EBSi rektor professor Arno Almanni pöördumine

A.Almann
Kaks nädalat ümberkorraldatud õppetööd ja muutunud igapäevaelu hakkab ümber saama. Olen täna Sulle siiralt tänulik. Olen tänulik, et oled kiirelt muutuva olukorraga nii hästi kohanenud. Et oled ärevuse asemel valinud tasakaalu ja toeks olemise teistele. Et vaatad heitumise asemel tulevikku ja annad iga päev, iga tund oma parima, et EBSi ülikool ja gümnaasium samas kvaliteedis edasi toimivad. 

Hea EBSi pere liige!
 

Mul on hea meel tõdeda, et käesolev olukord on näidanud, kui kompetentne, paindlik, mobiilne ja koostööd väärtustav on tegelikult EBS. Organisatsiooni taga on aga inimesed. Iga meie tudeng, õppejõud, töötaja ja vilistlane on olnud kas nõu, jõu või oma südames ja mõtetes EBSiga. Olen seda ise tundnud ja kogenud. Tudengid on ühtehoidva kogukonnana jätkanud õppetööd virtuaalselt. Aitäh selle toetuse eest! Õppejõud ja lektorid on võtnud isiklikuks vastutuseks oma programmi edasiandmise nii, nagu see planeeritud oli. Ühtegi katkestust pole õppetöös toimunud. Töötajad on leidnud lisaks igapäevasele pühendunud tööle meie tudengite ja lektorite toetamisel ka aega, et abistada ühiskonda laiemalt. Meie kolleegide eestvedamisel andis EBS oma panuse tänuväärsesse algatusse ’’Igale lapsele arvuti’’, annetades 9 toimivat masinat nendele õppuritele, kellel napib täna õppetööks vajalikke vahendeid. Kaks meie tudengit tõid Eestisse ja toimetasid eesliinil olevatele töötajatele ning abivajajatele isikukaitsevahendeid. Meie vilistlased ja endised tudengid on oma ettevõtmistega nagu Bolt ja Veriff pannud õla alla hetkel nõrgemas seisus olevale elanikkonnale. Oleme nende üle uhked! See näitab, et sotsiaalne vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus ei ole pelgalt sõnakõlksud EBSi põhimõtete nimistus vaid tänane reaalsus. 

 

Püsime terved ja teineteise suhtes hoolivad ning jätkame maailma muutmist parema poole!
 

EBSi rektor professor Arno Almann