Teekond tulevikukindlaks ettevõtteks

Teekond tulevikukindlaks ettevõtteks
Keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava teemadele keskenduv vastutustundlik ehk ESGga (Environmental, Social and Governance) arvestav juhtimine on muutunud paljudele ettevõtetele täiendavat väärtust loovaks temaatikaks. Võiks öelda, et see on kaasaegne vaade juhtimisele.

Miks?

ESG erinevate alamvaldkondade analüüs ja strateegiasse juurutamine aitab juhil paremini aru saada potentsiaalsetest riskidest ja võimalustest, mis on seotud ettevõtte põhitegevusega, võimaldab kujundada juhtimispraktikaid, mis on abiks ühiskonnale suurema väärtuse loomisel, muutes seeläbi ettevõtet tugevamaks, kriisidele vastupidavamaks ning atraktiivsemaks tööandjaks.

 

ESG juhtide arenguprogramm sündis vajadusest pakkuda tervikvaadet hetkel aktuaalsetest turu trendidest, et toetada juhte uute arengutega kurssi viimisel. Näiteks edukamalt orienteeruda kiiresti arenevas ESG regulatiivses keskkonnas, mõista, mida ootavad sellega seoses investorid ja potentsiaalsed koostööpartnerid sise- ja välisturgudel, kuidas seada relevantseid mõõdikuid, ning kuidas oma valdkonnas agiilselt muudatusi ellu kutsuda.

 

Ettevõtete juhtimine paikneb alati looduskeskkonna ja sotsiaalse keskkonna keskel. Seetõttu on oluline, et juhtidel oleks ajakohased teadmised suurtest globaalsetest ja regionaalsetest väljakutsetest nagu näiteks kliima soojenemine, elurikkuse kadu, jäätmemajanduse väljakutsed, ületarbimine- ja tootmine, aga ka näiteks töötajate vaimse tervise riskid. Seejuures on väärtuslik osata kasutada erinevaid raamistikke ja tööriistu, mis aitavad juhtidel süsteemselt nende teemadega tegeleda ning otsuste tegemisel arvestada.
    
Turul hetkel juurutatavate uute regulatsioonide mõjud jõuavad peagi kõikide ettevõteteni. Ringmajanduse kontseptsioonist on saamas keskne teema, millest kantuna luuakse uusi ärimudeleid ja muudetakse olemasolevaid tulevikukindlamaks.

 

ESG programmis osalemine aitab Sinulgi paremini nendes teemades orienteeruda, oma süsteem luua, ja arutelda koos teiste osalejatega ühiste väljakutsete üle. Oled väga oodatud meie grupiga liituma! Veel on vabad viimased 5 kohta. Programmi kohta info leiad siit-https://www.ebs.ee/esg-juhi-arenguprogramm

 

KUULAMISSOOVITUS:

31. jaanuaril alustab EBS Executive Educationi, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi  (VEF), PwC Eesti ja Miltton New Nordics koostöös disainitud juhtimisprogrammi teine lend.
Programmi raames said stuudios kokku Kristiina Esop, programmijuht, Sunly ESG juht, Merili Vares, programmijuht, PwC Eesti ESG juht ja 1. lennus osaleja Diana Paakspuu, Uuskasutuskeskuse tegevjuht.
Arutellu tuli programmi sisu ja kuidas seda enda ettevõttes kasutada. Mis on tuleviku plaanid ja määrused riiklikul tasemel ja kas ESG on piisavalt läbipaistev?

Kuula siit- https://youtube.com/watch?v=6NiBBTkhUvE&feature=shares