Avatud ülikooli rahanduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Rahandus, pangandus ja kindlustus (0412); Majandusarvestus ja maksundus (0411)
 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 
Kevadsemester
2020
Finantsarvestus 6

Aet Toots

540€

Inglise keeles

60ak/h
klassiruumis

Baastaseme kursus algajale
Kursus annab ülevaate finantsaruannetest ja nende koostamisel rakendatavatest arvestusprintsiipidest ning finantsaruandluse olemusest ja vajalikkusest. Kursuse teemasid kaetakse kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud finantskvalifikatsiooni ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) F3 eksami programmi vastavate teemadega.

Kursusel käsitletavateks teemadeks on: finantsarvestuse olemus ja eesmärgid; majandustehingute analüüs ja arvestus; finantsaruannete koostamine: kasumiaruanne, finantsseisundi aruanne ehk bilanss, omakapitali muutuste aruanne, rahakäibe aruanne; finantsaruannete analüüs.

Kursus annab ülevaate finantsaruannetest ja nende koostamisel rakendatavatest arvestusprintsiipidest ning finantsaruandluse olemusest ja vajalikkusest.
Kursusel käsitletavateks teemadeks on: finantsarvestuse olemus ja eesmärgid; majandustehingute analüüs ja arvestus; finantsaruannete koostamine: kasumiaruanne, finantsseisundi aruanne ehk bilanss, omakapitali muutuste aruanne, rahakäibe aruanne; finantsaruannete analüüs.
Kursus on alanud

     
  Kursuse kava      
Kevadsemester
2020
Juhtimisarvestus 3 Aet Toots või Urmas Kaarlep 240€ või 270€

Eesti keeles

16 ak/h ja 30ak/h
klassiruumis

 

Inglise keeles

30ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi juhtimisarvestuse mudelite ning meetodite kasutamiseks.

Kursusel käsitletakse finants-ja mittefinantsinfo kasutamist planeerimiseks, hindamiseks, ressursside eesmärgipäraseks kasutamiseks ja otsuste langetamiseks vaadeldes järgmisi teemasid: raamatupidamisaruannete analüüs; raamatupidamisinfo kasutamine otsustamisel; tellimus-, protsessi ja toimingupõhine omahinna kalkuleerimine; kulu-maht-kasum analüüs; kuluinfo kasutamine otsustamisel; finantsplaneerimine.
Kursused on alanud

     
  Kursuse kava 3.02 (õhtune grupp)        
Kevadsemester
2020
Ethics and Finance 3 Nebojsa Dimic 270€

Inglise keeles
 

12 ak/h

klassiruumis

The course provides an overview of topical themes related to ethics in finance and corporate social responsibility. The main objective of the course is to enhance students’ awareness of how corporate responsibility and ethics impact the key business processes and strategies of firms. Tools for identifying ethical issues will be introduced and evaluated. The course will enhance students’ generic skills in critical thinking as well as written and oral expression. The course also aims to develop competencies in terms of interpersonal skills, team work, and cross-cultural co-operation.

 

The term “corporate social responsibility” (CSR) didn’t enter our vocabulary until a few decades ago; today it is everywhere in the business world. Furthermore ethics in finance has become a substantial field of inquiry, with its own well-developed research literature. And, as many corporations went multinational, the concepts of ethics in finance and CSR went global, expanding the importance of company’s social and environmental impacts to all the countries where it does business and thus extending its responsibilities beyond the legal boundaries of the firm to encompass the behaviour of suppliers and even host governments. The idea of corporations as simply wealth creating organizations with no obligations to the society and the environment is no longer acceptable. A course on Ethics in Finance examines numerous corporate initiatives that attempt to address these challenges as well as how they are being evaluated in the public eye.
Kursus on alanud

     
Kevademester
2020
Juhtimisotsuste tegemine ja finantsid 6 John Paul Broussard 600€

Inglise keeles
 

32ak/h

klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on õppetada õppurei nägema ja analüüsima seost erinevate ettevõtte juhtimisel tehtavate otsuste ja nende finantsmõjude vahel.

Kursus koosneb loengutest ja kaasusanalüüsidest alljärgnevatel teemadel:
Finantsaruannete analüüs ja ettevõtte finantsseisu hindamine erinevate suhtarvude alusel. Finantsarvestus vs juhtimisarvestus. Ettevõtte tulevase maksujärgse kasumi ja rahavoogude prognoosimine. Finantsaruandluse kvaliteet, enimlevinud aruandlustrikid ja nende märkamine / korrigeerimine. Finantsaruannete korrigeerimine ettevõtete omavaheliseks võrdlemiseks. Reaaloptsioonid ja simulatsioonanalüüs. Palgasüsteemi ja tulemustasude seos töötajate tööpanusega.
Kursus on alanud

     
Kevadsemester 2020 Käitumisökonoomika ja käitumuslik rahandus 3 Leonore Riitsalu
Hannu Kahra
300€
Inglise keeles
16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade käitumisökonoomika ja käitumusliku rahanduse olemusest; õppida käitumuslikke tegureid (kõrvalekaldeid ja heuristikuid) märkama, hindama ning praktikas rakendamisel arvestama; mõistma nügimise ja valikute arhitektuuri kasutamise eetilisi piiranguid ning õppida kuidas need tegurid mõjutavad investeerimisotsuseid.

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
- sissejuhatus käitumusökonoomikasse
- heuristikud ja kõrvalekalded
- nügimine ja valikute arhitektuur
- eetilised piirangud
- käitumisökonoomikas kasutatavad peamised uurimismeetodid
- dispositsioon
- riskide tajumine
- investeerimisportfellide koostamine
- esinduslikkus ja tuttavlikkus
- sotsiaalsed mõjud investeerimisel
- emotsioonid ja investeerimisotsused
- enesevalitsus ja otsustamine

Kursus on alanud

     
  Kursuse kava      
2020 6 päevane koolitusprogramm ettevõttele      
inglise keeles

ajakava ning maht 
vastavalt ettevõtte soovile

6-päevane ingliskeelne koolitus ettevõtte rahandusest ning finantsaruandlusest ja -analüüsist

See ettevõtetele mõeldud ingliskeelne koolitus koosneb kolmest moodulist:

- finantsaruandlus,

- ettevõtte rahandus ja

- finantsaruannete analüüs

 

Koolitus sobib hästi ettevõtte töötajatele, kes tegelevad suuremal või vähemal määral finantsalaste küsimustega – kas siis informatsiooni kajastamisega, aruandlusega, otsustamisega, analüüsiga vms. Lisaks valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamisele tõstab koolitus ka osalejate tööalast motivatsiooni meeskonna liikmetega koostöös praktiliste finantsalaste ülesannete lahendamisel ning suurendab enesekindlust finantsalasel suhtlemisel rahvusvaheliselt.

Mooduli sisu ja hind kujuneb vastavalt ettevõtte soovidele ja vajadusele (ruumid, toitlustamine jmt). EBS pakub võimaluse meie ruumides kursuse korraldamiseks, samuti oleme valmis tulema ettevõtte ruumidesse, ka väljaspoole Tallinna. 

     
  Küsi pakkumist      

August - Detsember

2020

 SÜGISSEMESTER ALGAB  22. AUGUSTIST
 ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE ÕPPEKAVA; ÕPPEJÕUDUDE NING TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB HILJEMALT JUULIS 2020

ALLPOOL ESIALGNE NIMEKIRI KURSUSTEST (kõik kursused toimuvad inglise keeles)

     
Sügissemester
2020
Finantseetika- ja seadusandlus 3   285€
Sügissemester
2020
Finantsarvestuse keskkursus 3   285€
Sügissemester
2020
Ettevõtte rahandus 6   570€
Sügissemester
2020
Investeeringute juhtimine 3   285€
Sügissemester
2020
Start-Up`ide rahastamine 3   285€
Sügissemester
2020
Riskianalüüs ja juhtimine 3   285€
Sügissemester
2020
Aktsiainvesteeringud 3   285€
Sügissemester
2020
Võlakirjainvesteeringud 3   285€
Sügissemester
2020
Finants-ja juhtimisarvestus 6   750€
Sügissemester
2020
Ettevõtte rahandus 6   750€
         

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>
Üldise hinnakirja leiad siit >>>