Avatud ülikooli juhtimise kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

algus Kursuse nimetus EAP

õppejõud

HIND

Sügissemester

2020

Juhtimise alused 3

Tõnu Kaarelson 

280€ 

Eesti keeles

16 ak/h 

 

 

Selle algtaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest nii teoorias kui ka praktikas. Kursus on m
Kursusel õpitakse tundma juhtimise põhitegevusi, mis võimaldab orienteeruda juhtimisega seotud probleemides, terminites ja meetodites ning mõista seda valdkonda käsitlevat kirjandust. Kursusel käsitletakse juhtimise üldmõisteid, juhtimisteooriate arengut, organisatsiooni keskkonda, juhi rolli, juhtimise peamisi ülesandeid ja meetodeid. Kõikide käsitletavate teemade ilmestamiseks on kasutusel harjutusülesannete lahendamine ja juhtumianalüüsid. Juhtimise aluste kursus on eelduseks mitmetele õppeprogrammi järgnevatele kursustele. 

Kursuse täpsem koolituskava ning ajakava selgub juulis.
Kursus toimub esmaspäeva või teisipäeva õhtutel, algusega septembrist.

     
Sügissemester
2020
Eestvedamine 3
(30ak/h klassis)
Anu Virovere  
Sügissemester
2020
Juhtimise ja eestvedamise simulatsioon

6  

Marge Sassi  

Inglise keeles

 

32ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on anda tudengitele läbi individuaalsete ning rühmatööde juhtimise ning eestvedamisega seotud väljakutsete lahendamise kogemus reaalsusele lähedastes tingimustes.

Kursus põhineb Csíkszentmihályi Flow teooriast lähtuval eestvedamise simulatsioonimängul FLIGBY. Lisaks praktilisele juhtimisotsuste langetamise ning tagasisidestamise kogemusele, saavad tudengid ka põhjalikud teadmised Flow-teooriast. Kursuse vältel mängivad olulist rolli nii individuaalne töö kui ka rühmatööd, s.h. tagasisidestamine. Kursuse lõppedes on tudeng teadlik enda kui juhi tugevustest ja nõrkustest ning oskab enda teadmisi-oskusi saadud tagasiside alusel arendada.
Õpikeskkond on valdavalt interaktiivne (põhinedes veebipõhisel simulatsioonimängul), kuid 3 briifingu käigus kasutatakse ka klassikalisi õpetamise elemente (loengud ja arutelud auditooriumis).

Õppemetoodika: Interaktiivne simulatsioonimäng, eksperthinnangud, loengud ja Skype vestlused.

Teoreetilised kontseptsioonid
• Flow teooria;
• eestvedamine;
• motiveerimine;
• tagasisidestamine.

Kursuse ajakava selgub mais või juunis

     
Sügissemester
2020
Practical Innovation Management 3 Mart Kikas  
Sügissemester
2020
Projektijuhtimine 3 (16ak/h) Philipp Bousa
Jim Seltenrijch
 
Sügissemester
2020
Strateegiline juhtimine 3 Krishna Venkitachalam  
Sügissemester
2020
Strateegiline juhtimine ja innovatsioon 6 (32 ak/h) Marko Rillo  
Sügissemester
2020
Inimeste juhtimine ja organisatsioonid 6 (32 ak/h) Piret Masso  

inglise keeles

 

32 ak/h 

klassiruumis

The objective of this course is to provide students with the theoretical and practical knowledge of the human capital management in organizational behavior context.

The course will be providing students with existing theoretical concepts of organizational behaviour and human aspect in it. Students will gain a better basis for understanding, evaluating and managing complex organizations. It is intended that students become more perceptive and knowledgeable about a way in which organizational system work and why they may not work; more conscious of the consequences of the choices one makes as a manager, and more confident that they possess the skills required to succeed in a corporate setting. Among learning outcomes related to managing people and organizations, students can develop their research skills; teamworking skills; communication and collaboration skills; critical thinking; problem-solving; and presentation skills.

Kursuse ajakava selgub mais või juunis

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ning vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
Sügissemester
2020
Juhtimine ja eetika 3 (16ak/h) Jukka Mäkinen  
Sügissemester
2020
Organisatsioonikäitumine 3 Hala AbdelGaffar  

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos EBSi üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>