Coaching EBSis

Coaching on tulemusliku juhi vajalik oskus!

Uuringud kinnitavad, et inimesed, kes coaching´u tehnikat valdavad on oma töös oluliselt tulemuslikumad.
Lisaks tööle saab coaching'u-oskusi rakendada ka sõprade- ja perekonna ringis.

Coaching Skills Certificate

31. jaanuar 2019 - 01. veebruar 2019

5.-6. märts 2019

Practitioner Diploma in Executive Coaching

8. lend alustab 14. märtsil 2019

Infotund toimub 21. jaanuaril 2019 algusega kell 15.

 

EBS Executive Education on Academy of Executive Coaching'u (AoEC) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis. 

Academy of Executive Coaching on globaalne organisatsioon Inglismaalt, mis koostöös rahvusvaheliste partneritega pakub kootsinguteenuseid Bostonis, New Yorgis, Brasiilias, Horvaatias, Saksamaal, Keenias, Iirimaal, Türgis, Rumeenias ja nüüd juba aastaid ka Eestis. Tänaseks on AoEC koolitanud üle 11000 inimese 75-lt maalt. AoEC on Inglismaal oma valdkonnas ainus, kelle kootsinguprogrammid on tunnustatud kõigi olulisimate rahvusvaheliste kootsinguorganisatsioonide poolt, sh nii ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) kui ka AC (Association for Coaching).

EBSi coaching'u programme iseloomustab:

  • selge suunatus juhtidele ja ettevõtete/asutuste juhtimistegevuse toetamisele Executive Coaching;
  • töö väikestes gruppides;
  • rohkelt praktikat ja harjutamist;
  • rahvusvaheline tunnustus ja akrediteeringud;
  • rahvusvaheliselt litsentsitud koolitajad ja diplomeeritud kootsid (coach'id).

 

Miks coaching?

Coaching keskendub ettevõtte olulisimale väärtusele – inimesele, nii indiviidi kui meeskonnaliikmena ning toetab mitmel moel tema arengut.

 

VAATA, mida räägib Mikk Marran oma avaliku teenistuse coaching'u-programmis osalemise kogemusest.

 

VAATA, mida räägib Merle Wilkinson oma avaliku teenistuse coaching'u-programmis osalemise kogemusest.

 

Coaching'u valdkonna tunnustatud autori Tim Gallwey järgi: "Coaching päästab valla inimese sisemise jõu ja inimene suudab tänu sellele toimida parimal võimalikul viisil."*John Whitmore. Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile

 

Klassikaline coaching'u-protsess keskendub coachee abistamisele talle vajalike lahenduste leidmisel ja on seotud spetsiifilise teema või küsimusega. Coaching'u-vestluste käigus ei jaga coach coachee'le oma kogemusi ja õpetussõnu, vaid suunab teda probleemi uudsete vaatenurkade alt analüüsima ja vajalike otsuseid vastu võtma. Coach hoiab protsessi õigel kursil ning julgustab coachee'd võtma vastutust omaenda dilemmade lahendamisel. Koostöös coach'iga leiab coachee iseseisvalt sobivaima tegevuskava, mille täitmist saadab jätkuv coach'i-poolne tugi.

 

Tähtsaimad oskused, mida coach pakub, on aktiivne kuulamine ja efektiivne küsitlemine ning seda usaldusväärses ja hinnangutevabas keskkonnas.

 

Executive coaching on mõeldud juhtidele ja ettevõtetele, toetab nende eesmärkide saavutamist ja organisatsiooni kasvu. Oma olemuselt on executive coaching organisatsiooni liikmete sisemise tarkuse, kogemuse ja potentsiaali avamine ja rakendamine ning oskuslik meeskondade eestvedamine.

Coaching'u mõju on ulatuslik. See võib kaasa tuua muutuse indiviidi käitumises, peaasjalikult aga kvaliteedihüppe tema argipäevastes mõttemallides ja suhtlemises nii organisatsiooni sees kui väljaspool. 

Pakume lisaks:

Vaata lisaks:

Coachid EBSis

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo töötab EBS Executive Education juhina alates 2011. aasta juulist.
Varasemalt on töötanud börsiettevõtete Norma ja  EMT tegevjuhina ja ka Tallinna abilinnapeana. Peep on olnud 12 aastat Korvpalliliidu president ja EOK Täitevkomitee liige, lisaks arvukate äriühingute nõukogu esimees ja liige.

 

Peep on lõpetanud Tartu Ülikooli- korvpallitreenerina ja EBS’i MBA diplomiga 1993 aastal.

2001. aastal läbis ta London Business School’is - Senior Executive Program’i.

 

Viimastel aastatel on olnud Peebu kireks ja kutsumuseks Executive Coaching
Aastast 2012 on Peep diplomeeritud Executive Coach, 2014 ICF-Associate Certified Coach (ACC)  ja 2018 ICF-Professional Certified Coach (PCC).

 

Riina Varts

Riina Varts on tegelenud inimeste juhtimise ja juhtide toetamise ning arendamisega üle 25 aasta. Ta on töötanud TA Küberneetika Instituudis, taasiseseisvunud Eesti esimese peaministri büroos, Välisministeeriumis ja olnud personalijuht Hansapangas ning Eesti Energias. Riina on panustanud ühinemistesse, tööandja kuvandi kujundamisse, juhtide arenguprogrammide loomisesse ning tulemus- ja talendijuhtimissüsteemide arendamisse. Kahes suurettevõttes juhte arendades on ta olnud igapäevaselt ka nende coach’i rollis.

 

Riinal on suhtlemistreeneri kutse, ta on läbi viinud erinevaid koolitusi ning konsultatsiooniprojekte nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks on Riina olnud aastaid tegev Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE) juhatuses. 

Täna on Riina ise endale tööandja ja arendab Eesti juhte ning juhtimist. Tema coaching’u-klientideks on peamiselt  juhid nii era-, avalikust kui ka kolmandast sektorist.

Aastast 2012 on Riina diplomeeritud Executive Coach, Academy of Executive Coaching (AoEC) partner ja rahvusvahelise väljaõppe läbinud koolitaja ning EBS Executive Education coaching’u õppejõud.

Riina on  ICF liige ja ICF Estonia asutajaliige ning president. Ta omab PCC sertifikaati.

Läbitud AoEC programmid: 
Executive Coaching Certificate, Practitioner Diploma in Executive Coaching, Systemic Team Coaching Certificate, Advanced Practitioner Diploma.

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti