International Business Administration MA Helsingis

Ülevaade

Õppekava eesmärk on anda üliõpilastele laiapõhjaline erialane teadmistepagas organisatsiooniarenduse valdkonnas, mida tasakaalustavad asjakohased äriteadmised ja professionaalsed oskused, mida rahvusvaheline tööturg üliõpilastelt tulevikus eeldab. Erinevad õppemeetodid ja praktiline lähenemine aitavad arendada erialaseid oskusi, näiteks kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamist, meeskonnatööd, loovust, mis kuuluvad lahutamatult õppekava juurde. Õppetöö toimub inglise keeles ning loengud toimuvad peamiselt EBS Helsingi filiaalis.

Õppekava läbimisel: 

 • Omandad laiapõhjalised teadmised ettevõtete toimimisest ning spetsiifilised teadmised kas organisatsiooni muudatuste juhtimises, turunduses või ettevõtte finantsjuhtimises;
 • oled teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piiridest ja sotsiaalsest mõjust ning on võimeline eelpool toodut arvestama keerulistes olukordades;
 • oled võimeline kriitiliselt rakendama laiapõhjalisi, süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ärialastest alus- ja kaasaegsetest teooriatest, kontseptsioonidest, praktilistest printsiipidest ja protsessidest erinevatel juhtimisalastel positsioonidel rahvusvahelises kontekstis;
 • oled võimeline lahendama probleeme, omades vajalikke oskusi komplitseeritud probleemide teadvustamiseks, formuleerimiseks ja lahendamiseks ning võimet tegutsema ebakindlas keskkonnas piiratud ressurssidega;
 • oled võimeline toime tulema muudatuste ja väljakutsetega, mida toob endaga kaasa ettevõtete digitaliseerimine. 

Üliõpilase profiil

 • Ootame õppima tänaseid ja homseid spetsialiste, konsultante, valdkonna- ning meeskonnajuhte.
 • Õppima asumise eelduseks on eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad. Kui sisseastumiseks vajalikke eeldusaineid ei ole läbitud, võib kandidaadil tekkida vajadus läbida vastavad eeldus- või täiendkursused. 

Spetsialiseerumissuund

Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul 

Organisatsiooni muutuste ja juhtimise erialamoodul annab põhjalikud teadmised organisatsiooni muutuste juhtimisest digitaalse transformatsiooni ajastul. Erialamoodulis on ühendatud tänapäevased teoreetilised kontseptsioonid ja tulevikusuundumuste analüüs, mis loob üldise arusaama organisatsiooni muutuste ja juhtimise põhiteooriatest. See annab ettevalmistuse organisatsiooni muutuste juhtimiseks ja oskused parima juhtimistava rakendamiseks tänapäeva äriorganisatsioonides.

 

Mooduli edukalt läbinu: 

 • mõistab ja omab nägemust organisatsiooni muutuste eesmärgi ja teoreetiliste põhimõtete erinevatest tõlgendustest järgmistes valdkondades: organisatsiooni muutuste liigid ja kulg, organisatsiooni valmisolek muutusteks, organisatsiooni ja keskkonna koostoime;
 • mõistab postindustriaalset juhtimiskeskkonda ja muutusi organisatsioonides ning tunneb strateegilise juhtimise põhikoolkondi ja vahendeid;
 • tunneb juhtimispädevust, sealhulgas loova juhtimise ja transformatsioonilise juhtimise meetodeid, mis aitavad toime tulla tänapäevaste juhtimisprobleemidega;
 • mõistab ärieetika ja eetilise juhtimise olemust, oskab võrrelda ja analüüsida erinevaid teooriaid ja teab nende mõju tegelikele äriorganisatsioonidele;
 • orienteerub erinevates kultuurides ja allkultuurides globaalses kontekstis;
 • suudab tõhusalt tegutseda juhina globaalses ärikeskkonnas ning diagnoosida ja leida lahendusi kultuuridevahelistele konfliktidele;
 • on valmis töötama ametikohtadel, mis eeldavad selliseid oskusi nagu analüütiline mõtlemine, muutuste tõhus juhtimine, eetiliste otsuste tegemine, hea esinemis- ja läbirääkimisvõime, inimeste motiveerimine ja innustamine;
 • suudab kindlaks teha juhtimisprobleeme ja hinnata nende seost uurimistöö teemaga.

Spetsialiseerumissuuna õppeained on: 

 • Organizational design
 • Managing teams
 • Strategic Leadership
 • Change Management
 • Cross-Cultural Communication
 • Ethics and Responsibility in Business and Leadership

 

Olulised kuupäevad
8.

Avalduste esitamise tähtaeg. Kandideeri Dream Apply's! 

10.

Järgmised vastuvõtuvestlused. 

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Avalduse täitmine Sisseastumise Infosüsteemis DreamApply. Avalduse täitmisel palume lisada ankeedile manusena kaasa ka CV.
 • Toimuvad vastuvõtuvestlused. Vastuvõtuintervjuu raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
 • Vastuvõetud tudengitega sõlmitakse õppelepingud
 • Esimese osamakse tasumine. 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

 

Võta ühendust

 

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

 • Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
 • *Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.
 • Õppeosakond teavitab kandidaati, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam. Inglise keele eksam EBSis koosneb suulisest ja kirjalikust osast.  
 • Inglise keele sisseastumistingimust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test. Vaata lähemalt SIIT
 • Vastuvõtuintervjuu.

Õppeained

SEMESTER Õppeaine EAP VASTUTAV ÕPPEJÕUD
SEMESTER 1      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo, Andres Tupits
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
SEMESTER 2      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Playle
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Kaire Põder
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6 Kaire Põder, Karmo Kroos
SEMESTER 3      
  Major in: Organisational Change and Leadership in Digital Era    
  Organisational Design and Development 6 Kätlin Pulk
  Managing Teams 6 Piret Masso
  Strategic Leadership 6 Ester Eomois
  Managing Change in Digital Era 6 Marko Rillo
  Cross-Cultural Communication 3 Dasha Karpilovitch
  Ethics in Digital Age 3 Mari Kooskora
SEMESTER 4      
  Master´s Thesis 15  
  Seminar of Master's Thesis 3  
  Optional courses 6  
  Elective courses 6  
  *EBS jätab endale õiguse teha õppekavades muudatusi.     

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õpingute maksumus

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (95 eurot/1 EAP Tallinnas). Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 • Semestri õppemaks on 2600 eurot.
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2635 eurot. 

 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Sooviavaldus saada 10. juuliks e-posti aadressil triin.sillaots@ebs.ee.