Raamatukogu

 

Uute lugejate registreerimine veebis.
Valida Sisene - Registreerimine - ID-kaart, Mobiil ID, Smart ID.

 

 

 

Tutvustus

 

EBSi raamatukogu on erialaraamatukogu, mis teenindab oma ülikooli õppejõude, üliõpilasi, töötajaid ja EBSi vilistlasi ning gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid.

 

Raamatukogu arendab oma kogusid prioriteetsete õppesuundade - juhtimine, ettevõtlus, majandus, turundus, rahandus - infovajadusi arvestades. 1. jaanuari 2023. a. seisuga oli EBSi raamatukogus 8 490 nimetust teavikuid (34 130 eksemplari) ja 16 nimetust perioodilisi väljaandeid. Raamatukogu teavikud on 51% inglise, 46% eesti ja 3% teistes keeltes. 

 

Raamatukogus (I korrus, ruum 162A) asub põhikogu, kus toimub trükiste kojulaenutamine. Lugejate registreerimine toimub veebis.

EBSi hoone fuajees asub raamatute tagastuskapp, kuhu saab raamatuid tagastada väljaspool raamatukogu lahtiolekuaegu.

Raamatute kättesaamiseks väljaspool lahtiolekuaegu saab oma soovist teada anda raamatukogu@ebs.ee. Tellitud raamatud jäetakse tellimuste lauale, mis asub tagastuskapi kõrval.

 

Lugemissaalis (II korrus, ruum 234) on avariiulitel teatmeteosed, õpikud ja perioodikaväljaanded. Lugejate kasutuses on 6 Interneti-ühendusega arvutit ja paljundustehnika. Lõputöid saab lugeda lugemissaalis kohapeal.

 

Lugejateenindus toimub raamatukogu kasutamiseeskirja alusel. Teenindatakse ka lugejaid väljastpoolt EBSi, kellele osa teenuseid on tasulised. Infokirjaoskuse tagamiseks viiakse esmakursuslastele ning lõputöö kirjutajatele läbi EBSi raamatukogu andmebaase ja teisi infootsivõimalusi tutvustavaid infotunde.

Raamatukogu lugejauuringu tulemused
2022. a aprillis läbiviidud lugejauuringu tulemused.

Teenused

 • teavikute kojulaenutus
 • lõputööde kohalkasutus
 • teatme- ja teabeteenindus
 • personaalne nõustamine eelnevalt kokkulepitud teemal (1 tund), sh videokonsultatsioon Canvas Conference vahendusel
 • andmebaaside kasutamine
 • lugemissaali kasutamine
 • arvutite kasutamine ja sülearvutite laenutamine
 • printimine, paljundamine, skaneerimine
 • infotarbijakoolitus

Tasulised teenused

Andmebaaside koolitused

Personaalne videokonsultatsioon Canvase Conference kaudu eesti ja inglise keeles. 

Videokonsultatsiooni aja kokkuleppimiseks kirjutage Eda Pihu-Lainela eda.pihu-lainela@ebs.ee.

 

Lisaks korraldab raamatukogu iga kuu esimesel ja teisel teisipäeval infotarbijakoolituse tunde. Koolitus koosneb 60-minutilisest auditoorsest loengust ning testi läbimisest e-õppe keskkonnas Canvas.

 

Koolitusel tutvustatakse:

 • EBSi raamatukogu e-kataloogi URRAM
 • Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER
 • andmebaasi ProQuest One Business (e-ajakirjad, e-raamatud, e-dissertatsioonid, konverentside materjalid)
 • EBSCO andmebaase (e-ajakirjad, e-raamatud, videod)
 • eBook Collection (EBSCOhost) - e-raamatud
 • Statistikaameti andmebaase
 • teisi andmebaase, teemaväravaid, linke

Registreerimine:

EBSi raamatukogu, Tel: +372 665 1307, E-post: raamatukogu@ebs.ee

 

 

KOOLITUSTE TOIMUMISE AJAD      
TOIMUMISE KUUPÄEV  KOHT KELLAAEG KEEL
3. oktoober 2023 Ruum 321 15.45 - 17.15 Eesti keeles
10. oktoober 2023 Ruum 328 15.45 - 17.15 Inglise keeles
7. november 2023 Ruum  15.45 - 17.15 Eesti keeles
5. detsember 2023 Ruum  15.45 - 17.15 Eesti keeles

12. detsember 2023

Ruum  15.45 - 17.15 Inglise keeles


E-kataloog:

 

EBSi raamatukogu e-kataloog on kättesaadav veebipõhises süsteemis URRAM. E-kataloog sisaldab nii raamatukogus kui lugemissaalis leiduvaid teavikuid.
EBSis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde otsingul valida teaviku laad - Käsikiri, lõputööde e-versiooni otsimiseks valida teaviku laad - Võrguväljaanne.
EBSis kaitstud doktoritööde nimekiri. 
EBSis kaitstud lõputööde otsimise juhend e-kataloogis.
EBSi raamatukogu e-kataloogi kasutusjuhend.

 

E-raamatud:

eBook Collection (EBSCOhost)
Ingliskeelsete e-raamatute andmebaas ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.

 

ProQuest One Business

Ingliskeelsed e-raamatud majanduse, ettevõtluse, juhtimise, turunduse jt teemadel.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
E-raamatud erinevates valdkondades. Registreerimine ID-kaardi või Mobiil-IDga.

 

OPIQ - kirjastus Avita e-õpikute platvorm.

TaskuTark ÕPI - kirjastuse Maurus e-õppe platvorm.

Andmebaasid

ProQuest One Business
Andmebaas võimaldab juurdepääsu e-ajakirjadele, e-ajalehtedele, e-raamatutele, konverentside materjalidele ettevõtluse, majanduse, juhtimise, turunduse jt valdkondades.
Teadusajakirjade leidmiseks piirata otsingut Scholarly journals, incl peer-reviewed (eelretsenseeritud teadusajakirjad).
VPN juhendid sisenemiseks väljastpoolt EBS võrku Windows, Macbook.

ProQuest andmebaasi kasutusjuhend

ProQuest kasutusjuhendid, videod inglise keeles

E-raamatu allalaadimise juhend

 

EBSCO andmebaasid
EBSCOhost Web andmebaasid võimaldavad teha otsinguid majandus-, sotsiaal- ja humanitaarteadusalase e-ajakirjade, e-ajalehtede, e-raamatute, e-dissertatsioonide ja videode hulgas. Teadusajakirjade leidmiseks piirata otsingut Scholarly (Peer Reviewed) Journals (eelretsenseeritud teadusajakirjad).
EBSCO andmebaasi sisenemine MyEBSi kasutajakontoga.
EBSCO andmebaaside kasutusjuhend

EBSCO kasutusjuhendid, videod inglise keeles.

 

Academic Search Complete
Andmebaas võimaldab juurdepääsu 12500-le sotsiaalteaduslikule ajakirjale, sealhulgas 8500-le eelretsenseeritud ajakirjale ja sisaldab artiklite täistekste sotsioloogia, psühholoogia, poliitika, kirjandus, muusika jne valdkondade kohta. Andmebaas tagab juurdepääsu 13200-le monograafiale, aruandele ja konverentsiväljaandele.

 

Business Source Complete
Andmebaas võimaldab juurdepääsu 2300-le ajakirjale, sealhulgas 1100-le eelretsenseeritud ajakirjale ja sisaldab täistekste ettevõtluse, turunduse, juhtimise, majandusarvestuse, rahanduse jm valdkondade kohta. Valides Enhanced Business Searching Interface leiab infot ka autorite ning artiklite tsiteeringute arvu kohta.

 

eBook Collection (EBSCOhost)
E-raamatud ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.

EBSCO e-raamatute andmebaasi eBook Collection (EBSCOhost) kasutusjuhend.

 

Health Source: Nursing/Academic Edition
ERIC
MasterFILE Premier
MEDLINE

Regional Business News
European View of the Americas: 1493 to 1750
GreenFILE
AHFS Consumer Medication Information
Teacher Reference Center

 

Google Scholar
Teaduslikud publikatsioonid, raamatud, ajakirjad, artiklid jne.
Google Scholari kasutusjuhend

 

Google Books

E-raamatud, ajakirjad.

Kasutusjuhend.

 

ResearchGate
Teaduslikud publikatsioonid, artiklid, ajakirjad jm. Tasuta kasutajakonto.

Kasutusjuhend.

 

Internet Archive Digital Library

Vaba juurdepääsuga portaal e-raamatutele, videodele, filmidele jm.

 

Thomson Reuters Eikon
Andmebaas võimaldab juurdepääsu ettevõtete andmetele, analüütikale ja uudistele. Võimalus koostada tabeleid, jooniseid.
Parooli saamiseks pöörduda raamatukogu@ebs.ee.

Koolituse videod.

 

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
Portaal sisaldab e-raamatuid, e-ajakirju, litsentsiandmebaase jne. Registreerimine ID-kaardi või Mobiil-IDga.Perioodika

EBSi raamatukogusse tellitud ajalehtede ning ajakirjade nimekiri.

Väljaanded asuvad EBSi raamatukogu lugemissaalis (II korrus, ruum 234).

 

Uudiskirjandus

Ülevaade raamatukogusse saabunud uutest raamatutest teemagruppide kaupa, vt SIIN.

Teemavärav

Teemavärav sisaldab vaba juurdepääsuga Interneti allikaid - infoportaale, virtuaalraamatukogusid, teatmematerjale, terminoloogiasõnaraamatuid, ajakirjade täistekstandmebaase, e-raamatuid jne.

 

EBS Gümnaasiumile soovituslikud veebisaidid: haridusportaalid, muuseumide virtuaaltuurid jne - Nimestik.

 

1. Eetika est.png   2. Ettevõtlus est.png   3. Haridus est.png

4. Juhtimine est.png   5. Kirjandusteadus est.png   6. Kultuur.png

7. Loodusteadused est.png   8. Majandus.png   9. Majandusarvestus.png

10. Matemaatika.png   11. Psühholoogia.png   12. Rahandus.png

 

 

 

   14. Turundus.png   15. Õigus.png

Raamatunäitused

 

Raamatunäitused “EBS 35”

 

Oktoober 2023 - „EBSi väljaanded läbi aegade“ 
Näitust ilmestavad EBSi väljaanded aastatel 1995-2018: „EBSi aastaraamatud“ , „EBSi õppejõud“ , „EBSi juubelialbumid“ , „Tudengileht“ , teadusajakiri „EBS Review („Journal of Management and Change") jt.
Nimekirja väljaannete linkidega leiate SIIT.

 

September 2023 - „EBSi ajalugu läbi kujunduse prisma: etiketid, bukletid, reklaamid“
Näitus pakub tutvumiseks valiku eri aegadest pärit buklette, reklaame, visiitkaarte, aineprogramme, mis kõnelevad oma aja esteetika kontekstis EBSi identiteedi arengust.

 

Raamatunäitus Valik kõige erilisemaid raamatuid EBSi raamatukogus 

EBSi raamatukogu 30. aastapäev 19. aprillil.

 

2023 - Liikumise teema aasta (jaanuar - juuni 2023)

Aasta 2023 on Eestis kuulutatud liikumise aastaks. Raamatunäitus sisaldab huvitavaid raamatuid, artikleid ja veebisaite liikumise kohta.

Näituse nimestiku leiate SIIT.

 

Virtuaalnäitus EBS 30 - history through alumni
Näitused sarjast "EBS 30 - ajalugu läbi vilistlaste": Entrepreneurial alumni of EBS“, „Creative alumni of EBS“, „Teaching alumni of EBS“, „Publications of EBS through the ages“.

 

EBSi õppejõudude personaalnimestikud

Bibliograafiad

Sari "EBSi rektorid"

Sari "EBSi õppejõud"

Sari "EBSi õppejõudude veebisaidid"

Kasulikke linke