keeles)

29.09.2020 (inglise keeles)

II moodul - Kuidas teada rohkem?

Anneli Veispak

 

Teises moodulis läbitavad teemad:

 • õppijakeskne lähenemine;
 • motivatsioon ja emotsioonid;
 • mälujälgede tekkimine - uue seostamine vanaga.
 

12.10.2020 (eesti keeles)

13.10.2020 (inglise keeles)

III moodul - Kas me pöörame tähelepanu sellele, mida teame?

Anneli Veispak

Triin Ulla

 

Kolmandas moodulis läbitavad teemad:

 • tähelepanu;
 • sidusa õppetegevuse disainimise põhimõtted;
 • erinevate õppe-formaatide ja õpi-tegevuste töötuba.
 

26.10.2020 (eesti keeles)

27.10.2020 (inglise keeles)

IV moodul - Kuidas me toimime sellega, mida teame?

Anneli Veispak

Marko Puusaar

 

Neljandas moodulis läbitavad teemad:

 • täidesaatvad funktsioonid kui intelligentsuse vundament;
 • mõttetegevuse sügavusega arvestamine õppetöös;
 • digitaalsete tööriistade ja tehnoloogiliste lahenduste töötuba. 
 

09.11.2020 (eesti keeles)

10.11.2020 (inglise keeles)

V moodul - Kas oleme teadlikud sellest, mida teame ja kuidas toimime?

Anneli Veispak

Rauno Pello

 

Viiendas moodulis läbitavad teemad:

 • metakognitsioon - teadlikkus enda mõttetegevuses;
 • hindamine ja tagasiside;
 • õppematerjalide disainimise töötuba. 
 

23.11.2020 - 11.12.2020

VI moodul - Teeme ära!

Anneli Veispak

 

Kuuendas moodulis:

 • toimub online individuaalne tutorial kõigile osalejatele  - perioodil 23.11.2020  - 04.12.2020 (1h);
 • konsultatsioonid lõputöö tehniliste lahenduste leidmiseks;
 • lõputööde esitamise tähtaeg ja tagasisidestamine;- perioodil
 • kokkuvõtlik seminar 11.12.2020 (1,5h) toimub eesti- ja inglise keelsele grupile eraldi
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 2 400EUR + km.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud.

 

Juhist juhendajaks programmi juhtivõppejõud on  Anneli Veispak. 

Koolitajad
Anneli Veispak

Anneli Veispak

Marko Puusaar

Marko Puusaar

Rauno Pello

Rauno Pello

Triin Ulla

Triin Ulla

 

Küsi lisa

EBS Executive Education OÜ

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti