Avatud ülikooli juhtimise kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

algus Kursuse nimetus EAP

õppejõud

HIND

Sügissemester

2020

Juhtimise alused 3

Tõnu Kaarelson 

255€ 

Eesti keeles

16 ak/h 

 

 

Selle algtaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest nii teoorias kui ka praktikas. Kursus on m
Kursusel õpitakse tundma juhtimise põhitegevusi, mis võimaldab orienteeruda juhtimisega seotud probleemides, terminites ja meetodites ning mõista seda valdkonda käsitlevat kirjandust. Kursusel käsitletakse juhtimise üldmõisteid, juhtimisteooriate arengut, organisatsiooni keskkonda, juhi rolli, juhtimise peamisi ülesandeid ja meetodeid. Kõikide käsitletavate teemade ilmestamiseks on kasutusel harjutusülesannete lahendamine ja juhtumianalüüsid. Juhtimise aluste kursus on eelduseks mitmetele õppeprogrammi järgnevatele kursustele. 

Kursuse täpsem koolituskava ning ajakava selgub juulis.
Kursus toimub esmaspäeva või teisipäeva õhtutel, algusega septembrist.

     
Kevadsemester 
2020
Teeninduse juhtimine 3 Ester Eomois 240€

Eesti keeles

 

16ak/h online platvormil või klassiruumis vastavalt olukorrale.

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi orienteerumaks teenindussektori ja selle juhtimise põhiprobleemidest.

Kursusel käsitletakse teeninduse ja selle juhtimise eripärasid vaadeldes järgmisi teemasid: erinevus füüsiliste toodete ja teenuste vahel; teeninduse eesmärgid; teenindussektori põhiprobleemid; erinevate teenindussektorite eripärad; teenindaja roll teenindusprotsessis; teeninduse kvaliteet; teenuste arendamine; kliendivajadused ja ootused; teenuste hindamine ja kliendirahulolu; juhi roll ja ülesanded teenindusettevõttes.
Õpiväljundid:

Kursus toimub valdavalt esmaspäeviti, kl 17.30-20.45, ning algab 13.aprillil.

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      

Kevadsemester

2020

Projektijuhtimine 3 Juko Mart Kõlar 
Jorma Sarv
300€

Inglise keeles

 

16ak/h

online platvormil Canvas

Kursus on mõeldud töökogemusega juhile.
Kursus arendab oskuseid, kuidas läbi konkreetsete eesmärkide ette valmistada, juhtida ja hinnata projekte ning mõista probleeme, mis tõusetuvad seoses eduka tiimi- ja projektijuhtimisega.
Õppuritele tutvustatakse projektijuhtimise teooriaid ja andmete visualiseerimise vahendeid. Rakendades projektijuhtimise printsiipe praktikasse ning lahendades meeskondadena projektide läbiviimisega reaalses elus kaasnevaid probleeme,  juhitakse tudengid sellega leidma individuaalseid lähenemisi projekti ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks projekti- ja meeskonnajuhina.
Kursus toimub koos magistritaseme tudengitega
Kursus toimub reedeti-laupäeviti (4x) , kl 10.15-13.30 ning algab 3. aprillil
  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Kursuse kavaRegistreerimine      

Kevadsemester

2020

Operations Management 3 Ingrid Joost 
ning külalisesinejad
360€

Inglise keeles

 

16ak/h

alates 20.03 online platvormil

The aim of the course is to give an overview about the main aspects of process management and improvement, the nature of operations, systems, subsystems and operations strategy in describing the processes of operations and their interconnection and dependability on each other.

Operations management is the activity of managing the processes which are devoted to the production and delivery of products and services.
It is the study of design, operation, and improvement of production systems for efficiency and effectiveness.
The main topics:
– Introduction. Basics of Operations Management
– Product and service development
– Processes. Creation and management
– Materials, information and resources flow
– Workplace design and working methods. Technology.
– Supply chain. Planning and control
– Process improvement
– OM info systems

Kursus on alanud

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Kursuse õppekava       

September- Detsember

2020

ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE SISU, ÕPPEJÕUDUDE NING TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB hiljemalt juunis 2020
     
Sügissemester
2020
Eestvedamine 3
(30ak/h klassis)
   
Sügissemester
2020
Juhtimise ja eestvedamise simulatsioon

6  

Marge Sassi  

Inglise keeles

 

32ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on anda tudengitele läbi individuaalsete ning rühmatööde juhtimise ning eestvedamisega seotud väljakutsete lahendamise kogemus reaalsusele lähedastes tingimustes.

Kursus põhineb Csíkszentmihályi Flow teooriast lähtuval eestvedamise simulatsioonimängul FLIGBY. Lisaks praktilisele juhtimisotsuste langetamise ning tagasisidestamise kogemusele, saavad tudengid ka põhjalikud teadmised Flow-teooriast. Kursuse vältel mängivad olulist rolli nii individuaalne töö kui ka rühmatööd, s.h. tagasisidestamine. Kursuse lõppedes on tudeng teadlik enda kui juhi tugevustest ja nõrkustest ning oskab enda teadmisi-oskusi saadud tagasiside alusel arendada.
Õpikeskkond on valdavalt interaktiivne (põhinedes veebipõhisel simulatsioonimängul), kuid 3 briifingu käigus kasutatakse ka klassikalisi õpetamise elemente (loengud ja arutelud auditooriumis).

Õppemetoodika: Interaktiivne simulatsioonimäng, eksperthinnangud, loengud ja Skype vestlused.

Teoreetilised kontseptsioonid
• Flow teooria;
• eestvedamine;
• motiveerimine;
• tagasisidestamine.

Kursuse ajakava selgub mais või juunis

     
Sügissemester
2020
Organisatsiooni disain ja arendamine
(32 ak/h klassis)
   
Sügissemester
2020
Meeskondade juhtimine 6
(32ak/h
klassis)
   

Sügissemester 

2020

Strateegiline eestvedamine 6
(32ak/h 
klassis)
   
Sügissemester
2020
Toote ja teenuse disain 6
(32 ak/h)
   
Sügissemester
2020
Strateegiline juhtimine 3    
Sügissemester
2020
Strateegiline juhtimine ja innovatsioon 6 (32 ak/h)    
Sügissemester
2020
Inimeste juhtimine ja organisatsioonid 6 (32 ak/h) Piret Masso  

inglise keeles

 

32 ak/h 

klassiruumis

The objective of this course is to provide students with the theoretical and practical knowledge of the human capital management in organizational behavior context.

The course will be providing students with existing theoretical concepts of organizational behaviour and human aspect in it. Students will gain a better basis for understanding, evaluating and managing complex organizations. It is intended that students become more perceptive and knowledgeable about a way in which organizational system work and why they may not work; more conscious of the consequences of the choices one makes as a manager, and more confident that they possess the skills required to succeed in a corporate setting. Among learning outcomes related to managing people and organizations, students can develop their research skills; teamworking skills; communication and collaboration skills; critical thinking; problem-solving; and presentation skills.

Kursuse ajakava selgub mais või juunis

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ning vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos EBSi üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>