Merle Lõhmus

Merle Lõhmus

Merle Lõhmus

EBS Executive Education koostööpartner&koolitaja
Lühitutvustus

Merle Lõhmus on kõrghariduse omandanud Tartu Ülikoolis (sotsiaalpsühholoog) ja Tallinna Ülikoolis (magistrikraad sotsiaalteadustes).

 

Töökogemuse organisatsioonipsühholoogina on ta saanud kergetööstuse, transpordi ja kaubandusettevõtetes. Merle Lõhmus on töötanud õppejõuna Tallinna Ülikoolis, EBS-is täienduskoolituse valdkonnas ja alates 2012.aastast Tallinna Tehnikaülikoolis.

 

Alates 1984. aastast on ta aktiivselt tegutsenud täiskasvanute koolitajana organisatsioonikäitumise valdkonnas, viimastel aastatel spetsialiseerudes töötajate arendamisele ja koolitamisele. Avaldanud artikleid kodu- ja välismaistes väljaannetes ja konverentside kogumikes ning olnud üheks autoritest mitmetele personaliarendamist ja  täiskasvanute koolitamist käsitlevatele raamatutele. 

 

Merle Lõhmus on täiskasvanute koolitajate kutsestandardi üks koostajatest ning täiskasvanute koolitajate kutsekomisjoni liiges alates selle moodustamisest 2007. Ta omab täiskasvanute koolitaja 8. taseme kutset. 

Merle Lõhmus on DiSC® sertifitseeritud konsultant alates 2006. aastast.