Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam (0414)
 

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND  

Sügissemester
2020

 

Turundus ja müük 6      

Eesti keeles

60 ak/h
 

turunduse baaskursus algajatele

Turunduse baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus bakalaureusetaseme õppuri kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Peamised teemad: Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.

Kursuse ajakava selgub juunis

       
Sügissemester
2020
Turundus ja müük 3 Jovana Agu 375€  

Inglise keeles

 

16ak/h

klassiruumis

Kursus on mõeldud kogenud juhile või spetsialistile.Magistritaseme kursus annab sellel osalejatele kaasaegsed tugiraamistikud ja põhivahendid, mis on vajalikud eduka turundusstrateegia ja müügiprotsessi kavandamiseks, rakendamiseks ja haldamiseks. Tegemist on dünaamilise kursusega, mis vaatleb turundust ja müüki pidevalt arenevas kontekstis, õpetades osalejaid olema informeeritud, kohanema muutustega ja töötama strateegiliselt.
Kursuse fookus on kliendikesksusel, klienditeekonnal (customer journey), kliendile väärtuse mõistmisel ning pakkumise loomisel, turu segmenteerimisel, positsioneerimisel, oma ettevütte tuumikkompetentside mõistmisel ning müügi ja turunduse ühtlustamisel. Õppurid omandavad oskused luua, kommunikeerida ja pakkuda klientidele väärtust  läbi neile kohandatud toodete ja teenuste. Müüki vaadeldakse selle protsessi integreeritud poolena. Turunduse ja müügi valdkonna teadmiste konsolideerimine aitab õpilastel olla kursis turunduse dünaamika muutmisega ja arendab mõtteviisi, mis julgustab nägema väljakutseid kui võimalusi. Selle tulemusena oskavad lõpetajad välja töötada ja ellu viia edukaid turundus- ja müügistrateegiaid, mis kujundavad brändi edukuse.
Kursuse ajakava selgub juunis 2020

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas    
Sügissemester
2020
Teenuse turundus 3 Ester Eomois 285€
 
 

 

 

Inglise keeles
 

30ak/h

klassiruumis

 

 

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
Teenuse olemus ja 7P-mudel teenuse turunduse kommunikatsioonis. Teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine. Teenuse kvaliteedijuhtimine turunduse kontekstis.

Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.
Kursuse ajakava selgub juunis.

       
Kevadsemester
2020
Digitaalse turunduse programm 9 Kursuse viivad läbi 
Google eksperdid
Kristina Randver jt
Juhtivõppejõud
Toomas Danneberg
1170€  

inglise keeles

32ak/h 
Online platvormil Canvas

 

või klassiruumis kui Vabariigi valitsuse teatel olukord muutub.

 

Turundus on alati ühendanud ettevõtteid oma võimaliku õiges kohas ja õigel ajal. Interneti laialdase kasutusega erinevates äriliikides on digitaalturundusest saanud iga ettevõtte äristrateegia oluline osa. Digitaalne turundus mitte ainult ei võimalda ettevõtetel oma kaubamärki ja nähtavust tõsta, vaid on muutunud ka otsemüügi, uutele turgudele või kasutajasegmentidesse tõhusalt sisenemise edendamise võtmeosaks - suurendades ettevõtete jõudlust ja tõhusust. Seetõttu on ülioluline mõista, kuidas digitaalne turundus seostub üldise turunduse ja edasise äristrateegiaga ning kuidas seda saab tõhusalt kasutada ettevõtte peamiste eesmärkide saavutamiseks.
 
Kaheksale kolmapäeva õhtule jaotatud kursus hõlmab digitaalse turunduse olulisust tervikuna, keskendudes Google'i turundustoodetele: digitaalse turunduse viimased suundumused ja arengud, süvenemine turunduse tüüpidesse (Search, Display), turundustegevuse mõõtmise viisid ning palju muud. Kursuse peamine eesmärk on anda praktilisi kogemusi, kuidas turundajad saavad oma ideid ellu rakendada. 
Kursus on alanud.
  Moodul on osa magistriõppe
spetsialiseerumisest
ning on osaleja jaoks arvestatav tulevikus magistriõppe osana
   
  Kursuse kava        
Kevadsemester
2020
Digitaalne turundus 3 Ivar Krustok 270€  

Eesti keeles

30ak/h
klassiruumis
 

ja alates 16.03 online veebiplatvormil Canvas

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele digitaalturunduse põhimõtteid ning anda põhiteadmised ja kogemused digitaalse turundustegevuse juhtimiseks.
Sissejuhatav digiturunduse sissejuhatus suurendab õpilase teadmisi ja oskusi valdkonnast omandades teadmisi turundusteooriatest ja parimatest praktikatest ning reaalsest ettevõtluskogemusest. Kursuse jooksul omandavad osalejad teadmised kuidas luua, rakendada ning kohandada digitaalturunduse tehnikaid ja platvorme, läbi veebi arenduse tööriistade, platvormide ning muude veebiressursside * abil. Selle kursusega antakse teadmised kodulehe otsingumootoritele optimeerimine (SEO), klikkimise eest maksmine (PPC), e-kirja turundus, displeireklaamid, sisu loomine, sotsiaalmeedia turundus ja palju muud. Kursuse kava
Kursus algas 5. veebruaril.

       
Kevadsemester
2020
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 600€  

Inglise keeles

 

32 ak/h
klassiruumis ja alates 16.03 online veebiplatvormil Canvas

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid turunduse strateegilise juhtimise teemade osas tarbija- ja äriturul ning organisatsioonides.

Põhiteemad:
Strateegilise turunduse juhtimise olemus, protsess ja planeerimine, innovatsioon ning toote ja teenuse arendus, turundusinformatsioon ja tarbija käitumine, turundus äriturul, turundusstrateegiad, turundusprogramm ja turunduse tulemuslikkus.
Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames. Külalisesinejad.
Kursus on alanud

       
  Kursuse kava        
Sügissemester

September- Detsember 2020

Sügissemestri kursused algavad enamasti septembri esimesel nädalal. 
Üksikud kursused algavad ka augustis või oktoobris Täpsemaid ajakavad selguvad juulis 2020
       
Sügissemester
2020
Professionaalne müük I 6 Guido Paomees 570  
Sügissemester
2020
Professionaalne müük 3   285  
Sügissemester
2020
Digitaalne turundus 3   285  
Sügissemester
2020
Rahvusvaheline turundus 3   285  
Sügissemester
2020
         
           

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.
Sügissemestri kursuste ajakava selgub juulis
 

Küsi lisainfot: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Üldise hinnakirja leiad siit >>>

Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>