Äriinnovatsioon muutuvas majanduses, MA

Õppekava

 

Meie Äriinnovatsiooni õppekava eesmärk on Sulle anda laiapõhjaline erialane teadmistepagas, arendada kriitilist mõtlemist, juhtimise- ja meeskonnatööoskusi. MA õppekava eelduseks majandus-, äri või juhtimisalane bakalaureusekraad (õppekava osa 3+2 kraadiõppe süsteemist). Meie õppekava ühendab teoreetilised teadmised praktiliste oskustega. Õpingute käigus õpid leidma loovaid lahendusi, mida saad rakendada rahvusvahelistes ettevõttetes ja tänapäeva juhtimismudelites.

 

Meie magistriõppekava on mõeldud tulevikus tekkivate väljakutsete mõistmiseks. Spetsialiseerumine annab Sulle pädevused, et leida innovatiivseid lahendusi käesolevatele ja tulevastele ülemaailmsetele väljakutsetele. Meie üliõpilased hindavad lahendustele suunatud ja edasiviivat mõtteviisi. Elukestev õpe ning isiklik areng toetavad Sinu isiklikku arengut ning annavad tõuke järgmise karjäärihüppe jaoks. 

 

Õppekava lõpetajad on uue põlvkonna juhid, kellel on olemas vajalik äriteadmistepagas, proffesionaalsed oskused ning tulevikuvaatav hoiak.

Põhiõpe (60 EAP)

Moodul I: The Changing World of Business/Muutuv ärimaailm (15 EAP)

 • Global Economy Opportunities for Business Innovation
 • Future Trends for Innovation
 • Managing Innovation, Disruptions and Risk

Moodul II: Key Areas of Business/Äri prioriteetsed valdkonnad (15 EAP)

 • Comparative International Accounting and Investment Decisions
 • International Operations and Organisational Performance
 • Strategic Marketing

Moodul III: Management and Business Research: a Theory-informed Problem-solving in Organisations/Juhtimis- ja äriuuringud: teooriapõhine probleemide lahendamine organisatsioonides (15 EAP)

 • Designing Management and Business Research
 • Crafting, Framing and Analysing Data
 • Interpreting Data and Communicating Research Findings

Moodul IV: Professional Skills and Tools/Professionaalsed oskused ja tööriistad (15 EAP)

 • Coaching
 • Coaching and People
 • Leadership and Communication of Change
 • Creative Problem Solving and Design Thinking

*Detailsemad moodulite kirjeldused leiad siit.

Spetsialiseerumine (45 ECTS)

Saad valida kahe spetsialiseerumise vahel: 

 • Rohemajanduse innovatsiooni võimendamine 45 EAP
 • Digitaliseerumise ja start-up majanduse juhtimine 45 EAP

Magistritöö (15 ECTS)

Õppekava läbimisel: 

 • Omandad süsteemsed teadmised peamistest teoreetilistest kontseptsioonidest nii äri- kui ka juhtimisvaldkonnas;
 • Omandad laiapõhjalised teadmised ettevõtete toimimisest ning spetsiifilised teadmised enda poolt valitud spetsialiseerumissuunal; 
 • Oled teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piiridest ja sotsiaalsest mõjust ning oled võimeline eelpool toodut arvestama keerulistes olukordades;
 • Oled võimeline kriitiliselt rakendama laiapõhjalisi, süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ärialastest alus- ja kaasaegsetest teooriatest, kontseptsioonidest, praktilistest printsiipidest ja protsessidest erinevatel juhtimisalastel positsioonidel rahvusvahelises kontekstis;
 • Oled võimeline lahendama probleeme, omades vajalikke oskusi komplitseeritud probleemide teadvustamiseks, formuleerimiseks ja lahendamiseks ning oskad tegutseda ebakindlas keskkonnas piiratud ressurssidega;
 • Oled võimeline toime tulema muudatuste ja väljakutsetega, mida toob endaga kaasa ettevõtete digitaliseerimine. 

Õpingud

 

EBS väärtustab interaktiivset õpet, praktilisi ülesandeid ja päriseluliste ettevõtlusalaste näidete sissetoomist õppetöösse. Mõningates ainetes esineb vähesel määral tavapäraseid loenguid; enamik õppetööst viiakse läbi meeskonnatööde, arutelude ja praktiliste tegevustena. Grupidünaamikad ja suhtlus on õppetöö lahutamatu osa ja seeõttu panemegi sellele suurt rõhku.

 

EBSis on kasutusel üks maailma parimaid õppeinfostüsteeme Canvas, mis on kaasaegne ja kasutajasõbralik ja koondab endas kogu õppetööga seonduvat sisu. 

 

Õppejõud on oma alal rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kellel on lisaks akadeemilisele taustale ka praktiline ettevõtluskogemus. EBSis on nii täiskohaga õppejõud, lektoritest praktikud kui ka professorid maailma erinevatest ülikoolidest. 

Õpingute algus sügis 2022

 • 21-22. august 2022 - Magistri Bootcamp Roostal
 • 01. september 2022 - algab esimene õppesessioon

Kus saan õppida? 2 linna1 õppekava

EBS Tallinn

Sessioonõpe 

3 loengu/seminaripäeva kord kahe nädala jooksul

 

EBS Helsinki

Sessioonõpe 

3 loengu/seminaripäeva kord kahe nädala jooksul   

Olulised kuupäevad
1.

ALGAB VASTUVÕTT 2023/2024 ÕPPEAASTAKS

Esita avaldus SAISi ja DreamApply keskkonnas.

 

13.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg märtsi sisseastumisvestlustele.

 

*Õppekaval on võimalik õpinguid alustada ainult sügissemestril.

 

16.

SISSEASTUMISVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

 

Inglise keele sisseastumiseksam toimub vestlustele järgneval päeval.

 

Sobiv kandidaat:

 • omab majandus-, äri või juhtimisalast bakalaureusekraadi või nendega võrdsustatud kvalifikatsiooni
 • valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2)
 • väljendab oma huvi ja entusiasmi silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses
 • esitab kandideerimisel magistritöö teema kirjelduse

Vastuvõtt 

Kandideeri kindlasti kui Sind inspireerib Rahvusvahelise ärijuhtimise programm ning Sa soovid EBSi kogukonnas õppida ja sellesse panustada.

Kogu kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav:

 

Vastuvõtutingimused

 

Esita avalduse SAISi keskkonnas:

 

Avaldust esitama

Õppemaks ja õppeinvesteering          

2022/2023 õppemaksuga on võimalik tutvuda siin.

 • Euroopa Liidu kodanikel on võimalik õppemaks tasuda semestri kaupa või jagada see kaheks osamakseks semestris (lisandub 35 eurone menetlustasu).
 • Euroopa Liidu mittekodanikud peavad tasuma õppemaksu täies ulatuses koheselt kogu programmi eest. 

Kui sa oled Eesti Vabariigi resident või sul on pikaaajaline elamisluba, siis on võimalik õppemaks tasuda osade kaupa kasutades õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära.

Stipendiumid

 

EBS toetab stipendiumitega hea õppeedukusega, silmapaistvaid ja ühiskondlikult aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad kaasõppurite õpikogemust.

 

Kõikidel sisseastujatel, kes saavad positiivse vastuvõtuotsuse, on võimalik kandideerida "Särava sisseastuja stipendiumile".

 

Stipendiumile kandideerimine:

 • Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada magistritöö kavand inglise keeles.
 • Magistritöö kavandi pikkus on maksimaalselt kuni 1 A4.
 • Magistritöö kavand peab sisaldama:
  • Research object of the final thesis (Research object is an organisation, process or system you are going to study, e.g. the second pillar of the Estonian pension system, or start-up enterprises in Estonia)
  • Purpose of the final thesis (What is the intended gain?)
  • Research questions
  • Research design (Data, method of collecting data and method of analysing data)
  • Main list of literature
 • Kandideerimiseks tuleb see edastada vastuvott@ebs.ee hiljemalt 1. augustiks.

Stipendiumi määramine:

 • Stipendiumi määramisel võetakse arvesse ka sisseastumisavaldusel ja -vestlusel väljendatud õpimotivatsiooni, ambitsioonikust ning arutlusoskust. 
 • Stipendiumi määramisel arvestatakse esitatud magistritöö kavandit.
 • Stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise õppemaksuvabastuse ulatuses.
 • Stipendiumid määratakse hiljemalt 5. augustiks.