Haku

Valintahaastattelut vuonna 2022

EBS Helsingin valintahaastattelut järjestetään Helsingin kampuksella aina vuoden alussa sekä kesän aikana. Opiskelu alkaa elokuussa uuden lukuvuoden alkaessa. 

Haku kandidaattiohjelmiin

Hakuprosessin kulku

 • Hakija täyttää SÄHKÖISEN HAKULOMAKKEEN
 • Hakijalle lähetetään lisäohjeita ja kutsu valintahaastatteluun sähköpostitse
 • Alkuperäiset asiakirjat vahvistetaan EBS Helsingin opintotoimistossa valintahaastattelun yhteydessä
 • Hakija osallistuu valintahaastatteluun sekä vaadittaviin tasokokeisiin
 • Haun tulos ilmoitetaan sähköpostitse kahden viikon sisällä haastatteluista

Hakukriteerit

 • Ylioppilastutkinto:
  Kandidaattiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa ylioppilaskirjoitusten ja lukion päättötodistuksen englannin kielen ja matematiikan arvosanojen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, sekä mahdollisten tasokokeiden tulokset.
  Ylioppilastutkintotodistuksen englannin kielen arvosanan ollessa alle Cum laude approbatur tulee hakijan suorittaa englannin kielen tasokoe. Lukion matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan suorittaa myös matematiikan tasokoe.  
 • Ammattikoulun perustutkinto:
  Ammattikoulututkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin ja matematiikan tasokokeet.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi):
  Liiketalouden perustutkinnolla hakevat suorittavat valintahaastattelun lisäksi englannin tasokokeen. Matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan myös suorittaa matematiikan tasokoe.   
 • IB-tutkinto tai tutkinto ulkomailla:                                Jos hakija on valmistunut IB-ohjelmaan kuuluvasta englanninkielisestä koulusta englannin kielen vähimmäisarvosanalla 70 % tai suorittanut alemman tason opintonsa englanniksi Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Irlannissa, ei hakijan tarvitse osallistua englannin tasokokeisiin.

Tarvittavat asiakirjat

 • Kopiot lukion päättö- ja ylioppilastutkintotodistuksesta tai ammattikoulututkintotodistuksista
 • Kopio passista
 • 1 passikuvan kokoinen valokuva

Alkuperäiset todistukset on todennettava EBS Helsingin toimistossa ennen valintahaastattelun alkamista. 

Huomioitavaa:

 • Alkuperäiset todistukset on otettava mukaan valintahaastatteluun. Mikäli valintahaastattelu järjestetään rajoitusten vuoksi verkossa niin on todistukset tuotava toimistoon tarkastettavaksi viimeistään ensimmäisenä koulupäivänä.
 • Mikäli todistuksen alkuperäiskieli ei ole suomi tai englanti, tulee todistukset käännättää englanniksi. Suomalaisissa oppilaitoksissa suoritettuja ruotsinkielisiä tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.
 • Muualla kuin Suomessa suoritetut tutkintotodistukset on hyväksytettävä Viron ENIC/NARIC-keskuksessa. Alkuperäiset todistukset tulee todentaa EBS Helsingin toimistossa, jotta yliopisto voi lähettää todistuskopiot hyväksyttäviksi ENIC/NARIC-keskukseen. Hyväksymisprosessi tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen hakua, vastauksen saaminen kestää suunnilleen kuukauden.

Tasokoe

Estonian Business Schoolin englannin kielen tasokoe

Valintahaastattelun yhteydessä järjestetään 120 minuutin kirjallinen englannin kielen tasokoe. Koe koostuu kolmesta osiosta: kuullun ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kielioppi, sekä kirjoitustaito.

Tasokoe perustuu englannin kielen lukiotason osaamiseen. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla kielioppia, sanastoa ja esseenkirjoitustaitoja. Tasokoe suoritetaan valintahaastattelupäivänä; aika sovitaan samalla kun valintahaastattelun aika vahvistetaan.

 

Muut soveltuvat kielikokeet
Englanninkielen kokeen voi korvata kansainvälisesti tunnustetulla kielikokeella, joka vastaa B2/higher intermediate -tasoa (Common European Framework of Reference for Languages).

-TOEFL iBT, pistemäärä 87 (EBS koodi 6744)
-IELTS, pistemäärä 5.5 
-BEC (Business English Certificate) Vantage
-Cambridge test- FCE (First Certificate in English)

 

Matematiikan tasokoe
Ylioppilastutkintotodistuksella ja 3-vuotisella merkonomitutkinnoilla matemaattisten aineiden arvosanojen ollessa alhaiset, tulee hakijan myös suorittaa matematiikan tasokoe.   Ammattikoulupohjalla hakevan tulee suorittaa tunnin kestävä EBS:n matematiikan tasokoe valintahaastattelun yhteydessä. Matematiikan tasokoe perustuu lukion oppimäärän osaamiseen.  

Lisätietoja: Hakuasiantuntija Alexandra Filatova; alexandra.filatova@ebshelsinki.fi , +358 40 844 2840

 

Tutustu kandidaattiohjelmiimme englanniksi täältä.

Haku maisteriohjelmiin

Hakuprosessin kulku

 • Hakija täyttää SÄHKÖISEN HAKULOMAKKEEN
 • Hakijalle lähetetään lisäohjeita ja kutsu valintahaastatteluun sähköpostitse
 • Alkuperäiset asiakirjat vahvistetaan EBS Helsingin opintotoimistossa valintahaastattelun yhteydessä
 • Hakija osallistuu valintahaastatteluun ja vaadittaviin tasokokeisiin
 • Haun tulos ilmoitetaan sähköpostitse kahden viikon sisällä haastatteluista

Hakukriteerit

International Business Administration -maisteriohjelmaan hakevan tulee olla suorittanut liikkeenjohdon, taloustieteen tai yritysjohtamisen kandidaattitutkinto tai vastaava tutkinto.

Aiemmat tutkinnot ja käydyt kurssit arvioidaan hakuvaiheessa. Tarkoituksena on varmistaa, että hakijan pohjatiedot ovat riittävät. Hakijoiden, joiden aiempi tutkinto ei sisällä riittävää määrää matemaattisia ja taloustieteellisiä kursseja tulee suorittaa EBS:n taloustieteen tasokoe.

 • Englannin tasokoetta ei tarvitse suorittaa jos hakija on suorittanut alemman tason opintonsa englanniksi Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Irlannissa tai on EBS:n alumni.

Maisteriohjelmaan haussa otetaan huomioon aiemman koulutuksen lisäksi valintahaastattelu, suullinen englannin kielen taito, CV ja englanninkielinen motivaatiokirje sekä haastattelun yhteydessä tehtävä englanninkielinen koe.

 

Tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä: Hakuasiantuntija Alexandra Filatova; alexandra.filatova@ebshelsinki.fi , +358 40 844 2840

Tarvittavat asiakirjat

 • Kopiot korkeakoulututkintotodistuksista
 • Englanninkielinen CV
 • Kopio passista
 • Englanninkielinen motivaatiokirje

Alkuperäiset todistukset on todennettava EBS Helsingin toimistossa valintahaastattelun yhteydessä. 

Huomioitavaa:

 • Alkuperäiset todistukset on otettava mukaan valintahaastatteluun. Mikäli valintahaastattelu järjestetään rajoitusten vuoksi verkossa niin on todistukset tuotava toimistoon tarkastettavaksi viimeistään ensimmäisenä koulupäivänä.
 • Mikäli todistuksen alkuperäiskieli ei ole suomi tai englanti, tulee todistukset käännättää englanniksi. Suomalaisissa oppilaitoksissa suoritettuja ruotsinkielisiä tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.
 • Muualla kuin Suomessa suoritetut tutkintotodistukset on hyväksytettävä Viron ENIC/NARIC-keskuksessa. Alkuperäiset todistukset tulee todentaa EBS Helsingin toimistossa, jotta yliopisto voi lähettää todistuskopiot hyväksyttäviksi ENIC/NARIC-keskukseen. Hyväksymisprosessi tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen hakua, vastauksen saaminen kestää noin kuukauden.

Tasokoe

Estonian Business Schoolin englanninkielen koe
Valintahaastattelun yhteydessä järjestetään 90 minuutin englanninkielinen koe. Koe koostuu kahdesta osiosta: kuullun ymmärtäminen sekä kirjallinen osio.

Koe suoritetaan valintahaastattelupäivänä; aika sovitaan samalla kun valintahaastattelun aika vahvistetaan.

 

Muut soveltuvat kielikokeet
Englanninkielen kokeen voi korvata kansainvälisesti tunnustetulla kielikokeella, joka vastaa B2/higher intermediate -tasoa (Common European Framework of Reference for Languages).

-TOEFL iBT, pistemäärä 87 (EBS koodi 6744)
-IELTS, pistemäärä 5.5 
-BEC (Business English Certificate) Vantage
-Cambridge test- FCE (First Certificate in English)

 

Taloustieteen tasokoe
Hakijoilla, joilla ei ole liikkeenjohdon tai vastaavaa kandidaatintutkintoa on mahdollisuus suorittaa taloustieteen tasokoe EBS:ssä. Tasokokeen tarkoituksena on varmistaa, että hakijalla on riittävä taloustieteen osaaminen maisteriopintoja varten.

 

Jäikö mieleesi vielä kysymyksiä? Valintahaastattelussa pääset tapaamaan EBS:n valintakomitean, jolta voit kysyä mieltäsi askarruttavia asioita. Opiskelupaikka on sitova vasta kun olet saanut hyväksytyn päätöksen ja ottanut paikkasi vastaan EBS:n tutkinto-opiskelijana!

Lisätietoja: Hakuasiantuntija Alexandra Filatova; alexandra.filatova@ebshelsinki.fi , +358 40 844 2840

 

Tärkeät päivämäärät
1

Haku lukuvuoden opintoihin alkaa

17

Viimeinen hakupäivä tammikuussa järjestettäviin valintahaastatteluihin 

20

Valintahaastattelut EBS Helsingin kampuksella.

HUOM! Mahdolliset tasokokeet järjestetään verkossa 21.1.2022.