Avatud ülikooli majandusteooria kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkond
Õppekavarühm: Majandusteaduse õppekavarühm (0311) Ärinduse ja halduse õppesuund (041)
 


Kevadsemester
2020
Mikroökonoomika 6 Alar Kein 480€
 

Eesti keeles 

 30ak/h klassiruumis

 

 

 

Kursuse eesmärgiks on arendada majanduslikku mõtlemist, analüüsioskusi ja majanduslike probleemide struktureeritud lahendamist.
Seatud eesmägi saavutamiseks pakutakse üliõpilastele süsteemne ülevaade mikroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning meetodist. Teemade käsitluses keskendutakse kursuse käigus mikroökonoomika tähtsamate osade tutvustamisele – sh tarbija- ja firmateooria, erinevate turustruktuure ning –tõrgete (teoreetilisele) selgitusele. Samuti käsitletakse kursuse käigus tootmisisendite turgusid ja kokkuvõtvas osas ka üldist tasakaaluteooriat ning turgude efektiivsust ning (üldist) heaolu.

Kursus on alanud. 

     
  Kursuse kava (algus 3.02)      

Kevadsemester

2020

Makroökonoomika 6 Meelis Kitsing või
Renee Pesor 
480-540€

Eesti keeles
30 ak/h klassiruumis

 

Inglise keeles

60ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele teadmisi ja oskusi majanduse kui terviku lihtsamaks modelleerimiseks ja luua võimalused selle (vastuolulise reaalsuse) mõistmiseks. 
Seatud eesmägi saavutamiseks saavad üliõpilased süsteemse ülevaate makroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning lihtsamatest vaatlusviisidest. Teemade käsitluses pakutakse tasakaalustatud ülevaadet lühi- ja pikaajalisest, staatilisest ja dünaamilisest, suletud ja avatud, rahva- ja rahvusvahelisest majandusest ning endogeensetest ja eksogeensetest majandusarengu mudelitest/teguritest. Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele järgnevate makroökonoomika alateemade sisu ning keerukust: rahvamajanduse arvepidamine, majanduse monitooring, raha- ja valuutasüsteemi roll, makromajanduse tasakaal, majanduse tsüklilisus ning valitsuse majandus- ja eelarvepoliitika võimalused ning piirid. 
Kurus (60ak/h), inglise keeles,on alanud
Kursus (30ak/h) - eesti keeles, on alanud
     
  Kursuse kava (algus 3.03)      
Kevadsemester
2020
Behavioral Economics & Finance 3 Leonore Riitsalu
 
300€

Inglise keeles

16ak/h klassiruumis

The objective of the course is to provide an overview of behavioural economics and behavioural finance; to learn to acknowledge, measure and analyse behavioural biases and heuristics; to learn to apply behavioural insights in practice and to understand the ethical limitations of using nudges and choice architecture; to learn how behavioural biases and heuristics affect investment decisions.

The course covers the following topics: introduction to behavioural economics, heuristics and biases, nudges and choice architecture, ethical limitations and research methods, disposition effect, risk perceptions, forming portfolios, representativeness and familiarity, social interaction and investing, emotion and investment decision, self-control and decision making. 
Kursus on alanud

     
  Kursuse kava      

Sügissemester
2020

September- Detsember

ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB Juulis 2020
     

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>