Avatud ülikooli ettevõtluse kursused

ALGUS KURSUSE NIMETUS

 

EAP    

Õppejõud HIND

SÜGISSEMESTER 

2020

ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL. TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB HILJEMALT JUULIS 2020      
Sügissemester
2020
Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak    270€- 285€

Eesti keeles

30ak/h

(hind 285€)

 

või 
 

Eesti keeles

16ak/h
(hind 270€)

Selle baastaseme kursuse eesmärgiks on ühtlustada bakalaureusetaseme tudengite teadmisi ettevõtlusest ja luua kindel baas teiste ettevõtlusainete omandamiseks.
Aktiivõppe metoodika abil käivad tudengid läbi teekonna oma ettevõtlikkuse analüüsimisest ja äriidee otsimisest kuni ettevõtte kasvuga seotud probleemide lahendamiseni.  Käsitlemist leiavad turu ja konkurentsi analüüs, turundus ja hinna määramise meetodid, juhtimine ja töötajate motiveerimine, ärialane suhtlemine, ettevõtluskeskkond ja riskid. Tudengid saavad esmase ülevaate ettevõtluse alustamiseks vajalikest seadustest ja raamatupidamisest.
Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
     
Sügissemester
2020
Tehnoloogiaettevõtlus I 6 Ülle Pihlak    627€

Eesti keeles

60ak/h
klassiruumis

Kursuse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused skaleeritava äriidee genereerimisest, valideerimisest, väärtuspakkumise kujundamisest ja ärimudeli koostamisest. Kursus annab valmisoleku startup ettevõtte loomisele.
Tehnoloogiaettevõtlus I on loengute ja töötubade sari tudengitele, kes on huvitatud innovatsioonist ja skaleeritavate ideede elluviimisest. Tudengitele viiakse teadmised, kuidas kiirele kasvule orienteeritud tehnoloogiaettevõtteid arendatakse ideetasandilt töötava prototüübini. Selle käigus analüüsitakse uusimaid tehnoloogiatrende, genereeritakse ja valideeritakse ideid. Valitud äriideedele kujundatakse väärtuspakkumine ja koostatakse ärimudel. Määratletakse kliendisegmendid, hinnatakse turu suurust ning tehakse valmis esmased prototüübid. Kursuse käigus kohtutakse mitmete startup ettevõtjatega ja külastatakse nende ettevõtteid. Tundmiste kinnistamiseks moodustavad tudengid meeskonnad ja õpitu kinnistatakse teadmisi rakendades.
Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
Kursusele järgneb kevadsemestril 2021 Tehnoloogiaettevõtlus II
     
Sügissemester
2020
Loomeettevõtlus I  6 Juko-Mart Kõlar 527€

Eesti keeles

50ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on tutvustada loomemajanduse, loometööstuse ja loomeettevõtluse keskseid mõisteid, teooriaid ja mudeleid ning anda ülevaade loometööstuse erinevate alavaldkondade hetkeseisust ning olulisematest trendidest nii Eestis kui maailmas. Teiseks, luua praktiline kontakt loomevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide, ettevõtete ning ettevõtjatega.

Kursuse raames:
• Tutvustatakse loomemajanduse, loomeettevõtluse ning erinevate loometööstuse sektorite põhimõisteid ning peamisi teooriaid.
• Antakse ülevaade loomemajanduse olulisematest statistilistest näitajatest.
• Valmistatakse grupitööna ette piirkonna või linna brändinguprojekt.
• Uuritakse Eestis tegutsevate loomeettevõtete tarneahelat, ärimudelit ja finantsnäitajaid ning esitletakse tulemusi grupitööna.
• Lahendatakse praktiline kaasus tiimitöö vormis.
• Tutvutakse külalisloengute raames valdkonnas tegutsevate professionaalidega.
• Külastataks erinevaid loomeettevõtteid ja –organisatsioone.

Kursuse ajakava ning täpsem õppekava selgub juulis 2020
Kursusele järgneb kevadsemestril 2021 Loomeettevõtlus II 

     
Sügissemester
2020
Käivitusfirma võimalused ja riskid 1,5 Anu Ruul 157€

Inglise keeles

 

12al/h klassiruumis

 

Aine eesmärk on anda realistlik ning praktiline ülevaade start-up ettevõtlusest, sellega seotud raskustest, väljakutsetest, riskidest ja võimalustest. Samuti on aine eesmärk aidata ettevõtjaid ja tegevjuhte vältida tavapäraseid vigu ning teadlikult planeerida kriitilisi protsesse, mida start-up maailma vajab.
Kursusel käsitletakse start-up ettevõtlusega seotud riske ja võimalusi, valideerimise meetodeid ja mõõdikuid. Analüüsitakse asutaja/tegevjuhi isiklikke väljakutseid ja kaardistatakse võimalikud personaalsed ohud ning võimalused edasist karjääriarengut silmas pidades. Oluline osa kursusest on iseseisev töö, mille käigus tudeng saab praktikas kogeda praktiseerivate iduettevõtjatega suhtlemist.
Õpikeskkond: Aktiivne töö klassiruumis, töö meeskondades ja iseseisev töö.
Õppemetoodika: Meeskonna töö klassiruumis, loengud, mänguline eksamiks kordamine (Kuldvillaku vormis), iseseisev töö meeskondades ja presentatsioon.
Teoreetilised kontseptsioonid: Nutikas iduettevõte, kliendiarendusmudel, Lean Business Model, piraadimõõdikud, Startup mõõdikud (CAC, CLV...), prototüüp vs minimaalne elujõuline toode, turu suuruse määratlemine TAM-SAM-SOM mudeliga jt.
Kursuse täpne ajakava selgub hiljemalt juulis

     
Sügissemester
2020
Rahvusvaheline äri 3 Tiit Elenurm 297€

Eesti keeles

 

Kursus I - 16 ak/h klassiruumis
(hind 270€)

 

Kursus II- 30 ak/h klassiruumis

(hind 285€)

Kursuse eesmärk on selgitada rahvusvahelise äri põhiprintsiipe ja arendada rahvusvaheliseks äritegevuseks vajalikke alusteadmisi ja baasoskusi.

Kirjeldus: Rahvusvahelise äritegevuse liigid, väljakutsed ja kontseptsioonid. WTO ja majandusintegratsioon. Riskid rahvusvahelises äris. Kultuuribarjäärid rahvusvahelises äritegevuses. Välisturgudele sisenemine. Rahvusvahelised korporatsioonid ja ühisettevõtlus. Kodutööde ja rühmaarutelude abil analüüsitakse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise võimalusi.

Kursus I (16ak/h) toimub õhtustel aegadel
Kursus II (30 ak/h) toimub päevastel kellaagadel. Ajad selguvad hiljemalt juuliks.

     
Sügissemester 
2020
Äritegevus Aasia riikides 3 Ülle Pihlak  297-314€

Eesti keeles

 

Kursis I - 30ak/h klassiruumis. Hind 285 €

Kursus II - 16ak/h klassiruumis

Hind 270€

Aine eesmärgiks on arendada õppurites sallivust ja mõistmist teistsuguse kultuuritaustaga äripartnerite suhtes, laiendada nende silmaringi ja tulevase ärialase tegevuse haaret.

Kursusel käsitletakse Aasia erinevate regioonide kultuurilisi, majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid erisusi. Vaadeldavateks riikideks on Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea, Malaisia, Tai, Araabia Ühendemiraadid, Türgi ja India. Lisaks loengutele kasutatakse õppevormidena külalisesinejate poolt kirjeldatud kaasuste lahendamist. Informatsiooni otsimise ja selle analüüsimise oskuse arendamise eesmärgil koostab iga õppur referaadi tema poolt valitud majandusharu ärivõimaluste tuvastamiseks tema poolt valitud Aasia riigis.
Õpikeskkond: Õppimine toimub auditooriumis loengute, arutelude ja kolme kaasuse lahendamise teel ning iseseisva töö ülesandeid täites.
Õppemeetodid: Loeng, arutelu, kaasuste lahendamine, iseseisev töö.
Teoreetilised kontseptsioonid: Kursus toetub erinevatele vastava valdkonna viimastele teadusuuringutele.
Kursus I (30ak/h) toimub päevastel aegadel
Kursis II (16ak/h) toimub õhtustel aegadel.
Täpsed tunniplaanid selguvad hiljemalt juuliks.

     

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus (0413)

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Kursuste detailsemad ajakavad leiad  avalehelt 
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>
Detailsema hinnakirja leiad siit >>>