EBSi vilistlaste nõukoja liige Julia Bergstein: „Ülikool on erinevate valdkondade teadmiste vahendaja, mõtlemisoskuse arendaja ja omandatud teadmiste akrediteerija.“

Julia Bergstein
EBSi vilistlaste nõukoja liige Julia Bergstein
23.mail toimus iga-aastane EBSi vilistlaste nõukoja kohtumine, kus päevakorras oli magistriõppe programmide arendus ning lisaks tutvustas kantsler Mart Habakuk EBSi taristu kontseptsiooni aastateks 2019-2025, mille raames uuendatakse kardinaalselt olemasoleva hoone õpikeskkond ning püstitatakse juurdeehitus tänase parkla kohale.

Küsisime Julialt tema mõtteid ülikooli rolli kohta ühiskonnas ning saime vastuseks: 

„Aegade jooksul on haridus olnud elitaarne ning kättesaadav vähestele. Ülikoolid olid uurivad ning uusi teadmisi avastavad institutsioonid. Interneti ajastul on teadmised suuremal, või vähemal määral kõigile kättesaadavad. Ettevõtted panustavad ise üha enam teadus- ja arendustegevusse oma toodete ja teenuste arendamiseks ega jää ootama ülikoolide uusi avastusi. Seni kehtinud õppesüsteem üldhariduskoolis ning ülikoolis on sunnitud muutuma ja kohanema. Minu hinnangul on tänapäeva ülikoolid pigem erinevate valdkondade teadmiste vahendajad, mõtlemisoskuse arendajad ja omandatud teadmiste akrediteerijad /tunnistajad. Sealhulgas ka sõltumatud eksperdid erinevate valdkondade vaidlusküsimustes. Minu elus mängib ülikool, ja siinkohal ma mõtlen just EBSi, väga tähtsat rolli ja seda mitmes aspektis. Esiteks, suur tänu minu õppejõududele, kes lisaks teadmistele on andnud mulle julguse ja enesekindluse tegutseda ning soovi ennast pidevalt täiendada. Teiseks olen tänulik suurepärase suhtlusvõrgustiku eest koolikaaslaste näol.“

 

Tutvu EBSi vilistlaste nõukoja teiste liikmetega siin