Avatud ülikooli rahanduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Rahandus, pangandus ja kindlustus (0412); Majandusarvestus ja maksundus (0411)
 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 

August - Detsember

2020

 SÜGISSEMESTER ALGAB  22. AUGUSTIST
 KUID ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE ÕPPEKAVA; ÕPPEJÕUDUDE NING TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB HILJEMALT JUULIS 2020

ALLPOOL ESIALGNE NIMEKIRI KURSUSTEST (kõik kursused toimuvad inglise keeles)

     
Sügissemester
2020
Finantseetika- ja seadusandlus 3   285€
Sügissemester
2020
Finantsarvestuse keskkursus 3   285€
Sügissemester
2020
Ettevõtte rahandus 6   570€
Sügissemester
2020
Investeeringute juhtimine 3   285€
Sügissemester
2020
Start-Up`ide rahastamine 3   285€
Sügissemester
2020
Riskianalüüs ja juhtimine 3   285€
Sügissemester
2020
Aktsiainvesteeringud 3   285€
Sügissemester
2020
Võlakirjainvesteeringud 3   285€
Sügissemester
2020
Finants-ja juhtimisarvestus 6   750€
Sügissemester
2020
Ettevõtte rahandus 6   750€
Sügissemester
2020
Juhtimisotsuste tegemine ja finantsid 6 John Paul Broussard 630€

inglise keeles

32 ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on õppetada õppurei nägema ja analüüsima seost erinevate ettevõtte juhtimisel tehtavate otsuste ja nende finantsmõjude vahel.

Kursus koosneb loengutest ja kaasusanalüüsidest alljärgnevatel teemadel:
Finantsaruannete analüüs ja ettevõtte finantsseisu hindamine erinevate suhtarvude alusel. Finantsarvestus vs juhtimisarvestus. Ettevõtte tulevase maksujärgse kasumi ja rahavoogude prognoosimine. Finantsaruandluse kvaliteet, enimlevinud aruandlustrikid ja nende märkamine / korrigeerimine. Finantsaruannete korrigeerimine ettevõtete omavaheliseks võrdlemiseks. Reaaloptsioonid ja simulatsioonanalüüs. Palgasüsteemi ja tulemustasude seos töötajate tööpanusega.
Kursuse ajad selguvad hiljemalt juuli alguses

     

Sügissemester

2020

Nanodegree: Financial Reporting Standards Versus Managerial Reality 15 Aet Toots
John Playle
2250€

inglise keeles

52 ak/h klassiruumis

It is essential for any managers and specialists, including those working in the field of accounting and finance, to see how their job fits in the bigger picture not only in their own company but also globally. They are challenged by the conflict between being required to comply with the binding financial reporting standards and the managerial and entrepreneurial aims of decision-making. The nanodegree is meant to help solve this conflict by looking at how to make the best decisions for a company’s future from the financial management and decision-making point of view based on the information on past events in company reports.
Subjects within the nanodegree: 
 • Financial Reporting 3 ECTS                                     
 • International Comparative accounting 3 ECTS
 • Financial Statement Analysis 3 ECTS
 • Performance Management 3 ECTS
 • Business Development by Investment and Acquisition 3 ECTS
 • Capstone project 3 ECTS

Detailed information for each course will be available on June.
Each course can be taken separately. Each course in full module costs 405€
Module starts on September 3 and will continue every other week (Thursdays) until January 7th 2021

     
Sügissemester
2020
Nanodegree: Quantamentals I  15 John Paul Broussard 2250€

inglise keeles

52 ak/h klassiruumis

The purpose of nanodegree Quantamentals 1 is to provide participants an opportunity to learn about, and to implement data-based investment decision-making tools that incorporate both traditional fundamental analysis concepts, as well as recent advances in data-oriented quantitative techniques.  There is wide appeal for acquiring the knowledge and skills presented in Quantamentals 1, but the primary target group for this nanodegree contains those who want to learn how to join traditional fundamental investment concepts with quantitative investment techniques.  Individuals in this target group encompass, but are not limited too, fundamental stock pickers, traditional industry analysts, passive and active portfolio management professionals, as well as technically oriented investment professionals who are interested in balancing the technical aspects of finance with traditional fundamental investment concepts.

 

Subjects within the nanodegree:

 • Acquiring, Preparing, and Analyzing Basic Economic and Financial Data 3 ECTS
 • Understanding the Financial Statement 3 ECTS
 • Basic Quantitative Investment Tools 3 ECTS
 • Basic Stock, Bond, and Alternative Asset Opportunities 3 ECTS
 • Nanodegree Portfolio Formation Capstone Project 3 ECTS

Detailed information for each course will be available on June.
Each course can be taken separately. 
Module starts on August 22 and will continue every other week (Saturdays) until December 12 

     
2020 6 päevane koolitusprogramm ettevõttele      
inglise keeles

ajakava ning maht 
vastavalt ettevõtte soovile

6-päevane ingliskeelne koolitus ettevõtte rahandusest ning finantsaruandlusest ja -analüüsist

See ettevõtetele mõeldud ingliskeelne koolitus koosneb kolmest moodulist:

- finantsaruandlus,

- ettevõtte rahandus ja

- finantsaruannete analüüs

 

Koolitus sobib hästi ettevõtte töötajatele, kes tegelevad suuremal või vähemal määral finantsalaste küsimustega – kas siis informatsiooni kajastamisega, aruandlusega, otsustamisega, analüüsiga vms. Lisaks valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamisele tõstab koolitus ka osalejate tööalast motivatsiooni meeskonna liikmetega koostöös praktiliste finantsalaste ülesannete lahendamisel ning suurendab enesekindlust finantsalasel suhtlemisel rahvusvaheliselt.

Mooduli sisu ja hind kujuneb vastavalt ettevõtte soovidele ja vajadusele (ruumid, toitlustamine jmt). EBS pakub võimaluse meie ruumides kursuse korraldamiseks, samuti oleme valmis tulema ettevõtte ruumidesse, ka väljaspoole Tallinna. 

     
  Küsi pakkumist      

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>
Üldise hinnakirja leiad siit >>>