Avatud ülikooli ettevõtluse kursused

ALGUS KURSUSE NIMETUS

 

EAP    

Õppejõud HIND
Kevadsemester
2020
Äriplaan 3 Ülle Pihlak    240-270€

Eesti keeles

30 ak/h
klassiruumis
 

 

või 16ak/h

online platvormil Canvas

 

Kursuse eesmärgiks on äri planeerimise alaste oskuste omandamine.
Antud kursus õpetab sõnastama äriideed, visiooni, missiooni ja eesmärke; hindama ärikeskkonda ja selle muutustega oma strateegias arvestama; määratlema äritegevuseks vajalikke ressursse; toodet või teenust arusaadavalt kirjeldama; analüüsima turgu ja konkurentsi; hindama nõudlust toote või teenuse järele; välja töötama müügistrateegiat; koostama finantsprognoose, teostama finantsanalüüsi ja riskianalüüsi. Õppetöö oluline osa on äriplaani koostamine ja selle kaitsmine. Auditoorsete rühmatööde abil õpitakse äriplaane analüüsima.
Kursusele registreerumise eelduseks on teadmised raamatupidamisest ja turundusest või vastavasisuliste baaskoolituste eelnev läbimine.
Päevane kursus inglise keeles (30ak/h), kolmapäeviti, kl 14.00-15.30. alates 
26. veebruarist. Õppejõud Marge Sassi  Kursuse kava
Õhtune kursus II (16ak/h) esmaspäeviti 5x, kl 17.30-20.45, alates 13. aprillist.

     
  Kursuse kava (algus 13.04) Registreerumine      
Kevadsemester
2020
Game Design 3 Kalev Kärpuk 360€

Inglise keeles

30ak/h

online plabtvormil

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised teadmised mängu disainist.

Kursus õpetab disainima mängu ideest valmistooteni. Kursuse käigus õpitakse mitmete keerukate, kuid efektiivsete ülesannete ja tööriistade abil mängu ideid analüüsima ja arendama kuni valmis kontseptsioonini. Ülesandeid lahendatakse nii individuaalselt kui ka rühmades. Lisaks mängu disaini teooriatele käsitletakse ka monetiseerimise ja arendamise põhimõtteid.
Kursus toimub neljapäeviti, ning algab 2. aprillil

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      

SÜGISSEMESTER 

2020

ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JUULIS 2020
     
Sügissemester
2020
Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak     

Eesti keeles

30ak/h

 

või 
 

Eesti keeles

16ak/h

Selle baastaseme kursuse eesmärgiks on ühtlustada bakalaureusetaseme tudengite teadmisi ettevõtlusest ja luua kindel baas teiste ettevõtlusainete omandamiseks.
Aktiivõppe metoodika abil käivad tudengid läbi teekonna oma ettevõtlikkuse analüüsimisest ja äriidee otsimisest kuni ettevõtte kasvuga seotud probleemide lahendamiseni.  Käsitlemist leiavad turu ja konkurentsi analüüs, turundus ja hinna määramise meetodid, juhtimine ja töötajate motiveerimine, ärialane suhtlemine, ettevõtluskeskkond ja riskid. Tudengid saavad esmase ülevaate ettevõtluse alustamiseks vajalikest seadustest ja raamatupidamisest.
Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
     
Sügissemester
2020
Tehnoloogiaettevõtlus I 6 Ülle Pihlak     

Eesti keeles

60ak/h
klassiruumis

Kursuse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused skaleeritava äriidee genereerimisest, valideerimisest, väärtuspakkumise kujundamisest ja ärimudeli koostamisest. Kursus annab valmisoleku startup ettevõtte loomisele.
Tehnoloogiaettevõtlus I on loengute ja töötubade sari tudengitele, kes on huvitatud innovatsioonist ja skaleeritavate ideede elluviimisest. Tudengitele viiakse teadmised, kuidas kiirele kasvule orienteeritud tehnoloogiaettevõtteid arendatakse ideetasandilt töötava prototüübini. Selle käigus analüüsitakse uusimaid tehnoloogiatrende, genereeritakse ja valideeritakse ideid. Valitud äriideedele kujundatakse väärtuspakkumine ja koostatakse ärimudel. Määratletakse kliendisegmendid, hinnatakse turu suurust ning tehakse valmis esmased prototüübid. Kursuse käigus kohtutakse mitmete startup ettevõtjatega ja külastatakse nende ettevõtteid. Tundmiste kinnistamiseks moodustavad tudengid meeskonnad ja õpitu kinnistatakse teadmisi rakendades.
Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
Kursusele järgneb kevadsemestril 2021 Tehnoloogiaettevõtlus II
     
Sügissemester
2020
Loomeettevõtlus I  6 Juko-Mart Kõlar  

Eesti keeles

50ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on tutvustada loomemajanduse, loometööstuse ja loomeettevõtluse keskseid mõisteid, teooriaid ja mudeleid ning anda ülevaade loometööstuse erinevate alavaldkondade hetkeseisust ning olulisematest trendidest nii Eestis kui maailmas. Teiseks, luua praktiline kontakt loomevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide, ettevõtete ning ettevõtjatega.

Kursuse raames:
• Tutvustatakse loomemajanduse, loomeettevõtluse ning erinevate loometööstuse sektorite põhimõisteid ning peamisi teooriaid.
• Antakse ülevaade loomemajanduse olulisematest statistilistest näitajatest.
• Valmistatakse grupitööna ette piirkonna või linna brändinguprojekt.
• Uuritakse Eestis tegutsevate loomeettevõtete tarneahelat, ärimudelit ja finantsnäitajaid ning esitletakse tulemusi grupitööna.
• Lahendatakse praktiline kaasus tiimitöö vormis.
• Tutvutakse külalisloengute raames valdkonnas tegutsevate professionaalidega.
• Külastataks erinevaid loomeettevõtteid ja –organisatsioone.

Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
Kursusele järgneb kevadsemestril 2021 Loomeettevõtlus II 

     

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus (0413)

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Kursuste detailsemad ajakavad leiad  avalehelt 
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>
Detailsema hinnakirja leiad siit >>>