Toomas Danneberg

Toomas Danneberg

Toomas Danneberg

Lektor
Lisainfo

Toomas Danneberg on EBSi lektor ja tegutses aastatel 2013 - 2020 äriarenduse ja väliskoostöö prorektorina. Olles üle 20 aasta tegev turunduse ja kõrghariduse maastikul peab Danneberg oluliseks loominguliste ja innovatiivsete tehnoloogiate toomist uutesse ärimudelitesse, et luua tudengite jaoks uusi tooteid, teenuseid ja programme. Tema spetsialiseerumissuundadeks on digitaliseerumine ja ümber- ja edasiõpe, rõhutades kogu elu vältel kestvat arengut. Danneberg on alates 1998. aastast olnud tegev lektorina järgmistes valdkondades: turundus, kliendikogemus, äriarendus ja uued tehnoloogiad äris.  Toomas on Wageningeni Ülikooli (Holland) majandusmagister (Econimics and consumer behaviour) ja alates 2011 aastast Tallinna Tehnikaülikooli insenerimagister. Turunduskarjääri alustas Danneberg Rabobank Internationalis Hollandis. Sealt edasi jätkas tööd Eestis AGE reklaami- ja turundusagentuuride grupis, Hoiupangas ning Hansapangas. Toomasel on pikaajaline rahvusvaheline juhi ja konsultandi kogemus strateegilise turunduse ja äriarenduse vallas. 2001. aastal asutas Danneberg turundusteenustele spetsialiseerunud ettevõtte, mis pakub nõustamisteenust ning koolitust turunduse ja ettevõtte äriarenduse alal. 

 

ETIS

LinkedIn