Bombardment metoodika

Bombardment metoodika aitab suurendada ettevõtte töötajate efektiivsust.

 

Bombardment on meeskondlik tegevus, mille eesmärgiks on tõsta sellel osalejate vahelist usaldust ning läbi selle suurendada koostöövalmidust ning tõsta meeskonna efektiivsust.

 

Bombardment metoodika eesmärgiks on:

  • tõsta omavahelist meeskonnatunnet ja toimimise efektiivsust;
  • luua huvitav keskkond, mis oleks ühteaegu lõbus kui ka pingutama panev;
  • luua rahulik ja soodne õhkkond uute küsimuste esitamiseks ja vanade käitumismallide läbiarutamiseks;
  • aktiivse rühmatöö käigus õpitakse üksteist lähemalt tundma ja teadvustama üksteise väärtusi nii kaastöötaja kui inimesena.

Selle tulemusena:

  • tekib rühma liikmetes vastastikune suurem usaldus;
  • tekib kollektiivne tugirühm ja emotsionaalne side;
  • paraneb osakondade sisekliima ja eeldused rühmatööks;
  • koolituse lõppedes tunnevad osalejad üksteist oluliselt paremini kui seni.

Koolitus viiakse läbi struktureeritud tutvumisena, kus vähem-isiklikult ning avalikumalt infolt liigutakse isiklikuma info suunas. Koolitaja tagab enda aktiivse juhtimisega osalejate mugavustsooni säilimise. Koolituse lõpuosas "pommitavad" osalejad väikestes ringides üksteist kuuldud info põhjal positiivse tagasisidega.

 

Koolitusele kuluv aeg on sõltuvuses osalejate arvust ning eesmärkidest, alates 3 tunnist kuni 6 tunnini, osalejate arv ei ole piiratud.

 

Kui huvitute Bombardment metoodikast palume võtta ühendust allolevatel kontaktidel.

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti