Raamatukogu

 

Raamatukogu kasutamise reeglid, mis kaitsevad Sind ja teisi (Covid19)

 

Raamatute kontaktivaba laenutus:
Raamatute soovist andke teada raamatukogu@ebs.ee  või +372 6651307  

• Tellitud raamatud jätame tellimuste lauale, mis asub välisuksest majja sisenedes vasakul pool,  SIIN
• Raamatuid saate tagastada tagastuskappi, mis asub välisuksest majja sisenedes vasakul pool, SIIN

 

Infopäringutele vastame:

Esmaspäev – reede 10.00-18.00 e-posti teel raamatukogu@ebs.ee ja telefonil +372 665 1307.

 

2022. aastast uute lugejate registreerimine veebis.
Valida Sisene - Registreerimine - ID-kaart, Mobiil ID, Smart ID.

 

12. jaanuar 2022 kell 12.00-12.30
Raamatukogude aasta avamise üritus EBSi raamatukogu lugemissaalis A. Lauteri 3, Tallinn.
Loeme ette katkendit teosest Mudlum`i "Mitte ainult minu tädi Ellen".
Foto üritusest SIIN.

 

 

Tuvustus

 

EBSi raamatukogu on erialaraamatukogu, mis teenindab oma ülikooli õppejõude, üliõpilasi, töötajaid ja EBSi vilistlasi ning gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid.

 

Raamatukogu arendab oma kogusid prioriteetsete õppesuundade - juhtimine, ettevõtlus, majandus, turundus, rahandus - infovajadusi arvestades. 1. jaanuari 2021. a. seisuga oli EBSi raamatukogus 8 380 nimetust teavikuid (35 000 eksemplari) ja 30 nimetust perioodilisi väljaandeid. Raamatukogu teavikud on 51% inglise, 46% eesti, 2% vene ja 1% teistes keeltes. 

 

Raamatukogu e-kataloog on kättesaadav Internetis. Elektroonilise info hankimiseks saab kasutada andmebaasi ProQuest One Business, mis sisaldab majandus-, ettevõtlus- ja juhtimisalaseid e-ajakirju ja e-raamatuid, ning andmebaase EBSCO, mis sisaldab e-ajakirju, e-raamatuid ning videosid erinevates valdkondades. Andmebaaside kasutamiseks väljastpoolt EBSi arvutivõrku on vajalik seadistada VPN vastavalt juhenditele Windows, Macbook.

 

Raamatukogus (I korrus, ruum 162A) asub põhikogu, kus toimub trükiste kojulaenutamine ja lugejate registreerimine. Raamatukogu juures asub raamatute tagastuskapp, kuhu saab raamatuid tagastada väljaspool raamatukogu ja lugemissaali lahtiolekuaegu.

 

Lugemissaalis (II korrus, ruum 234) on avariiulitel teatmeteosed, õpikud ja perioodikaväljaanded. Lugejate kasutuses on 6 Interneti-ühendusega arvutit ja paljundustehnika. Lõputöid saab lugeda lugemissaalis kohapeal.

 

Lugejateenindus toimub raamatukogu kasutamiseeskirja alusel. Teenindatakse ka lugejaid väljastpoolt EBSi, kellele osa teenuseid on tasulised. Infokirjaoskuse tagamiseks viiakse esmakursuslastele ning lõputöö kirjutajatele läbi EBSi raamatukogu andmebaase ja teisi infootsivõimalusi tutvustavaid infotunde.

Teenused

 • teavikute kojulaenutus
 • lõputööde kohalkasutus
 • teatme- ja teabeteenindus
 • personaalne nõustamine eelnevalt kokkulepitud teemal (1 tund), sh videokonsultatsioon Canvas Conference vahendusel
 • andmebaaside kasutamine
 • lugemissaali kasutamine
 • arvutite kasutamine ja sülearvutite laenutamine
 • printimine, paljundamine, skaneerimine
 • infotarbijakoolitus

Tasulised teenused

Lõputööde köitmiseks võta ühendust:

Õppeosakond
Tel: +372 6651 325
E-post: info@ebs.ee

Andmebaaside koolitused

Personaalne videokonsultatsioon Canvase Conference kaudu eesti ja inglise keeles. 

Videokonsultatsiooni aja kokkuleppimiseks kirjutage Elizabeth-Maria Siitam elizabeth.siitam@ebs.ee või Eda Pihu-Lainela eda.pihu-lainela@ebs.ee.

 

Lisaks korraldab raamatukogu iga kuu esimesel ja teisel teisipäeval infotarbijakoolituse tunde. Koolitus koosneb 60-minutilisest auditoorsest loengust ning testi läbimisest e-õppe keskkonnas Canvas.

 

Koolitusel tutvustatakse:

 • EBSi raamatukogu e-kataloogi URRAM
 • Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER
 • andmebaasi ProQuest One Business (e-ajakirjad, e-raamatud, e-dissertatsioonid, konverentside materjalid)
 • EBSCO andmebaase (e-ajakirjad, e-raamatud, videod)
 • eBook Collection (EBSCOhost) - e-raamatud
 • Statistikaameti andmebaase
 • teisi andmebaase, teemaväravaid, linke

Registreerimine:

EBSi raamatukogu, Tel: +372 665 1307, E-post: raamatukogu@ebs.ee

 

 

KOOLITUSTE TOIMUMISE AJAD      
TOIMUMISE KUUPÄEV  KOHT KELLAAEG KEEL
8. veebruar 2022 Ruum 319 15:45 - 17:15 Eesti keeles
15. veebruar 2022 Ruum 319 15:45 - 17:15 Inglise keeles
1. märts 2022 Ruum 319 15:45 - 17:15 Eesti keeles
8. märts 2022 Ruum 319 15:45 - 17:15 Inglise keeles
5. aprill 2022 Ruum 319 15:45 - 17:15

Eesti keeles

12. aprill 2022 Ruum 319 15:45 - 17:15

Inglise keeles

3. mai 2022 Ruum 319 15.45 - 17.15 Eesti keeles
10.  mai 2022 Ruum 319 15.45 - 17.15 Inglise keeles


E-kataloog:

 

EBSi raamatukogu e-kataloog on kättesaadav veebipõhises süsteemis URRAM. E-kataloog sisaldab nii raamatukogus kui lugemissaalis leiduvaid teavikuid.
EBSis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööde otsingul valida teaviku laad - Käsikiri, lõputööde e-versiooni otsimiseks valida teaviku laad - Võrguväljaanne.
EBSis kaitstud doktoritööde nimekiri. 
EBSis kaitstud lõputööde otsimise juhend e-kataloogis.
EBSi raamatukogu e-kataloogi kasutusjuhend.

 

OPIQ - kirjastus Avita e-õpikute platvorm.

TaskuTark ÕPI - kirjastuse Maurus e-õppe platvorm.

 

eBook Collection (EBSCOhost)
Valida andmebaaside loetelust eBook Collection ja eBook Business Collection. Ingliskeelsete e-raamatute andmebaas ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.

VPN juhendid sisenemiseks väljastpoolt EBS võrku Windows, Macbook.
EBSCO andmebaasi sisenemine MyEBS-i kasutajakontoga.

EBSCO e-raamatute andmebaasi eBook Collection (EBSCOhost) kasutusjuhend.

 

ProQuest One Business

Sisaldab majandus-, ettevõtlus-, juhtimis- ja turundusalaseid ingliskeelseid e-raamatuid.

 

Andmebaasid

ProQuest One Business
Andmebaas võimaldab juurdepääsu e-ajakirjadele, e-ajalehtedele, e-raamatutele, konverentside materjalidele ettevõtluse, majanduse, juhtimise, turunduse jt valdkondades.
Teadusajakirjade leidmiseks piirata otsingut Scholarly journals, incl peer-reviewed (eelretsenseeritud teadusajakirjad).
VPN juhendid sisenemiseks väljastpoolt EBS võrku Windows, Macbook.

ProQuest andmebaasi kasutusjuhend

ProQuest andmebaasi õppevideod

 

EBSCO andmebaasid
EBSCOhost Web andmebaasid võimaldavad teha otsinguid majandus-, sotsiaal- ja humanitaarteadusalase e-ajakirjade, e-ajalehtede, e-raamatute, e-dissertatsioonide ja videode hulgas. Teadusajakirjade leidmiseks piirata otsingut Scholarly (Peer Reviewed) Journals (eelretsenseeritud teadusajakirjad).
EBSCO andmebaasi sisenemine MyEBSi kasutajakontoga.
EBSCO andmebaaside kasutusjuhend

EBSCO andmebaaside õppevideod

 

Academic Search Complete
Andmebaas võimaldab juurdepääsu 12500-le sotsiaalteaduslikule ajakirjale, sealhulgas 8500-le eelretsenseeritud ajakirjale ja sisaldab artiklite täistekste sotsioloogia, psühholoogia, poliitika, kirjandus, muusika jne valdkondade kohta. Andmebaas tagab juurdepääsu 13200-le monograafiale, aruandele ja konverentsiväljaandele.

 

Business Source Complete
Andmebaas võimaldab juurdepääsu 2300-le ajakirjale, sealhulgas 1100-le eelretsenseeritud ajakirjale ja sisaldab täistekste ettevõtluse, turunduse, juhtimise, majandusarvestuse, rahanduse jm valdkondade kohta. Valides Enhanced Business Searching Interface leiab infot ka autorite ning artiklite tsiteeringute arvu kohta.

 

eBook Collection (EBSCOhost)
E-raamatud ettevõtluse, majanduse, turunduse, rahanduse jt teemadel.

EBSCO e-raamatute andmebaasi eBook Collection (EBSCOhost) kasutusjuhend.

 

Health Source: Nursing/Academic Edition
ERIC
MasterFILE Premier
MEDLINE

Regional Business News
European View of the Americas: 1493 to 1750
GreenFILE
AHFS Consumer Medication Information
Teacher Reference Center

 

Google Scholar
Teaduslikud publikatsioonid, raamatud, ajakirjad, artiklid jne.
Google Scholari kasutusjuhend

 

Google Books

E-raamatud, ajakirjad.

Kasutusjuhend.

 

ResearchGate
Teaduslikud publikatsioonid, artiklid, ajakirjad jm. Tasuta kasutajakonto.

Kasutusjuhend.
 

Thomson Reuters Eikon
Andmebaas võimaldab juurdepääsu ettevõtete andmetele, analüütikale ja uudistele. Võimalus koostada tabeleid, jooniseid.
Ligipääsu seadistamise juhend väljastpoolt EBSi arvutivõrku. Juhend Macbook`ile.
Koolituse videod

 

Perioodika

EBSi raamatukogusse tellitud ajalehtede ning ajakirjade nimekiri.

Väljaanded asuvad EBSi raamatukogu lugemissaalis (II korrus, ruum 234).

 

Uudiskirjandus

Ülevaade raamatukogusse saabunud uutest raamatutest teemagruppide kaupa.

Teemavärav

Teemavärav sisaldab vaba juurdepääsuga Interneti allikaid - infoportaale, virtuaalraamatukogusid, teatmematerjale, terminoloogiasõnaraamatuid, ajakirjade täistekstandmebaase, e-raamatuid jne.

 

Haridusportaalid, e-õppematerjalid, muuseumide virtuaaltuurid jm - Nimestik.

EBS Gümnaasiumile soovituslikud veebisaidid - Nimestik.

 

1. Eetika est.png   2. Ettevõtlus est.png   3. Haridus est.png

4. Juhtimine est.png   5. Kirjandusteadus est.png   6. Kultuur.png

7. Loodusteadused est.png   8. Majandus.png   9. Majandusarvestus.png

10. Matemaatika.png   11. Psühholoogia.png   12. Rahandus.png

 

 

 

   14. Turundus.png   15. Õigus.png

Raamatunäitused

Majanduse uued trendid (jaanuar - märts 2022)
Aasta 2022 on Eestis kuulutatud raamatukogude aastaks. Raamatukogude aastast lähtudes ja äriharidusele keskendudes, kutsume tutvuma näitusega, kuhu on välja pandud valik muutuva majanduse alaseid (e-)raamatuid, artikleid, lõputöid ja veebisaite.
Näituse nimestik on kättesaadav SIIT.

 

 140 aastat Ludwig von Mises`e sünnist (august - detsember 2021)
29. septembril 2021. aastal möödub 140 aastat majandusteadlase ja sotsiaalfilosoofi Ludwig von Mises`e (29.09.1881-10.10.1973) sünnist. Näitusele on välja pandud valik EBSi raamatukogu fondis leiduvaid Ludwig von Mises`e raamatuid eesti ja inglise keeles.
Näituse nimestik on kättesaadav SIIT.

 

Eesti rahvastik – Eesti 2021. aasta rahvaloenduse taustal (mai - juuni 2021)

Eesti 2021. a rahvaloenduse hüüdlauseks on „Eesti loeb!“ Eestikeelne virtuaalnäitus kajastab eesti rahvast, demograafiat ja rahvaloenduse ajalugu käsitlevaid raamatuid, veebisaite, ajakirju, lõputöid.
Näituse nimestik on kättesaadav SIIT.

 

Loovus ja loomemajandus (märts - aprill 2021)

Aasta 2021 on kuulutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Peaassamblee poolt loomemajanduse ja säästva arengu rahvusvaheliseks aastaks (the International Year of Creative Economy for Sustainable Development).

Ingliskeelne virtuaalnäitus kajastab loovuse ja loomemajanduse alaseid e-raamatuid, veebisaite, lõputöid, ajakirju.

Näituse nimestik on kättesaadav SIIT.

 

Teadvustades otsustusprotsessi (jaanuar - veebruar 2021)

Ingliskeelne virtuaalnäitus kajastab erinevate valdkondade otsustusprotsessi alased e-raamatuid, artikleid, veebisaite.
Näituse nimestik teemaga seotud raamatutest, ajakirjadest, artiklitest on kättesaadav SIIT.

 

Virtuaalnäitus EBS 30 - history through alumni
Näitused sarjast "EBS 30 - ajalugu läbi vilistlaste": Entrepreneurial alumni of EBS“, „Creative alumni of EBS“, „Teaching alumni of EBS“, „Publications of EBS through the ages“.

 

EBSi õppejõudude personaalnimestikud

Bibliograafiad

Sari "EBSi rektorid"

Sari "EBSi õppejõud"

Sari "EBSi õppejõudude veebisaidid"

Kasulikke linke

 • Kirjalike tööde vormistamine Estonian Business Schoolis: stiilijuhend. 2019. Tallinn : Estonian Business School.
 • Zotero
 • Vabavaraline viidete haldur Zotero. Ingliskeelne video. Peale Zotero allalaadimist laadi alla EBSi stiilijuhend.
 • ESTER
  Eesti raamatukogude e-kataloog.
 • E-varamu
  Eesti mäluasutuste, raamatukogude, arhiivide, muuseumide ühisotsingu portaal. Eesti, inglise ja vene keeles.
 • Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal
  Portaali kaudu on kättesaadavad erinevad e-raamatud, e-ajakirjad, litsentsiandmebaasid, Eesti ja maailma raamatukogude kataloogid jne.
 • Eesti Pank
  Eesti Panga väljaannete veebiversioonid, ülevaade rahasüsteemidest, uuringud, majandusülevaated, sõnastik. Eesti ja inglise keeles.
 • Elektrooniline Riigi Teataja 
  Eesti õigusaktid, kohtuotsuste kokkuvõtted, kohtu- ja seaduseuudised. Tõlked inglise ja vene keeles.
 • Statistikaamet
  Eesti statistika andmebaasid ja väljaanded. Eesti ja inglise keeles.
 • EUROSTAT
  Euroopa riikide statistika. Inglise, saksa ja prantsuse keeles.
 • Google Scholar 
  Teaduslikud publikatsioonid, raamatud, ajakirjad, artiklid jne.
 • The World Factbook
  Central Intelligence Agency (CIA). Taustinfo maailma riikide kohta, statistika, maakaardid, lipud, andmed rahvusvaheliste organisatsioonide kohta.
 • Finna.fi
  Soome mäluasutuste, raamatukogude, arhiivide, muuseumide ühisotsingu portaal. Soome, inglise ja rootsi keeles.
 • MELINDA
  Soome raamatukogude e-kataloog.
 • Canvas
  E-õppe keskkond.