Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam (0414)
 

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND

Kevadsemester

2020

 

Turundus ja müük 6 Guido Paomees 480€

Eesti keeles

30 ak/h

turunduse baaskursus algajatele

Turunduse baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus tudengi kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Peamised teemad: Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.

Kursus toimub esmaspäeviti, kl 19.15-20.45, alates 3. veebruarist

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Turundus ja müük 3 Jovana Agu 360€

Inglise keeles

16ak/h

Kursus on mõeldud kogenud juhile või spetsialistile.
Kursus annab sellel osalejatele kaasaegsed tugiraamistikud ja põhivahendid, mis on vajalikud eduka turundusstrateegia ja müügiprotsessi kavandamiseks, rakendamiseks ja haldamiseks. Tegemist on dünaamilise kursusega, mis vaatleb turundust ja müüki pidevalt arenevas kontekstis, õpetades osalejaid olema informeeritud, kohanema muutustega ja töötama strateegiliselt.

Kursuse fookus on kliendikesksusel, klienditeekonnal (customer journey), kliendile väärtuse mõistmisel ning pakkumise loomisel, turu segmenteerimisel, positsioneerimisel, oma ettevütte tuumikkompetentside mõistmisel ning müügi ja turunduse ühtlustamisel. Õppurid omandavad oskused luua, kommunikeerida ja pakkuda klientidele väärtust  läbi neile kohandatud toodete ja teenuste. Müüki vaadeldakse selle protsessi integreeritud poolena. Turunduse ja müügi valdkonna teadmiste konsolideerimine aitab õpilastel olla kursis turunduse dünaamika muutmisega ja arendab mõtteviisi, mis julgustab nägema väljakutseid kui võimalusi. Selle tulemusena oskavad lõpetajad välja töötada ja ellu viia edukaid turundus- ja müügistrateegiaid, mis kujundavad brändi edukuse.
Kursus toimub neljal laupäeval ning 1. tund on 21. märtsil, kl 10.15-13.30

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Kursuse kavaRegistreerumine      

Kevadsemester

2020

Müügijuhtimine 3 Iván Muñoz Garcia 270€

Inglse keeles

30ak/h

The objective of the course is to explain the principles of sales management, to provide practical guidance to the sales team to mentor and develop, plan activities to implement the objectives and results of the analysis.

The course covers the following topics: the principles of acting as a manager, being a role model and driver. A separate portion of the principles and practices of effective sales team leader and team members introducing differences in the roles. How to set and achieve sales goals. Sales manager idea-selling skills are in the focus, also how to organize and conduct meetings and how to create a motivating environment.
Kursus toimub kahe sessioonina 2.-4. märts ja 30.märts- 1 aprill (6x)

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Teenuse turundus 3 Ester Eomois 240€
või 270€

 

 

Eesti keeles

16ak/h

 

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
Teenuse olemus ja 7P-mudel teenuse turunduse kommunikatsioonis. Teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine. Teenuse kvaliteedijuhtimine turunduse kontekstis.

Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.
Eesti keelne kursus (16ak/h) toimub neljal neljapäeval, kl 17.30-20.45 ning algab 6. veebruaril
Inglise keelne kursus (30ak/h) kaheksal esmaspäeval, kl 10.15-13.30 ning algab 3. veebruaril

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Digitaalne turundus 3 Ivar Krustok 270€

Eesti keeles

30ak/h

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele digitaalturunduse põhimõtteid ning anda põhiteadmised ja kogemused digitaalse turundustegevuse juhtimiseks.
Sissejuhatav digiturunduse sissejuhatus suurendab õpilase teadmisi ja oskusi valdkonnast omandades teadmisi turundusteooriatest ja parimatest praktikatest ning reaalsest ettevõtluskogemusest. Kursuse jooksul omandavad osalejad teadmised kuidas luua, rakendada ning kohandada digitaalturunduse tehnikaid ja platvorme, läbi veebi arenduse tööriistade, platvormide ning muude veebiressursside * abil. Selle kursusega antakse teadmised kodulehe otsingumootoritele optimeerimine (SEO), klikkimise eest maksmine (PPC), e-kirja turundus, displeireklaamid, sisu loomine, sotsiaalmeedia turundus ja palju muud.
Kursus toimub kolmapäeviti, kl 12.00-13.30 ning algab 5. veebruaril.

Kursusel on piiratud arv kohti, registreeru kohe kui on huvi.

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 600€

Inglise keeles

32 ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid turunduse strateegilise juhtimise teemade osas tarbija- ja äriturul ning organisatsioonides.

Põhiteemad:
Strateegilise turunduse juhtimise olemus, protsess ja planeerimine, innovatsioon ning toote ja teenuse arendus, turundusinformatsioon ja tarbija käitumine, turundus äriturul, turundusstrateegiad, turundusprogramm ja turunduse tulemuslikkus.
Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames. Külalisesinejad.
Kursus toimub reedeti-laupäeviti (4x) ning algab 14. veebruaril, kl 9.00-16.30

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
New Product and Service Development 3 Sara Jahanmir 300€

Inglise keeles

16ak/h

This new product development course is based on a novel methodology. Through the application of the Lag-User Method, this interactive course enables you to explore late adopters as an untapped source of new ideas, transform unfulfilled needs into opportunities, move from a problem-driven to a solution-driven mindset and turn ideas into simple and effective innovations.
Main topics covered:
Learning an innovative new product and service development tool.
Creating innovations, which find acceptance among more customers.
Identify business opportunities based on late adopters? input.
Kursus toimub kolmel päeval märtis, 5.-7. märts.
     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Sügissemester

September- Detsember 2020

Sügissemestri kursused algavad enamasti septembri esimesel nädalal. 
Üksikud kursused algavad ka augustis või oktoobris Täpsemaid ajakavad selguvad juulis 2020
     

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.
Sügissemestri kursuste ajakava selgub juulis

 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: kadri.osula@ebs.eeavatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Detailsemad ajakavad leiad siit >>>

Üldise hinnakirja leiad siit >>>

Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>