Sündmus

21 10.23

Jätkusuutliku ja rohelise rahanduse mikrokraadi programm alustab

21.10.2023 10:00 - 16.12.2023 17:15
Estonian Business School, Lauteri 3, Tallinn

Teadlikkus vajadusest leevendada kliimamuutusi ja edendada säästvat arengut ning nõudlus säästva ja rohelise rahanduse alaste teadmiste järele maailmas on üha kasvav.
Mikrokraadi programm Jätkusuutlik ja roheline rahandus on loodud selleks, et anda osalejatele igakülgne arusaam jätkusuutlikust ja rohelisest rahandusest ning sellest, kuidas teha keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt vastutustundlike investeeringuid. Roheline rahandus on osa kestlikust rahandusest ja tähendab investeeringuid, mis aidatavad saavutada jätkusuutliku keskkonnapoliitika eesmärke. Rohelise rahanduse toetamine on oluline, sest keskkonnaalaste eesmärkide täitmine on suuresti just investeeringuküsimus.
 

Oktoobris algav üheksanädalane mikrokraadi programm arendab järgmisi oskusi:

 • Kriitilist mõtlemist, arendamaks oma oskusi jätkusuutlike ja roheliste investeeringute hindamiseks ning investeeringutega seotud riskide ja võimaluste mõistmiseks.
 • Analüütilisi oskusI analüüsimaks finantsinstrumente, et hinnata nende efektiivsust kestlike ja roheliste investeeringute toetamisel.
 • Suhtlemisoskusi oma ideede tõhusaks edastamiseks ning uurimis- või projektitulemuste esitlemiseks erinevatele sidusrühmadele, sealhulgas finantsasutustele, investoritele ja poliitikakujundajatele.
 • Strateegilise mõtlemise ja -planeerimisoskust, et mõista kestliku rahastamise pikaajalisi mõjusid finantsasutustele ja investoritele.
 • Õigusnormide järgimise oskust EL-i säästva rahanduse strateegia ning säästva ja rohelise rahandusega seotud regulatiivsete nõuete valdkonnas.

Jätkusuutliku ja rohelise majanduse mikrokraadi programm on mõeldud  inimestele, kes soovivad mõista ja rakendada jätkusuutliku ja rohelise rahanduse põhimõtteid ning praktikaid, sealhulgas: 

 • Väikeste või keskmise suurusega ettevõtte C/B-taseme juhtidele kes kes vastutavad ettevõtte kestliku arengu ning vastavate otsuste tegemise eest.
 • Finantsekspertidele kes soovivad mõista, kuidas integreerida jätkusuutlikkuse põhimõtted finantsanalüüsi, portfellihalduse ja investeerimisotsuste tegemisse.
 • Keskkonnaspetsialistidele ning spetsialistidele kes vastutavad säästva arengu eest ning soovivad mõista, kuidas rahastada keskkonnaprojekte ning kuidas kavandada ja rakendada rohelisi finantseerimisvõimalusi.
 • Riigiettevõtete töötajatele ning organisatsioonidele, kes soovivad mõista, kuidas toetada ja edendada kestlikku ja rohelist rahastamist.
 • Üliõpilastele ja teaduritele, kes soovivad mõista uuenenud rahanduse mõisteid, teooriaid ja rakendusi.

Mis kasu saab Sinu organisatsioon või ettevõte?

 • Ettevõtte maine parandamine: Osaleja omandab uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ning seeläbi parandada ettevõtte mainet ja positsiooni turul.
 • Finantsvõimaluste uurimine: mikrokraadi programm annab Sulle teadmisi kuidas teha kestlike otsuseid mis tooksid ettevõttele nii uusi finantsvõimalusi kui aitaksid vähendada kulusid.
 • Investeering tulevikku: Uute oskuste ning teadmiste omandamine, mõistmaks kuidas jätkusuutlikkus mõjutab investeeringuid ning kuidas valida jätkusuutlikke investeeringuid, mis võivad aidata ettevõttel tulevikus kasu saada.
 • Uuenduslikkus: programm annab võimaluse omandada oskusi rakendamaks uuenduslikke meetodeid ja lahendusi, mis aitavad ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ning tagada konkurentsis püsimine. 
 • Vastutustundlikkus: koolituses osalemine aitab Sul mõista, kuidas ettevõte saab vastutustundlikult tegutseda, aidates kaasa keskkonna- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele, ning see võib aidata sul ka oma isiklikke väärtusi paremini ühildada ettevõtte väärtustega.

Õppimine toimub koos EBSi magistrantidega ning lisaks programmis nimetatud loengupäevadele eeldab kursuse maht ka iseseisvate tööde tegemist. Õppekohtumised toimuvad reedeti ja laupäeviti üle ühe nädala, kell 10.00-17.00 (9 nädalat) ajavahemikul 21. oktoober kuni 16. detsember 2023.

Registreerumine programmi on avatud kuni 13. oktoobrini või vabade kohtade lõppemiseni. Soodushind kehtib kuni 8. augustini. Broneeri aeg siin. 
Osalejatelt eeldatakse lõpetatud kõrgharidust ning inglise keele oskust minimaalselt B2 tasemel.
Lisainfo: EBS Avatud ülikool avatudulikool@ebs.ee
 

Add to Calendar 2023-10-21 10:00:00 2023-12-16 17:15:00 Jätkusuutliku ja rohelise rahanduse mikrokraadi programm alustab Teadlikkus vajadusest leevendada kliimamuutusi ja edendada säästvat arengut ning nõudlus säästva ja rohelise rahanduse alaste teadmiste järele maailmas on üha kasvav. Mikrokraadi programm Jätkusuutlik ja roheline rahandus on loodud selleks, et anda osalejatele igakülgne arusaam jätkusuutlikust ja rohelisest rahandusest ning sellest, kuidas teha keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt vastutustundlike investeeringuid. Roheline rahandus on osa kestlikust rahandusest ja tähendab investeeringuid, mis aidatavad saavutada jätkusuutliku keskkonnapoliitika eesmärke. Rohelise rahanduse toetamine on oluline, sest keskkonnaalaste eesmärkide täitmine on suuresti just investeeringuküsimus.   Oktoobris algav üheksanädalane mikrokraadi programm arendab järgmisi oskusi: Kriitilist mõtlemist, arendamaks oma oskusi jätkusuutlike ja roheliste investeeringute hindamiseks ning investeeringutega seotud riskide ja võimaluste mõistmiseks. Analüütilisi oskusI analüüsimaks finantsinstrumente, et hinnata nende efektiivsust kestlike ja roheliste investeeringute toetamisel. Suhtlemisoskusi oma ideede tõhusaks edastamiseks ning uurimis- või projektitulemuste esitlemiseks erinevatele sidusrühmadele, sealhulgas finantsasutustele, investoritele ja poliitikakujundajatele. Strateegilise mõtlemise ja -planeerimisoskust, et mõista kestliku rahastamise pikaajalisi mõjusid finantsasutustele ja investoritele. Õigusnormide järgimise oskust EL-i säästva rahanduse strateegia ning säästva ja rohelise rahandusega seotud regulatiivsete nõuete valdkonnas. Jätkusuutliku ja rohelise majanduse mikrokraadi programm on mõeldud  inimestele, kes soovivad mõista ja rakendada jätkusuutliku ja rohelise rahanduse põhimõtteid ning praktikaid, sealhulgas:  Väikeste või keskmise suurusega ettevõtte C/B-taseme juhtidele kes kes vastutavad ettevõtte kestliku arengu ning vastavate otsuste tegemise eest. Finantsekspertidele kes soovivad mõista, kuidas integreerida jätkusuutlikkuse põhimõtted finantsanalüüsi, portfellihalduse ja investeerimisotsuste tegemisse. Keskkonnaspetsialistidele ning spetsialistidele kes vastutavad säästva arengu eest ning soovivad mõista, kuidas rahastada keskkonnaprojekte ning kuidas kavandada ja rakendada rohelisi finantseerimisvõimalusi. Riigiettevõtete töötajatele ning organisatsioonidele, kes soovivad mõista, kuidas toetada ja edendada kestlikku ja rohelist rahastamist. Üliõpilastele ja teaduritele, kes soovivad mõista uuenenud rahanduse mõisteid, teooriaid ja rakendusi. Mis kasu saab Sinu organisatsioon või ettevõte? Ettevõtte maine parandamine: Osaleja omandab uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ning seeläbi parandada ettevõtte mainet ja positsiooni turul. Finantsvõimaluste uurimine: mikrokraadi programm annab Sulle teadmisi kuidas teha kestlike otsuseid mis tooksid ettevõttele nii uusi finantsvõimalusi kui aitaksid vähendada kulusid. Investeering tulevikku: Uute oskuste ning teadmiste omandamine, mõistmaks kuidas jätkusuutlikkus mõjutab investeeringuid ning kuidas valida jätkusuutlikke investeeringuid, mis võivad aidata ettevõttel tulevikus kasu saada. Uuenduslikkus: programm annab võimaluse omandada oskusi rakendamaks uuenduslikke meetodeid ja lahendusi, mis aitavad ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ning tagada konkurentsis püsimine.  Vastutustundlikkus: koolituses osalemine aitab Sul mõista, kuidas ettevõte saab vastutustundlikult tegutseda, aidates kaasa keskkonna- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele, ning see võib aidata sul ka oma isiklikke väärtusi paremini ühildada ettevõtte väärtustega. Õppimine toimub koos EBSi magistrantidega ning lisaks programmis nimetatud loengupäevadele eeldab kursuse maht ka iseseisvate tööde tegemist. Õppekohtumised toimuvad reedeti ja laupäeviti üle ühe nädala, kell 10.00-17.00 (9 nädalat) ajavahemikul 21. oktoober kuni 16. detsember 2023. Registreerumine programmi on avatud kuni 13. oktoobrini või vabade kohtade lõppemiseni. Soodushind kehtib kuni 8. augustini. Broneeri aeg siin.  Osalejatelt eeldatakse lõpetatud kõrgharidust ning inglise keele oskust minimaalselt B2 tasemel. Lisainfo: EBS Avatud ülikool avatudulikool@ebs.ee   Estonian Business School, Lauteri 3, Tallinn EBS info@ebs.ee Europe/Tallinn public