Haridus. E-õpe

Teatmematerjalid:

A Glossary of Gifted Education
Haridusalaste terminite sõnastik.

 

Dictionary of Terms Used in Special Education
Eripedagoogika alaste terminite sõnastik.

 

Eesti Noorsootöö Keskus
Info hariduse, kõrghariduse, lastekaitse teemade kohta.

 

Noorteseire
Noorte-poliitika arengu-uuringud, statistika. Eesti ja inglise keeles.

 

ERIC

Institute of Educational Sciences, haridusalaste artiklite andmebaas.

 

Haridus
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu poolt koostatav haridusalaste artiklite andmebaas.

 

Hariduslooline e-varamu
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi hariduslooline digitaalarhiiv sisaldab digiteeritud käsikirju, fotosid, slaide.

Lingid:

Academic Info: Education
Teemavärav, mis pakub juurdepääsu hariduse valdkondade Interneti-ressurssidele.

 

Central and East European Management Development Association (CEEMAN)
Kesk- ja Ida-Euroopa Juhtimisarengu Assotsiatsioon.

 

Eesti Haridus- ja Teadusministeerium

 

European Foundation for Management Development (EFMD)
EFMD on ülemaailmne liider juhtimisalast haridust pakkuvate institutsioonide ja korporatiivülikoolide akrediteerimise ja kvaliteedikontrolli alal. Ühendab enam kui 500 organisatsiooni ja üle 12 000 juhtimisala professionaali.

 

The Information Network on Education in Europe
Euroopa haridusteabe võrgustik EURYDICE, mis vahendab publikatsioonide, uuringute ja andmebaaside kaudu ELi liikmesriikide, EFTA/EEA maade ja kandidaatriikide võrreldavat haridusinfot.

E-õpe, lingid:

Academic Info: Foreign Language Study
E-kursused, temaatiline lingikogu võõrkeelte ja nende õpetamise kohta.

 

Alison
E-õppe kursused erinevatel teemadel, nt majandus, rahandus, geograafia jne.

 

Awecademy
Interaktiivsed e-õppe prgrammid koolitajatele, õppijatele.
 

Coursera

Portaal sisaldab maailma tippülikoolide ja organisatsioonide e-kursusi. Teemad: arvutiteadus,  juhtimine, majandus, ettevõtlus, haridus, sotsiaalteadused, õigus, bioloogia jne.

 

E-koolikott
Digitaalsed õppematerjalid erinevatel teemadel ja haridusastmetel.

 

Firstsiteguide
Erinevad juhendid, infograafika, kuidas alustada blogi kirjutamist, luua veebisaiti jne.

 

Foxacademy

E-õppekeskkond põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika, keemia ja füüsika õppimiseks, sh testid, harjutusülesanded.

 

HITSA Innovatsioonikeskus Repositoorium
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskuse repositoorium. Eesti haridusasutuste e-kursuste, e-õpiobjektide repositoorium.

 

Ivy League online courses

E-kursused erinevates valdkondades: juhtimine, sotsiaalteadused, kunst ja disain, haridus, matemaatika jne.

 

LinkedIn Learning
E-õppe kursused, interaktiivsed õppevahendid. 

 

Onlinecourses
Portaal sisaldab üle 500 ingliskeelse e-kursuse maailma tippülikoolidelt. Teemad: raamatupidamine, õigus, keeleõpe, statistika, füüsika, keemia, infotehnoloogia, psühholoogia jne.

 

OnlineSchools.org
E-õppe ja e-õppega seotud institutsioonide infoportaal.

 

Open Colleges
Portaal sisaldab e-kursusi erinevatel teemadel, nt majandusarvestus, ettevõtlus, turundus jne.

 

Saylor Academy
Portaal sisaldab e-kursusi erinevatel teemadel, nt majandus, arvutiteadus, psühholoogia jne.

 

TaskuTark
Digitaalsed õppematerjalid erinevates valdkondades, nt kirjandus, matemaatika, bioloogia, füüsika jne.
 

Udacity
E-kursused arvutiteaduse ja tehnoloogia valdkondades.

 

Udemy
E-õppe kursused erinevatel teemadel.

Videoloengud:

EBSi õppejõudude videoloengud:

 

Ülle Pihlak YouTube`i kanal
Eestikeelsed ja ingliskeelsed juhendid äriplaani koostamiseks, ettevõtlusega alustamiseks jt.

 

Eestikeelsed:

 

Areng.ee
Eesti videoloengute portaal. Juhtimis-, turundus-, personalijuhtimis-, teenindus-, müügi-, investeerimis-, raamatupidamis-, motivatsiooni-, ja innovatsiooniteemalised loengud.

 

Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv
Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) videoarhiiv, audioarhiiv, fotoarhiiv ; Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BMF) arhiiv.

 

Inspiratsioon.ee
Arengukeskkond ettevõtlikule noorele. Videod, koolitused, raamatute kokkuvõtted jm erinevatel teemadel: motivatsioon,  inspireerivad inimesed, enesearendamine, ettevõtlus, loovus.

 

LHV Investeerimiskooli videod

 

Tartu Ülikooli Loodusteadusliku Hariduse keskuse veebipõhised õpikeskkonnad

 

Võõrkeelsed:

 

Academic Earth
Maailma erinevate ülikoolide veebiloengud ja -kursused erinevatel teemadel: ettevõtlus, rahandus, sotsiaalteadused, matemaatika, keeleõpetuse testid, muusika, kunst jne.

 

Bain & Company
Videod juhtimise, ettevõtluse, rahanduse jm teemadel.

 

EBSCO - Business Source Complete
Business Searching Interface - Harvard Business Schooli videoloengud. Juurdepääs andmebaasidele väljastpoolt EBSi arvutivõrku seadistamise juhend.

 

Open Culture
Videod, e-kursused, e-raamatud, heliraamatud erinevates valdkondades, nt kirjandus, bioloogia jne.