Avatud ülikooli ettevõtluse kursused

ALGUS KURSUSE NIMETUS

 

EAP    

Õppejõud HIND
Kevadsemester 2020 Loomeettevõtlus II 6 Jorma Sarv 540€

Eesti keeles

44ak/h

Kursuse eesmärgiks on tutvustada intellektuaalomandi kui loomemajanduse mootori ärilist potentsiaali loomemajanduse valdkonnas ning luua eeldused praktika läbimiseks valitud loovtööstuse sektoris.

Kursuse raames:
•    Tutvustatakse süvitsi intellektuaalomandi olemust ja selle ärilist potentsiaali loomemajanduses.
•    Loetakse ja analüüsitakse artikleid olulisematest arengutest loomemajanduses. 
•    Tutvutakse ja praktiseeritakse erinevaid loova mõtlemise tehnikaid. 
•    Lahendatakse praktilisi kaasusi tiimitöö vormis.
•    Tutvutakse külalisloengute raames valdkonnas tegutsevate professionaalidega. 
•    Külastataks erinevaid loomeettevõtteid ja –organisatsioone. 
•    Valmistatakse üliõpilased ette praktikaks nende poolt valitud loovtööstuse sektoris. 
Kursusele eelnes sügissemestril Loomeettevõtlus I , kuid II osa on võimalik läbida ka eelduskursust läbimata kui osalejal on varasem kogemus loomeettevõtluses
Kursus toimub teisipäeviti, kl 8.30-11.45 ja algab 4. veebruaril

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Äriplaan 3 Ülle Pihlak    240-270€

Eesti keeles

30 ak/h
 

 

või 16ak/h

 

Kursuse eesmärgiks on äri planeerimise alaste oskuste omandamine.
Antud kursus õpetab sõnastama äriideed, visiooni, missiooni ja eesmärke; hindama ärikeskkonda ja selle muutustega oma strateegias arvestama; määratlema äritegevuseks vajalikke ressursse; toodet või teenust arusaadavalt kirjeldama; analüüsima turgu ja konkurentsi; hindama nõudlust toote või teenuse järele; välja töötama müügistrateegiat; koostama finantsprognoose, teostama finantsanalüüsi ja riskianalüüsi. Õppetöö oluline osa on äriplaani koostamine ja selle kaitsmine. Auditoorsete rühmatööde abil õpitakse äriplaane analüüsima.
Kursusele registreerumise eelduseks on teadmised raamatupidamisest ja turundusest või vastavasisuliste baaskoolituste eelnev läbimine.
Päevane kursus (30ak/h) esmaspäeviti, kl 14.00-17.15, alates 3. veebruarist
Päevane kursus inglise keeles (30ak/h), kolmapäeviti, kl 14.00-15.30. alates  26. veebruarist. Õppejõud Marge Sassi  Kursuse kava

Õhtune kursus I (16ak/h) teisipäeviti, kl 17.30-19.00, alates 4. veebruarist
Õhtune kursus II (16ak/h) esmaspäeviti 5x, kl 17.30-20.45, alates 13. aprillist. Kur

     
  Kursuse kava (algus 13.04) Registreerumine      
Kevadsemester
2020
Game Design 3 Kalev Kärpuk 360€
Inglise keeles
30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised teadmised mängu disainist.

Kursus õpetab disainima mängu ideest valmistooteni. Kursuse käigus õpitakse mitmete keerukate, kuid efektiivsete ülesannete ja tööriistade abil mängu ideid analüüsima ja arendama kuni valmis kontseptsioonini. Ülesandeid lahendatakse nii individuaalselt kui ka rühmades. Lisaks mängu disaini teooriatele käsitletakse ka monetiseerimise ja arendamise põhimõtteid.
Kursus toimub neljapäeviti, ning algab 2. aprillil

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Search for Business Model 6 Kati Miller 540€

inglise keeles

48ak/h klassiruumis

 

Aine eesmärgiks on saada teadmisi ja oskusi:
• kuidas kavandada ja teostada innovatsioonieksperimente (et leida usaldusväärseid tõendeid uute ärimudelite jaoks)
• kuidas probleemi määratleda ja kinnitada
• kuidas prototüüpida ja valideerida lahendust
• kuidas mõõta edukust

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
Mis on innovatsioon, sisemineettevõtlus, startupi mõtteviis?
Mis on TAM-SAM-SOM, prototüüp vs MVP, madala, keskmise ja kõrge täpsusega prototüübid.
Mis vahe on ettevõtete ja startup-finantseerimise vahel?
4 strateegiat uue toote / teenusega turule sisenemiseks.
Innovatsiooni ekperimendi kavandamine (maandumislehe loomine)
Kuidas oma ideed müüa ja investeeringuid leida?
Kursus toimub neljapäeviti, kl 10-15-13.30 ning algab 20. veebruaril.
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral. 

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Digital Platforms 3 Meelis Kitsing  300€

inglise keeles

16ak/h

Over the past few years, a fundamentally different class of internet services has attracted users, made headlines, and increasingly garnered breath-taking market valuations. We live in a world where social media are taking on an increasing role in the formation and realisation of social capital, where the extent, nature and the capacity to construct and use digital social networks will redefine the notion of the digital divide. The power of social media and web technologies is yet to be fully explored in business. The profusion of social media services and ubiquity of personal devices through which these media can be accessed has created an environment in which issues and views can be formed and exchanged, with so much ease. Whilst interesting and valuable, these elements of emerging technologies are capable of navigating businesses into the potential pitfalls of the networked society. This course will explore, using new approaches, some designated thematic areas, however, on a purely advanced level for decision-making. It will provide the business leader insights into how to monetise the social graph to stay ahead in business while giving a much clearer and deeper knowledge of the nuances of these platforms in a bid to cater to the demands of the modern business in society. A course on Digital Platforms should surely acknowledge that our relationship with digital technologies now transcends the usual computer and an understanding of the processes of regular goings-on in business and industry.

The course covers the following topics:
• Platform Strategies;
• E-Business Models and Concepts;
• E-Business Application and Strategies;
• Security Threats to e-Business;
• Electronic Payment Systems;
• Hyper-games and Information Warfare.
Kursus toimub reedeti, laupäeviti (4x) ja algab 31. jaanuaril

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      

SÜGISSEMESTER 

2020

ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JUULIS 2020
     
Sügissemester
2020
Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak     

Eesti keeles

30ak/h

 

või 
 

Eesti keeles

16ak/h

Selle baastaseme kursuse eesmärgiks on ühtlustada bakalaureusetaseme tudengite teadmisi ettevõtlusest ja luua kindel baas teiste ettevõtlusainete omandamiseks.
Aktiivõppe metoodika abil käivad tudengid läbi teekonna oma ettevõtlikkuse analüüsimisest ja äriidee otsimisest kuni ettevõtte kasvuga seotud probleemide lahendamiseni.  Käsitlemist leiavad turu ja konkurentsi analüüs, turundus ja hinna määramise meetodid, juhtimine ja töötajate motiveerimine, ärialane suhtlemine, ettevõtluskeskkond ja riskid. Tudengid saavad esmase ülevaate ettevõtluse alustamiseks vajalikest seadustest ja raamatupidamisest.
Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
     
Sügissemester
2020
Tehnoloogiaettevõtlus I 6 Ülle Pihlak     

Eesti keeles

60ak/h

Kursuse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused skaleeritava äriidee genereerimisest, valideerimisest, väärtuspakkumise kujundamisest ja ärimudeli koostamisest. Kursus annab valmisoleku startup ettevõtte loomisele.
Tehnoloogiaettevõtlus I on loengute ja töötubade sari tudengitele, kes on huvitatud innovatsioonist ja skaleeritavate ideede elluviimisest. Tudengitele viiakse teadmised, kuidas kiirele kasvule orienteeritud tehnoloogiaettevõtteid arendatakse ideetasandilt töötava prototüübini. Selle käigus analüüsitakse uusimaid tehnoloogiatrende, genereeritakse ja valideeritakse ideid. Valitud äriideedele kujundatakse väärtuspakkumine ja koostatakse ärimudel. Määratletakse kliendisegmendid, hinnatakse turu suurust ning tehakse valmis esmased prototüübid. Kursuse käigus kohtutakse mitmete startup ettevõtjatega ja külastatakse nende ettevõtteid. Tundmiste kinnistamiseks moodustavad tudengid meeskonnad ja õpitu kinnistatakse teadmisi rakendades.
Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
Kursusele järgneb kevadsemestril 2021 Tehnoloogiaettevõtlus II
     
         

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus (0413)

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Kursuste detailsemad ajakavad leiad  avalehelt 
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>
Detailsema hinnakirja leiad siit >>>