Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam (0414)
 

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND  

Sügissemester
2020

 

Turundus ja müük 6 Ingrid Prinsthal
Guido Paomees
   

Eesti keeles

60 ak/h
 

turunduse baaskursus algajatele

Turunduse baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus bakalaureusetaseme õppuri kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Peamised teemad: Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.

Kursuse ajakava selgub juunis

       
Sügissemester
2020
Turundus ja müük 3 Jovana Agu    

Inglise keeles

 

16ak/h

klassiruumis

Kursus on mõeldud kogenud juhile või spetsialistile.Magistritaseme kursus annab sellel osalejatele kaasaegsed tugiraamistikud ja põhivahendid, mis on vajalikud eduka turundusstrateegia ja müügiprotsessi kavandamiseks, rakendamiseks ja haldamiseks. Tegemist on dünaamilise kursusega, mis vaatleb turundust ja müüki pidevalt arenevas kontekstis, õpetades osalejaid olema informeeritud, kohanema muutustega ja töötama strateegiliselt.
Kursuse fookus on kliendikesksusel, klienditeekonnal (customer journey), kliendile väärtuse mõistmisel ning pakkumise loomisel, turu segmenteerimisel, positsioneerimisel, oma ettevütte tuumikkompetentside mõistmisel ning müügi ja turunduse ühtlustamisel. Õppurid omandavad oskused luua, kommunikeerida ja pakkuda klientidele väärtust  läbi neile kohandatud toodete ja teenuste. Müüki vaadeldakse selle protsessi integreeritud poolena. Turunduse ja müügi valdkonna teadmiste konsolideerimine aitab õpilastel olla kursis turunduse dünaamika muutmisega ja arendab mõtteviisi, mis julgustab nägema väljakutseid kui võimalusi. Selle tulemusena oskavad lõpetajad välja töötada ja ellu viia edukaid turundus- ja müügistrateegiaid, mis kujundavad brändi edukuse.
Kursuse ajakava selgub juunis 

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas    
Sügissemester
2020
Teenuse turundus 3 Ester Eomois    

 

 

Inglise keeles
 

30ak/h

klassiruumis

 

 

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
Teenuse olemus ja 7P-mudel teenuse turunduse kommunikatsioonis. Teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine. Teenuse kvaliteedijuhtimine turunduse kontekstis.

Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.
Kursuse ajakava selgub juunis.

       
Kevadsemester
2020
Digitaalse turunduse programm 9 Kursuse viivad läbi 
Google eksperdid
Kristina Randver jt
Juhtivõppejõud
Toomas Danneberg
1170€  

inglise keeles

32ak/h 
Online platvormil Canvas

 

või klassiruumis kui Vabariigi valitsuse teatel olukord muutub.

 

Turundus on alati ühendanud ettevõtteid oma võimaliku õiges kohas ja õigel ajal. Interneti laialdase kasutusega erinevates äriliikides on digitaalturundusest saanud iga ettevõtte äristrateegia oluline osa. Digitaalne turundus mitte ainult ei võimalda ettevõtetel oma kaubamärki ja nähtavust tõsta, vaid on muutunud ka otsemüügi, uutele turgudele või kasutajasegmentidesse tõhusalt sisenemise edendamise võtmeosaks - suurendades ettevõtete jõudlust ja tõhusust. Seetõttu on ülioluline mõista, kuidas digitaalne turundus seostub üldise turunduse ja edasise äristrateegiaga ning kuidas seda saab tõhusalt kasutada ettevõtte peamiste eesmärkide saavutamiseks.
 
Kaheksale kolmapäeva õhtule jaotatud kursus hõlmab digitaalse turunduse olulisust tervikuna, keskendudes Google'i turundustoodetele: digitaalse turunduse viimased suundumused ja arengud, süvenemine turunduse tüüpidesse (Search, Display), turundustegevuse mõõtmise viisid ning palju muud. Kursuse peamine eesmärk on anda praktilisi kogemusi, kuidas turundajad saavad oma ideid ellu rakendada. 
Kursus on alanud.
  Moodul on osa magistriõppe
spetsialiseerumisest
ning on osaleja jaoks arvestatav tulevikus magistriõppe osana
   
Kevadsemester
2020
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 600€  
Sügissemester

September- Detsember 2020

Sügissemestri kursused algavad enamasti septembri esimesel nädalal. 
Üksikud kursused algavad ka augustis või oktoobris Täpsemaid ajakavad selguvad juulis 2020
       
Sügissemester
2020
Professionaalne müük I 6 Guido Paomees 570  
Sügissemester
2020
Digitaalne turundus 3 Alina Surkova 285  
Sügissemester
2020
Rahvusvaheline turundus 3 Marge Sassi 285  
Sügissemester
2020
Sündmusturundus 3 Mihkel Lubi 285  
Sügissemester
2020
Turu- ja avaliku arvamuse uuringud 3 Mirkó Gáti 285  
Sügissemester
2020
Reklaamikorraldus 3 Katri Kerem 285  
Sügissemester
2020
Branding: kaasuse meetod 3 Riina Koris 285  
Sügissemester
2020
Tarbijakäitumine 3 Pablo Veyrat 285  
Sügissemester
2020
Ametialane kommunikatsioon ja praktiline meediasuhtlus 6 Kaidi Aher 540  
Sügissemester
2020
Nanodegree: Marketing Strategy 15

Benas AdomaviciusTabani Ndlovu, Ruth P Stevens, Richard Zinocker

2250  
Inglise keeles

52 ak/h klassiruumis

Professional strategic marketing is the key business function of successful companies. This module will give a thorough understanding of how to gain and sustain competitive advantage with a range of marketing  skills  and tools.  A  sound  strategy  helps  to  pursue  a  long  term  vision.  Companies  are constantly  pushed  to  designing  products  and  services  delivering  customer  value  while  not  only responding  to  but  also  anticipating  contextual  changes.  Well  executed  pricing  strategies enable  to capture created value for the firm and stick to value-based pricing. Customer is the focal point of all marketing  decisions  and  creating  meaningful  customer  experiences  is  a  complicated  task  in  a cluttered and competitive economy. Rigorous measurement and usage of agreed metrics is inevitable to avoid just pleasing and entertaining the customers while sacrificing the profit of the company. 
The  primary  target  group  for  this  module  is  marketing  specialists  who  are  in  career  transition  to

managerial positions with higher strategic responsibilities, managers of SMBs who have relied mainly on organic growth so far and seek to take a more rigorous and controlled approach to marketing, and master students specializing in marketing.

The module topics are delivered by faculty of EBS and renowned international teachers and specialists

with solid track record in their respective areas.

Structure:

Course 1: Strategic Marketing- 3 ECTS

Course 2: New Product Development- 3 ECTS

Course3: Performance Measurement-3 ECTS

Course 4: Customer Experience Management-3 ECTS

Course 5: Pricing-3 ECTS

Koolitus toimub üheksal laupäeval ning 29. augustist  19. detsembrini. 
Täpsemad kuupäevad ja kellaajad selguvad juunis.

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas

Moodul on osa magistriõppe
spetsialiseerumisest
ning on osaleja jaoks arvestatav tulevikus magistriõppe osana

   
Sügissemester
2020
Nanodegree: Digital Marketing I 15 ECTS Google experts  2250  
Inglise keeles

52 ak/h klassiruumis

Turundus on alati ühendanud ettevõtteid oma võimaliku õiges kohas ja õigel ajal. Interneti laialdase kasutusega erinevates äriliikides on digitaalturundusest saanud iga ettevõtte äristrateegia oluline osa. Digitaalne turundus mitte ainult ei võimalda ettevõtetel oma kaubamärki ja nähtavust tõsta, vaid on muutunud ka otsemüügi, uutele turgudele või kasutajasegmentidesse tõhusalt sisenemise edendamise võtmeosaks - suurendades ettevõtete jõudlust ja tõhusust. Seetõttu on ülioluline mõista, kuidas digitaalne turundus seostub üldise turunduse ja edasise äristrateegiaga ning kuidas seda saab tõhusalt kasutada ettevõtte peamiste eesmärkide saavutamiseks.
 

Koolitus koosneb neljast kursusest, mida on võimalik osta ka eraldiseisvalt (Hind 405 €)

Koolitus toimub üheksal neljapäeval, agaltes 27. augustist kuni 17. detsembrini. Täpsed kellaajad ja kuupäevad selguvad juunis.

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas

Moodul on osa magistriõppe
spetsialiseerumisest
ning on osaleja jaoks arvestatav tulevikus magistriõppe osana

   

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.
Sügissemestri kursuste ajakava selgub juulis
 

Küsi lisainfot: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Üldise hinnakirja leiad siit >>>

Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>