Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam (0414)
 

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND

Kevadsemester

2020

Turundus ja müük 6 Guido Paomees 480€

Eesti keeles

30 ak/h

turunduse baaskursus algajatele

Turunduse baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus tudengi kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.

Kursus toimub teisipäeviti alates veebruarist. 
Täpsem info detsembri lõpus

     
Sügissemester 2019 Professionaalne müük I 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

60ak/h

Baastaseme müügikursuse eesmärgiks on selgitada nõuandliku müügi põhjuseid, anda praktilisi kogemusi müügiprotsessi planeerimiseks, juhtimiseks, elluviimiseks ja analüüsiks. Erinevate müügistiilide kõrvutamine ja analüüs.

Teemad:

Müügiprotsessi laiem ülevaade. Nõudlik ja traditsiooniline müük. Müügitsükkel ja tema osad. Müügitsükli mõistmine ning selle järgi töötamine. Kliendi vastuväidetega tegelemine ja lahendamine. Klientide „kallistamine“.
Soovijatel on võimalik liituda ka jätkukursusega- Professionaalne müük II , kevadsemestril 2020.
Kursus on alanud

     

Sügissemester

2019

Rahvusvaheline turundus ja turunduse mõõtmine 

International Marketing and Performance Measurement

6 Tabani Ndlovu 600€

inglise keeles

32 ak/h 

The objective of the course is to develop a critical and informed understanding of the role of marketing in an increasingly globalised economy. This is underpinned with requisite research and performance data to ensure that decisions are objective and appropriately-justified. The course seeks to build an awareness of a range of concepts and theories underpinning the effective marketing of goods and services across international borders. Students will be provided with a set of resources for independent thinking and practical application of concepts to situations mimicking the changing global environment. This is designed to allow them to consider alternative approaches to bridge border and cultural divides. To ensure this is not randomly done, research is used to gather market data used to understand the market context and validate marketing objectives. 
 At the other end, marketing metrics help to evaluate marketing performance and review the effectiveness of marketing performance.

The course deals with the marketing of goods and services as international contexts, exploring the impact of differences in political, economic, social and environmental systems as well as how marketers can circumvent these differences to effectively market their products and services. It underpins this with the use of both market research and marketing metrics as a way of guiding strategic decision-making and evaluating marketing performance.
Kursus on alanud

     
  Kursuse programm      

Sügissemester

2019

PR ja Meediasuhted 6 Richard Scott Abel 600€

inglise keeles

32ak/h

Aine eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mis käsitlevad suhtekorralduse ja meediasuhete olemust ning tehnikaid erinevates organisatsioonides.

Kursusel käsitletakse suhtekorralduse olemust, kommunikatsioonieetikat, strateegilist suhtekorraldust, kriisikommunikatsiooni, sisekommunikatsiooni, vahetu meediasuhtluse tehnikaid, meediatekstide koostamist ja uue meedia rakendamist suhtekorralduses.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti ning algab 3. oktoobril. Kursuse programm

     
Kevadsemester
2020
Kevadsemestri kursused algavad enamasti veebruari esimesel nädalal. 
Üksikud kursused algavad ka jaanuaris või märtsis. Täpsemaid ajakavad selguvad 20. detsembriks
     
Kevadsemester
2020
Turundus ja müük 6 Guido Paomees 240€

Eesti keeles

30ak/h

Kursus annab ülevaate turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitab turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus õppuri kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.
Peamised teemad

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.
Kursus toimub kord nädalas esmaspäeva või teisipäeva õhtuti, perioodil veebruar-mai. Täpne info jaanuaris.

     
Kevadsemester
2020
Professionaalne müük II 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

60ak/h

Kursuse teemade kirjeldus:
Müük püsi-ja võtmeklientidel, lojaalsusprogrammide ülesehitus ja erinevate lojaalsusprogrammide tutvustus. CRM ja selle tähtsus, professionaalse ja tulemusliku klienditeeninduse põhialused. CRMi olemus ja ülesehitus. Lojaalsusprogrammid. Müük püsi- ja võtmeklientidele. Tipptasemel klienditeeninduse põhialused. 
Kursus on jätkukursuseks sügiseti toimuvale kursusele Professionaalne müük I, kuid on avatud ka neile õppuritele, kes esimesel osal ei osalenud.
Kursus toimub kord nädalas, perioodil veebruar- mai

     

Kevadsemester

2020

Müügijuhtimine 3 Iván Muñoz Garcia 270€

Inglse keeles

30ak/h

The objective of the course is to explain the principles of sales management, to provide practical guidance to the sales team to mentor and develop, plan activities to implement the objectives and results of the analysis.

The course covers the following topics: the principles of acting as a manager, being a role model and driver. A separate portion of the principles and practices of effective sales team leader and team members introducing differences in the roles. How to set and achieve sales goals. Sales manager idea-selling skills are in the focus, also how to organize and conduct meetings and how to create a motivating environment.
Kursus toimub tööpäeviti, päevastel aegadel perioodil veebruar-mai

     
Kevadsemester
2020
Reklaamikorraldus 3 Katri Kerem 270€
Kevadsemester
2020
Digitaalne turundus 3 Jukka Mäkinen 270€
Kevadsemester
2020
Teenuse turundus 3 Ester Eomois 270€

 

 

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
Teenuse olemus ja 7P-mudel teenuse turunduse kommunikatsioonis. Teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine. Teenuse kvaliteedijuhtimine turunduse kontekstis.

Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.
Ajakava selgub jõuludeks

     
Kevadsemester
2020
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 600€

Inglise keeles

32 ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid turunduse strateegilise juhtimise teemade osas tarbija- ja äriturul ning organisatsioonides.

Põhiteemad:
Strateegilise turunduse juhtimise olemus, protsess ja planeerimine, innovatsioon ning toote ja teenuse arendus, turundusinformatsioon ja tarbija käitumine, turundus äriturul, turundusstrateegiad, turundusprogramm ja turunduse tulemuslikkus.
Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames. Külalisesinejad.
Ajakava selgub jõuludeks

     
         

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.
Kevadsemestri kursuste ajakava selgub jõuludeks.

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.
 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: kadri.osula@ebs.eeavatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

 

Üldise hinnakirja leiad siit >>>