Ettevõttesisesed koolitused

EBS Executive Education pakub organisatsioonisisese koolituse korraldamise täisteenust!

 

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta ettevõtte töötajate kompetentsust, tõsta töö rahulolu ja parandada inimestevahelisi suhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

 

Parim ettevõttesisene koolituslahendus leitakse järgnevaid etappe läbides:

  • Koolitusvajaduse väljaselgitamine.
  • Organisatsiooni strateegiast, aktuaalsetest probleemidest ja inimpotentsiaalist lähtuvalt koolituseesmärkide püstitamine.
  • Koolitusprogrammi väljatöötamine, mis seostaks õppused ettevõtte praktiliste probleemide lahendamisega - parim õppimine toimub läbi reaalse tegevuse.
  • Nõuanded organisatsioonisiseste õppuste, avalike kursuste, iseseisva õppimise, mentorite rakendamise ja muu personali arendamise meetodite seostamiseks, eesmärgiga saavutada
  • efektiivseimalt organisatsiooni eesmärke. 
  • Vajadusel koolituse läbiviimine või koolitusprotsessi haldamine.

* Firmasiseseid koolitusi viime läbi nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

 

Koolitusvaldkonnad ja teemad

Ettevõtte- ja organisatsioonisisese koolituse korraldamise peamised kompetentsid EBS Executive Education´is on seotud juhtimise teemadega. Mõned näited koolitusteemadest, mida oleme ettevõtetele sisekoolitustena korraldanud:

 

Arenguvestlused
Coaching
Muudatuste juhtimine
Esinemisoskused ja avalik esinemine   
Edukad läbirääkimised
Esmatasandijuhi oskuskoolitus
Ettevõtte juhtimine väärtuse kaudu
Ettevõtte kommunikatsioon
Suhtlemispsühholoogia
Inimsuhete juhtimine projektitöös
Inimsuhete juhtimine tootmisettevõttes   
Juhendamine ja koolitamine organisatsioonis
Juhendamine
Juriidika
Tööõigus
Koolitajate koolitus
Kommunikatsioon
Stressi juhtimine
Meeskonnatöö treeningud
Sisekommunikatsioon
Muudatuste juhtimine
Suhtlemisoskuste koolitus
Sisekoolitajate koolitus
Motiveeriv juhtimine
Mõjus enesekehtestamine
Müük ja müügi juhtimine
Organisatsiooni tööjaotuse ja koostöö korrastamine   
Organisatsioonistruktuur
Personaliarendus
Praktiline ajajuhtimine
Projektijuhtimine
Professionaalne mentorlus
Psühholoogilise mikrokliima kujundamine
Rahanduse alused
Strateegiline juhtimine
Strateegiline planeerimine
Liidri omadused ja liidriks arenemine
Liidri käitumine
Finantsjuhtimine ja majandusarvestus
Tootmise juhtimine
Tootmiseks valmisoleku planeerimine
Tootmisprogrammi planeerimine
Tootmisprotsessi planeerimine
Tööõigus
Äriplaan
Ärivõõrkeeled
Klienditeeninduse juhtimine
Etikett

 

Pakume sisekoolituseks ka kõiki arenguprogramme ja coaching´u-programme kohandades valitud programmi mahud ja sisu vastavalt tellija vajadustele ja spetsiifikale.

 

Ettevõttesisese koolituse tellimiseks palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti