International Business Administration MA

“… too many of the customs, practices and institutions of society were designed for a time that has passed” (Charles Handy, 2015:4)

 

Globaliseerumine ja kultuuridevahelised konfliktid, digirevolutsioon ja asendustöö ning väärtuse loomise uued paradigmad on väljakutsed, millega seisame silmitsi praegu ja edaspidi.

 

Meie magistriõppekavad on mõeldud juhtidele tulevikus tekkivate probleemide tundmaõppimiseks, mõistmiseks ja lahendamiseks ning isiklike ja erialaste oskuste arendamiseks järgmiseks karjäärihüppeks. 

Ülevaade

Õppekava eesmärk on anda üliõpilastele laiapõhjaline erialane teadmistepagas rahanduse, turunduse, organisatsiooniarenduse valdkonnas, mida tasakaalustavad asjakohased äriteadmised ja professionaalsed oskused, mida rahvusvaheline tööturg üliõpilastelt tulevikus eeldab. Erinevad õppemeetodid ja praktiline lähenemine aitavad arendada erialaseid oskusi, näiteks kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamist, meeskonnatööd, loovust, mis kuuluvad lahutamatult õppekava juurde. Rahanduse valdkonnas on osa õppekavast loodud ACCA nõuete järgi koostöös CFA Instituudiga.

 

Digirevolutsioon kujundab organisatsioone ja ühiskonda tervikuna ning meie roll on mõista üldise äritegevuse ja konkreetsemalt rahanduse, turunduse, organisatsiooniarenduse ja juhtimise valdkonna muutuste võimalusi ja ulatust.

 

Pädevuse omandamiseks saad valida kolme spetsialiseerumissuuna vahel: 

 • ärindus ja turundus; 
 • ärindus ja rahandus; 
 • Uuendatud!  Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul. 

Õppekava läbimisel: 

 • Omandad laiapõhjalised teadmised ettevõtete toimimisest ning spetsiifilised teadmised kas organisatsiooni muudatuste juhtimises, turunduses või ettevõtte finantsjuhtimises;
 • oled teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piiridest ja sotsiaalsest mõjust ning on võimeline eelpool toodut arvestama keerulistes olukordades;
 • oled võimeline kriitiliselt rakendama laiapõhjalisi, süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ärialastest alus- ja kaasaegsetest teooriatest, kontseptsioonidest, praktilistest printsiipidest ja protsessidest erinevatel juhtimisalastel positsioonidel rahvusvahelises kontekstis;
 • oled võimeline lahendama probleeme, omades vajalikke oskusi komplitseeritud probleemide teadvustamiseks, formuleerimiseks ja lahendamiseks ning võimet tegutsema ebakindlas keskkonnas piiratud ressurssidega;
 • oled võimeline toime tulema muudatuste ja väljakutsetega, mida toob endaga kaasa ettevõtete digitaliseerimine. 

Üliõpilase profiil

 • Ootame õppima tänaseid ja homseid spetsialiste, konsultante, valdkonna- ning meeskonnajuhte.
 • Õppima asumise eelduseks on eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad. Kui sisseastumiseks vajalikke eeldusaineid ei ole läbitud, võib kandidaadil tekkida vajadus läbida vastavad eeldus- või täiendkursused. 

Spetsialiseerumised

Rahandus ja majandusarvestus

Meie õppekava pakub üldise ärijuhtimise paindlikkust kombineerituna korraliku rahandusalase ettevalmistusega, samuti võimaluse valida erinevate ametite vahel ja teadmisi oma ettevõtte igakülgsest juhtimisest. Rahanduseriala on väga spetsiifiline ja rohkelt matemaatikat sisaldav moodul, mis nõuab ettevalmistust matemaatikas, statistikas ning algteadmisi ettevõtte rahandusest ja investeerimisest.

 

Rahandus- ja majandusarvestuse spetsialiseerumissuuna raames teeb EBS koostööd CFA Instituudi ja ACCA Assotsiatsiooniga, mis tagab kvaliteedi ja relevantsuse ning võimaldab järgmisena läbida soovitud sertifitseerimisprogrammi, kuna enamik tööd selleks on juba tehtud. 

 

Mooduli edukalt läbinu oskab: 

 • sõnastada ja rakendada pikaajalisi rahandusstrateegiaid;
 • hinnata ettevõtte finantsseisundit ja tulevikku vaatavaid strateegiaid tervikuna;
 • analüüsida finantsinstrumente ja portfelle;
 • täita raamatupidamis- ja kinnitusülesandeid;
 • tegeleda üldise juhtimistegevusega või juhtida osakonda, vastutades finantstulemuste ja rakendatud kapitalilt kasumi teenimise eest. 

Spetsialiseerumissuuna õppeained on: 

Õpetatakse EBS Tallinna fililaalis* 

Turunduse juhtimine 

Turunduse juhtimise keskne mõte on anda üliõpilastele erialane turunduspädevus ning tutvustada laias valikus turundusteemasid, mis võimaldab tegutseda juhtiva turunduseksperdina või turundusmeeskonna juhina. Kuna me võtame aluseks integreeritud turunduskommunikatsiooni, siis omandavad üliõpilased teadmisi ja kogemusi meediasuhete, digitaal- ja analüütilise turunduse ning tarbijakäitumise alal muutuvas globaalses ja digitaalkeskkonnas. 

 

Mooduli edukalt läbinu: 

 • on omandanud pädevuse ja saanud praktilise õppekogemuse, mis võimaldab tal tegutseda eksperdi või meeskonnajuhina turunduse valdkonnas;
 • mõistab ja võtab professionaalsel viisil arvesse eetilisi ja õiguslikke kaalutlusi keerukate turundusülesannete kontekstis;
 • hangib, analüüsib ja tõlgendab andmeid, et teha tõenditel põhinevaid otsuseid erinevates keerukates turundus- ja äriolukordades;
 • rakendab kriitiliselt laialdasi ja põhjalikke teadmisi turunduse alus- ja tänapäevastest teooriatest, kontseptsioonidest ja praktilistest põhimõtetest;
 • töötab välja ja viib ellu nii pika- kui ka lühiajalisi turundusstrateegiaid ja taktikalisi plaane;
 • suudab esitleda keerukaid turundusideid professionaalsel viisil ning pakkuda veenvaid turunduslahendusi nii üksikisiku kui ka grupi tasandil.

Spetsialiseerumissuuna õppeained on: 

Õpetatakse EBS Tallinna fililaalis* 

 

Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul (Helsingis)

Organisatsiooni muutuste ja juhtimise erialamoodul annab põhjalikud teadmised organisatsiooni muutuste juhtimisest digitaalse transformatsiooni ajastul. Erialamoodulis on ühendatud tänapäevased teoreetilised kontseptsioonid ja tulevikusuundumuste analüüs, mis loob üldise arusaama organisatsiooni muutuste ja juhtimise põhiteooriatest. See annab ettevalmistuse organisatsiooni muutuste juhtimiseks ja oskused parima juhtimistava rakendamiseks tänapäeva äriorganisatsioonides.

 

Mooduli edukalt läbinu: 

 • mõistab ja omab nägemust organisatsiooni muutuste eesmärgi ja teoreetiliste põhimõtete erinevatest tõlgendustest järgmistes valdkondades: organisatsiooni muutuste liigid ja kulg, organisatsiooni valmisolek muutusteks, organisatsiooni ja keskkonna koostoime;
 • mõistab postindustriaalset juhtimiskeskkonda ja muutusi organisatsioonides ning tunneb strateegilise juhtimise põhikoolkondi ja vahendeid;
 • tunneb juhtimispädevust, sealhulgas loova juhtimise ja transformatsioonilise juhtimise meetodeid, mis aitavad toime tulla tänapäevaste juhtimisprobleemidega;
 • mõistab ärieetika ja eetilise juhtimise olemust, oskab võrrelda ja analüüsida erinevaid teooriaid ja teab nende mõju tegelikele äriorganisatsioonidele;
 • orienteerub erinevates kultuurides ja allkultuurides globaalses kontekstis;
 • suudab tõhusalt tegutseda juhina globaalses ärikeskkonnas ning diagnoosida ja leida lahendusi kultuuridevahelistele konfliktidele;
 • on valmis töötama ametikohtadel, mis eeldavad selliseid oskusi nagu analüütiline mõtlemine, muutuste tõhus juhtimine, eetiliste otsuste tegemine, hea esinemis- ja läbirääkimisvõime, inimeste motiveerimine ja innustamine;
 • suudab kindlaks teha juhtimisprobleeme ja hinnata nende seost uurimistöö teemaga.

Spetsialiseerumissuuna õppeained on: 

 • Organizational design
 • Managing teams
 • Strategic Leadership
 • Change Management
 • Cross-Cultural Communication
 • Ethics and Responsibility in Business and Leadership

 

Olulised kuupäevad
26.

Avalduste esitamise tähtaeg kevadisel vastuvõtul. 

29.

Toimuvad järgmised sisseastumisvestlused.

7.

Avalduste esitamise tähtaeg suvisel vastuvõtul. 

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Avalduse täitmine Sisseastumise Infosüsteemis SAIS (eestlased) 
 • Toimuvad vastuvõtuvestlused. Vastuvõtuintervjuu raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.

  Palume kaasa võtta dokumendifoto ja tuua haridust tõendava dokumendi originaalid vestluspäeval EBSi õppeosakonda: A. Lauteri 3, Tallinn, ruum 115. 

 • Ülikooli vastuvõtust teavitame kandidaati infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Õppelepingu sõlmimine.
 • Esimese osamakse tasumine. 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 115
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

 

Võta ühendust

 

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

 • Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
 • *Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.
 • Finantssuunale kandideerimiseks peavad olema omandatud teadmised järgnevates eeldusainetes: mikroöokonoomika, makroökonoomika, finantsarvestus, ettevõtte rahandus, majandusanalüüs, investeeringute juhtimine.
 • inglise keele eksam EBSis (koosneb suulisest ja kirjalikust osast) või esitatud rahvusvahelise inglise keele testi tulemus nõutud tasemel. Vaata lähemalt SIIT
 • Vastuvõtuintervjuu.
 • SAISis on esitatud CV. 

Õppeained

SEMESTER Õppeaine EAP VASTUTAV ÕPPEJÕUD
SEMESTER 1      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo, Andres Tupits
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
SEMESTER 2      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Playle
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Kaire Põder
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6 Kaire Põder, Karmo Kroos
SEMESTER 3      
  Major in: Marketing Management    
  International Marketing and Performance Measurement 6 Tabani Ndlovu
  Consumer Behaviour and Critical Marketing 6 Katri Kerem
  Digital Marketing 6 Katri Kerem
  PR and Media Relations 6 Scott Abel
  Advanced Course on Service Marketing 3 Ester Eomois
  Tourism Marketing 3 Jeff Jarvis
  Major in: Finance and Accounting    
  Quantitative Methods in Finance 6 Fabio Filipozzi
  Financial Statement Analysis 6 Mart Onemar
  Financial Reporting I 3 Aet Toots
  Financial Reporting II 3 Aet Toots
  Advanced Corporate Finance 6 Taivo Reintal
  Valuation of Financial Instruments 6 Fabio Filipozzi
  Major in: Organisational Change and Leadership in Digital Era    
  Organisational Design and Development 6 Kätlin Pulk
  Managing Teams 6 Piret Masso
  Strategic Leadership 6 Ester Eomois
  Managing Change in Digital Era 6 Marko Rillo
  Cross-Cultural Communication 3 Dasha Karpilovitch
  Ethics in Digital Age 3 Mari Kooskora
SEMESTER 4      
  Master´s Thesis 15  
  Seminar of Master's Thesis 3  
  Optional courses 6  
  Elective courses 6  
  Major in: Finance and Accounting    
  Portfolio and Alternative Investments Management 6 Fabio Filipozzi
  Audit and Tax 6 Urmas Kaarlep 
  *EBS jätab endale õiguse teha õppekavades muudatusi.     

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õpingute maksumus

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (95 eurot/1 EAP Tallinnas). Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 • Semestri õppemaks on 2600 eurot.
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2635 eurot. 

 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Sooviavaldus saada 10. juuliks e-posti aadressil triin.sillaots@ebs.ee.