Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam (0414)
 

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND

Sügissemester

2019

Turundus ja müük 6 Ingrid Prinsthal 540€

Eesti keeles

60ak/h

turunduse baaskursus algajatele

Turunduse baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus tudengi kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted. 
Kursus toimub kolmapäeviti, kl 14.00-17.15 ja algab 4. septembrist.
Kursusele registreerimine on lõppenud!

     
Sügissemester 2019 Professionaalne müük I 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

60ak/h

Baastaseme müügikursuse eesmärgiks on selgitada nõuandliku müügi põhjuseid, anda praktilisi kogemusi müügiprotsessi planeerimiseks, juhtimiseks, elluviimiseks ja analüüsiks. Erinevate müügistiilide kõrvutamine ja analüüs.

Teemad:

Müügiprotsessi laiem ülevaade. Nõudlik ja traditsiooniline müük. Müügitsükkel ja tema osad. Müügitsükli mõistmine ning selle järgi töötamine. Kliendi vastuväidetega tegelemine ja lahendamine. Klientide „kallistamine“.
Soovijatel on võimalik liituda ka jätkukursusega- Professionaalne müük II , kevadsemestril 2020.
Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Professionaalne müük 3 Johan Bynell 270€

Inglise keeles

30ak/h 

Iga äriorganisatsiooni müügiosakond on osa ettevõttest, mis toob tulu. Ükskõik kui hea on tootmine või kui tipptasemel tehnoloogia on, kui kitsad on finantsilised eesmärgid või kui progressiivsed ja tulevikku suunatud oma juhtimismeetodid on - ettevõttel peab olema müügi 
mehhanism paigas.   

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• miks müük on oluline; 
• kuidas müüki arendada; 
• müügistrateegiad; 
• müügimeeskonna juhtimine; 
• müügitehnikad; 
• läbirääkimised. 
Kursus toimub viiel päeval novembris: 14. ja 15. 16, november ning 18. ja 19. novembril, esmaspäeval ja neljapäeval kl 10.15-17.15, teistel päevadel lühemalt. Küsi täpsemat tunniplaani
     
  Info ja registreerumine      

Sügissemester

2019

Rahvusvaheline turundus ja turunduse mõõtmine 

International Marketing and Performance Measurement

6 Tabani Ndlovu 600€

inglise keeles

32 ak/h 

The objective of the course is to develop a critical and informed understanding of the role of marketing in an increasingly globalised economy. This is underpinned with requisite research and performance data to ensure that decisions are objective and appropriately-justified. The course seeks to build an awareness of a range of concepts and theories underpinning the effective marketing of goods and services across international borders. Students will be provided with a set of resources for independent thinking and practical application of concepts to situations mimicking the changing global environment. This is designed to allow them to consider alternative approaches to bridge border and cultural divides. To ensure this is not randomly done, research is used to gather market data used to understand the market context and validate marketing objectives. 
 At the other end, marketing metrics help to evaluate marketing performance and review the effectiveness of marketing performance.

The course deals with the marketing of goods and services as international contexts, exploring the impact of differences in political, economic, social and environmental systems as well as how marketers can circumvent these differences to effectively market their products and services. It underpins this with the use of both market research and marketing metrics as a way of guiding strategic decision-making and evaluating marketing performance.
Kursus toimub kolmel päeval: 28.-30. november.

     
  Kursuse programm      
Sügissemester
2019
Turu- ja avaliku arvamuse uuringud 3 Triinu Ojala (est)
Mirkó Gáti (ing)
240€
270€

Eesti keeles

16ak/h 

või

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turundus ja avaliku arvamuse uuringute võimalustest ja meetoditest, mis aitavad õppida tundma ettevõtte sise- ja väliskeskkonda ning langetada turundusalaseid otsuseid.
Kirjeldus:

Turunduse informatsioonisüsteemi planeerimine ja kasutamine ettevõttes strateegiliste ja taktikaliste otsuste tegemisel. Turu- ja avaliku arvamuse uuringute väljatöötamine ja uuringu läbiviimine. Turu segmenteerimine. Uuringu analüüsimiseks vajalikud meetodid ja nende rakendamine. Juhtumõpped.
Inglise keelne kursus (30ak/h) toimub kahe nädala jooksul, perioodil 21. oktoober- 29. november. 

Eesti keelne kursus (16ak/h) toimub esmaspäeva õhtuti ja algab 18. novembrist. Seisuga 02. okt. on kursusele veel 1 vaba koht.

     
  info ja registreerumine        
Sügissemester
2019
Sündmusturundus 3 Mihkel Lubi 270€

inglise keeles 

30 ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi üritusturunduse terviklikuks käsitlemiseks ettevõtetes ja organisatsioonides. Saavutada läbi erinevate õppemeetodite üritusturunduse kui protsessi mõistmine kaasaegses turunduskeskkonnas.
Üritusturunduse olemus ja arengukäik. Üritusturunduse klassifikatsioon ja rakendusmeetodid kaasaegses turunduskeskkonnas. Ürituste liigitus. Üritusturunduse projekti koostamine ja rakendamine. Üritusturunduse osa ettevõtte ja organisatsiooni maine kujundamisel. Üritusturundus ja muutuvas turusituatsioonis.
Kursus I - toimub esmaspäeviti kl 10.00-13.30 ja algab 14. oktoobrist.
Kursuse programm
Kursus II- toimub esmaspäeviti, kl 13.45-17.15 ja algab 21. oktoobrist
     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Digitaalne turundus 6 Nazari Goudin 600€

inglise keeles

32ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas internetitehnoloogiate areng on muutnud turundust, ettevõtete tegevust ja tarbijakäitumist. Tudengid omandavad teadmisi, mis võimaldavad neil juhtida internetiturunduse projekte ja organisatsioonide veebilehti.
Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: Globaalne internetiturunduse keskkond, muudatused turundusmiksis ja internetipõhise tarbijakäitumise eripärad. Kuidas planeerida digitaalset turundust. Kanalistrateegia otsused. Kliendikontaktide leidmine ja kliendisuhete arendamine. Millised on hea veebidisaini põhiprintsiibid. Veebilehe kasutatavus, ligipääsetavus ja usaldusväärsus. Internetiturunduse platvormid ja tööriistad. Sotsiaalmeediaturundus. Internetipõhise turunduse mõõtmisvõimalused.
Kursus on alanud
     
Sügissemester
2019
Teenuse turunduse edasijõudnute kursus 3 Ester Eomois 300€

Inglise keeles

16ak/h

Kursuse eesmärk on tutvustada õppuritele teenuste unikaalseid omadusi ja sellest tulenevaid erisusi teenuste turundamisel. 
Kursuse käigus arutletakse, analüüsitakse ja hinnatakse teenuste turunduse erinevaid aspekte, mille tundmine on vajalik edukaks turul tegutsemiseks.

Kursuse peateemaeks on teenuste turunduse kontseptsioon, teenuste turunduse areng, teenuste iseloomulikud tunnused ja nende mõju turundusele, teenuste strateegiline planeerimine, teenuse kvaliteet, teenuste valdkonna kriitilised edutegurid.
Kursus toimub kahel laupäeval ja ühel reedel ning algab 5. oktoobril
     
  Info ja registreerumine      

Sügissemester

2019

Tarbijakäitumine 3 Leonore Riitsalu
või Jovana Agu

240€

või 270€

Eeti keelne

16ak/h

 

Inglise keelne

30ak/h

Kursuse eesmärk on tutvuda tarbijakäitumise olemuse, seda mõjutavate tegurite ning selle uurimise viisidega. Tarbijakäitumise tundmine ning selle distsipliini erinevates valdkondades orienteerumine annab võimalusi tegutseda efektiivsemalt nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris ning on abiks strateegiliste turundusalaste otsuste tegemisel.
Põhiteemad: Tarbijakäitumist mõjutavad tegurid: motivatsioon, tähelepanu ja taju; hoiakud, teadmised ja mälu; otsustusprotsessid ja sotsiaalsed mõjutused. Erinevad tarbijakäitumise uurimise meetodid. Lühiülevaade käitumisökonoomika peamistest suundadest käitumise mõjutamisel.

Eesti keelne kursus (Leonore Riitsalu)- 16ak/h. Kursus toimub neljal kolmapäeva õhtul ning algab 16. oktoober. Kursus on täitunud!
Inglise keelne kursus (Jovana Agu)- 30ak/h. Kursus on alanud

   
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Tarbijakäitumine ja kriitiline turundus   Katri Kerem ja
Riina Koris
600€

Inglise keeles

32ak/h

Kursuse eesmärk on anda õppuritele võimalus mõista ja kriitiliselt hinnata antud valdkonna tarbijakäitumise ja kriitilise turunduse uuringud ja teooriat, mis on seotud antud kursuse teemadega. Kriitiline turunduse olemus loob turundustegevusele uusi perspektiive turundustegevuse ning mõjutab seda tarbijakäitumise seiskohast, pannes turunduse ideed muuhulgas ka laiemasse ühiskondlikku konteksti. Arutletakse võimalike eetilisi konfliktide ja turunduses aset leidvaid praktikaid, andes seega üliõpilastele tasakaalustatud ülevaade tarbimiskultuuri mõjudest turunduses.

Käsitletakse mitmesuguseid teemasid: tarbijad turundusprotsessis, kuidas info tarbimine kujuneb otsuste tegemiseks, otsustusprotsessi mõjutavad tegurid, tarbimise sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud, tarbijakäitumine igapäevases sotsiaalsüsteemis, peamised metoodikad tarbijakäitumise analüüsimiseks ja õppimiseks. Kriitilise turunduse loengud võimaldavad õpilastel mõista turunduse mõju ühiskonnale tervikuna. Käsitletakse põhjalikult turundustegevuse eetilisi väljakutseid. Kursus on ülesehitatud teemapõhiselt ning ei järgi ühtegi õpikut, analüüsitakse teemakohaseid teadusartikleid ja praktilisi juhtumeid. 
Kursus on alanud

     

Sügissemester

2019

PR ja Meediasuhted 6 Richard Scott Abel 600€

inglise keeles

32ak/h

Aine eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mis käsitlevad suhtekorralduse ja meediasuhete olemust ning tehnikaid erinevates organisatsioonides.

Kursusel käsitletakse suhtekorralduse olemust, kommunikatsioonieetikat, strateegilist suhtekorraldust, kriisikommunikatsiooni, sisekommunikatsiooni, vahetu meediasuhtluse tehnikaid, meediatekstide koostamist ja uue meedia rakendamist suhtekorralduses.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti ning algab 3. oktoobril.

     
  Info ja registreerimineKursuse programm      
Kevadsemester
2020
Kevadsemestri kursused algavad enamasti veebruari esimesel nädalal. 
Üksikud kursused algavad ka jaanuaris või märtsis aprillis. Küsi täpsemaid tunniplaane enne jõule 2019.
     
Kevadsemester
2020
Turundus ja müük 6   240€

Eesti keeles

30ak/h

Kursus annab ülevaate turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitab turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus õppuri kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.
Peamised teemad

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.
Kursus toimub kord nädalas esmaspäeva või teisipäeva õhtuti, perioodil veebruar-mai. Täpne info jaanuaris.

     
Kevadsemester
2020
Professionaalne müük II 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

60ak/h

Kursuse teemade kirjeldus:
Müük püsi-ja võtmeklientidel, lojaalsusprogrammide ülesehitus ja erinevate lojaalsusprogrammide tutvustus. CRM ja selle tähtsus, professionaalse ja tulemusliku klienditeeninduse põhialused. CRMi olemus ja ülesehitus. Lojaalsusprogrammid. Müük püsi- ja võtmeklientidele. Tipptasemel klienditeeninduse põhialused. 
Kursus on jätkukursuseks sügiseti toimuvale kursusele Professionaalne müük I, kuid on avatud ka neile õppuritele, kes esimesel osal ei osalenud.
Kursus toimub kord nädalas, perioodil veebruar- mai

     

Kevadsemester

2020

Müügijuhtimine 3 Iván Muñoz Garcia 270€

Inglse keeles

30ak/h

The objective of the course is to explain the principles of sales management, to provide practical guidance to the sales team to mentor and develop, plan activities to implement the objectives and results of the analysis.

The course covers the following topics: the principles of acting as a manager, being a role model and driver. A separate portion of the principles and practices of effective sales team leader and team members introducing differences in the roles. How to set and achieve sales goals. Sales manager idea-selling skills are in the focus, also how to organize and conduct meetings and how to create a motivating environment.
Kursus toimub tööpäeviti, päevastel aegadel perioodil veebruar-mai

     
Kevadsemester
2020
Digitaalne turundus 3   270€
Kevadsemester
2020
Teenuse turundus 3 Ester Eomois 270€

Inglise keeles

30ak/h

 

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid teenuste turunduse teemade osas lähtudes väärtusahela perspektiivist ettevõtetes ja organisatsioonides. 

Põhiteemad:
Teenuse olemus ja 7P-mudel teenuse turunduse kommunikatsioonis. Teenuse väärtusahel, teenuse esmane protsess: väärtuse loomine teenusega kokkupuutes, teisene väärtuse protsess: teenuse väärtuse määratlemine, pakkumine ja kommunikeerimine. Teenuse kvaliteedijuhtimine turunduse kontekstis.

Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames.

     
Kevadsemester
2020
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 270€
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid turunduse strateegilise juhtimise teemade osas tarbija- ja äriturul ning organisatsioonides.

Põhiteemad:
Strateegilise turunduse juhtimise olemus, protsess ja planeerimine, innovatsioon ning toote ja teenuse arendus, turundusinformatsioon ja tarbija käitumine, turundus äriturul, turundusstrateegiad, turundusprogramm ja turunduse tulemuslikkus.
Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames. Külalisesinejad.

     
         

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.

 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: kadri.osula@ebs.eeavatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

Üldise hinnakirja leiad siit >>>