Avatud ülikooli käitumisteaduste kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Sotsiaal- ja käitumisteaduste õppesuund,
Täiendkoolituse õppekavarühmad:  Sotsioloogia ja kulturoloogia (0314) , juhtimine ja haldus (0413)

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 
Kevadsemester
2020
Sotsiaalpsühholoogia 3 Liina Randmann  (EST)
Pablo Veyrat (ENG)
270€

Eesti keeles

30ak/h

 

 

Aine eesmärgiks on:
• tutvuda sotsiaalpsühholoogia põhiliste teooriate ja teadusuuringute tulemustega;
• mõista uurimismeetodeid, mida sotsiaalpsühholoogid kasutavad ja miks;
• aru saada uurimismeetodite kasutamise väärtusest ja teaduslike põhjenduste tähtsusest;
• õppida rakendama sotsiaalpsühholoogia õppetunde.

Kursus on sissejuhatus sotsiaalpsühholoogiasse. Sotsiaalpsühholoogia on teadus sellest, kuidas inimesed üksteisest mõtlevad, üksteist mõjutavad ja üksteisesse suhtuvad.
Kursus I (EST) - 30ak/h- kursus toimub teisipäeviti, kl 15.45-17.15 ning algab 4. veebruaril
Kursus II (ENG)- 30ak/h- kursus toimub neljapäeviti, kl 10.15-11.45 ning algab  6. veeburaril. Kursuse kava

     
  Kursuse kava (4.02)Registreerumine      
Kevadsemester
2020
Ärialane suhtlemine 3 Anu Lehing 270€

Eesti keeles

30ak/h

või 

Eesti keeles

16ak/h

 

või inglise keeles

30ak/h

Kursuse käigus arendatakse õppurites efektiivset, enesekindlat ja usalduslikku kommunikatsiooni oskust; aktiivset kuulaiseoskust, läbirääkimise oskust ning aidatakse mõista kommunikatsioonibarjääre ja arendada oskusi nende ületamiseks; arendatakse esinemisoskust.

Kursus hõlmab järgnevaid teemasid:
Ametialase suhtlemise alused, suhtlemise aksioomid ja protsessid, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus, avaliku esinemise alused ja tehnikad ning läbirääkimiste erinevad stiilid.
Kursus (30ak/h) toimub esmaspäeviti 14.00-15.30, ning algab 3. veebruaril.

     
  Kursuse kava (algus 3.02)Registreerumine      
Kevadsemester
2020
Kultuuridevaheline suhtlemine 3 Dasha Karpilovich 300€

Inglise keeles

16ak/h tundi

 

 

Sellel magistritaseme kursusel saavad  õppurid algteadmised kultuuride vahelistest erinevustest, kuidas me mõistame erinevaid kultuure, millised on kultuuride erinevad tasemed ja subkultuurid. Õppurid saavad teada kuidas suhelda erinevatest kultuuridest pärit inimestega ja tüüpilisematest vigadest, mida tehakse teiste kultuuri esindajatega suheldes, samuti kuidas vältida sagedamini esinevaid vigu ning stereotüüpe.

Maailmas on ligi 7000 erinevat kultuuri - igas kultuuris on erinevad ootused ja tavad äri tegemiseks. Selle kursuse käigus leitakse võimalusi kuidas suhelda efektiivselt ning vältida võimalikke takistusi.

Kursusel käsitletakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise erinevatele kultuuridele, et hõlbustada ettevõtluse rajamist seni tundmata kulutuuris. Kursuse käigus tuuakse näiteid erinevatest arusaamatustest kultuuride vahelises suhtlemises - kuidas tuvastada stereotüüpide tekkimisi ning nende vältimist suhete loomisel. Käsitletakse mõisteid „kultuurišokk“ ja „tagurpidi kultuurišokk“ ning kuidas neid ületada.
Õppurid saavad uusi teadmisi ja oskusi vahetades kogemusi arutelude, juhtumite ja grupiesitluste käigus.
Kursuse toimub neljapäeviti (4x) ning algab 19. märsil

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester
2020
Ärieetika 3 Mari Kooskora 270€

Eesti keeles

16ak/h

 

30ak/h

 

 

Kursuse eesmärgid on:
• Arendada eetilist teadlikkust ja õpetada tudengeid ära tundma probleemide eetilisi aspekte ning lisama eetilisi kriteeriume otsustamise protsessi;
• Tõsta teadlikkust ühiskonnas ja ettevõtetes esinevate eetiliste teemade kohta ja aidata tudengitel ning nende ettevõtetel luua usaldusväärseid suhteid oma klientide, töötajate, varustajate, omanike ja kogukondadega, kus nad tegutsevad;
• Aidata tudengitel mõista ja lahendada ärikeskkonnas ilmnevaid eetilisi dilemmasid.

Kursuse käigus antakse edasi selliseid teoreetilisi teadmisi ning arendadakse analüütilisi oskusi, mis on vajalikud eetiliste printsiipide õppimiseks ja rakendamiseks äritegevuses, juhtide / liidrite käitumises, otsustamisel ning eetiliste konfliktsituatsioonide lahendamisel.
Kursus I (30ak/h) kolmapäeviti, kl 10.15-13.30, alates 12. veebruarist

Kursis II (16ak/h) teisipäeviti, kl 15.45-17.15, alates 10. märtsist

     
Kevadsemester
2020
Käitumisökonoomika ja käitumuslik rahandus 3 Leonore Riitsalu 300€

Inglise keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade käitumisökonoomika ja käitumusliku rahanduse olemusest; õppida käitumuslikke tegureid (kõrvalekaldeid ja heuristikuid) märkama, hindama ning praktikas rakendamisel arvestama; mõistma nügimise ja valikute arhitektuuri kasutamise eetilisi piiranguid ning õppida kuidas need tegurid mõjutavad investeerimisotsuseid.

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
- sissejuhatus käitumusökonoomikasse
- heuristikud ja kõrvalekalded
- nügimine ja valikute arhitektuur
- eetilised piirangud
- käitumisökonoomikas kasutatavad peamised uurimismeetodid
- dispositsioon
- riskide tajumine
- investeerimisportfellide koostamine
- esinduslikkus ja tuttavlikkus
- sotsiaalsed mõjud investeerimisel
- emotsioonid ja investeerimisotsused
- enesevalitsus ja otsustamine
Kursus toimub nädalalõppudel (4x) ning esimene kohtumine on 31.jaanuaril, kl 9.00-12.15

     
  Kursuse kavaRegistreerumine      
Kevadsemester 
2020
Olulised raamatud  6 Hardo Pajula  750€
24ak/h klassiruumis
132ak/h iseseivat tööd
Kursuse kava    

September

-
Detsember

2020

Enamus sügissemestri kursusi algavad septembri esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka augusti keskel
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad juulis 2020
     

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega EBSi akrediteeritud õppekavadele vastavalt.

Täpsemad kursuse ajakavad leiad siit

Sügissemestri kursuste täpsed ajad peale jaanipäeva.
 

 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade kohta ning detailsemat aineprogrammi: kadri.osula@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>