Kaheaastane MBA

Ärijuhtimise magistri (MBA) fokuseeritud kaheaastane programm

Meie uus 2-aastane MBA programm on mõeldud juhtidele, kes soovivad end üha kiiremini muutuvas ja arenevas keskkonnas pidevalt täiendada. Meie õpetamise põhimõtted ja fookusalad võimaldavad sulle erakordsel tasemel väljaõpet pidevas koostöös oma ala parimate lektorite ja juhtimistreeneritega. 

 • Omandad tugevad alused ettevõtluse põhivaldkondades 
 • Õpid ja arened koos õpingukaaslastega 
 • Õpid orienteeruma kõige uuemates juhtimisvõtetes  
 • Saavutad täiesti uue taseme sinu poolt valitud ärijuhtimise valdkonnas

Ka pikema MBA programmi läbimiseks ei pea sa katkestama oma karjääri ning sul on võimalik valida, kas läbid õpingud aeglasemas või kiiremas tempos. Semestri jooksul on võimalik õppida kuni kahte põhiainet eesti keeles, ülejäänud õpe toimub inglise keeles. Programmi esimene aasta sisaldab samu põhiaineid kui meie üheaastane MBA õppekava. Teisel aastal valib tudeng endale kaks meelepärast süvaõppega spetsialiseerumissuunda. 

 

 

Kandideeri SAISis

 

Õppekava

Meie MBA põhiprogramm annab sulle tugeva põhja organisatsiooni ökonoomika ja finantstulemuste alal, õpetab kuidas organisatsioone tegelikult korraldada ja hallata ning treenib vastutustundliku juhtimise ja inimsuhete alaseid oskusi. Sellele tugevale alustalale on võimalik ehitada põhjalikud oskused, valides kaks meie kuuest fookusalast.
Meie programmi poolt pakutavad fookusalad, mida õpetavad tipptasemel õppejõud ja selle ala spetsialistid, võimaldavad sul saavutada täiesti uue taseme sinu poolt valitud ärijuhtimise valdkonnas. Anname sulle oskused, vahendid, teadmised ja enesekindluse, et teha teadlikke otsuseid keerulises tehnoloogiapõhises globaalses ärikeskkonnas. Meeskonnakeskses õpetamise- ja õppimisprotsessis kasutatakse reaalse elu näiteid.

 

Õppeaasta I

Sügissemester Kevadsemester

 

Ettevõtte majandus- ja finantstegevus

(15 EAP-d):

 • Juhtimisökonoomika 
 • Finants- ja juhtimisarvestus 
 • Ettevõtte rahastamine 

 

Vastutustundlik juhtimine ja inimsuhete alased oskused

(15 EAP-d):

 • Eetiline juhtimine 
 • Projektijuhtimine 
 • Äritehnoloogiate arendus 
 • Turundus ja müük 

 

Organisatsiooni juhtimine (15 EAP-d):

 • Strateegiline juhtimine ja innovatsioon 
 • Inimeste ja organisatsioonide juhtimine 
 • Operatsioonijuhtimine 

 

Lõpetamise moodul (15 EAP-d):

 • Spetsiaalsed töötoad 
 • Juhtimismäng 
 • Teooriatest
 • Juhtumiuuring 
 •  

Õppeaasta II

Loengud vastavalt üliõpilase poolt valitud spetsialiseerumismoodulitele. 2 spetsialiseerumismoodulit

 • Strateegiline turundus
 • Andmehaldus
 • Juhtimine digiajastul
 • Intrapreneurship & Entrepreneurship
 • Ettevõtte rahandus ja väärtuse kommunikeerimine
 • Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul 

 

Vastuvõtt

Kui sind innustab meie programm ning soovid EBSi kogukonnas õppida ja sellesse panustada, oled valmis kandideerima. Kogu  kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav siin

 

Kandideeri SAISis

Sobiv kandidaat:

 • omab 180 EAP-d bakalaureusekraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni
 • omab vähemalt 3 - aastast juhtimise või tiimijuhtimise kogemust. Hindame nii inimeste kui protsesside juhtimise kogemust. Too see välja oma kaasalisatud CV-s!
 • valdab piisaval tasemel inglise keelt (B2)  
 • väljendab oma huvi ja entusiasmi silmapaistvas ning meeldejäävas avalduses.

Õppemaks ja õppeinvesteering

Kahel esimesel semestril omandab tudeng põhiaineid ning semestri õppemaks on 3100€. Kolmandal ja neljandal semestril valib tudeng kaks spetsialiseerumismoodulit (ühe mooduli hind on 3500€) 

 • Euroopa Liidu kodanikel on võimalik õppemaks tasuda semestri kaupa või jagada see kaheks osamakseks semestris (lisandub 35 eurone menetlustasu).
 • Euroopa Liidu mittekodanikud peavad tasuma õppemaksu täies ulatuses koheselt kogu programmi eest. 

Kui sa oled Eesti Vabariigi resident või sul on pikaaajaline elamisluba, siis on võimalik õppemaks tasuda osade kaupa kasutades õppeinvesteeringut 

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on kogemused ning saavutused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas.  Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 

Kandidaat peab kandideerimisavalduses välja tooma: 

 • Miks soovid õppida EBSis just sellel õppekaval?  
 • Kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • Mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa? 
EBSi stipendium  võimaldab õppemaksu allahindlust. Stipendiume väljastatakse üks kord aastas augustis. Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli 2020 ning avalduse saad saata triin.sillaots@ebs.ee.

Akadeemiline kalender

  

 

 

Kandideeri SAISis

Olulised kuupäevad
1.

AVALDUSTE VASTUVÕTT

Algab avalduste vastuvõtt SAISis 2020/2021 õppeaastaks.

MBA õppekaval on õpinguid võimalik alustada sügissemestrist 2020. 

24.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg kevadistele vastuvõtuvestlustele SAISi keskkonnas.

 

27.

KEVADISED VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad kevadised sisseastumisvestlused EBSis. 

Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam toimub vestlustele eelneval päeval (26. mail 2020).

Spetsialiseerumismoodulid

Strateegiline turundus

Mooduli eesmärk on valmistada õppijaid ette iseseisvalt ja efektiivselt hakkama saama turundustegevuses ette tulevate ja turundustegevuse uute keeruliste olukordadega ning anda õppijatele kaasaegse turunduse ja selle rakendamise oskuste kõrgtase.

 

Peale selle mooduli läbimist on tudeng võimeline:

 • Professionaalsel viisil mõistma ja arvestama eetilisi ja õiguslikke kaalutlusi keeruliste turundustegevuste kontekstis;
 • Leidma, analüüsima ja tõlgendama andmeid, et teha tegelikul olukorral põhinevaid otsuseid mitmesugustes keerulistes turundus- ja ärialastes kontekstides;
 • Kriitiliselt rakendama laiaulatuslikku ja põhjalikku teadmistepagasit erinevate algupäraste ja kaasaegsete turundusteooriate, kontseptsioonide ja praktiliste põhimõtete osas;
 • Kavandama ja rakendama nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi turundusstrateegiaid ja taktikalisi plaane;
 • Professionaalselt väljendama kompleksseid turundusideid ja veenvalt esitlema turunduslahendusi erinevates kontekstides.
   

Andmehaldus

Mooduli eesmärk on käsitleda andmehalduse põhimõtteid, praktikaid ja tehnoloogiaid ja anda oskusi organisatsiooni andmete analüüsimiseks, selleks et organisatsioonis välja kujundada lähenemisviisid, millel on nii väärtust säilitav kui ka suurendav mõju, kuna andmed on organisatsiooni jaoks sedavõrd väärtuslik vara, mille haldamine vajab hoolikat juhtimist, et sellest tulenev kasu oleks maksimaalne.

Selle mooduli edukal lõpetamisel on osalejatel;

 • arusaam, teadmised ja oskused andmete haldamisel ja andmete analüüsimisel;
 • osalejad mõistavad organisatsiooni andmete väärtust ja iseloomu, kvaliteetsete andmete kogumiseks vajalikke üksikasjalikke põhimõtteid ja praktikaid ning oskavad selle põhjal andmeid ärianalüüsi läbiviimiseks üle vaadata ja ette valmistada;
 • osalejad on võimelised koostama ja kasutama erinevaid andmekogusid ja andmete visualiseerimise vahendeid, et vastata organisatsioonis tõusetuvatele küsimustele.

Juhtimine digiajastul

Mooduli  eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas organisatsioonid kasutavad, haldavad ja rakendavad digitaalset tehnoloogiat selleks, et parandada oma tegevuse tulemuslikkust tänapäeva digitaalses majanduses, samal ajal ära hoides digitaalsete muutuste ja innovatsiooniga kaasnevaid riske.

Mooduli edukal läbimisel on osalejad võimelised näitama usaldusväärseid teadmisi ja oskusi digitaliseerimises, muudatuste juhtimises, tehnoloogia juhtimises ja ärianalüüsis:

 • mõistes digitaalse innovatsiooni organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte ning inimeste, äriprotsesside ja digitaalsete tehnoloogiate keerulisi koostoimeid organisatsioonides;
 • hallates, arendades ja rakendades digitaalseid tehnoloogiaid, teenuseid ja infrastruktuuri, et uuendada organisatsiooni sooritusi;
 • tulles toime digitaliseerimise keerukusega läbi oskuse teha teadlikke ja õigeaegseid otsuseid.

Intrapreneurship & Entrepreneurship

Mooduli eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused, mis on vajalikud ettevõtte või start-up vormis ettevõtluse loomiseks või alustamiseks reaalses keskkonnas. Tudengeid ja töörühmasid juhendatakse ideede, kontseptuaalsuse ja turustamisetappide kaudu, rakendades äritegevuse edendamise ja innovatsioonijuhtimise meetodeid ja vahendeid.

 

Mooduli edukal läbimisel tudeng:

 • suudab luua äriettevõtte ja/või käivitada start-up vormis ettevõtluse, tuvastades turuvõimalusi ja rakendades sobivat ärimudelit;
 • mõistab finantsplaneerimise, rahastamise ja õigusliku raamistiku aspekte;
 • oskab analüüsida ja rakendada sihtturule mõeldud toodete ja teenuste innovatsioonistrateegiaid ja väärtuspakkumisi.

Ettevõtte rahandus ja väärtuse kommunikeerimine

Mooduli eesmärk on valmistada tudengeid ette konkureerima globaalsel turul, mis loob, kontrollib ja säilitab ettevõtte väärtust.

Mooduli edukal läbimisel oskavad tudengid:

 • määratleda, rakendada ja hinnata pikaajalisi finantsstrateegiaid, mis loovad väärtust kõigile huvitatud sidusrühmadele;
 • hinnata ettevõtte finantsseisundit ja tulevikku suunatud strateegiaid ning soovitada ja teha otsuseid, mis tasakaalustavad finantskasumit ja riske;
 • analüüsida perspektiivseid ettevõtete ühinemisvõimalusi; hinnata finantsinstrumente, mille eesmärk on suurendada ettevõtte tulu ja vähendada tegevusriski ning soovitada konkreetseid võimalusi ettevõtte portfelli korrigeerimiseks, mis põhinevad kaasaegsetel finantsinvesteeringute põhimõtetel;
 • läbi viia vajalikke sisemisi raamatupidamiskontrolle, et esitada finantstulemuste ülevaateid vastavatele kontrollorganitele ning aktiivselt osaleda välistes konsultatsioonitegevustes, mis ühendavad äriotsuseid nende väärtust parandava tulemusega;
 • võtta vastutust üld- või osakondade juhtimise eest ning vastutada finantstulemuste ja investeeritud kapitali tootluse eest.

Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul 

Organisatsiooni muutuste ja juhtimise erialamoodul annab põhjalikud teadmised organisatsiooni muutuste juhtimisest digitaalse transformatsiooni ajastul. Erialamoodulis on ühendatud tänapäevased teoreetilised kontseptsioonid ja tulevikusuundumuste analüüs, mis loob üldise arusaama organisatsiooni muutuste ja juhtimise põhiteooriatest. See annab ettevalmistuse organisatsiooni muutuste juhtimiseks ja oskused parima juhtimistava rakendamiseks tänapäeva äriorganisatsioonides.

 

Mooduli edukalt läbinu: 

 • mõistab ja omab nägemust organisatsiooni muutuste eesmärgi ja teoreetiliste põhimõtete erinevatest tõlgendustest järgmistes valdkondades: organisatsiooni muutuste liigid ja kulg, organisatsiooni valmisolek muutusteks, organisatsiooni ja keskkonna koostoime;
 • mõistab postindustriaalset juhtimiskeskkonda ja muutusi organisatsioonides ning tunneb strateegilise juhtimise põhikoolkondi ja vahendeid;
 • tunneb juhtimispädevust, sealhulgas loova juhtimise ja transformatsioonilise juhtimise meetodeid, mis aitavad toime tulla tänapäevaste juhtimisprobleemidega;
 • mõistab ärieetika ja eetilise juhtimise olemust, oskab võrrelda ja analüüsida erinevaid teooriaid ja teab nende mõju tegelikele äriorganisatsioonidele;
 • orienteerub erinevates kultuurides ja allkultuurides globaalses kontekstis;
 • suudab tõhusalt tegutseda juhina globaalses ärikeskkonnas ning diagnoosida ja leida lahendusi kultuuridevahelistele konfliktidele;
 • on valmis töötama ametikohtadel, mis eeldavad selliseid oskusi nagu analüütiline mõtlemine, muutuste tõhus juhtimine, eetiliste otsuste tegemine, hea esinemis- ja läbirääkimisvõime, inimeste motiveerimine ja innustamine;
 • suudab kindlaks teha juhtimisprobleeme ja hinnata nende seost uurimistöö teemaga.

Spetsialiseerumissuuna õppeained on: 

 • Organizational design
 • Managing teams
 • Strategic Leadership
 • Change Management
 • Cross-Cultural Communication
 • Ethics and Responsibility in Business and Leadership

 

 

 

Kandideeri SAISis

Module Module name and subject EAP MOODULI JUHT

SÜGIS-

SEMESTER

1 Õppeaasta    
  Ettevõtte majandus- ja finantstegevus 15  
 

Juhtimisökonoomika

Mõningates majandusteooria õpikutes on matemaatilise sigrimigri sekka pistetud paar kujunduslikult eraldiseisvat kastikest, mis peaksid lugejale andma aimu sellest, kuidas kõnealune materjal on seotud reaalse eluga. Tihtipeale on sellistes kastikestes mõni ammumöödunud päevauudis. Nii illustreerib mikroökonoomikas oligopoli mudelitele pühendatud peatükki sageli nupuke OPEC-i moodustamisest 1960. aastal ja selle tegevusest 1973. aasta Jom Kippur’i sõja ajal, mil nafta hind nimetatud organisatsiooni embargo tõttu rohkem kui kahekordistus.

Sel kursusel on plaanis asjad teistpidi pöörata – tõsta kastikestesse peidetud jutt esiplaanile ning suruda puhtteoreetiline, esimest ja teist järku tuletistega ümbritsetud hookuspookus ridade vahele. Me alustame üldjuhul alati päevakajalise avalikkuse tähelepanu haaranud juhtumiga ning püüame seejärel majandusteooria abil tollest sündmusest sotti saada. Kohati võime jõuda isegi järelduseni, et majandusuudiste tõlgendamisel vajame majandusteooria kõrvale veel teisigi maailma mõtestamise viise.

3 Hardo Pajula
 

Finants- ja juhtimisarvestus 

Kursus annab praktiliste probleemide lahendamise kogemuse lühi- ja pikaajaliste otsuste tegemisel, kulu – maht – kasum analüüside koostamisel,  hinnakujunduse ja eelarve planeerimisel. Samuti juhendab ja annab praktilise kogemuse, kuidas lugeda ja analüüsida finantsaruandeid ning nende põhjal otsuseid teha. 

6 Urmas Kaarlep
 

Ettevõtte rahandus

Kursus õpetab, kuidas teha ettevõtte investeerimisotsuseid, analüüsida riski ja tulu suhet ning efektiivselt hallata kapitali struktuuri kaasaegses finants- ja majanduskeskkonnas.  Tudengid omandavad põhjalikud teadmised ettevõtte tasandil finantsjuhtimisest, sealhulgas tõhusast kapitali suurendamisest, ettevõtte tasakaalustamisest  ja üldistest juhtimisküsimustest. 

6 John P. Broussard
II Organisatsiooni juhtimine 15  
 

Strateegiline juhtimine ja innovatsioon

Selle kursuse käigus õpid strateegilist mõtlemist, omandades oskused kuidas mõelda teisiti, kasutada uusi ärivõrke ja pidevalt arendada võimet strateegilisteks uuendusteks.  Kursus annab ülevaate kiiresti arenevast  äristrateegia maailmast, keskendudes üha kasvavale kasutajakogemuse tähtsusele, disainile ja innovatsioonile konkurentsieeliste loomisel ja varieerimisel.

6 Marko Rillo
 

Inimeste ja organisatsioonide juhtimine 

Kõigil on olemas intuitiivne arusaamine sellest, kuidas organisatsioonid töötavad, kuid see arusaam võib suuresti erineda sõltuvalt konkreetsest organisatsiooniteooriast, mida parajasti rakendatakse. Kuigi organisatsiooniteooriat võib iseloomustada kui süstemaatilist ja metoodilist  lähenemist teadmiste loomisele, tuleb silmas pidada, et tegelikkuses on olemas arvukaid organisatsiooniteooriaid, mis toovad välja tegelikkuse erinevad kirjeldused ja seega ka erinevad praktikad. Kursus keskendub organisatsioonide kui keeruliste süsteemide päritolu, olemuse, funktsionaalsuse ja muutumise selgitamisele. Niiviisi näeme, kuidas organisatsiooniteooria mõjutab organisatsiooni praktikat, sealhulgas inimeste ja organisatsioonis toimuvate protsesside juhtimist. Selle kursuse eesmärk on vastata küsimusele: kuidas korraldada?

6 Piret Masso
 

Tootmis- ja teenindusjuhtimine 

Kursus annab operatsioonide juhtimisele üldise sissejuhatuse, keskendudes juhtiva tööstusharu tehnoloogiapõhistele lahendustele. Hõlmatakse juhtimisoskusi nagu Lean, Six Sigma ja äritegevuse juhtimine ning kuidas ettevõtted kasutavad äritegevuses uusimaid tehnoloogiaid nii tootmis- kui ka teeninduspõhistes tegevustes. Käsitletakse operatsioonijuhtimise teemasid, nagu näiteks ettevõtte ressursside planeerimine, ärianalüüs,  tarneahela juhtimine ja äriprotsesside juhtimine, mis annavad tudengitele abivahendid orienteerumaks 21. sajandi  ettevõtluses.  

3 Ingrid Joost

KEVAD-

 SEMESTER

     
III Vastutustundlik juhtimine ja inimsuhete alased oskused  15  
 

Eetiline juhtimine

Kursus esitab väljakutse mõelda kriitiliselt juhtide, otsustusprotsessi allikate, organisatsioonikultuuri kujundamise ning inimeste motiveerimise väljakutsete ja võimaluste üle. Kursus annab analüütilised tugiraamistikud eetiliste otsuste ja strateegiate tundmaõppimiseks,  vaadete ja lähenemisviiside mitmekesisuse avastamiseks ja kognitiivsete riskide kaardistamiseks, mis mõjutavad eetilist juhtimist.

3 Jukka Mäkinen
 

Projektijuhtimine

Kursus arendab oskuseid, kuidas läbi konkreetsete eesmärkide ette valmistada, juhtida ja hinnata projekte ning mõista probleeme, mis tõusetuvad seoses eduka tiimi- ja projektijuhtimisega. Tudengitele tutvustatakse projektijuhtimise teooriaid ja andmete visualiseerimise vahendeid. Rakendades projektijuhtimise printsiipe praktikasse ning lahendades meeskondadena projektide läbiviimisega reaalses elus kaasnevaid probleeme,  juhitakse tudengid sellega leidma individuaalseid lähenemisi projekti ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks projekti- ja meeskonnajuhina. 

3 Juko-Mart Kõlar
 

Äritehnoloogiate arendus

Kursus vaatleb tehnoloogiat kui äritegevuse olulist aspekti ja on jagatud kahte ossa. Esimene osa keskendub tehnoloogiliste projektide ja investeeringute planeerimisele, mis hõlmab selliste projektide tulususe analüüsi ning nende mõju ettevõtete tootlikkusele ja lõpptulemile.  Teine osa kursusest keskendub tehnoloogia ja tootekujunduse vaheliste seoste leidmisele, arendamisele, nende strateegilisele juhtimisele ja kasutuselevõtule; turundusele ja positsioneerimisele väliskeskkonnas. Kursus võimaldab tudengil mõista infotehnoloogia (IT) segavat, ent muutvat mõju organisatsiooni üldistele eesmärkidele. Kursusel osalejad õpivad, kuidas integreerida infotehnoloogiat kui äriprotsesside muutmise ja pideva täiustamise peamist võtmemeedet. Tudengid saavad põhjaliku arusaama sellest, kuidas tehnoloogia võib avaldada mõju organisatsiooni protsessidele ja teguritele, nagu näiteks soovile muutuste järele ja ärikultuurile, mis peavad sellise mõju saavutamiseks olema sünkroonis; samuti strateegilisele rollile, mida IT-juhid peavad täitma, et neid muudatusi ellu viia. 

3 Toomas Danneberg
 

Müük ja turundus 

Kursus annab sellel osalejatele kaasaegsed tugiraamistikud ja põhivahendid, mis on vajalikud eduka turundusstrateegia ja müügiprotsessi kavandamiseks, rakendamiseks ja haldamiseks. Tegemist on dünaamilise kursusega, mis vaatleb turundust ja müüki pidevalt arenevas kontekstis, õpetades osalejaid olema informeeritud, kohanema muutustega ja töötama strateegiliselt.
Kursuse fookus on kliendikesksusel, klienditeekonnal (customer journey), brändi kujundamisel, turu segmenteerimisel, positsioneerimisel ja mõõtmisel ning toote, hinna ja turustamise turundusmeetmestiku kujundamisel.  Tudengid omandavad oskused luua, kommunikeerida ja pakkuda klientidele väärtust  läbi neile kohandatud toodete ja teenuste. Müüki vaadeldakse selle protsessi integreeritud poolena. Turunduse ja müügi valdkonna teadmiste konsolideerimine aitab õpilastel olla kursis turunduse dünaamika muutmisega ja arendab mõtteviisi, mis julgustab nägema väljakutseid kui võimalusi. Selle tulemusena oskavad lõpetajad välja töötada ja ellu viia edukaid turundus- ja müügistrateegiaid, mis kujundavad brändi edukuse.

3 Jovana Agu

 

IV Lõpetamise moodul 15  

 

Spetsiaalsed töötoad 

3

 

 

Juhtimismäng

6

 

 

Teooriatest

3

 

 

Juhtumiuuring

3

 
 

2 Õppeaasta

   
  KEVAD- JA SÜGISSEMESTRI AINED VASTAVALT SPETSIALISEERUMISMOODULITELE 60  

 

Kandideeri Sisseastumise Infosüsteemis SAIS