Management in Digital Society MBA

EBSi magistriõppeprogrammis Management in Digital Society omandad kaasaegseimad teadmised ettevõtete digitaliseerimisest ja meeskondade juhtimisest. 

 

Ülevaade

 

Tihedas koostöös eriala spetsialistide ja avaliku sektoriga õpid ja koged seda, kuidas digitaalse transformatsiooni algatusi luua, arendada ja juhtida ning kuidas see muudab ettevõtete ja organisatsioonide tegutsemisviisi ning loob uut väärtust uues reaalsuses. 

 

Juhtimine digitaalühiskonnas on magistriõppekava, mille eesmärk on:

 • anda juhtidele, spetsialistidele ja nõustajatele teadmisi ja oskusi, kuidas juhtida ettevõtet ja organisatsiooni digitaliseeruvas ühiskonnas;
 • lihtsustada uute äri- ja digitehnoloogiate väljatöötamist ja rakendamist ettevõtte või organisatsiooni põhitegevuses;
 • anda vajalikke teadmisi digitaliseerimisest ja küberhügieenist. 
 • rakendada omandatud teadmisi reaalses digitaalse transformatsiooni projektis koostöös eriala spetsialistidega;
 • võimaldada õppekavas osalejatel luua rahvusvahelist üliõpilaste, ettevõtete ja organisatsioonide võrgustikku;
 • toetada digi- ja äritehnoloogiajuhtimise pädevuse arendamist ettevõtetes ja organisatsioonides.

 

UUENDUSED! 

 • Personaalne kootsing Sinu personaalse ja ametialase arengu eesmärgil
  Programmi vältel toimuvad kaks korda aastas personaalsed kohtumised, kus arutletakse Sinu õppekogemuse üle ja kuidas see aitab saavutada Sinu isiklikke ja ametialaseid eesmärke. 
 • Digitaalse transformatsiooni projekt
  Õppekava raames alustad koostöös valdkonna spetsialistidega meeskondades reaalset digitaalse transformatsiooni projekti, et oma teadmisi ellu rakendada ja erialaseid oskusi arendada. 

Miks Management in Digital Society MBA?

 • Kõige terviklikum digiühiskonna ärijuhtimise õppekava
  Management in Digital Society MBA on kõige terviklikum, põhjalikum ja läbimõeldum digiühiskonna ärijuhtimise õppekava.       
 • Ainulaadne võimalus areneda moodsa ühiskonna juhiks
  MBA annab digiühiskonna juhile vajalikud teadmised, oskused ja kogemuse, mis võimaldab olla uues reaalsuses arengu eestvedajaks ja väärtuse loojaks. 
 • Paranda oma töötulemusi reaalajas
  EBSi õppetöö on organiseeritud selliselt, et rühmatööd erialaainetes ja magistritöö saaks läbi viia üliõpilasega seotud ettevõtetes eksisteerivaid reaalseid kitsaskohti lahendades ja kasvuvõimalusi otsides.
 • Kuldaväärt kontaktid
  Nii MBA kui terve EBSi vilistlaskond moodustab ainulaadse kogukonna, millest võivad avaneda uued töö- ja koostöövõimalused, äriideed ning ettevõtted.
 • Värskeimad teadmised
  Nii äri kui ühiskond liigub meie ümber üha kiiremini. Ole kursis muudatuste, uuenduste ja innovatsiooniga ning õpi ennast pidevalt värskeimas infoväljas hoidma. See on oluline lisaväärtus nii tööandjale kui töötajale.
 • Rahvusvaheline kogemus ja kvaliteet
  Õppekava ühendab Eesti ainulaadse digiühiskonna oskusteabe EBSi rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud kogemuse ja kvaliteediga.
 • Inglise õppekeel loob eeldused läbi lüüa kus tahes
  MBA in Digital Society õppetöö toimub vaid inglise keeles, mis tähendab, et selle läbimise hetkeks tuled sa inglise ärikeelega edukalt toime kus tahes.

Veena oma tööandjat

Õppekava läbimisel: 

 • mõistad ühiskonna tehnoloogia arengust tingitud väljakutseid ning oskad hinnata nende mõju valdkonna ning oma ettevõtte või organisatsiooni tegevusele;
 • tunned uusi digi- ja äritehnoloogiaid ning oskab analüüsida tehnoloogiate võimalusi ettevõtte või organisatsiooni kasvu ja efektiivsuse saavutamisel;
 • oskad juhtida digi- ja äritehnoloogiate arendust ja kasutuselevõtmist oma põhitegevuses; 
 • tead ühiskonna digitaliseerumisega kaasnevaid riske ja eetilisi väljakutseid ning oskab seonduvaid riske hallata;
 • tead ärianalüüsi ja andmete käsitlemise meetodeid ning oskad neid kasutada;
 • oskad koostada tegevuskava ettevõtte või selle tööprotsesside vastaste küberrünnakute toimumisel ja ennetamisel;
 • tead ettevõtte ja organisatsiooni strateegilise juhtimise, innovatsiooni ja organisatsiooni kujundamise mudeleid ja meetodeid ning oskab neid rakendada oma ettevõttes või organisatsioonis;
 • omandad probleemipõhise mõtlemise oskused läbi praktiliste ja reaalse elu näidetel põhinevatel ülesannetel ja simulatsioonidel;
 • omandad meeskonnatöö ja juhtimise kogemused läbi meeskonnapõhise praktilise õppetöö kogu õppeperioodi vältel.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima juhte ja juhtivatel kohtadel töötavaid inimesi, tippspetsialiste ettevõtetest ja avalikest organisatsioonidest ning konsultante, kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus. 

Õppemeetodid

 • Kombineeritud õppemeetodid, milles on ühendatud individuaalõpe (nt töö andmetega), grupitöö (meeskonnatöö projektid) ja e-õpe (e-õppe platvormide abil).
 • Põhipädevus omandatakse väikestes gruppides töötamisega saadud oskuste alusel.
 • Digitaliseerimisalaste projektide arendamine ja juhtimine interdistsiplinaarsetes ja multikultuursetes meeskondades koostöös ettevõtete ja organisatsioonidega.

 

Olulised kuupäevad
26.

 Avalduste esitamise tähtaeg kevadiseks vastuvõtuks. 

29.

Toimuvad järgmised vastuvõtuvestlused

15.

Õppeaasta 2019/2020 sügissemestri algus.

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Avalduse täitmine Sisseastumise Infosüsteemis SAIS. Avalduse täitmisel palume lisada ankeedile manusena kaasa ka CV. 
 • Toimuvad vastuvõtuvestlused. Vastuvõtuintervjuu raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame kandidaati infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Õppelepingu sõlmimine.
 • Esimese osamakse tasumine. 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

Nõuded kandidaadile 

 • Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
 • Vähemalt kolmeaastane töökogemus juhi, valdkonnajuhi, konsultandi või spetsialistina.
 • Õppeosakond teavitab kandidaati, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam. Inglise keele eksam EBSis koosneb suulisest ja kirjalikust osast.  
 • Inglise keele sisseastumistingimust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test. Vaata lähemalt SIIT
 • Vastuvõtuintervjuu.

 

Võta ühendust

 

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Moodulid ja õppeained

Moodul Mooduli ja Õppeaine nimetus   EAP Mooduli juht/ Vastutav Õppejõud
SEMESTER 1        
I Digital Society   15 Meelis Kitsing
  Digitalisation: Society, Organisations, People   6 Meelis Kitsing
  Managing Change in Digital Era   6 Marko Rillo, Ragnar Siil
  Legal Issues in Digital Era   3* Triin Siil
  Ethics in Digital Age   3* Mari Kooskora
  Practical assignment: Consulting Project in Teams on Digital Transformation      
II Digital Transformation and Business Development           15 Toomas Danneberg
  Project Management and Data Visualisation   6 Philip Bousa, Jim Seltenrijch 
  Business Development Methods and Tools       6 Marge Täks, Toomas Danneberg, visiting faculty
  Strategic Communication    3* Scott Abel
  Negotiations   3* Ilona Nurmela
  SEMESTER 2        
III

Business Processes and Technologies

  15 Andrew Adjah Sai
  Business Processes and Digitalisation   6 Sami SoinioMarlon Dumas, visiting faculty
  Emerging Technologies for Business   6 Andrew Adjah SaiToomas Kärner, visiting faculty, CybExer Technologies
  Lab: Enterprise under Cyber-attack. Threats, Plans, Decisions   3* BHC Laboratories, CybExer Technologies
  Digital Platfroms   3* Martin Kenney, Kai Jia, Meelis Kitsing, visiting faculty
IV Organisational Development and Leadership   15 Ester Eomois
  Organisational Development and Design   6 Ester Eomois, visiting faculty
  Leadership and Personal Development   6 Ester EomoisAnnemarie Steen
  Coaching   3*      Peep Aaviksoo, corporate partner: EBS Executive Education
  Diverse Global Teams   3* Merle-Liisu Lindma
SEMESTER 3        
    V Data Analytics and Decision Making   15 Sami Soinio
  Big Data Modeling and Management Systems   6 Sami Soinio, visiting faculty
  Business Applications of Technologies   6 Andrew Adjah Sai, Visiting faculty
  Business Analytics   3* Grzegorz Rawicz-Mańkowski
  Analysis of Consumer Behaviour   3* Katri Kerem, visiting faculty
VI Performance  Management and Financial Analysis   15 Hele Hammer
  Financial and Managerial Accounting   6 John Paul Broussard
  Managerial Finance   6 Urmas Kaarlep, visiting faculty
  Automation in Finance and Accounting   3* Hele Hammer
  Enterprise Risk Management   3* Hannu Kahra
SEMESTER 4           
VII Strategic and Innovation Management   15  Marko Rillo
  Strategic Management   6 Marko Rillo
  Design Thinking and Innovation
 
  6 Benjamin Wille Baumkauff, Tanel Kärp
  Business Model Innovation   3* Mart Kikas, Yrjö Ojasaar, visiting faculty
  Strategic Performance Management   3* Zinaida Tšukrejeva
    VIII Graduation   15 Marge Täks
  Project Seminars     Marge Täks, Toomas Danneberg
  Master Thesis: Digital Transformation Project     Marge Täks, Toomas Danneberg
        *Elective course 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õpingute maksumus

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (120 eurot/1 EAP). Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 • Semestri õppemaks on 2900 eurot.
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2935 eurot. 

 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Sooviavaldus saada 10. juuliks e-posti aadressil triin.sillaots@ebs.ee.