EBS Gümnaasiumi kogemus: lahtiste uste päev ja sisseastumiskatsed internetis

Gümn
Kui Eesti üldhariduskoolid läksid märtsi keskpaigas üle distantsõppele, siis seisis EBS Gümnaasium silmitsi mitme kiiret lahendust vajava ülesandega.

Kuidas minna kahe päevaga üle digitaalsele õppele ilma kvaliteeti kaotamata? Millisel viisil korraldada lahtiste uste päev ja sisseastumiskatsed ning viia internetis läbi põhikoolilõpetajatele mõeldud matemaatikaeksami ettevalmistuskursused?

 

Ootamatu tutvus Snapchati ja YouTube’iga

 

EBS Gümnaasiumi direktoril Kersti Uudlal tekkis ootamatu olukorra tõttu võimalus viia end kurssi sotsiaalmeediaplatvormidega Snapchat ja YouTube, sest just nendesse kanalitesse kolis EBS Gümnaasiumi avatud uste päev 13. märtsil vahetult pärast eriolukorra väljakuulutamist.

 

„Meil oli ürituse internetti viimiseks väga vähe aega. Salvestasime YouTube’i jaoks pooleteise päevaga klipi. Avatud uste päeva raames suhtlesin Snapchatis reaalajas ligi 100 noorega, et vastata kõigile küsimustele, mis puudutavad EBS Gümnaasiumisse sisseastumist ja seal õppimist. See oli paras väljakutse, kuid saime edukalt hakkama.“ Uudla hindab väga oluliseks kasutada noorteni jõudmiseks just sihtgrupi seas populaarseid kanaleid ning kriis andis selleks suurepärase võimaluse.

 

Sisseastumiskatsete asemel saatsid õpilased väljavõtted oma e-kooli või Stuudiumi jooksvatest hinnetest ja motivatsioonikirja ning täitsid küsimustiku. Online intervjuud algavad Microsoft Teams platvormil järgmisel nädalal.

 

Tervel koolil kasutusel üks platvorm

 

Uudla usub, et EBS Gümnaasiumi eduka kriisiolukorraga kohanemise taga oli strateegiline valik kasutada vaid üht online-keskkonda, milleks sai Microsoft Teams.

 

„Kui igal õpetajal on oma eelistus, siis tekib õpilastel palju segadust erinevate platvormide vahel orienteerumisel. EBSis lähtusime valiku tegemisel järgmistest kriteeriumitest: millist funktsionaalsust me vajame, milline tarkvara seda võimaldab ja kas vajame lisaks ka riistvara. Kui ühtne platvorm valitud, tegime kõigile õpetajatele selle kasutamiseks kiire väljaõppe,“ selgitas Uudla.

 

„Meil õnnestus panna kogu õppetöö toimima tunniplaanis ette nähtud mahus ja kellaaegadel. Distantsõppe tunnid toimuvad samamoodi, nagu varem klassiruumis. Õpetajad ja õpilased logivad MS Teamsi vahendusel oma tundi sisse, õpetajad jagavad oma esitlust või graafikalauda, teevad teste. Sisselogimise järgi saavad õpetajad jälgida osalejaid ja puudujaid,“ rääkis Uudla.

 

Näiteks matemaatikatundide läbiviimisel kasutab õpetaja MS Teamsis graafikaalust. Kehalise kasvatuse tunnid ei toimu tavapärase tunniplaani alusel vaid õpilastel on antud soovitus igapäevaselt liikuda ja kohustus kord nädalas anda oma füüsilisest aktiivusest ülevaade. Selleks võib kasutada mobiiltelefonide või spordikellade rakendusi või videosid. Liikuda saab vastavalt ilmastikule ja tervislikule seisundile ning sobivad nii jooks, jalgrattasõit, rulluisutamine kui ka kõndimine, samuti tubased võimlemis- või jõuharjutused.

 

Ülekoolilist olulist infot vahendatakse samuti MS Teamsi loodud kanali abil. Eraldi grupis ’’Lõunapaus’’ saavad õpetajad kokku iga päev ühel ja samal kellaajal, et jagada üksteisega jooksvalt nippe ja infot. EBS gümnaasiumis õpib distantsõppel 133 õpilast, nädalas toimub 297 tundi, mida viivad läbi 18 õpetajat, kelle hulgas on ka mõned EBS ülikooli õppejõud.

 

Distantsõppe positiivsete aspektidena tõi Uudla välja suurema ühtehoidmistunde õpetajate ja õpilaste vahel ning paberi kasutamise olulise vähenemise. ’’Distantsõppe läbiviimise väljakutseteks on vaimu virgena hoidmine ning ekraani tihedamast kasutamisest tingitud silmade ja selja väsimine. Vaimse tervise toetamiseks saab ise palju ära teha, samuti tuleb õppetöösse planeerida piisav arv pause ja ringiliikumist,’’ on Uudla optimistlik.

 

EBS Gümnaasiumis ajalugu, kirjandust, kunsti, filosoofiat ning põhjamaade kultuuri- ja majanduslugu õpetav Indrek Vaino lisas oma tähelepaneku uuest õppetöökorraldusest.

 

’’Tooksin positiivsena välja õpilaste hea tahte – nad osalevad tundides aktiivselt ja ka suhtumine on igati toetav. Tajun selgelt, et oleme selles olukorras koos ja töötame ühiselt. See väljendub kasvõi selles, et tunnid lõpetame ikka heade soovidega. Inimlik kontakt ja viisakus on endised,’’ rõõmustas Vaino.

 

Artikkel ilmus 9.04.2020 Õpetajate Lehes