Finantsidest mittefinantsistile

Kuidas kasutada finantsaruannetes peituvat väärtust?

 

Finantsidest mittefinantsistile kursus on suunatud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad laiendada oma teadmisi finantsvaldkonnas, et paremini mõista ettevõtte majandusaruandeid ja teha informeeritud juhtimisotsuseid. 

 

Programmi eesmärk

Eesmärk on saada ülevaadet, kuidas ettevõtte tegevus kajastub erinevates finantsaruannetes ning kuidas finantsaruanded peegeldavad ettevõtte tegevusega kaasnevaid võimalusi ja ohte. 

 

Metoodika

Teooria rakendatakse praktikasse harjutustega ja elulähedaste näidete üle arutlemisega.
Programmi rikastab mänguline õppemeetod „Color Accounting“. Värvidega visualiseerimise ja lugude jutustamisega antakse ülevaade, mida on võimalik ettevõtte käekäigus muuta, kui mõistad bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande ja teiste finantsaruannete sisu. 
Peter Framptoni metoodikat „Color Accounting“ kasutatakse enam kui 40 riigis.

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
Ettevõte saab töötaja, kes mõistab finantsaruannete sisu. Programmi eduka lõpetanuna oskad teha järeldusi suhtarvudest ehk suudad analüüsida nii oma ettevõtte kui ka konkurentide ja koostööpartnerite finantsaruandeid ning peamisi suhtarve. 
Programmis on oluline koht juhtimisarvestusel. Programmi läbinuna mõistad:

 • kuidas kujuneb toote omahind ja kasumilävi;
 • oskad eelarvestada, et hinnata projektide kasumlikkust, samuti näha seost oma tegevuse ja ettevõtte finantstulemuste vahel;
 • saad ülevaate ohuolukordadest, kus majandusandmete väärtõlgendamine võib viia valede juhtimisotsusteni;
 • suureneb teadlikkus organisatsiooni prioriteetidest ja kuna oskad leida infot juhtimisotsusteks, väldid ala- või üleinvesteerimist. 

Kellega koos õpid?

Finantsaruanded ei ole ainult finantsspetsialistide rida. Need on üha olulisemad ka teiste valdkondade töös. Seetõttu on õpperühma koosseis väga mitmekesine, sest osalejaid on erinevatest valdkondadest nii era- kui ka avalikust sektorist. Klassiruumis on koos ettevõtete juhid ja spetsialistid, kes soovivad teadmisi ettevõtte finantsidega seotud tegevuste tulemuslikumaks planeerimiseks.
Programmis osalemine ei eelda finantsharidust.
 

 

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

 • saab aru peamistest finantsaruannetest: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne;
 • väärtustab rahavoogude juhtimist;
 • mõistab, kuidas tema valdkond on seotud organisatsiooni finantsnäitajatega ja kuidas need näitajad aitavad oma valdkonnas tegevust jälgida ning ohjata;
 • oskab koostada eelarveid;
 • teab, kuidas saada finantsaruandest taustainfot partnerite kohta.

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

Programmi läbides on võimalik saada 2 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik osaleda täismahus programmis ja sooritada kursuse lõpus kokkuvõttev test.

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi kestuseks on kolm kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 36 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 10:00-15:45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

TOIMUMISAEG

MOODULI PEALKIRI

KOOLITAJAD

08.-09.04.2024

I moodul: Finantsaruanded

 

 
 • Põhiaruanded. Põhiaruannete sisu ja eesmärk; peamised arvestuspõhimõtted ja meetodid aruande komponentide (varad, kohustused, tulud-kulud) lõikes.
 • Raamatupidamisaruanded. 
 • Bilanss ja kasumiaruanne.
 • Finantsaruanded ja nende omavahelised seosed.
 • Rahavoogude aruanne.
 • Koolituspäeval läbivalt praktilised näited.

Dmitri Volov

Veronika Tugo

14.-15.05.2024

II moodul: Põhiprotsessid ja finantsnäitajad. Ettevõtte finantsseisundi analüüs.   
 
 • Kontserni finantsaruanded. Finantsandmete konsolideerimine.
 • Finantssuhtarvud – tegevuste kvaliteedi peamised indikaatorid.
 • Ettevõtte finantsseisundi analüüs ja sellest tulenevad otsused.
 • Praktika ja praktilised näited.
Veronika Tugo

11-12.06.2024

III moodul: Juhtimisarvestuse alused

 

 
 • Juhtimisarvestus. 
 • Kuluarvestus. Eelarvestamine. Eelarvestamise eesmärk, eelarvestamise meetodid ja arengud. 
 • Toodete ja teenuste omahinna kujunemine. 
 • Püsikulud. Muutuvkulud. Müügikate. Kuidas tekib kasum.
 • Juhtimisotsuste harjutus.
 • Investeerimine. Projektide tasuvus.

 • Raha ajaväärtuse arvestamine. 

 • Test saadud teadmiste kontrolliks ja vastuste analüüs. 

Dmitri Volov

Veronika Tugo

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 620 eur+km. 

Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

 

Koolitajad
Koolitajatena on arenguprogrammi kaasatud oma ala parimaid praktikuid ja teoreetikuid.
Dmitri Volov

Dmitri Volov

Koolitaja- ja konsultant, DVSP Consulting asutaja
Veronika Tugo

Veronika Tugo

Finantskonsultant

Referentsid

Olari Kalvik, Scania Eesti AS, Lepingute tootejuht:

"Finantsidest mittefinantsistile programm oli väga informatiivne ja kasulik. Õppejõud on väga asjatundlikud, oma valdkonna ilmselged spetsialistid ning esitasid praktilisi ja kasulikke elulisi näiteid. Koolitus oli hea värskendus igapäevaste tegevuste vahele, sain tunduvalt targemaks."

 

 Elena Bekker, Ortomax OÜ, Tegevjuht:
"Soovitan väga seda kursust eriti väike- ja mikroettevõtete juhtidele. Hakkasin asju hoopis teise pilguga nägema."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti