Praktika

Kõikides bakalaureuseõppe päevastes õppekavades on kohustuslik sooritada praktika. Praktikandid õpivad tundma ettevõtte toimimist ja rakendavad õpitut praktikaorganisatsioonis.  

Praktika raportite kirjutamine toetab ka üliõpilase ettevalmistust lõputöö kirjutamiseks. Praktika on jaotatud kaheks. 

  • Praktika I: Sissejuhatav  praktika organisatsiooni ning selle juhtimis- ja otsustusprotsesside tundma õppimine. Toimub esimese õppeaasta kevadel. 
  • Praktika II: Valdkonnaspetsiifiliste probleemide lahendamine (nt turundus, müügi-, finants-, digitaliseerimise-, vm probleemi lahendamine). Toimub teise õppeaasta kevadel. 

Ettevõttele 

Praktika eesmärk on õpitu rakendamine ettevõttes või organisatsioonis ning üliõpilase arengu ja karjääri toetamine.  

 

Mida ootame praktika ettevõttelt/organisatsioonilt? 

  • Praktikandi vastuvõtmine ettevõttesse/organisatsiooni 
  • Praktika kokkuleppe sõlmimine ja allkirjastamine (üliõpilasel on dokumendipõhi) 
  • Praktikandi juhendamine ettevõttes/organisatsioonis 
  • Praktika lõpus anda üliõpilasele konstruktiivset tagasisidet nii kirjalikult kui ka suuliselt (üliõpilasel on dokumendipõhi)  

Praktikapakkumised võib saata:  made.katsevic@ebs.ee.  

Üliõpilasele 

Praktikakoha valib üliõpilane ise lähtudes praktika eesmärkidest. Konkreetne praktika sisu ja korraldus on kirjeldatud Canvases vastava kursuse all. Rohkem infot praktika kohta üliõpilasveebis.

 

EBSi tudengitel on võimalus sooritada praktika välismaal läbi Erasmus+ prorgammi. Lisainfot leiad siit  

 

PRAKTIKA PAKKUMISED

Juhendajale 

Koolitused 

  • Praktikajuhendajate üldõppe moodul 

6-päevasele koolitusele on oodatud ülikoolis ning ettevõttes töötavad inimesed, kes soovivad tudengitele praktika eel ning selle toimumise ajal inspireerivaks toeks olla. Koolitused toimuvad auditoorselt, kuid kui olud nõuavad, siis ka hübriid või online kursusena. 

 Aeg: 17. november 2021 - 10. veebruar 2022 

Koht: EBS, ruum 415 

Praktikajuhendajate üldõppe mooduli ajakava leiad siit 

Registreeri siin 

  • Ettevõtetele täiendkoolitus (2-päevane). Registreerimine algab kevadesmestril 2022 

  • Ülikoolijuhendajate täiendkoolitus (2-päevane). Registreerimine algab kevadesmestril 2022 

Praktika arendusprotsessi ja koolitusi toetab