Mikrokraadid

VÕTA JUHTIMINE ÜLE JA TUTVU MEIE KÕIKIDE MIKROKRAADIDEGA SIIN!
 

Alates sügissemestrist 2023 nimetati EBSi nanokraadid ümber mikrokraadideks. 2023. aasta sügiseni omandatud nanokraadid jäävad kehtima endise nime ja väärtusega (15 EAP). Alates sügisest pakume ka bakalaureusetaseme mikrokraade (12-18 EAP).

 

Ühiskonna ja majanduse praegune areng tõstab haridussüsteemi keskmesse iseseisva ja ennastjuhtiva õppija. Klassikaliste kraadiprogrammide kõrval on järjest tähtsamale kohale tõusnud võimalus varasemalt omandatud teadmisi ja oskuseid kiiresti värskendada. Estonian Business School on Eesti ülikoolidest esimene, kes hakkas pakkuma mikrokraade.

EBSi mikrokraadid on magistri- või bakalaureuse õppe valikmoodulid, mis keskenduvad kindlale valdkonnale: näiteks rohemajandus ja digitaalne transformatsioon, juhtimine, andmehaldus, kommunikatsioon ja turundus, rahandus ja majandusarvestus. EBSi mikrokraadid annavad sulle alati värskeimad teadmised. „Mikrokraade disainides oleme lähtunud põhimõttest, et loome ja kohandame need vastavalt tööturu väljakutsetele,“ selgitab EBSi magistriõppe juht Jim Seltenrijch.

 

Miks mikrokraadi programm sulle hea on?

 • Kiiresti muutuv tööelu eeldab uuendatud teadmisi ja oskuseid, isegi kui sul on varasemast magistrikraad juba olemas.
 • Konkreetse valdkonna süvakursus võimaldab omandada kaasaegseid ning tulevikuperspektiiviga teadmisi.
 • Süsteemne ja lühike õppeperiood (9 nädalat) võimaldab oskuseid ja teadmisi omandada tempos, mis soosib uute harjumuste kujunemist ning sobitub ka sinu töökorraldusse.
 • Avarda silmaringi ja ärivõrgustikku – grupis on erialase töökogemusega eksperdid ning vähemalt kolmeaastase juhtimiskogemusega inimesed.
 • Programmi eduka lõpetamise järel omistatakse sulle EBSi mikrokraadi tunnistus väärtusega 15 ECTSi, mille saad kanda mistahes maailma ülikooli õppekava osaks õpiväljundite kattuvuse korral ning jätkata soovi korral kraadiõpingutega.

Mis kasu saab sinu ettevõte?

 • Kaasaegsete oskustega töötaja on ettevõtte jaoks väärtuslik investeering, seda nii olemasolevate oskuste uuendamise kui uute oskuste omandamise puhul.
 • Uued teadmised ja oskused võimaldavad töötajal rakendada uuenduslikke meetodeid ja lahendusi, mis aitavad organisatsioonil või ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ning tagada konkurentsieelised.
 • Programmi raames tehtavad grupi- ja kodutööd saab õppur siduda oma tööeluga, seega saab lahendatud ka nii mõnigi reaalne ärialane väljakutse.
 • Töötajate arendamine on olulisel kohal ettevõtte väärtuspakkumises.

Kevadsemester 2024

 • Going Green: Company-Level Changes*, toimub ajavahemikus 19. jaanuar  – 15. märts 2024. Registreerumine avatud.
  Programm keskendub ettevõtete tasandil tehtavatele muudatustele, mis aitavad kaasa kestliku ettevõtluse arengule ning arvestavad rohereformiga kaasnevat. Programmis olevad kursused käsitlevad ringmajanduse mudelite kavandamist ja juhtimist, toote elutsükli hindamine, jätkusuutlikku turundust, samuti ettevõtlusega seotud õigusnorme. Mikrokraad on mõeldud neile kes soovivad rohelistele nõuetele vastamiseks paremini mõista ettevõtte tasandi muudatusi, ning juhtivtöötajatele, sh juhtidele, kes vastutavad strateegilise suuna seadmise ja elluviimise eest. Osalemine eeldab kokkupuuteid või eelnevaid teadmisi jätkusuutlikuse valdkonnast.
  Lektorid: Kerli Kant Hvass, Ivo Krustok, Mehruba Haque, Katri Kerem. Mari Kooskora + guest lectures.
 • Data-Based Decision-Making and Leadership*  toimub ajavahemikus 19. jaanuar  – 15. märts 2024.
  Registreerumine avatud.

  Meie uusim mikrokraadi programm on loodud toetatamaks tulevasi liidreid ning juhte oluliste oskustega, mis on vajalikud andmepõhise otsustamise ja tõhusa juhtimise jaoks. Programm katab kolme peamist teemat: andmeanalüütika, strateegiline planeerimine ja organisatsioonilise muudatuste juhtimine.
  Praktiliste harjutuste ja reaalsete juhtumianalüüside kaudu saavad osalejad praktilisi teadmisi äritegevuse kasvu ja operatiivse tõhususe saavutamiseks. Ideaalne info- ja kommunikatsioonivaldkonna spetsialistidele, spetsialistidele nii tootmise ja finantssektoritest kuna programm sillutab teed andmeteaduse ja praktiliste ärirakenduste vahele.
  Lektorid: Dmitrij Żatuchin jt  (täpsustamisel)

 • Strategic Communication*, toimub ajavahemikus 11. aprill – 25. mai 2024

  See kolmandat korda toimub mikrokraadi programm tutvustab sulle tänapäevase ärikommunikatsiooni võtmeaspekte. Nelja kursuse ja seitsme nädala jooksul omandad praktilisi oskusi ja tehnikaid, et mis aitavad sinu ettevõttel tõhustada oma ärikommunikatsiooni strateegiaid. Kommunikatsiooni põhialuste tundmine, kaasahaarava sisu loomine erinevatele platvormidele ning teadmised brändi arendamise ja juhtimise kohta aitavad sul saavutada edu tänapäeva ärikommunikatsiooni dünaamilises keskkonnas. 2023 aasta juunis aastal omistati programmile üliõpilaste tagasiside põhjal parima mikrokraadi tiitel. 
  Lektorid: Scott Abel, Piret Masso, Katri Kerem, Scott Diel

 • Leadership in Digital Era*,  toimub ajavahemikus 11. aprill –  25. mai 2024

  Rõhuasetusega 21. sajandi oskustele läheb see juhtimisalane mikrokraad kaugemale traditsioonilisest teadmiste omandamisest, keskendudes eelkõige töötajate pädevuste arendamist ebakindlates ja keerulistes keskkondades. Prgrammi kursused hõlmavad juhtimise ja juhtimise põhimõtteid, efektiivse suhtlemise ja esitlusoskuste omandamist, loovaid ja mängulisi juhtimislähenemisi ning mitmekesiste globaalsete meeskondade juhtimist. Programmi lõpuks on õpilased valmis rakendama parimaid juhtimispraktikaid, viima läbi muudatusi organisatsioonis ning juhtima inimesi juba igapäevaseks saanud digitaalses ajastus. 
  Lektorid: Ester Eomois, Annemarie Steen, Merle Liisu Lindma

 • Managerial Decision-Making, programm toimub 29. jaanuarist 20. maini (ajakava täpsutamisel)
  Programm pakub baasteadmisi majanduse, finantside ja juhtimisotsuste valdkondades, samuti ärialase suhtluse ja protokolli oskusi. See on hea võimalus neile, kellel puuduvad eelnevad majandus- või finantsalased teadmised, karjäärimuutjatele ning alustavatele ettevõtjatele, mitte-äri erialade üliõpilastele, eelkõige neile kes vajavad äriteadmisi täna ja kohe oma valdkonna edendamiseks. Mikrokraadi põhiteemad hõlmavad tarbija- ja ettevõtjateooriat, turustruktuure, rahanduse alustalasid, kuluarvestust ning tõhusat suhtlust rahvusvahelises ärikeskkonnas. 
  Lektorid: Aet Toots, Alar Kein, Gaygysyz Ashyrov, Anu Lehing

 • Introduction to Financial Management, programm toimub 29. jaanuarist 20. maini (ajakava täpsutamisel)
  Mikrokraad on mõeldud neile, kellele pakub huvi finants- ja investeerimisjuhtimine. Programmi lõpetamisel oskavad õpilased hinnata erinevaid investeerimisvõimalusi ja riske, vastates Chartered Financial Analyst (CFA) 1. taseme nõuetele. See bakalaureusetaseme mikrokraad on suunatud neile, kellel on eelnev finantsalane taust või kogemus selles valdkonnas. 15 punktine veebruarist maini kestev programm hõlmab kursusi: Valuation of Securities, Risk Management , Investment Management Game , Professional Negotiations .
  Lektorid: Alar Kein, Juan Sáenz Diez, Ilona Nurmela 

Sügissemester 2024

 • Green Transition and Sustainable Economy Foundations* Eeldatav toimumise aeg august- oktoober 2024. 
  Roheteemadele pühendatud mikrokraad on mõeldud inimestele kes vastutavad oma ettevõtte strateegia ja otsuste elluviimise eest ning soovivad paremini mõista jätkusuutliku majanduse väljakutseid ja võimalusi. 
  Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus. Õppeprogrammi kursused käsitlevad teemasid millega ettevõtted seisavad silmitsi praegusel jätkusuutlikkuse ja rohepöörde ajastul – olgu see puhta tehnoloogia ettevõtlus, CO2 heitkoguste vähendamise tähtsus, ressursitõhususe või tootlikkuse probleemid jne. Oluline on mõista sotsiaalseid, keskkonna- ja majanduslikke tegureid, mis kaasnevad kestliku majandusele ülemineku teemadega.
  Programm sobib ka õppuritele, kel ei ole varasemat kogemust rohevaldkonnas. Tutvu 2023 toimunud programmiga.
 • Sustainable and Green Finance* Eeldatav toimumise aeg oktoober-  detsember 2024.
  Mikrokraadi programm on loodud selleks, et anda ettevõtete jätkusuutlikkuse ekspertidele või valdkonna spetsialistidele teadmised rohelisest rahandusest ning sellest, kuidas teha keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt vastutustundlike investeeringuid. Roheline rahandus on osa kestlikust rahandusest ja tähendab investeeringuid, mis aidatavad saavutada jätkusuutliku keskkonnapoliitika eesmärke ning vastavad Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskavale. Rohelise rahanduse toetamine on oluline, sest keskkonnaalaste eesmärkide täitmine on suuresti just investeeringuküsimus. Osalemine eeldab eelteadmisi kesklikuse ja rohevaldkonnas. Osalemine ei eelda põhjalikke finantsteadmisi. Tutvu toimunud programmiga siin.
 • Digital Innovation and Transformations*  Eeldatav toimumise aeg august- oktoober 2024.
  Mikrokraadiprogramm keskendub digitaalse muutuse erinevatele aspektidele ning osalejad saavad praktilisi kogemusi digitaalsete projektide elluviimisel ning organisatsiooni arengu edendamiseks.  Üheksanädalase koolitusperioodi jooksul läbitakse kolm kursust mis sisaldavad teemasid mis seotud digitaalsete innovatsioonistrateegiate arendamisega, käsitlevad protsessijuhtimise põhimõtteid, muudatuste juhtimise tööriistu ja praktikaid ning uute tehnoloogiate kasutamist. Programmi lõppedes saavad osalejad analüüsida erinevaid äriprotsesse digitaalsete lahenduste jaoks, tuvastada digitaliseerimistega seotud valdkondi, valideerida erinevaid innovatsioonilahendusi ning rakendada muudatuste juhtimise meetodeid. Tutvu 2023 toimunud  programmiga.
 • Management and Marketing in the International Business Environment. Eeldatav toimumise aeg september - detsember 2024. 
  Bakalaureuse taseme mikrokraad pakkub sissevaadet rahvusvahelise majanduse, juhtimise ja turunduse olulistesse põhimõtetesse ning annab väärtuslikke teadmisi ja oskusi edukaks toimetulekuks rahvusvahelises ärikeskkonnas. Mikrokraadi programm mõeldud eelkõige neile, kes soovivad siseneda ärivaldkonda ning omada ülevaadet majandusest tervikuna. Osalemine ei eelda osalejatelt eelnevat äri- või majandusalast taustateadmist.
 • Core Competencies in Finance and Accounting. Eeldatav toimumise aeg september - detsember 2024.
  On mõeldud finantsvaldkonnas töötavatele spetsialistele, kes on huvitatud rahvusvahelise ärikarjääri alustamisest, kuid kellel puuduvad süvateadmised finantskursustest. Neljal kuul vältava  programmi jooksul õpivad osalejad raamatupidamise aruandluse raamistikku ja standardeid, finantsaruannete esitamist ja tõlgendamist nii üksikettevõtte kui grupi kontekstis, finantsturge ja institutsioone, investeerimisportfelle, riski ja tasuvust, rahastamisallikaid ning kapitalistruktuuri. Samuti käsitletakse eetilisi standardeid finantsvaldkonna professionaalidele. Programmis osalemine ei eelda bakalaureuskraadi omamist, kuid eeldab baasteadmisi finantsidest või eelnevat töökogemust finantsvaldkonnas. 
  Tutvu 2023 toimunud programmiga siin
 •  

* Eelduseks bakalaureusekraadi olemasolu  
 

Mikrokraadiprogrammi pealkirjale klõpsates leiad täpsema info programmi sisu, tingimuste ja õppetöö korralduse kohta ning registreerumislingi. Töötukassa kaudu liituvatel osalejatel palume võtta ühendust alloleval kontaktaadressil.

 Mikrokraadidesse algab registreerumine lõppeb  3 päeva enne mikrokraadi esimest loengut või on avatud kuni vabade kohtade lõppemiseni. Soovitame registreerumisele eelneva online konsultatsiooni aja broneeridaVestlused toimuvad novembrist jõuludeni ning kevadiste mikrodele 3. jaanuarist kuni 5. aprillni või kuni vabade kohtade lõppemiseni.
Sügisel 2024 algavate mikrokraadide vestlustele soovitame registreeruda kevadel või suve hakul. 

 

Eeldused magistritaseme mikrokraadi programmiga liitumiseks

 • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon

 • 3-aastane töökogemus äri-, ettevõtlus või majandusvaldkonnas. Hindame nii inimeste kui ka protsesside juhtimise kogemust

 • Inglise keele oskus B2-tasemel

 • Läbinud konsultatsiooni EBSi konsultandiga

Eeldused bakalaureusetaseme mikrokraadi programmiga liitumiseks

 • Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;

 • Teadmised majandusest või vastava mikrokraadi programmi valdkonnast või töökogemus äri-, ettevõtlus või majandusvaldkonnas. 

 • Inglise keele oskus B2-tasemel

 • Läbinud konsultatsiooni EBSi konsultandiga

•    EBS-i vilistlastel ja neil, kes osalenud varem EBS-i täiendõppes (Avatud Ülikoolis), palume kasutada enda EBSi kontot MyEBSis

 • Mikrokraadide huvi korral palume konsultatsiooniks registreeruda siin. Online intervjuu toimub kokkuleppel osalejaga hiljemalt 5 tööpäeva enne mikrokraadi algust. 
 • SA Estonian Business School on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Kursustele registreeerumine toimub e-töötukassa kaudu. Küsimuste korral võtke ühendust.
 • Tasemeõppe huvi korral (õppimine üliõpilasena) palume end registreeruda konsultatsiooniks siin.

 

Varasemalt toimunud

EBSi mikrokraadide valik uueneb pidevalt vastavalt sellele, milline on olukord ärimaailmas ja ühiskonnas üldiselt. 

Kommunikatsioon ja turundus

Andmehaldus ja - juhtimine

Rahandus ja majandusarvestus

Juhtimine ja eestvedamine

Rohemajandus ja jätkusuutlikus

Vastuvõtu informatsioon