EBS kuulutas välja rektori valimised

rektor
EBSi rektori Arno Almanni ametiaeg kestab kuni 31. augustini 2020. Ülikool kuulutas uue rektori leidmiseks avaliku konkursi, kandideerimise tähtaeg on 4. mai.

SOBIV REKTORIKANDIDAAT: 

 • Omab doktorikraadi ja on või on olnud valitud professoriks 
 • Omab pikaaegset inimeste ja protsesside juhtimise kogemust  
 • Omab rahvusvahelist koostöökogemust  
 • Mõistab ettevõtluskeskkonda Eestis ja rahvusvahelisel tasandil
 • On tulevikku vaatav ja hindab jätkusuutlikku arengut  
 • Mõistab EBSi kui eraülikooli võimalusi ja vajadusi

 

EBSI REKTORINA ON VÕIMALUS: 

 • Olla kõrgharidusmaastiku innovatsiooni eestvedaja  
 • Anda panus Eesti majanduse ja tulevikutegijate arengusse 
 • Töötada rahvusvahelises, ambitsioonikas ja muutustele avatud keskkonnas  
 • Leida igapäevases töös väljakutseid nii isiklikuks kui professionaalseks arenguks 

 

KANDIDEERIMISEKS PALUME ESITADA JÄRGMISED DOKUMENDID: 

 • Kandideerimisavaldus valimiskomisjoni nimele  
 • Elulookirjeldus 
 • Teaduslikku kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid koos viitega ETISe profiilile
 • Juhtimise ja rahvusvahelise koostöö edukust tõendavad selgitused  
 • Ettepanekud ja visioon Estonian Business Schooli arengukava 2019-2023 täiendamiseks ja realiseerimiseks

 

Kandideerimiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 4. mai 2020. Dokumendid palume edastada digitaalselt allkirjastatuna gretel.alver@ebs.ee või Estonian Business Schooli rektoraadi büroole aadressil  A. Lauteri 3, 10114, Tallinn. Lisainfo: gretel.alver@ebs.ee.

 

Rektori kandidaadi valib SA Estonian Business Schooli nõukogu poolt moodustatud valimiskogu, kelle poolt valitud kandidaat peab läbima usaldushääletuse Estonian Business Schooli Senatis.

Rektori nimetab ametisse ja temaga sõlmib lepingu Estonian Business Schooli nõukogu. Rektor valitakse viieks aastaks. Valitud rektori ametiaeg algab 1. septembril 2020.