Coaching EBSis

Coaching on tänapäevase juhi vajalik oskus

Coaching on suurepärane meetod inimestes peituva potentsiaali avastamiseks ehk teisisõnu – coaching toetab inimeste arengut. Coach on oma ala meister, kes inimest kuulates, õigeid küsimusi küsides ning kuuldut peegeldades aitab tal enesest paremini teadlikuks saada ja väljakutsetele lahendusi leida. Seetõttu on ettevõtetes ja organisatsioonides coaching'ut rakendav juhtimisstiil aina levinum ning juhid omakorda kasutavad coach’i, et usalduslikus ja hinnangutevabas keskkonnas olulised arenguteemad läbi mõelda.

 

EBSi juhtimis-coach Peep Aaviksoo tõdeb, et paraku on nii Eestis kui ka mujal maailmas veel palju juhte, kes arvavad, et just nemad teavad kõiki vastuseid. „Pahatihti juhtub, et juhi kabinetti saabub arglik kolleeg oma mõtteid esitlema, aga lahkub kabinetist suure juhi mõtetega. Harvem aga näeme seda, et juht tajub ühel heal päeval – minu mõte võib-olla ei olegi see kõige õigem mõte.“ Kui enesest teadlikumaks saamise hetk on käes, tasub härjal sarvist haarata ning coaching’u põhimõtteid ja oskusi omandama asuda, et nii enese kui ka teiste tundmises ja juhtimises tulemuslikum olla. Lisaks tööle saab coaching’u-oskusi rakendada ka sõprade ja perekonna seas.

 

EBS pakub mitmesuguseid coaching’u programme, mis keskenduvad juhtimis-coaching’ule:

 

Academy of Executive Coaching Ltd (AoEC, UK, reg nr 04534640) on ICF poolt tunnustatud ja akrediteeritud coaching’u-alase hariduse pakkuja. AoEC coaching’u-programme korraldatakse koostöös partnerettevõtetega üle maailma. EBS Executive Education on AoEC litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis.

AoEC coaching'u programmid on tunnustatud juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, sh nii ICF (International Coach Federation), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) kui ka AC (Association for Coaching).

 

 

EBSi coaching'u programme iseloomustab:

  • selge suund juhtide ja ettevõtete/asutuste juhtimistegevuse toetamisele
  • töö väikestes rühmades
  • rohkelt praktikat ja harjutamist
  • rahvusvahelise väljaõppe läinud koolitajad ja diplomeeritud coach’id
  • rahvusvaheline tunnustus ja akrediteeringud

Miks coaching?

Coaching keskendub ettevõtte olulisimale väärtusele – inimesele, nii indiviidi kui meeskonnaliikmena ning toetab mitmel moel tema arengut.

 

Klassikaline coaching'u-protsess keskendub coachee abistamisele talle vajalike lahenduste leidmisel ja on seotud spetsiifilise teema või küsimusega. Coaching'u-vestluste käigus ei jaga coach coachee'le oma kogemusi ja õpetussõnu, vaid suunab teda probleemi uudsete vaatenurkade alt analüüsima ja vajalikke otsuseid vastu võtma. Coach hoiab protsessi õigel kursil ning julgustab coachee'd võtma vastutust omaenda dilemmade lahendamisel. Koostöös coach'iga leiab coachee iseseisvalt sobivaima tegevuskava, mille täitmist saadab jätkuv coach'i-poolne tugi.

 

Tähtsaimad oskused, mida coach pakub, on aktiivne kuulamine ja efektiivne küsitlemine ning seda usaldusväärses ja hinnangutevabas keskkonnas.

 

Executive coaching (juhtimis-coach'ing) on mõeldud juhtidele ja ettevõtetele, toetab nende eesmärkide saavutamist ja organisatsiooni kasvu. Oma olemuselt on executive coaching organisatsiooni liikmete sisemise tarkuse, kogemuse ja potentsiaali avamine ja rakendamine ning oskuslik meeskondade eestvedamine.

 

Coaching'u mõju on ulatuslik. See võib kaasa tuua muutuse indiviidi käitumises, peaasjalikult aga kvaliteedihüppe tema argipäevastes mõttemallides ja suhtlemises nii organisatsiooni sees kui väljaspool. 

Pakume lisaks:

Vaata lisaks:

 

 

Coaching'u programmide õppejõud EBSis

Merle Viirmaa, PCC

Merle Viirmaa, EBS coachingu programmide ja AoEC Estonia juht, PCC

Peep Aaviksoo, PCC

Peep Aaviksoo, PCC

Katrin

Katrin Oblikas-Peretti, PCC

Urmas Kaarlep, ACC

Urmas Kaarlep, ACC

Kiur

Kiur Lootus

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti