DiSC® hindamisvahend ja metoodika

DiSC® - tunne ennast ja teisi!

 

DiSC® on inimkäitumist seletav ja lahtimõtestav mudel, mis kirjeldab inimeste erinevaid käitumiseelistusi ja nendest tulenevaid käitumisstiile.

 

lgal inimesel on just temale omane loomupärane käitumisstiil. Pole olemas häid ega halbu DiSC® käitumisstiile, vaid on head või vähem head oskused juhtida oma loomupärast käitumist. DiSC® metoodika võimaldab anda võtme teiste isikute (sh alluvate ja kolleegide) käitumismudelite kindlaksmääramiseks.

 

EBS Executive Education on IPB Partners OÜ poolt sertifitseeritud DiSC® esindaja. 

 

DiSC® koolituse väljundiks on:

  • osalejate täpsem enesetundmine ja enesejuhtimise oskuste suurenemine;
  • teiste (alluvate, kolleegide) parem mõistmine ja nende isiksuslike erinevuste aktsepteerimine ning konstruktiivne ärakasutamine allüksuse ja kogu organisatsiooni eesmärkide huvides;
  • mõjutamisoskuste (sh enesekehtestamise ja innustamise oskuste) suurenemine;
  • konfliktilahenduse oskuste tõus.

 

Vaata lisaks mis on DiSC® SIIT

 

 

DiSC® metoodika kohta lisainfo saamiseks või DiSC® koolituse tellimiseks palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti