Coaching EBSis

Coaching on tulemusliku juhi vajalik oskus!

Uuringud kinnitavad, et inimesed, kes coaching´u tehnikat valdavad on oma töös oluliselt tulemuslikumad.
Lisaks tööle saab coaching'u-oskusi rakendada ka sõprade- ja perekonna ringis.

Coaching Skills Certificate

38. lend toimub 1.-2. oktoobril 2020. Grupp on komplekteeritud! 

39. lend toimub 1.-2. detsember 2020 - online kursus

40. lend toimub 26.-27. jaanuar 2021

 

Practitioner Diploma in Executive Coaching

10. lend alustab 6. oktoobril 2020. Grupp on komplekteeritud! 

11. lend toimub 2. märts 2021 kuni 2. juuni 2021

 

EBS Executive Education on Academy of Executive Coaching'u (AoEC) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis. 

 

 

Academy of Executive Coaching on globaalne organisatsioon Inglismaalt, mis koostöös rahvusvaheliste partneritega pakub kootsinguteenuseid Bostonis, New Yorgis, Brasiilias, Horvaatias, Saksamaal, Keenias, Iirimaal, Türgis, Rumeenias ja nüüd juba aastaid ka Eestis. Tänaseks on AoEC koolitanud üle 11000 inimese 75-lt maalt. AoEC on Inglismaal oma valdkonnas ainus, kelle kootsinguprogrammid on tunnustatud kõigi olulisimate rahvusvaheliste kootsinguorganisatsioonide poolt, sh nii ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) kui ka AC (Association for Coaching).

EBSi coaching'u programme iseloomustab:

  • selge suunatus Executive Coaching´ule juhtide ja ettevõtete/asutuste juhtimistegevuse toetamisele;
  • töö väikestes gruppides;
  • rohkelt praktikat ja harjutamist;
  • rahvusvaheline tunnustus ja akrediteeringud;
  • rahvusvahelise väljaõppe läinud koolitajad ja diplomeeritud coach'id.

Miks coaching?

Coaching keskendub ettevõtte olulisimale väärtusele – inimesele, nii indiviidi kui meeskonnaliikmena ning toetab mitmel moel tema arengut.

 

Coaching'u valdkonna tunnustatud autori Tim Gallwey järgi: "Coaching päästab valla inimese sisemise jõu ja inimene suudab tänu sellele toimida parimal võimalikul viisil."*John Whitmore. Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile

Klassikaline coaching'u-protsess keskendub coachee abistamisele talle vajalike lahenduste leidmisel ja on seotud spetsiifilise teema või küsimusega. Coaching'u-vestluste käigus ei jaga coach coachee'le oma kogemusi ja õpetussõnu, vaid suunab teda probleemi uudsete vaatenurkade alt analüüsima ja vajalikke otsuseid vastu võtma. Coach hoiab protsessi õigel kursil ning julgustab coachee'd võtma vastutust omaenda dilemmade lahendamisel. Koostöös coach'iga leiab coachee iseseisvalt sobivaima tegevuskava, mille täitmist saadab jätkuv coach'i-poolne tugi.

 

Tähtsaimad oskused, mida coach pakub, on aktiivne kuulamine ja efektiivne küsitlemine ning seda usaldusväärses ja hinnangutevabas keskkonnas.

 

Executive coaching on mõeldud juhtidele ja ettevõtetele, toetab nende eesmärkide saavutamist ja organisatsiooni kasvu. Oma olemuselt on executive coaching organisatsiooni liikmete sisemise tarkuse, kogemuse ja potentsiaali avamine ja rakendamine ning oskuslik meeskondade eestvedamine.

Coaching'u mõju on ulatuslik. See võib kaasa tuua muutuse indiviidi käitumises, peaasjalikult aga kvaliteedihüppe tema argipäevastes mõttemallides ja suhtlemises nii organisatsiooni sees kui väljaspool. 

Pakume lisaks:

Vaata lisaks:

Coachid EBSis

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

Riina Varts

Riina Varts

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Urmas Kaarlep

Urmas Kaarlep

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti