Rahvusvaheline ärijuhtimine, MA

Ülevaade

“… liiga paljud ühiskondlikud tavad, praktikad ja institutsioonid on loodud möödunud aegade jaoks” (Charles Handy, 2015:4)

 

Globaliseerumine ja kultuuridevahelised konfliktid, digirevolutsioon ja asendustöö ning väärtuse loomise uued paradigmad on väljakutsed, millega seisame silmitsi praegu ja edaspidi. Meie magistriõppekavad on mõeldud juhtidele tulevikus tekkivate probleemide tundmaõppimiseks, mõistmiseks ja lahendamiseks ning isiklike ja erialaste oskuste arendamiseks järgmise karjäärihüppe jaoks. 

 

Rahvusvahelise ärijuhtimise magistriprogramm annab Sulle ainulaadse võimaluse kombineerida üldised ettevõtlus- ja ärivaldkonna teadmised valitud spetsialiseerumisvaldkonna pädevustega (rahandus ja majandusarvestus, turundus ning juhtimine ja eestvedamine). Usume, et kõigi ettevõtluse ja ärikorralduse funktsioonide aluste tundmine annab Sulle parema ettevalmistuse asuda tööle juhi või tippspetsialistina. Selle programmi lõpetajana oled oma valdkonna ekspert kuid samas ka võimeline panustama strateegiliste teemade arutellu organisatsioonis laiemalt.

Kus saab õppida?

EBS Tallinn

Tallinnas toimub õpe kahel päeval nädalas iga kahe nädala tagant.

Spetsialiseerumised Tallinnas: turundus; rahandus ja majandusarvestus

Esita avaldus 

EBS Helsingi 

EBS Helsingi filiaalis toimub õpe kahel päeval nädalas iga kahe nädala tagant.

Spetsialiseerumised Helsingis: juhtimine ja eestvedamine

Esita avaldus

 

 

Sobiv kandidaat:

 • Ootame õppima tänaseid ja homseid spetsialiste, konsultante, valdkonna- ning meeskonnajuhte.
 • Õppima asumise eelduseks on eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad. Kui sisseastumiseks vajalikke eeldusaineid ei ole läbitud, võib kandidaadil tekkida vajadus läbida vastavad eeldus- või täiendkursused. 

Õppekava

Õppekava eesmärk on anda Sulle laiapõhjaline erialane teadmistepagas, mida tasakaalustavad asjakohased äriteadmised ja professionaalsed oskused, mida rahvusvaheline tööturg tulevikus vajab. Erinevad õppemeetodid ja praktiline lähenemine aitavad arendada erialaseid oskusi, näiteks kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamist, meeskonnatööd ja loovust. Rahanduse valdkonnas on osa õppekavast loodud ACCA nõuete järgi koostöös CFA Instituudiga. Digirevolutsioon kujundab organisatsioone ja ühiskonda tervikuna ning meie roll on mõista üldise äritegevuse ja konkreetsemalt rahanduse, turunduse, organisatsiooniarenduse ja juhtimise valdkonna muutuste võimalusi ja ulatust.

 

EBS väärtustab interaktiivset õpet, praktilisi ülesandeid ja päriseluliste ettevõtlusalaste näidete sissetoomist õppetöösse. Mõningates ainetes esineb vähesel määral tavapäraseid loenguid; enamik õppetööst viiakse läbi meeskonnatööde, arutelude ja praktiliste tegevustena. Grupidünaamikad ja suhtlus on õppetöö lahutamatu osa ja seeõttu panemegi sellele suurt rõhku.

 

EBSis on kasutusel üks maailma parimaid õppeinfostüsteeme Canvas, mis on kaasaegne ja kasutajasõbralik ja koondab endas kogu õppetööga seonduvat sisu. 

 

Enamik lektoreid ja õppejõude on oma alal rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kellel on lisaks akadeemilisele taustale ka praktiline ettevõtluskogemus. EBSis on nii täiskohaga õppejõud, lektoritest praktikud kui ka professorid maailma erinevatest ülikoolidest. 

Teise õppeaasta sügissemestril oled oodatud kasutama nn mobiilsusakent ehk võimalust veeta semester ühes EBSi 60st partnerülikoolist üle maailma

Programm

   

1. õppeaasta sügissemester 

 • Coaching 3 EAP 
 • Globaalne majandus ja poliitika 6 EAP
 • Juhtimisotsuste tegemine ja finantsid 6 EAP
 • Strateegiline juhtimine 3 EAP
 • Spetsialiseerumise moodul 15 EAP (nanokraad I)
 • Kokku: 33 EAP

1. õppeaasta kevadsemester

 • Akadeemiline kirjutamine 3 EAP
 • Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmeanalüüsi meetodid 6 EAP
 • Uurimistöö disain 6 EAP
 • Spetsialiseerumise moodul 15 EAP (nanokraad II)
 • Kokku: 30 EAP

 

2. õppeaasta sügissemester

 • Vabalt valitud nanokraad/ semester
  EBSi partnerülikoolis 27 EAP
 • Kokku: 27 EAP

 

2. õppeaasta kevadsemester

 • Magistritöö 15 EAP
 • Spetsialiseerumise moodul 15 EAP (nanokraad III)
 • Kokku: 30 EAP

Spetsialiseerumissuunad

Pädevuse omandamiseks saad valida kolme spetsialiseerumissuuna vahel: 

 • Rahandus ja majandusarvestus (EBS Tallinnas)
 • Turundus (EBS Tallinnas)
 • Juhtimine ja eestvedamine (EBS Helsingis)

Iga spetsialiseerumine moodustub kolmest nanokraadist. Nanokraad on 15-ainepunktine moodul, mis koosneb vähemalt kolmest õppeainest.

 

Rahandus ja majandusarvestus (EBS Tallinnas)

Meie rahanduse ja majandusarvestuse spetsialiseerumismoodul annab Sulle vajalikud tööriistad, et analüüsida majandus- ja finantsalaseid andmeid ning tõlgendada ja kommunikeerida asjakohastele siht- ja sidusgruppidele finantsalast infot. Kolm spetsialiseeumismoodulisse kuuluvat nanokraadi annavad Sulle vajaliku baasi seismaks silmitsi rahandus- ja majandusarvestuse keskkonna väljakutsetega, et suudaksid organisatsioonis teha teadlikke juhtimis- ja investeerimisotsuseid.

 

Kokku: 45 EAP
Nanokraad I: Finantsaruandluse standardid versus tulemuslike juhtimisotsuste tegemine  15 EAP
Nanokraad II: Kvantitatiivfundamentaalne investeerimine  15 EAP
Nanokraad III: Andmete-põhine otsustamine 15 EAP

 

Turundus (EBS Tallinnas)

Turunduse spetsialiseerumine on üles ehitatud kolmele nanokraadile: kuidas turundus toimib, kuidas kommunikatsioon toimib ja kuidas toimivad inimesed. Selline lähenemine valmistab Sind ette tööks strateegilistel ametikohtadel. Oleme seisukohal, et üldiste ärijuhtimise-alaste teadmiste omandamine enne spetsialiseerumist annab Sulle ülevaate rahvusvahelisest juhtimisest ja majandusarvestusest. See omakorda loob Sulle kui tulevasele turundusproffessionaalile majanduslike teadmiste väärtusliku baasi. Saad valida selle spetsialiseerumissuuna kui otsustad Tallinnas õppimise kasuks. 

 

Kokku: 45 EAP
Nanokraad I: Turundusstrateegia 15 EAP
Nanokraad II: Strateegiline kommunikatsioon 15 EAP
Nanokraad III: Tarbijakäitumine 15 EAP

 

Juhtimine ja eestvedamine (EBS Helsingis)

See spetsialiseerumine pakub võimalust omandada süvateadmised ja -oskused, et juhtida edukalt organisatsioone ja muutumusprotsesse nendes. Meie eesmärk on koolitada välja juhid, kellel on selge visioon ning oskused, et see visioon reaalsuseks muuta; lisaks võime oma kolleege motiveerida ja inspireerida. Saad valida selle spetsialiseerumissuuna ning alljärgnevad nanokraadid, kui otsustad Helsingis õppimise kasuks. 

 

Kokku: 45 EAP
Nanokraad I: Digitaalsed ökosüsteemid 15 EAP
Nanokraad II: Muudatuste juhtimine: eesrindlik organisatsioon 15 EAP
Nanokraad III: Eestvedamine digiajastul 15 EAP

Õppekava läbimisel: 

 • Omandad laiapõhjalised teadmised ettevõtete toimimisest ning spetsiifilised teadmised enda poolt valitud spetsialiseerumissuunal; 
 • Oled teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piiridest ja sotsiaalsest mõjust ning oled võimeline eelpool toodut arvestama keerulistes olukordades;
 • Oled võimeline kriitiliselt rakendama laiapõhjalisi, süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ärialastest alus- ja kaasaegsetest teooriatest, kontseptsioonidest, praktilistest printsiipidest ja protsessidest erinevatel juhtimisalastel positsioonidel rahvusvahelises kontekstis;
 • Oled võimeline lahendama probleeme, omades vajalikke oskusi komplitseeritud probleemide teadvustamiseks, formuleerimiseks ja lahendamiseks ning oskad tegutseda ebakindlas keskkonnas piiratud ressurssidega;
 • Oled võimeline toime tulema muudatuste ja väljakutsetega, mida toob endaga kaasa ettevõtete digitaliseerimine. 
 •  
Olulised kuupäevad
1.

ALGAS VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

Esita avaldus SAISi ja DreamApply keskkonnas.

 

24.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg mai vastuvõtuvestlustele.

27.

MAI VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad sisseastumisvestlused EBSis. 

Kirjalikud sisseastumiseksamid toimuvad vestlustele järgneval päeval.

 

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Avalduse täitmine sisseastumise infosüsteemis SAIS ja DreamApply.  
 • Toimuvad vastuvõtuvestlused. Vastuvõtuintervjuu raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame kandidaati infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Õppelepingu sõlmimine ja kursuste valimine.
 • Esimese osamakse tasumine. 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 103
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

 

Võta ühendust

 

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

 • Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
  • *Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.
 • Õppeosakond teavitab kandidaati, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam. Inglise keele eksam EBSis koosneb suulisest ja kirjalikust osast.  
 • Inglise keele sisseastumistingimust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test. Vaata lähemalt SIIT
 • Vastuvõtuvestluse läbimine

Kogu  kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav siin. 

 

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õpingute maksumus

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (105 eurot/1 EAP Tallinnas). Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 • I semestri õppemaks on 3375 eurot.
 • II semestri õppemaks on 3100 eurot. 

 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli. Kandideerimisavalduse saad saata triin.sillaots@ebs.ee.