Euroopa klass

... annab Sulle teadmised ja arusaama maailma suurima majandustsooni toimimisest. Õppetöö käigus avanevad võimalused viibida rahvusvahelises keskkonnas avardavad Sinu maailmapilti ning aitavad mõista Euroopa kultuurilugu. 

Euroopa klassis õppimise eelduseks on ...

 • soov ja võime õppida 25% õppeaineid inglise keeles
 • kõrgendatud huvi kultuuriloo, poliitika ja ettevõtluse vastu
 • soov osaleda iga-aastastel õppereisidel Euroopas
 • julgus võtta vastu otsuseid ja mõelda iseseisvalt 

Miks ei võiks just Sinust saada tulevane rahvusvahelise ettevõtte juht või hoopis diplomaat? EBS Gümnaasiumi Euroopa klass on selleks hea stardipakk. 

 

Õpingutega alustamiseks on vajalik:

 • kõrge keskmine hinne
 • heal tasemel inglise keel
 • esitada põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus
 • esitada isikut tõendav dokument
 • täita sooviavaldus
 • läbida edukalt sisseastumiskatsed ja vestlus

Huvi korral pakume tugevamatele täiendusõpet ja vajaduse korral tugiõpet. Andekatele ja silmapaistvatele õppuritele pakume vabatahtlikke eriprogramme. Toimuvad õppereisid äriettevõtetesse ja kohtumised ettevõtjatega. EBS Gümnaasium toetab silmapaistva akadeemilise sooritusega, perspektiivikaid või ühiskondlikult aktiivseid gümnaasiumiastme õpilasi osalise või täieliku õppemaksuvabastuse või -soodustusega. Kõigest lähemalt meie stipendiumistatuudis.

Õpingute tasu on 2800 eurot õppeaastas. Tasu sisaldab kõiki õppetööks vajalikke materjale.

Õppeaasta algus
2.

Ootame oma õpilasi kooli 2. septembril ja kell 9:00 kui direktor tervitab aulas uusi ja olemasolevaid õpilasi ning õpetajaid.

Vastuvõtt

Eesti riigi prioriteet on ettevõtluse arendamine, sest ettevõtlus on see, mis riigile väärtust loob. Ettevõtliku inimese kasvatamine algab juba koolist. EBS Gümnaasiumis õpetatakse majandust süvendatult. EBS Gümnaasiumi lõpetaja on valmis alustama oma ettevõttega, sest ta on läbinud lisaks majandusalustele ja äriplaani algkursusele ka rahanduse ja finantsvahenduse ning turunduse ja juhtimise kursuse.

 

Käesoleva aasta sisseastumiskatsed saab teha individuaalse kokkuleppe alusel gymnaasium@ebs.ee . Testide tegemiseks on aega 2 tundi. 

 

EBS Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: ettevõtluse, Euroopa õpingute ja rahvusvaheline suund.

Sisseastujal tuleb teha ülesanded:

 • eesti keeles - essee etteantud teemal;
 • matemaatikas;
 • inglise keeles.

Katsetele saab registreeruda SIIN.

 

Katsetele palume kaasa võtta kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument. Võtame vastu kuni 50 uut õpilast. Pärast testide läbivaatamist toimuvad vestlused. Vestluse aja kokkuleppimiseks saadetakse teile vastavasisuline e-kiri. 

Kui põhikooli eeldatavad tulemused on väga head, on võimalik kandideerida ja vestlusele tulla ilma katseid tegemata. Selleks palume saata motivatsioonikiri ja väljavõte hinnetelehest aadressile gymnaasium@ebs.ee

 
Kui antud kuupäevad ei sobi, siis on eraldi kokkuleppe alusel võimalik leida lisaaeg. Selleks saatke palun oma sooviavaldus koos põhjendusega aadressile gymnaasium@ebs.ee).
Lisainfo telefoni teel 665 1384 või e-posti teel gymnaasium@ebs.ee.  

 

Isiku kooli vastuvõtmise kord.

 

Tasud ja finantseerimisvõimalused