Hogan Assessment Systems hindamissüsteem

Hogani isiksustestid aitavad näha CV-st sügavamale

Tänapäeval ei piisa ametialaseks eduks ainult oma valdkonna tundmisest, vaid edu saadab neid, kes tunnevad peensusteni ka iseennast. Hogan Assessment Systemsi (HAS) isiksusetestid aitavad kaardistada inimese tugevusi, võimalikke arengukohti ja suurimaid motivaatoreid, et mõjutada ametialast edukust ja ennustada sooritust.

 

Mis on Hogani isiksusetestide suurim väärtus?

Hogani teste kasutatakse värbamisprotsessis, inimeste arendamisel ja juhtimisel ning meeskondade moodustamisel. Hogani testid võimaldavad ennustada töösooritust, hinnates isiksust stabiilsetes oludes (Hogani HPI-test) ning stressi- ja pingeolukordades (Hogani HDS-test). Lisaks on võimalik hinnata isiksuse põhiväärtusi ja kognitiivset võimekust, samuti organisatsiooni eripärasid, mis motiveerivad töötajat endast maksimaalset panust andma (Hogani MVPI-test). 

 

Inimeste jaoks, kes iseend hästi tunnevad ehk on eneseteadlikud, ei selgu Hogani testidest ilmselt suuri üllatusi, kuid kindlasti saab kinnitust senistele mõtetele ja tunnetusele. See aga ei tähenda, et testide tegemisest pole kasu. Vastupidi – aeg-ajalt on vaja, et keegi meile meie tugevusi ja arendamist vajavaid külgi meelde tuletaks. Siis saame oma tugevusi teadlikumalt ära kasutada ja nõrgemate külgede arendamisega sihikindlalt tegeleda.  

 

Isiksusest saab tervikpildi, kui täita kõik kolm Hogani testi (HPI, HDS ja MVPI), kuid neist võib valida ka ühe või kaks. Iga testimise teenuse soetanud inimene saab sertifitseeritud Hogani konsultandilt ka personaalset tagasisidet. „See on ülioluline. Personaalne tagasiside selgitab, kuidas raportit lugeda ja aitab tulemusi tõlgendada, võttes arvesse kõiki raporti osi ja luues nende vahel seoseid,“ rõhutab Hogani sertifitseeritud konsultant Gretel Alver
 

Mis kasu saab ettevõte?
Meeskondade ja ettevõtete edu algab heast juhtimisest. See eeldab juhilt muu hulgas oskust rakendada igal ametikohal ja igas rollis sobivate isiksuseomadustega inimesi. Mis seal salata – vahel on inimese tõeline loomus peidus isegi tema enda eest, mis siis veel teistest – näiteks kolleegidest ja juhist – rääkida. Hogani isiksusetestid annavadki võimaluse inimest, tema reaktsioone ja käitumist paremini mõista.  

 

Seetõttu on Hogani isiksusetestid kasulikud nii värbamisel kui ka olemasolevate meeskondade arendamisel ja sünergia tekitamisel. Ühtlasi jääb meeskonnas vähemaks ka arusaamatusi, mille põhjus on tavaliselt üksteise mittemõistmine. 

Töötajate hindamiseks pakume järgmisi Hogan'i isiksuseprofiili teste:

 

Investeering

BASIC pakett: HPI test koos individuaalse konsultatsiooniga 450 EUR + KM
STANDARD pakett: Kaks testi (HPI + HDS) koos individuaalse konsultatsiooniga 650 EUR + KM
FULL pakett: Kõik kolm testi koos individuaalse konsultatsiooniga 1100 EUR + KM

 

Test tehakse veebis ja ühe testi täitmine võtab aega kuni 20 minutit, kolme testi täitmine kuni 60 minutit. Testi saab täita nii eesti kui inglise keeles. Testide raportid on inglise keeles. 

 

Individuaalset tagasisidet annavad Gretel Alver ja Peep Aaviksoo, Hogan Assessment Systems sertifitseeritud konsultandid. Individuaalne konsultatsioon toimub kas eesti või inglise keeles, enamasti EBSi Tallinna õppehoones või virtuaalselt. Konsultatsioon kestab kuni 30 minutit. 

 

REGISTREERU SOBILIKULE TESTILE SIIN

 

  • Õppurid, kes EBS Executive Educationi arenguprogrammis saavad grupi tagasiside, saavad soovi korral lisaks soetada individuaalse konsultatsiooni erihinnaga 50 EUR + KM.
  • Kui soovid tellida Hogan isiksusprofiili teste oma meeskonnale, kus on enam kui 10 liiget, teeme eripakkumise. Pakkumist küsi kirjutades koolitus@ebs.ee.

 

Miks just Hogan?
Hogan Assessment Systems on Ameerika Ühendriikides asuv kompetentsikeskus, mille hindamissüsteeme kasutavad inimeste hindamisel ja arendamisel paljud organisatsioonid 56 riigis üle maailma. 

 

Hogani isiksusetestid põhinevad enam kui 30aastasel teadustööl. Küsimuste testimisel kasutatud valim on omataoliste seas üks suurimaid: Hogani testide küsimusi on valideeritud umbes 200 000 inimese peal, kes töötavad enam kui 200 ametikohal suuremates majandusharudes. Hogan Assessment Systems on küll USA ettevõte, kuid testide väljatöötamisel on arvestatud ka teiste maailma piirkondade, näiteks Euroopa, Aasia jne, kultuurilisi eripärasid. 

Läbiviijad

Testide tagasisidet annavad Gretel Alver ja Peep Aaviksoo, mõlemad sertifitseeritud konsultandid. 

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

EBS Executive Coaching Centre, Executive Coach
Gretel

Gretel Alver

Projektijuht
Heli Temper

Iga inimene tahab enda kohta rohkem teada saada ja iga väärtuspõhist juhtimist rakendav juht oma inimesi rakendada kohtades, kus avaldub nende tõeline talent. Väga meeldib Hogani testide kontseptsioon, et ei ole halb ega hea, nõrk ega tugev, vaid on skaalad eripärade kirjeldamiseks.

Heli Temper, Markit Estonia AS

Hogan testide kohta lisainfo saamiseks võtke palun meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn, Eesti