Raamatukogu

TEADAANNE

Raamatukogu ja lugemissaal on kuni uue töökorralduse selgumiseni külastajatele suletud!

16. märtsist 2020. a töötame teabekeskusena:

• Küsimuste tekkimisel helistage esmaspäev - reede 10.00-16.00, tel +372 665 1307
• Infopäringutele vastame e-posti teel raamatukogu@ebs.ee

• Laenutatud raamatud jätame tellimuste lauale, mis asub välisuksest majja sisenemisel vasakul pool
• Raamatuid saate tagastada tagastuskappi, mis asub välisuksest majja sisenedes vasakul pool
• Raamatud, mille tagastamistähtaeg on peale 16. märtsi 2020. a, pikendatakse automaatselt ja viivist ei teki
• Vajalikke artikleid vm saame saate digiteeritult.

 Teeme kõik endast oleneva, et ühelgi õppejõul ega tudengil ei jääks õppetöö pooleli ega lõputööd kirjutamata!

 
Lugupidamisega

Eda Pihu
EBSi raamatukogu juhataja
Tel: +372 665 1307

E-post: eda.pihu@ebs.ee
 

 

Raamatukogusse sisenemine EBSi hoone seest 2. korruse kaudu, Välisministeeriumi-poolses tiivas olevast trepist alla 1. korrusele.

Lugemissaali sisenemine EBSi hoone seest 2., 3., 4. korruse kaudu, Olümpia hotelli poolses tiivas olevast trepist üles  5. korrusele.

Muudatused on tingitud seoses A. Lauteri 3 hoone remondiga. 

 

Tutvustus

 

EBSi raamatukogu on erialaraamatukogu, mis teenindab oma ülikooli õppejõude, üliõpilasi, töötajaid ja EBSi vilistlasi ning gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid.

 

Raamatukogu arendab oma kogusid prioriteetsete õppesuundade - juhtimine, ettevõtlus, majandus, turundus, rahandus - infovajadusi arvestades. 1. jaanuari 2020. a. seisuga oli EBSi raamatukogus 10 000 nimetust teavikuid (38 000 eksemplari) ja 45 nimetust perioodilisi väljaandeid. Raamatukogu teavikud on 51% inglise, 46% eesti, 2% vene ja 1% teistes keeltes. 

 

Raamatukogu e-kataloog on kättesaadav Internetis. Elektroonilise info hankimiseks saab kasutada äriperioodika andmebaasi ProQuest, mis sisaldab üle 3500 majandus-, ettevõtlus- ja juhtimisalase ajakirja üle kogu maailma, ning andmebaase EBSCO, mis sisaldab üle 21000 ajakirja. Andmebaaside kasutamiseks väljastpoolt EBSi arvutivõrku on vajalik seadistada veebisirvija vastavalt juhendile.

 

Raamatukogus (I korrus, ruum 118) asub põhikogu, kus toimub trükiste kojulaenutamine ja lugejate registreerimine. Raamatukogu juures asub raamatute tagastuskapp, kuhu saab raamatuid tagastada väljaspool raamatukogu ja lugemissaali lahtiolekuaegu.

 

Lugemissaalis (V korrus, ruum 501) on avariiulitel teatmeteosed, õpikud, perioodikaväljaanded ja viimase kolme aasta "A" hindele kaitstud EBSi bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd. Lugejate kasutuses on 6 Interneti-ühendusega arvutit, paljundustehnika ja individuaaltööruum.

 

Lugejateenindus toimub raamatukogu kasutamiseeskirja alusel. Teenindatakse ka lugejaid väljastpoolt EBSi, kellele osa teenuseid on tasulised. Infokirjaoskuse tagamiseks viiakse esmakursuslastele ning lõputöö kirjutajatele läbi EBSi raamatukogu andmebaase ja teisi infootsivõimalusi tutvustavaid infotunde.

Teenused

 • teavikute kojulaenutus
 • teatme- ja infoteenindus
 • personaalne nõustamine eelnevalt kokkulepitud teemal (1 tund)
 • andmebaaside kasutamine
 • lugemissaali kasutamine
 • arvutite kasutamine
 • printimine, skaneerimine
 • individuaaltööruumi kasutamine
 • infotarbijakoolitus

Tasulised teenused

Lõputööde köitmiseks võta ühendust:

Maarja Laos
Tel: +372 6651 333
E-post: maarja.laos@ebs.ee

Andmebaaside koolitused

Iga kuu esimesel ja teisel teisipäeval korraldab EBSi raamatukogu infotarbijakoolituse tunde. Koolitus koosneb 60-minutilisest auditoorsest loengust arvutiklassis ning testi läbimisest e-õppe keskkonnas Canvas (15-30 minutit).

 

Koolitusel tutvustatakse:

 • EBSi raamatukogu e-kataloogi URRAM
 • Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER
 • äriperioodika andmebaasi ProQuest (e-ajakirjad, e-dissertatsioonid, konverentside materjalid)
 • EBSCO täistekstandmebaase (e-ajakirjad, e-raamatud, videod)
 • eBook Collection (EBSCOhost) - e-raamatud
 • Statistikaameti andmebaase
 • teisi andmebaase, teemaväravaid, linke

Registreerimine:

EBSi raamatukogu, Tel: +372 665 1307, E-post: raamatukogu@ebs.ee

 

KOOLITUSTE TOIMUMISE AJAD      
TOIMUMISE KUUPÄEV  KOHT KELLAAEG KEEL
4. veebruar 2020 Ruum 217 15:45 - 17:15 Eesti keeles
11. veebruar 2020 Ruum 217 15:45 - 17:15 Inglise keeles
3. märts 2020  Ruum 217 15:45 - 17:15 Eesti keeles
10. märts 2020 Ruum 217 15:45 - 17:15 Inglise keeles
7. aprill 2020  Ruum 217  15:45 - 17:15

Eesti keeles

14.  aprill 2020 Ruum 217 15:45 - 17:15

Inglise keeles

5. mai 2020

 

Ruum 217

 

15.45-17.15

 

Eesti keeles

 

12. mai 2020

Ruum 217 15.45-17.15

Inglise keeles

E-kataloog:

 

EBSi raamatukogu e-kataloog on kättesaadav veebipõhises süsteemis URRAM. E-kataloog sisaldab nii raamatukogus kui lugemissaalis leiduvaid teavikuid.
EBSis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde otsingul valida teaviku laad - Käsikiri. Kolme viimase aasta A-hindega tööd asuvad EBSi raamatukogu lugemissaalis (V korrus, ruum 501). Lõputööde e-versioone on võimalik otsida e-kataloogi kaudu.
EBSis kaitstud lõputööde otsimise juhend e-kataloogis.
EBSi raamatukogu kasutusjuhend.

 

OPIQ - kirjastus Avita e-õpikute platvorm.

 

eBook Collection (EBSCOhost)
Valida andmebaaside loetelust eBook Collection ja eBook Business Collection. Ingliskeelsete e-raamatute andmebaas ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.

Ligipääsu seadistamise juhend  sisenemiseks andmebaasidesse väljastpoolt EBSi arvutivõrku.

EBSCO e-raamatute andmebaasi eBook Collection (EBSCOhost) kasutusjuhend.

 

Andmebaasid

ProQuest
Äriperioodika andmebaas võimaldab juurdepääsu 3500-le välismaisele perioodilisele väljaandele ja sisaldab ettevõtlus-, juhtimis-, turundus-, õigusalaseid jne artikleid, millest 80% on täistekstid.
Teadusajakirjade leidmiseks piirata otsingut Scholarly journals, incl peer-reviewed (eelretsenseeritud teadusajakirjad).
Ligipääsu seadistamise juhend sisenemiseks andmebaasidesse väljastpoolt EBSi arvutivõrku.

ProQuest andmebaasi kasutusjuhend.

 

EBSCO andmebaasid
EBSCOhost Web andmebaasid võimaldavad teha otsinguid 21 000 majandus-, sotsiaal- ja humanitaarteadusalase e-ajakirja, e-ajalehe, e-raamatu, e-dissertatsiooni ja videode hulgas. Teadusajakirjade leidmiseks piirata otsingut Scholarly (Peer Reviewed) Journals (eelretsenseeritud teadusajakirjad).
Ligipääsu seadistamise juhend sisenemiseks andmebaasidesse väljastpoolt EBSi arvutivõrku.
EBSCO andmebaaside kasutusjuhend.

 

Academic Search Complete
Andmebaas võimaldab juurdepääsu 12500-le sotsiaalteaduslikule ajakirjale, sealhulgas 8500-le eelretsenseeritud ajakirjale ja sisaldab artiklite täistekste sotsioloogia, psühholoogia, poliitika, kirjandus, muusika jne valdkondade kohta. Andmebaas tagab juurdepääsu 13200-le monograafiale, aruandele ja konverentsiväljaandele.

 

Business Source Complete
Andmebaas võimaldab juurdepääsu 2300-le ajakirjale, sealhulgas 1100-le eelretsenseeritud ajakirjale ja sisaldab täistekste ettevõtluse, turunduse, juhtimise, majandusarvestuse, rahanduse jm valdkondade kohta. Valides Enhanced Business Searching Interface leiab infot ka autorite ning artiklite tsiteeringute arvu kohta.

 

eBook Collection (EBSCOhost)
E-raamatud ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.

EBSCO e-raamatute andmebaasi eBook Collection (EBSCOhost) kasutusjuhend.

 

Health Source: Nursing/Academic Edition
MasterFILE Premier
Regional Business News
European View of the Americas: 1493 to 1750
AHFS Consumer Medication Information

Open Dissertations

 

Google Scholar
Teaduslikud publikatsioonid, raamatud, ajakirjad, artiklid jne.
Google Scholari kasutusjuhend

Google Books

E-raamatud.

 

Thomson Reuters Eikon
Andmebaas võimaldab juurdepääsu ettevõtete andmetele, analüütikale ja uudistele. Võimalus koostada tabeleid, jooniseid.
Ligipääsu seadistamise juhend väljastpoolt EBSi arvutivõrku - ÕIS - Hea teada - Ühised õppematerjalid - Juurdepääs Thomson Reuters Eikon andmebaasile.
Koolituse videod

Perioodika

EBSi raamatukogusse tellitud ajalehtede ning ajakirjade nimekiri.

Väljaanded asuvad EBSi raamatukogu lugemissaalis (V korrus, ruum 501).

 

Uudiskirjandus

Ülevaade raamatukogusse saabunud uutest raamatutest teemagruppide kaupa.

 

Teemavärav

Teemavärav sisaldab vaba juurdepääsuga Interneti allikaid - infoportaale, virtuaalraamatukogusid, teatmematerjale, terminoloogiasõnaraamatuid, ajakirjade täistekstandmebaase, e-raamatuid jne.

 

EBS Gümnaasiumile soovituslikud veebisaidid - Nimestik.

 

1. Eetika est.png   2. Ettevõtlus est.png   3. Haridus est.png

4. Juhtimine est.png   5. Kirjandusteadus est.png   6. Kultuur.png

7. Loodusteadused est.png   8. Majandus.png   9. Majandusarvestus.png

10. Matemaatika.png   11. Psühholoogia.png   12. Rahandus.png

13. Teadustöö.png   14. Turundus.png   15. Õigus.png

 

Raamatunäitused

Kunst olla õnnelik (märts - aprill 2020)
20. märts on rahvusvaheline õnnelikkuse päev. Näitus kajastab valikut EBSi raamatukogu fondis leiduvatest õnne-teemalistest eesti- ja inglisekeelsetest raamatutest. 

 

Digimisest hariduskultuuris (jaanuar - veebruar 2020)

Näitus kajastab hariduse digimise valdkondi. Näituse raamatute nimestik SIIT.

 

Virtuaalnäitus EBS 30 - history through alumni
Näitused sarjast "EBS 30 - ajalugu läbi vilistlaste": Entrepreneurial alumni of EBS“, „Creative alumni of EBS“, „Teaching alumni of EBS“, „Publications of EBS through the ages“.

 

EBSi õppejõudude personaalnimestikud

Bibliograafiad

Sari "EBSi rektorid"

Sari "EBSi õppejõud"

Sari "EBSi õppejõudude veebisaidid"

Kasulikke linke

 • ESTER
  Eesti raamatukogude e-kataloog.
 • E-varamu
  Eesti mäluasutuste, raamatukogude, arhiivide, muuseumide ühisotsingu portaal. Eesti, inglise ja vene keeles.
 • Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
  Portaali kaudu on kättesaadavad erinevad e-raamatud, e-ajakirjad, litsentsiandmebaasid, Eesti ja maailma raamatukogude kataloogid jne.
 • Eesti Pank
  Eesti Panga väljaannete veebiversioonid, ülevaade rahasüsteemidest, uuringud, majandusülevaated, sõnastik. Eesti ja inglise keeles.
 • Elektrooniline Riigi Teataja 
  Eesti õigusaktid, kohtuotsuste kokkuvõtted, kohtu- ja seaduseuudised. Tõlked inglise ja vene keeles.
 • Statistikaamet
  Eesti statistika andmebaasid ja väljaanded. Eesti ja inglise keeles.
 • EUROSTAT
  Euroopa riikide statistika. Inglise, saksa ja prantsuse keeles.
 • Kirjalike tööde vormistamine Estonian Business Schoolis : stiilijuhend. 2019. Tallinn : Estonian Business School.
 • Google Scholar 
  Teaduslikud publikatsioonid, raamatud, ajakirjad, artiklid jne.
 • The World Factbook
  Central Intelligence Agency (CIA). Taustinfo maailma riikide kohta, statistika, maakaardid, lipud, andmed rahvusvaheliste organisatsioonide kohta.
 • Finna.fi
  Soome mäluasutuste, raamatukogude, arhiivide, muuseumide ühisotsingu portaal. Soome, inglise ja rootsi keeles.
 • MELINDA
  Soome raamatukogude e-kataloog.
 • Canvas
  E-õppe keskkond.